Home > > Matthew Ward - 19. ledna 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 19. ledna 2013


Temné síly, zdaleka nejsilnější, jsou gigantické silové pole negativních forem myšlenek, které v celém vesmíru hledají méně vyvinuté civilizace, aby se udržely ve tmě. Ačkoli toto obrovské pole má schopnost projevit se v jakýchkoli individuálních formách, které si představuje, málokdy to dělá, protože jeho cílem je zachytit celou civilizaci tím, že ji zakrývá ve tmě.

Tma je tedy potomkem temných sil, můžete říci, a lze ho přirovnat k oblaku, který je tak hustý, že se lidé cítí ztraceni v miasmu. A skutečně jsou ztraceni, stejně jako vědomé vědomí původu, jejich boha, božského já a jejich neoddělitelného spojení s Nejvyšším vládcem tohoto vesmíru a všech ostatních životních forem zde.

Temní jsou jedinci v zahalené civilizaci, kteří mají sklon k chamtivosti, krutosti a chtíči po moci. Nízké vibrace těchto tendencí tvoří trhliny v psychice a vesmírný zákon přitažlivosti umožňuje vstup odpovídajících negativních myšlenkových forem, které jsou projevem temnoty.

Temnota nakonec ovlivňuje a kontroluje myšlenky, záměry a činy těchto jedinců. Stávají se loutkami temnoty a plní cíl temných sil zotročovat civilizaci skrze tyranii, strach, klam, korupci a neznalost pravd o svém počátku ve Stvořiteli, mnohonásobných životech, vesmírných zákonech, nebo realitě jiných civilizací.

Temné síly se začaly odklánět od vaší sluneční soustavy poté, co infuze světla ze vzdálených civilizací zachránila život vaší planety před sedmdesáti lety. Toto silové pole odešlo, protože ve světle nedokáže existovat. Energie lásky-světla propíchne energii jakékoli temnoty v okolí.

I když temné síly odešly, hustý oblak temnoty zůstal na Zemi, což jsou síly, které se marně snažily trvale zachytit. Temnota nadále bránila duchovnímu a vědomému uvědomění v kolektivním vědomí, a díky zákonu přitažlivosti obyvatelé Země stále produkovali negativitu, která téměř zabila planetu.

To se změnilo, když intenzivní záblesk světla začalo rozptylovat hustotu mraku a dodával Zemi energii, kterou potřebovala, aby se uvolnila z hlubin třetí hustoty a začala svou vzestupnou cestu. Teprve v posledních týdnech se poslední slabé zbytky mraku přeměnily na světlo a planeta vítězně prošla dveřmi čtvrté hustoty.

Takže teď, když je Země v této hustotě, jak může být, že násilí a nespravedlnost stále pokračuje? Je to proto, že umístění planety je jedním druhem hustoty a stav vývoje duše každého z jejích obyvatel je zcela jiný. Zpráva [9. září 2011] vysvětluje obě hustoty.

Nárůst energie stále více rozjasňoval kolektivní vědomí, dokud nevypadal jako polední slunce, naplňující srdečnou touhu Země, aby ji alespoň většina jejích obyvatel mohla doprovázet po vzestupné cestě. Mnozí, mnozí lidé, kteří dříve postrádali světlo, které by jim umožnilo jít spolu s planetou, jsou dostatečně pohlcující, aby tak učinili alespoň na delší dobu.

Teď opět mluvíme o temných. Na Zemi jsou jedinci, kteří před deseti lety odmítli respektovat své dohody o úrovni duše, aby se spojili se světelnými silami poté, co masám poskytli příležitost k dokončení karmy třetí hustoty. Pokračovali ve spoušti na celém světě takovými prostředky, jako je kontrola vlád a globální ekonomiky, uvolňování laboratorních virů, manipulace s počasím a zahajování zemětřesení, válek nebo tyranské režimy.

Těch několik jedinců, kteří jsou stále mezi vámi, vstřebává trochu více světla, než měli (jiskra životní síly). Stačí to jen na to, aby jejich těla fyzicky přežila v prvních záhybech čtvrté hustoty, kde je Země v tuto chvíli. Pokud neabsorbují více brilantnosti světla, která se bude dále zvyšovat v průběhu vzestupu planety, jejich těla nebudou životaschopná o mnoho déle.

Většina lidí, kteří těží z energetického nárůstu, jsou „dobří lidé“, kteří jsou velmi znepokojeni světovými záležitostmi, jak je znázorněno ve vašich mainstreamových médiích a děsivých dezinformacích na internetu. Ještě " neviděli světlo", žijí zbožně, ale stále si pohlíží na váš svět na úrovni 3D mentálně a duchovně.

Jiní, kteří jsou v těchto ohledech stále „ve tmě“, následují nařízení úřadů, neabsorbují dostatek světla, aby se zvedli nad jejich indoktrinaci. Někteří mají vštípeno přesvědčení, že je jejich odpovědností usilovat o pomstu za útoky na své předky, komunity, země.

Pak jsou tu ti, kdo jsou v konfliktu - uvědomují si, že to, co dělají, je proti společnému blahobytu, ale je to zdroj jejich příjmu, aby zajistili své rodiny.

Tyto různé stavy mysli spolu s masivním poškozením životního prostředí jsou přirozeným „následkem tisíciletí temnoty“, jak je uvedeno v našem posledním poselství.

Množství absorbovaného světla a svobodná vůle bude určovat, jak daleko bude každý schopen cestovat s planetou do postupně vyšších vibrací. Mějte však na paměti, že se mnoho světlem naplněných osob rozhodne raději opustit Zemi než pokračovat ve vzestupu fyzicky.

Nyní vysvětlíme, proč jsme často říkali, že vzestup Země z hluboké třetí hustoty je v tomto vesmíru bezprecedentní.

S výjimkou zkušenosti Země je překračování třetí hustoty, kde je tma hluboce zakořeněná, mimořádně dlouhou, náročnou tůrou. Podobně jako starověké země, i civilizace sestupovala z vyšší hustoty v duchovním a vědomém uvědomění až na pokraj planetární destrukce v důsledku nástupu a pokračování strachu. Neměli pomoc naší vesmírné rodiny, a po sobě jdoucí generace strávily téměř 50.000 roků stoupání z hluboké třetí hustoty, než dosáhli čtvrté. Trvalo dlouho, než bylo v kolektivním vědomí dostatek světla, aby se civilizace a jejich planeta zvedla do vyšší hustoty.

Více o historii civilizace, fyzickém vzhledu, kultuře, vládě a tak dále v "Aeschyles" [kapitola v Osvětlení pro novou éru ].

Země a její formy života mají od svého vzestupu na konci 30. let minulého století jedinečnou pomoc. Začalo to záchranou infuzí světla z mnoha mocných civilizací a pokračovalo prostřednictvím různých prostředků pomoci, které jsme vyjmenovali v předchozích zprávách.

Pouze hrstka vaší populace ví o této pomoci, ale jiné úspěchy světla jsou skutečně evidentní. Jak se na Zemi světlo stále zvětšovalo, více a více vás vytvořilo své vlastní světlo s větší silou a vy, pracovníci Světla, udělali obrovské pokroky v potlačování následků temnoty tím, že odhalili aktivity temných.

K vašim velkým úspěchům počítáme globální pozornost na postavení žen a ukončení šíření zbraní. Tyto silně negativní aspekty dlouho dominovaly ve vašem kolektivním vědomí. Po generace jste tolerovali nespravedlivé kulturní zákony a praktiky, které ponižují ženy a akceptují boj a násilí jako součást života.

Světelné bytosti v celém tomto vesmíru ctí nesčetné duše, které souhlasily, že se budou podílet na množství tragických situací. Duše, které přijaly ty nesmírně kruté mise, tak učinily s bezpodmínečnou láskou a vyrazily kupředu v růstu duše.

Stejně jako vy, i my si přejeme potřebné změny přes noc. Hlavní plánovači Zlatého věku věděli, že svůj svět můžete přeměnit jen krok za krokem a na úrovni duše to víte i vy. I s mimozemskou pomocí je vývoj civilizace třetí hustoty v mírumilovné lidi proces. Změny se budou postupně zvyšovat.

Ke zprávě z 2. června 2007.

Bude přeměněna veškerá tma, Země a jednotlivci dosáhnou rovnováhy, a bude pokračovat intelektuální a duchovní růst a technologický pokrok. Vesmír se stále mění.

Nikdy jsme nečekali, že si vzpomenete na všechny informace, které jsme vám nabídli! Nejen, že jsou vaše dny naplněny širokou škálou odpovědností, ale lineární čas prochází stále rychleji. Zlatý věku nesedí na zápraží, i když dny plynou nedramaticky.

Abychom se vyhnuli jakékoli možnosti chybné interpretace, mohli jsme být ve zprávě z června 2007 o „dosažené rovnováze“ přesnější. Ačkoliv předchozí materiál byl v kontextu podmínek třetí hustoty, mohli jsme specifikovat, že rovnováhy bude dosaženo, a Země a její obyvatelé budou moci vystoupit z třetí hustoty. I vy se jako mikrokosmy vesmíru budete nadále vyvažovat, jak se vaše duchovní a vědomé vědomí neustále rozšiřuje.

To, co na vás čekalo na prahu Zlatého věku, je vliv energetického nárůstu během prosincového slunovratu, který přeměnil poslední temnotu na světlo. Tato nová hojnost světla zvyšuje hybnost potenciálu energetického pole Země směrem k manifestaci úžasů během cesty Země přes čtvrtou hustotu a do cíle v páté.

Nevíme, za jak dlouho bude Země zpátky tam, kde vznikla planeta a její duše, Gaia.

Byl předurčen vzestup Země k tomuto bodu, kde dosáhla úzkého nebeského okna při planetárním vyrovnání a vstoupila do čtvrté hustoty. V této hustotě ji temnota nemůže napadnout svou negativitou. Její cesta od nynějška je v bezpečném přístavu, kde nemá žádné "časové" omezení.

Stejně jako dříve - cesty obyvatel závisí na volbách, které dělá každý z nich. Kumulativní volby tvoří kolektivní vědomí. Od nynějška nastaví tempo Země vaše myšlenky, vášnivé pocity a činy. Ať už to bude šťastně svištění přes čtvrtou hustotu nebo stoupání jako orel, Gaia je radostná - mimořádně obtížná část vzestupu je u konce!

I vy se můžete cítit radostně - vaše vytrvalost ve světle nesmírně přispěla tomuto úžasnému úspěchu. I když v lineárním čase budete pokračovat v cestě ke svému cíli milujícího, harmonického a zdravého světa s hojností pro všechny, v kontinuu jste již zvítězili. Kdybyste plně chápali, jak jedinečný je tento úspěch, věděli byste, že jako pracovníci světla jste odvedli dobrou práci.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |