Home > > Matthew Ward - 15. dubna 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. dubna 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Děkujeme čtenářce, která uvedla několik oblastí, ve kterých vidí pokrok, a pak napsala: „Děkuji, že jste nám pomohli udržet směr, optimismus a práci pro svět, o němž víme, že je možný!“ Protože optimismus je naplněn světlem, hraje ve vývoji společnosti důležitou roli. Lidé, kteří vnímají svět jako bouřlivý a strašný jsou ohledně budoucnosti zřídka optimističtí. Nevědí, že to, co vidí jako otřes, je střet nízkých vibrací s vysokými, které získávají převahu. Je to účelná bouře před klidem, která ohlašuje silné změny po celém světě. Víte to a mluvit s lidmi o probíhajících podstatných změnách je skvělý způsob, jak nechat světlo vašeho optimismu zažít v jejich životech.

Povzbudivé příběhy v internetových článcích a některých publikacích, a důkazy. ů, taky. Rostoucí počet komunitních skupin povznáší životy blízkých, kteří jsou v nouzi a podporují místní vizionářské vedení. Světová transformace nespadá z národních vlád, drahá rodina - začíná u vás, vašich přátel a sousedů a stoupá vzhůru.

Co je Putin zač?
Putin udělal některé nevhodné věci, ale není vinen z mnoha obvinění, ze kterých ho ilumináti obvinili odplatou za jeho odmítnutí s nimi spolupracovati. Ve většině případů byli odpovědní přisluhovači iluminátů. V poslední době to bylo vměšování se do voleb jiných zemí a otrava otce a dcery v Británii. Putin je oprávněn popírat vinu, ale podle globálního názoru je „vinný, tak je obviněn.“ – verdikt iluminátů. A ukázali prstem na ruské trolly, že ovlivnili názory lidí a zhoršující se dávají zhoršující se nejednostnost za vinu trolům, místo politiků a zkorumpovaných mainstreamových a sociálních médií.

Putin nechce studenou, ani horkou válku. Chce, aby se Západ dohodl s Ruskem a Íránem, a možná i se Severní Koreou, a nesnažil se zabránit mírovému výsledku mnohonárodních jednání. Nejen, že potřebují pro zbraně vyráběné jejich korporacemi bitevní pole, ale potřebují také nízké vibrace násilí a strachu, aby si udržely svou vlastní existenci. Trestají ruského prezidenta za to, co pro ně neudělal. Je jedním z vůdců, kteří pracují za zavřenými dveřmi, aby ukončili mezinárodní síť ohavných činností, učinili je právně odpovědnými a dosáhli svět v míru.

Vzestup rodinných příslušníků s Gaiou?
Vzestup společně se Zemí není tak dramatický, jako náhlé vypaření se před očima rodiny. Vzestup není opuštění planety a příchod do vznešeného fyzického světa. Postupuje od třetí hustoty do čtvrté během pozemského života. Je to postupný proces absorpce světla, během kterého se odehrávají dva efekty společně - duchovní a vědomí růst. Změna buněk založených na uhlíku na krystalické, které umožňují tělům přežít ve vyšších vibračních úrovních, kam Země míří. Osoby, které absorbují světlo, zůstanou na planetě po celou délku života zvolenou v jejich smlouvách o duši, pak přejdou do Nirvány ve čtvrté hustotě. Vzestupovat nebo nevzestupovat není vědomá volba. Jde o to, jak úzce budou svobodná rozhodnutí dodržovat smlouvu o duši, která je součástí dohody před narozením duší, a která má hlavní roli v každém dalším pozemském životě. Tyto dohody vytvořené v bezpodmínečné lásce poskytují růstové příležitosti všem účastníkům.

Pokud někdo na cestě vzestupu zemře dřív, než dosáhne čtvrtého stavu hustoty, jak to ovlivní jeho život v Nirváně a příští inkarnaci?
Bude to stejné jako nyní. Energie myšlenek, pocitů a činů v průběhu celého života určuje část Nirvány, kam jsou lidé energicky zachyceni. Každá část poskytuje specifické učení, které každá duše potřebuje. Jednotlivec, který zvládl většinu karmických lekcí, může dokončit zbytek v Nirváně, kde také připravuje svou osobnost pro inkarnaci. Tou může být návrat na Zemi v rozkvětu Zlatého věku, nebo stejný druh stimulačního života v jiném živém čtvrtém světě.

Jak poznat, kdo vzestoupí?
Neexistuje způsob, jak zjistit, zda lidé, které milujete, nebo někdo jiný, vzestoupí a akce nejsou spolehlivými ukazateli. Někdo, kdo je krutý, může jednat v souladu s dohodou, kterou oba uzavřeli před narozením, zatímco uznávaný filantrop může sdílet nevhodně získané bohatství a dělat tak jen pro slávu a chválu. To je důvod, proč my a jiní poslové světla často radíme: „Neodsuzujte nikoho.“ Také délka života nemá nic společného se vzestupem. Duše může během krátkého života poskočit vpřed v duchovním a vědomém uvědomění a stoletý nemusí v tomto ohledu vyrůst ani o píď. Pokud jde o poznání pokroku svého vzestupu, pocit opravdové mírumilovnosti, světla v srdci z toho, jak vaše rozhodnutí ovlivnila život váš a životy druhých, znamená pokrok. A prosím, nemyslete si, že vzestup vyžaduje bezchybný život! Snažte se, dokonalost je jen uvnitř čisté láskyplné podstaty Stvořitele.

Duplikovaná planeta nebo jiná dimenze pro osvícené a soužení pro méně šťastné?
Neexistuje žádná duplikovaná planeta, kam by šly osvícené duše, ale vstupují do jiné dimenze, jak se Země dostává do stále vyšších vibrací. A na konci života v délce podle smlouvy duše vstupují do části Nirvány, která odpovídá jejich úrovni osvícení.

Dalo by se říci, že „méně šťastní“ - jednotlivci, kteří důsledně odmítají světlo, které je dostupné všem, snášejí soužení, když zažijí revizi života v Nirváně a vidí, jak vážně se vzdali svých smluv o duši. Dosažení vyváženého prožívání, které je zapotřebí k rozvoji, je volba a cíl každé duše v každém fyzickém životě. V tom je další faktor. Nirvána stoupá se Zemí. Když planeta dosáhne vibračních úrovní, kde těla bez krystalických buněk ztrácejí životaschopnost, duše přecházejí do duchovního světa civilizace třetí hustoty, kde připraví postavy pro inkarnaci v této civilizaci.

Osobní vzestup je v tempu každé duše, a ty se liší tak široce, že by bylo hloupé, kdybychom chtěli odhadnout, v jakém reálném časovém rámci by mohl být. Navíc kromě neomezených možností duší pustit se na cestu vzestupu nebo ji vystoupat v průběhu této nebývalé éry na Zemi je k dispozici další výhoda - předložení petice na úrovni duše o prodloužení délky smlouvy. Vzhledem k tomu, že by to ovlivnilo životy všech ostatních v dohodě před narozením, musí návrh jednomyslně schválit nebo zamítnout. Pokud existuje rozumné očekávání, že prodloužený čas pomůže pokroku při vzestupu osoby, žádost bude schválena.

Co se týče časového rámce, můžeme říci, že nyní, když desetiletí zpoždění ve společenském pokroku skončilo, duše se probouzejí a spojují se s „revolucí Lásky“ na světě. Nepřekonatelná síla lásky je klíčem k vytvoření světa v míru a životě v harmonii s přírodou. Nesčetné způsoby, jakými se projevuje láska, budou světlem pro nově příchozí a užitečnou připomínkou pro dlouhodobé pracovníky světla. [Zpráva z 1. května 2012 a 23. května 2015]

Co se stane s jedinci, kteří neslyšeli o planetárním a osobním vzestupu?
Ze sedmi a půl miliardy lidí žijících na Zemi slyšela o vzestupu jen srovnávací hrstka. Není nutné, aby masy věděly, že Země pokračuje ve vzestupu do lehčích energetických rovin. Mnoho lidí je na vzestupné cestě, aniž by to věděli. Mluvíme o vědomém poznání - lidstvo ví na úrovni duše o vzestupu Země a o jednotlivci ví na této úrovni, zda se vyvíjejí, či nikoliv. Časem si všichni budou uvědomovat planetární a osobní vzestup.

V našem posledním poselství jsme řekli, že NRA - National Rifle Association - ve Spojených státech je tvořena ilumináty. Chceme správně vysvětlit, že je to jedna z mnoha místních, národních a mezinárodních skupin vytvořených z konstruktivních důvodů, které ilumináti infiltrovali a podvrátili, aby sloužili jejich zlovolným účelům. Učinili totéž s vývojem, který měl být prospěšný, zejména očkovacími látkami, zemědělskými metodami, informačními zdroji a technologiemi. Kdekoli ilumináti převzali kontrolu, jejich vliv se rychle rozpadá - nízké vibrace temného záměru nemohou přežít v intenzitě světla, ke které se blíží Země.

Olympijské her v Jižní Koreji?
Od příchodu do odchodu lidí ze zúčastněných zemí se energie vycházející z Pchjongjangu třpytila jako moře diamantů. Zářivé byly vysoké vibrace mimořádných vzrušení sportovců z účasti, radost vítězů z medailí a respekt jejich konkurentů, vzrušení účinkujících při zahajovacích a závěrečných ceremoniích, obdiv a úžas diváků na místě a televizních diváků energeticky spojených s hrami.

Nepřehlížíme, že letošní olympijské hry, stejně jako ty, které probíhaly před nimi, znamenaly velké výdaje, které by mohly být lépe využity pro všechny občany. Nicméně hrdost na to, že byli vybráni k hostování her, jejich vlastních vynikajících atletů a příprava velkolepých ceremonií si zaslouží pozornost, a letošní hry měly jedinečný následek. Energie předchozích olympijských her zapadla ve vesmíru. Energie generovaná v Pchjongjangu je spojena s nejintenzivnějším světlem zaznamenaným v historii Země.

Milovaná rodina, světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši vytrvalost v pomáhání národům Země a podporují vás mocí bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Překlad: DanaShare |