Home > > Matthew Ward - 18. února 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. února 2013S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Od prosincového slunovratu se většina obyvatel Země věnuje svým obvyklým povinnostem a obvyklým zájmům. Ti, kteří věřili v teorii dne zkázy, spojovanou s koncem Mayského kalendáře, si připadají trochu pošetilí, ale po pravdě řečeno se jim ulevilo.

Nikdo z nich neví, že během vzedmutí světla před těmi pár týdny Země učinila své první krůčky do čtvrté hustoty. Zlatý věk Země s jeho “balíčkem potenciálů” učinila intenzita světla na vašem světě mimořádně “plodným”. Nyní je mnohem snadnější než dříve, aby plody vaší práce vzkvétaly.

Zvládli jste obtížná stádia vzestupu Země! Její odchod ze třetí hustoty byl předem dán, ale mnoho miliónů, kteří ve větší či menší míře dřímou, to nemuselo dokázat. Ale dokázali to, jak díky přílivu světla během slunovratu, tak díky vašemu vyzařování. Máte nejen moc, ale I odpovědnost učinit váš svět tím, čím chcete, aby byl. V kontinuu je tento slavný svět již hotovou věcí, ale v lineárním čase vaše poslání pokračuje, obnovení míru, zdraví a harmonie pro Zemi a všechny její obyvatele.

Vaše vesmírná rodina při procesu vzestupu Země velice pomáhala a dále pomáhá, a to mnoha způsoby, které jsme již vyjmenovali. Vstup Země do čtvrté hustoty o slunovratu byl předurčen, stejně tak i mimozemská pomoc – obojí je významným opatřením mistrovského plánu Zlatého věku, který byl stanoven v souladu s Gaiinou vizí pro Zemi.

Protože světlo vaší vesmírné rodiny je intenzívnější než vaše a jejich technologie jsou daleko pokročilejší než vaše, jejich pomoc pokračuje způsoby, které překračují vaše současné schopnosti. Tempo vývoje společnosti je však určováno kolektivem obyvatel planety – nemůže tomu být jinak, protože je to váš svět.

Papež Benedikt, kterého vidíte na veřejnosti, je klon. Klon rychle stárne a jeho energie se snižuje, nebude už o mnoho déle schopen fungovat, a náhradní klony nejsou k dispozici. Sám papež vypadá zdravější a mladší než klon. V závislosti na délce jeho života a na načasování pravdy o klonech, která vyjde najevo, ho možná uvidíte později docela svěžího.

Význam této rezignace je mnohem dalekosáhlejší než upadající klon – otvírá dveře pravdám, které byly skrývány po celá staletí, jako je pedofilie kněžstva, která byla po 1500 let bezuzdná.

Vatikán, který je jedním z hlavních světových hráčů pod záštitou iluminátů, je mezinárodním hlavním stanem satanismu, a jeho nevýslovné bohatství zahrnuje ukradené umělecké poklady získané ve spolupráci s nacisty za 2. světové války. Každý papež, který vznesl námitky proti obrovským klamům, hanebnému konání a hromadění majetku, fungoval jen krátce.

Možná nejvíce šokujícím prozrazením bude odhalení starých záznamů, které ukáží, jak byla Bible před dávnou dobou strategicky upravena – zejména vymyšlená historka o Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání – aby umožnila církvi kontrolu nad katolickou populací.

Až se toto vše stane veřejně známým, dlouhá nadvláda Vatikánu skončí. Jeho zhroucení bude pro katolíky velice smutné a obtížné, ale všichni oddaní křesťané budou hluboce zasaženi, až se dozví, že základ jejich životů byl postaven na lži.

Soucit s těmito dušemi jim může pomoci přijmout to, že pravda o Ježíšově životě a učení je daleko cennější než to, co jim bylo vštěpováno. Jejich názory, založené na spiritualitě a nikoliv na dogmatu, přetrvají, a rituály založené na nepravdách se vytratí.

V našem posledním poselství jsme se dotkli rovných práv žen a v četných poselstvích jsme řekli, že duše v civilizaci třetí hustoty musí dosáhnout vyváženého celoživotního prožívání, aby se mohly rozvinout do čtvrté hustoty. Snížené postavení žen bylo primárním faktorem spirály Země z páté hustoty do hluboké třetí.

Karmické kolotoče dávaly ženám, které v jednom životě týraly, příležitost dosáhnout rovnováhy v jiných inkarnacích tím, že jsou utlačovateli. A tak to po tisíciletí šlo po tisíciletí, až ženy konečně začaly trvale usilovat o získání vzdělání, hlasování, organizovat se a mluvit o sociálních stigmatech.

Ve většině zemí jsou dnes ženy právem uznány za nepostradatelné přispěvatele společnosti. Domácnost a mateřství již nejsou předurčenou rolí. Ženy iniciovaly mnoho reformních hnutí po celém světě. V zemích, kde jsou jejich občanská práva stále odepřena, odvážní jednotlivci podnikají odvážné kroky směrem k ukončení kruté nespravedlnosti.

Totéž platí pro homosexuály, kterým je také dlouho odepřen respekt, důstojnost, příležitosti a práva, která užívají heterosexuálové. V kulturách, kde je tento status stále přisuzován jen mužům, bude respektování práv homosexuálů a žen probíhat pomalu. Nakonec všichni budou vědět, že homosexualita je pokročilým stádiem duchovního růstu, kde jsou ženské a mužské energie vyváženější než u heterosexuálů.

Dosažení míru a plných práv všech občanů bude zaostávat v tvrdých oblastech konfliktů a útlaku - zejména na Blízkém východě, v některých afrických zemích, Afghánistánu, Pákistánu, Indii a Severní Koreji. Mnohé z těchto zemí musí řešit problémy způsobené rozdíly v kmenových, náboženských, kastových, genderových, kulturních a politických odlišnostech, jakož i ekonomické rozdíly těchto skupin.

Ironií je, že v USA je veřejně silně prosazováno úsilí o práva žen a homosexuálních párů a snižování násilí, ale hlavní média vynechávají to, co je zveřejňováno v jiných „svobodných“ zemích. Nebylo například nic o zatýkání mnoha bankéřů a jiných vlivných osob v Evropě a zjevná přítomnost kosmických lodí.

Rothschildova frakce iluminátů, která řídila své impérium z Londýna a Vatikánu, ztratila v této části světa svou mediální oporu spolu s další mocí. Část frakce Rockefellerových iluminátů, se sídlem ve Washingtonu a New Yorku, má stále vliv na hlavní média v USA i na Wall Street a přetrvávající opora v Kongresu brzdí pokrok.

Před sedmi desetiletími bylo běžné přesvědčení, že zabití „nepřítele“ je vlasteneckou povinností. Dnes ohromující počty po celém světě chtějí žít v míru.

V pozdních třicátých létech vše řídila těžká ruka tmy - vlády, ekonomika, obchod a průmysl, církve, školství, spravedlnost, média, životní prostředí. Velmi málo osob zpochybňovalo jejich rozhodnutí.

Nyní je rozšířené zpochybňování motivací úřadů a odpor vůči rozhodnutím a činům, které jsou proti společnému dobru. Obrovské množství korupce, klamů a zkaženosti vyšlo najevo. Brutalita a nespravedlnost není mlčky snášena.

Cesty obyvatel Země závisí na volbách, které každý z nich dělá, a kumulativní volby tvoří kolektivní vědomí. Takže vaše myšlenky, vášnivé pocity a činy od nynějška řídí tempo Země. Gaia je radostná - mimořádně obtížná část vzestupu je u konce!

Stejně jako dříve je důležité se zaměřit na to, co ve svém světě chcete, ne na to, co nechcete! Mějte myšlenky a pocity o životě v souladu s přírodou a hojnosti dobrého pro každého.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |