Home > > Matthew Ward - 11. března 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. března 2013S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Země je v klidných vodách. Mnoho civilizací dostalo svolení od Boha, aby pomohly Zemi dosáhnout klidného přístavu v tomto bodě vašeho lineárního času. V průběhu procesu vzestupu měli její obyvatelé provést sociální změny. To za vás nemůže udělat žádná jiná civilizace, protože Země je váš svět a je to takový svět, jaký kolektivně chcete. Obrovské změny nepřijdou tak brzy, jak byste chtěli.

Vše je energie vibrující na určité frekvenci, je neutrální, neumí rozlišit mezi tím, co je chtěné a co ne. Protože myšlenky a pocity lidí jsou vystřelovány do vesmíru, vesmír poskytuje jednotlivcům okolnosti, které se energeticky shodují s energií toho, na co se soustřeďují. Zákon přitažlivosti je v neustálém pohybu.

Většina duší vašeho světa neví, že energie a její vnitřní procesy spolutvoření takhle fungují. Soustřeďují se na situace, které nechtějí, a tím jich vytvářejí více. Mnoho lidí vysílá energii smutných, zlostných a zoufalých myšlenek a pocitů ohledně situace ve světě, a výsledek je pomalý postup změn.

Dalším důvodem je nedostatek znalostí. Většina lidí ve vašem světě je stále ještě v omezeném vědomí třetí hustoty, neumějí se zeptat sami sebe uvnitř. Bez znalostí na úrovni duše vědomí zpracovává informace na úrovni ega. Protože ego podporuje zkostnatělé osobní ideje a vnímání, jen vzácně vidí z více perspektiv a rozliší mezi pravdou a lží.

Můžeme vám dát příklad. My a mnozí další poslové světla jsme vám řekli pravdu o Baracku Obamovi, který je vysoce vyvinutou duší z civilizace dalece pokročilejší v duchovnosti, inteligenci a starodávném vědění. Na žádost nejvyšší vesmírné rady opustil svou vlast a přijal poslání vést váš svět do éry míru, prosperity a jednoty.

Požádali jsme vás, abyste posílali prezidentu Obamovi světlo, protože to uspíší den, kdy bude této rovnováhy dosaženo. Zmínili jsme, že vytrvalost temných způsobila asi desetileté zpoždění ve vašem pokroku jako společnosti. Odklad těžce omezil Obamovy možnosti naplnit své poslání, protože mocní jednotlivci mezi ilumináty stále měli moc, aby odvraceli, překrucovali a deformovali jeho snahy.

Velká část jejich úspěšnosti spočívala v tom, že lidé s třídimenzním vnímáním posílali a posílají energie „antiobamovských“ myšlenek a pocitů.

Mnozí cítí, že Obamovo schválení používání dronů ukazuje, že nepatří k silám světla. Cílem dronů je zabít co možná nejméně lidí, a současně co nejrychleji ukončit válčení.

Další příklad je Hugo Chavez (zesnulý prezident Venezuely). Mainstreamem v USA byl vykreslen jako zlý hoch pracující proti zájmům Venezuely. Pracoval proti temnému vlivu iluminátů v USA, v jeho zemi a ostatních zemích Latinské Ameriky, a podařilo se mu je dosti úspěšně vyhnat z Venezuely.

Chavez nedostal rakovinu přirozeným způsobem. Média pod kontrolou iluminátů ho označila za „konspiračního teoretika“. Ilumináti cítili, že veřejné zavraždění by mohlo vyvolat bouři, a znemožnit jim znovuzískání kontroly nad hojným přírodním bohatstvím Venezuely, vyvolali mu rakovinu. Jeho tělo to ale nevzdalo tak rychle, jak očekávali.

Třídimenzionální myšlení se týká všech problémů, které rozdělují váš svět! Pravicové a levicové vnímání každé situace stále poskytuje živné látky oběma stranám. Posilují se horké hlavy a prodlužuje se nerovnováha slepých uliček.

Zejména v USA je horkým tématem násilí s použitím zbraní. Strana, která je chce zakázat, je stejně neústupná jako ti, kteří papouškují „druhý dodatek“. Měli by postoupit ke společnému přání snížení úmrtí způsobených střelbou.

Nakonec dospějí k zákazu zbraní všeho druhu. Ve Zlatém věku Země zbraně nemají žádné místo.

Mnohé další životně významné problémy na světě způsobují závažné nepokoje. Ne vždy je vyvolávají temní. Někteří z nich již odpadli z řad iluminátů a stali se pracovníky světla. Někteří zemřeli, a ti, kteří během prosincového slunovratu absorbovali dostatek světla, aby jejich těla mohla přežít, buď budou dále přijímat světlo, nebo zemřou. Avšak ti, kteří dříve byli schopni způsobovat rozsáhlý chaos, již byli odstraněni ze svých pozic, nebo je jejich vliv nulový.

Stále zuří občanské války, protože obě strany se zarputile domnívají, že jejich věc je spravedlivá. V některých případech byla nutnost mstít se vštípena bojovníkům, když byli ještě malé děti. Na bojovníky za osvobození od tyranských vládců se nahlíží jako na zrádce destabilizující zemi. Jiní jedinci bojují, aby udrželi svou vizi náboženství. Postupně budou všichni motivováni k jednání a spolupráci pro vzájemný užitek.

Ostře rozdílné názory jsou také na to, jak spravovat státy, které nedávno získaly nezávislost po dlouhé dynastické vládě. V srdcích občanů není temnota, je to pro ně něco nového a snaží se najít způsoby správy pro nejlepší zájem všech.

