Home > > Matthew Ward - 17. března 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. března 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Začněme tím, že se budeme zabývat obavami, že se ve vašem světě vyčerpá pitná voda. Ilumináti využívají technologie k vytváření oblastí sucha. Jedna část jejich odsouzeného plánu na odstranění většiny světové populace měla za cíl způsobit milionům smrt žízní. To se nestane. Skončí manipulace s povětrnostními vlivy, která je také zodpovědná za divoké bouře a rekordní teploty, které oddálily návrat matky přírody k mírnému globálnímu klimatu. Stejně tak dojdou ke konci všechny další ďábelské aktivity iluminátů.

Drazí, je povzbuzující, že zneužívané a ukrývané technologie přechází do laskavých rukou, aby se otevřeně používaly k dobrým věcem. Až to bude pro členy naší kosmické rodiny bezpečné, zavedou technologii, jejíž vibrace promění obrovské pouště na ornou půdu, obnoví deštné pralesy, odstraní toxické znečišťující látky ve vzduchu, vodě a půdě a zahojí rozsáhlé škody způsobené těžbou fosilních paliv. Planetární tělo Gaii, které kdysi bylo rajskou zahradou, bude opět zdravým, nedotčeným rájem.

Znovusjednocení Koreje, školní střelba?
Kim Čong Un chce diskutovat o znovusjednocení s Jižní Koreou a uvolnit nastřádané napětí. Ale je nutné brát na zřetel pár detailů. Dohodnou se prezidenti Jižní Koreje, Číny a Spojených států na tom, co bude požadovat Severní Korea? Co nabídnou zemi na oplátku? Jakmile dojde k dohodě o těchto otázkách, kdo předloží návrh Kim Jong Unovi? Přijme nebo odmítne nabízené podmínky? Bude-li toto jednání úspěšné, dosáhnou série jednání uspokojivého kompromisu? Bez ohledu na to, co se v nejbližší době ukáže, převládající vibrace podporují znovusjednocení obou Korejí a případnou dohodu všech národů s jadernými zbraněmi, aby odstranily své arzenály.

Školní střelba v Parklandu na Floridě nebyla otázka volby duše pro všechny, jejichž životy byly ztraceny, jejich rodiny a blízké. Po masové střelbě před několika lety se všichni, kdo byli přímo zasaženi, na základě této zkušenosti dohodli na změně, která zabraňuje dalšímu incidentu tohoto druhu kdekoli v zemi. Od té doby neobsahují žádné kolektivní duševní dohody jakékoli masové střílení.

Samozřejmě chcete, aby vaše děti byly ve škole v bezpečí, ale vyzbrojováním a školením učitelů nebo jiných školních pracovníků se toho nedosáhne. Poukazovat na duševní onemocnění jako příčinu hromadných střeleb a zároveň ignorovat legální šíření zbraní, které střelci používají, zaručuje, že tyto incidenty neskončí. Na okamžik odejdeme, abychom vám poskytli relevantní informace o pozadí.

Ilumináti, a před nimi další loutky temných sil, stáli v čele výroby zbraní, střeliva a všech ostatních válečných nástrojů od samého počátku. Aby bylo zajištěno pokračování trhu v průběhu staletí, indoktrinovali civilizaci, aby věřila, že cesta k míru je prostřednictvím války a plnění rozkazů bojovat za svobodu je vlastenecké. A poté, co podnikli kroky k zajištění vypuknutí občanských, mezinárodních nebo celosvětových válek, prodali zbraně oběma stranám. Válkou obohatily své výrobní společnosti. Posloužily jejich plánu na odstranění mnoha milionů lidí a vytvořily nízké vibrace strachu a násilí, které temní potřebují k přežití. Poté, co se kolonie v Severní Americe sjednotily a bojovaly proti Britům, aby získali nezávislost, představitelé, kteří se objevili, napsali ústavu. K té byly v průběhu let přidávány pozměňovací návrhy. Ilumináti se chytili příležitosti, zkreslili záměr druhé novely ohledně „dobře regulovaných milicí“ vznikajících Spojených států, které měly bránit nově získanou nezávislost, pokud to bude potřeba. Aby se občané začali ptát, jak dobře je civilní obyvatelstvo vyzbrojeno válečnými zbraněmi, vytvořili ilumináti NRA. Obsadili organizaci svými přisluhovači a uplatili hloupé politiky, kteří citují druhý dodatek jako zákonné právo obyvatelstva kupovat vojenské zbraně.

Studenti středních škol, kteří hájí změny v zákonech o zbraních, tak nečiní pod záštitou žádné liberální organizace nebo kvůli tlaku ze strany jakékoli vládní agentury, „aby mohli zabavit zbraně občanům, kteří dodržují zákony. Střelba ani nebyla součástí psychologické války. Tato tragédie další s najatými herci, aby zabránili konfiskaci zbraní, je další stránka z manuálu iluminátů. Je to politováníhodné, ale vysvětlitelné. Jejich vliv v tomto ohledu je stále silný. Vibrace, které oddělují pšenici od plev, pomohou uzdravit národní psyché. Z celého srdce podporujeme studenty v Parklandu a všechny, kteří se k nim připojili v národním bezpečnostním hnutí, které jejich vláda nemůže ignorovat. Politici NRA budou odporovat přijetí smysluplných opatření politických regulačních orgánů, ale na základě požadavku veřejnosti se „kultura zbraní“stane minulostí. Planeta se pohybuje směrem k energetickým rovinám, kde nemůže existovat žádný druh násilí.

Co je Událost a kdy nastane?
Protože osobní a planetární vzestup je založen na síle lásky, nevíme, jaké jediné konkrétní události se tyto informace týkají. A tak vám řekneme, co jsme pozorovali při událostech vašeho světa, které jsou nesčíslné jako vše ostatní v existenci jsou energií vibrací různých frekvencí, a reakcí národů.

Jak se světlo na Zemi stále více zintenzivňuje, události, jako je harmonická konvergence, způsobily, že mnoho jednotlivců se vydalo „hledat duši“ a na cestu k rozvoji svého duchovního vědomí. Někteří pokračovali na této cestě bez ohledu na události, se kterými se setkali. Jiní, kteří také nadšeně začali, se odchýlili od svého kurzu a po nějakém utrpení a incidentech se vrátili zpět a pokračovali ve své cestě, dokud nenastala nová nehoda s další objížďkou, tak stále dokola. Viděli jsme lidi, kteří, dokud nevstoupili do Nirvány, si nevšímali, jednoduše žili životem v souladu s Božími cestami a po celý svůj život následovali cestu růstu. Viděli jsme lidi, kteří si zvolili temnotu a masy příliš zatížené holým živobytím, aby se dokonce jen divily, že by mohla být osvětlená cesta.

Reakce každé duše na nesčetné události, které ovlivnily jejich životy, byla stejně jedinečná jako každá z nich. V tomto smyslu může být život v této nebývalé době na Zemi považován za stále se zrychlující kosmicko-galaktický tanec, kterého se všichni účastní. Dokud se celá společnost nestane jedním a rozvine zlatý věk. Nyní, stejně jako po celou dobu, vidíme duše na osvětlené cestě pohybující se k tomuto Věku, každý svým vlastním tempem. To, co nevidíme, jsou „tanečníci“ v čele, kteří čekají na zbytek, aby je dohnal, aby civilizace mohla zažít vše společně. Pochopte prosím, že náš pohled v žádném případě nezmenšuje význam jiných perspektiv, které také vedou k éře, kdy je tma poražena a na celém světě převládá světlo.

„Nepopiratelný důkaz“, že se Rusko snažilo ovlivnit americké volby?
To, že ruští „trolové “na sociálních médiích mohli ovlivnit voliče, je pravda. Ale na jejich obranu, v žádném případě to nemělo vůbec nic společného s volbami. Jak bylo dříve uvedeno, stalo se tak kvůli chybě iluminátů po tom, co úspěšně zmanipulovali demokratické primárky. Několik málo mocných na vrcholu této tajné společnosti (kabaly), bylo schopno zatajit pravdu, čímž dalo vládě prostor k obvinění z ruského zasahování do volebního procesu v zemi. Je to svým způsobem legrační. Spojené státy jsou národ, který je nejvíce kontrolovaný illumináty. Neváhaly manipulovat ve svém zájmu volby v mnoha zemích a podporovat despotické vůdce v jiných zemích. Jedním z důvodů, milovaní bratři a sestry, pro které jste dobrovolně přihlásili k tomuto pozemskému životu, bylo pomoci lidem odhalit pravdu a zbavit své vlády letité korupce, která se stále kupuje a platí temné mysli a srdce.

Závislost mladých lidí na sociálních médiích?
Velké množství mladých lidí přišlo se čtvrtou hustotou duchovního a vědomého vědomí. Jsou inteligentní, artikulovaní, empatičtí vizionáři s moudrostí dbát na svou intuici a z velké části používají rychlost a šířku sociálních médií, aby podpořily jejich touhu vytvořit lepší svět.

Používání mobilních telefonů mnoha dalšími mladými lidmi - a dospělými - je méně konstruktivní. Ale s rostoucími vibracemi povznášejícími všechny aspekty života, společnost rozpozná emocionální mělkost používání sociálních médií k šíření nebo čtení triviálností, propagandy a balastu a mobilní telefony přestanou být elektronickými přívěsky. Více než kdy jindy v zaznamenané historii Země je budoucnost jasná, protože dnešní mládež, zítřejší vůdci, to zvládnou!

Z dobrého důvodu jsou vibrace ústředním bodem všech otázek, kterými se tato zpráva zabývá. Když přemýšlíte o nemovitosti, je lokalita nanejvýš důležitá. Země je nesmírně cennější než jakýkoliv její kousek a její vibrace mají nesmírně větší důležitost. Milá rodina, vaše vytrvalost ve světle pomáhá zvyšovat úroveň vibrací na Zemi a to dalece přesahuje váš svět. Vše všude ovlivňuje vše ostatní kdekoli. Vibrace na Zemi stoupají do vaší sluneční soustavy, do galaxie a do vesmíru. Všechny osvětlené duše vás ctí a podporují bezpodmínečnou láskou, nejvyšší vibrací ve vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Překlad: DanaShare |