Ani ty nejvíce neústupné osoby na obou stranách v těchto záležitostech nemají temné úmysly. Jako všechny ostatní mysli fungující ve vědomí třetí hustoty, i oni jsou v moci ega, spoutáni svými názory, a chtějí, aby jejich strana vyhrála za každou cenu.

Aby mohli skončit boje nemusíte mít na vše stejné názory. Je nutná ochota vzájemně si naslouchat a chápat svá přesvědčení. A to přijde! Postoje na obou stranách se postupně změní od vehementně bojovných až k rozumným, a nastolí základ pro harmonické diskuse s řešením k dobru všech.

Tím, že se soustředíte na to, co podpoří život ve vašem světě, šíříte světlo do kolektivního vědomí a urychlujete projevení veškeré nádhery Zlatého věku. Lidé na Zemi musejí opustit veškerou sebestřednost pramenící z ega i úzkoprsou perspektivu a musejí začít žít ze srdce.

Logicky se ptáte: Země dosáhla čtvrté hustoty, tak jak to, že většina jejích obyvatel je ještě ve třetí? Vědecky vyjádřeno, jsou dva druhy hustoty. Jedna se týká hmoty a umístění hmoty – Země je na dolním okraji čtvrté hustoty a bude nadále vzestupovat, až dosáhne svého postavení v páté hustotě.

Další hustota se vztahuje na vývojové stádium duše – úroveň dosaženého duchovního a vědomého vědomí. Tyto dva aspekty mají velmi mnoho variant. Některé civilizace, které jsou dalece pokročilé ve vědomí, čili v úrovni inteligence, nemají ani špetku duchovní uvědomělosti.

Populace Země je dnes ve vývoji duše od třetí hustoty až po sedmou. Oddaní pracovníci světla jsou duchovně ve čtvrté – jsou stabilně na duchovní cestě – ale někteří vědomě zůstávají pozadu: pracují ještě na tom, aby přestali soudit, odpustili sami sobě i ostatním vnímané špatnosti, aby překonali vinu, výčitky, žárlivost a další city, které vydávají nízké vibrace. V páté hustotě a vyšších je poměrně málo duší, jsou to ty, kterým říkáte křišťálové či indigo, nebo jsou členy jiných civilizací žijících s vámi.

Tempo změn ve vašem světě ovlivňují i další faktury. Například, veškeré právní záležitosti musí proběhnout dle vašich zákonných a soudních systémů, a nemusíme vám říkat, že to nejde hladce.

Některé právní situace mají základ v ekonomice, a přechod ze starých systémů na nové je záměrně zpomalen, aby se předešlo strachu a chaosu. Tento dalekosáhlý proces neobsahuje jen zpětné získání obrovských majetků, které si nakradli ilumináti, a jejich rozdělení zbídačelým miliardám lidí, ale také jde o přechod ke globální ekonomice založené na cenných kovech, vytvoření celosvětové regulace bankovnictví a nastolení spravedlivosti v obchodě, tarifech, daních, mzdách a platech.

Ekonomických záležitostí se týká právní dokument NESARA. Webová stránka americké vlády, kde má NESARA označení jako National Economic Stabilization and Recovery Act (Zákon o ekonomické stabilizaci a obnově), je totální dezinformací, a channelovaná poselství od temných entit, které se vydávají za úctyhodné posly světa, též obsahují nepravdy.

Nepochopení je i v tom, že dokument nepředstavuje celou NESARU. NESARA je transformace světa a duchovní obnova – je to mistrovský plán pro Zlatý věk Země.

Také jsou různé interpretace některých pojmů v poselstvích od zdrojů světla, jako například „balíčky prosperity“, nebo podobné pojmy z ekonomických aspektů NESARY. K chybným interpretacím patří to, že všem lidem na celé planetě budou rozdány velké sumy peněz, že budou rozdány obrovské sumy některým jednotlivcům na financování konkrétních projektů, a že budou vymazány veškeré dluhy jako mávnutím kouzelného proutku.

Součástí je zrušení lichvářských úroků, snížení některých půjček a zrušení jiných, zejména půjček MMF, a odebrání velkých bankovních účtů ze „správy“ iluminátů. Ale ekonomickým podnětem je napravení nerovnosti mezi těmi, kdo „mají“ a „nemají“, jakmile nezákonně získané majetky iluminátů budou použity na co nejrychlejší odstranění tíživé situace ožebračených lidí, a jejich opětovné „postavení na nohy“.

Opatření z NESARY, vyzývající k rezignaci celou vládu USA, již není platné. Tento zákon byl napsán před více než 12 lety, když prezident patřil mezi vrcholné ilumináty. Nyní je mezi odpadlíky, kteří se stali aktivními pracovníky světla. Téměř každý člen Kongresu byl buď členem iluminátů, nebo pod jejich kontrolou zvenku. Těšte se s námi z toho, že již tomu tak není! [13. srpna 2006, Speciál NESARA]

Opakujeme svá mnohá ujištění, že cokoli nepříznivě ovlivňuje život ve vašem světě, postupně zmizí. Cokoli škodlivé pro vaši mysl, tělo či ducha, zanikne, protože vaše společnost bude zbavovat svět všeho neslučitelného s životem ve Zlatém věku.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás mají v nejvyšší úctě za vaši nezdolatelnou odvahu, vynalézavost, trpělivost a oddanost práci se světlem. Nikdy jste ve vašem úsilí nebyli sami – stále vám pomáhají členové vesmírné rodiny žijící mezi vámi i ti, kteří jsou na vaší obloze. Do té doby, než se posádky budou moci k vám připojit, používají technologii svých lodí, aby vám pomáhaly mnoha různými způsoby, jak již bylo řečeno v předchozích poselstvích.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |