Home > > Matthew Ward - 13. února 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. února 2018


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Sdílíme komentáře čtenáře, které vyjadřují pocity mnoha:

Matthew a jiní poslové říkají, že světlo mění svět. Nevidím důkazy -konflikty národů, politický boj ve vládách, rozdíly mezi bohatými a chudými, brutální režimy, terorismus, strach z kyberprostoru, jaderná válka.

Tyto situace jsou stále součástí vašeho světa, protože stále nevyčerpaly svou energii. Přejeme si, abyste viděli důkazy, které vidíme my. Světlo neustále snižuje sílu energetických proudů temných situací a všech ostatních s negativními sklony. Milá rodino, známe vaši touhu vidět nezaměnitelné známky toho, že zlo dosáhlo konce! Jak světlo stále oslabuje a postupně zbavuje svět všeho, co je založeno na temnotě, bude vytrvalost pracovníků světla dobře sloužit vám a Zemi.

Vzestup rasových a náboženských předsudků?
Nejsou rozšířenější než dříve, ale jejich dlouhotrvající destruktivnost je nyní „vyvedena na světlo“, takže škody, které způsobily civilizaci, se mohou začít uzdravovat. Předsudky nejsou vrozené - byly po staletí pečlivě přenášeny z jedné generace na druhou a výsledné rozdělení bylo velkým spojencem sil temnoty k ovládnutí mas. Ačkoli se předsudky odrážejí v postojích nadřazenosti k lidem, kteří se zdají být jiní, mají jiné náboženské přesvědčení, odlišné sociální, kulturní nebo etnické dědictví, různé filozofie, ve skutečnosti odráží pocit sounáležitosti a nejistotu vyplývající ze strachu z těchto rozdílů. Postoje se mění a jak se vibrace nadále zvyšují a rozšiřují vědomí a spiritualitu, každý přijde k poznání, že zažili inkarnace tam, kde byli považováni za podřadné. Dojdou k vědomí Jednoty s sjednotí se společnými přáními, sny a láskou rodin.

Nemohu se zúčastňovat shromáždění a nemám peníze na podporu organizací. Může přispět modlitba?
Opravdu může! Učili vás, že modlitba opakuje slova v náboženských knihách nebo žádá jakéhokoli boha o něco konkrétního, nebo děkuje za to, co přijímáte. Modlitba je mnohem více - je to vaše mysl a pocity. Často jsme říkali, že myšlenky a pocity jsou energií, že univerzální zákon přitažlivosti spojuje vše s podobnou energií v kolektivním vědomí a přináší vám to zpět. Energie modlitby za mír jde dál, vrací se s dalšími stejnými a přidává je k hojnosti, která přináší mír na Zemi. Řekli jsme také, že mír ve světě začíná mírem uvnitř - když tyto vysoké vibrace vytékají a mísí se s podobnou energií, efekt zvlnění je nezměrný. Chceme také zmínit zvyšování počtu skupin po celém světě na meditacích. Když se mysl a srdce soustřeďují na mír, na laskavost ke zvířatům, mezinárodní harmonii, vzájemný respekt, ochranu životního prostředí, prosperitu pro všechny, cokoli, co chcete pro svůj svět - energie se exponenciálně zvětšuje a každý den přibližuje projev těchto ideálů. Nepodceňujte hodnotu modlitby a aktivní či vzdálené účasti v meditačních skupinách.

Mohli by naše temné myšlenky být silnější, než schopnost ET zabránit výbuchu odpálených hlavic?
Ne. Světlo Gaiiny touhy po obyvatelích Země žijících harmonicky mezi sebou navzájem a s přírodou a touha národů po bezpečném, klidném světě je daleko větší než kombinovaná energie obav z jaderných zbraní a války, není žádný úmysl zahájit takovou válku. A protože Tvůrce rozhodl, že ve vesmíru nebudou žádné jaderné výbuchy, posádky na vaší obloze mají technologickou schopnost způsobit selhání hlavic, které by mohly být vypuštěny a všech, které jsou v úložišti kdekoli na planetě.

Jsou iluminátští dvojí agenti ve všech zpravodajských agenturách?
Ilumináti mají agenty ve zpravodajských agenturách všech zemí, aby poskytovali správné informace, nebo na rozkaz posílají falešné informace nic netušícím zdrojům. Někteří z těchto činitelů jsou dvojí agenti, ale jiní, kteří v této funkci slouží, ilumináti nejsou. Když už mluvíme o dvojích agentech, někteří jsou podplaceni, vydíráni nebo je ohrožena bezpečnost jejich rodiny - to jsou taktiky náboru iluminátů. Někteří jsou tak nespokojeni s politikou své vlády, že nabízejí své služby jiné vládě. Nejvíce to dělají z vlastenectví a lásky k jejich zemi. Přichází den, když špionáž, a dohled nad soukromým životem, bude jen kapitolou v historii.

Pokud nám dal bůh svobodnou vůli, proč ji umožnil Anunnaki a kabalistům omezit?
Některé osoby použili jejich svobodnou vůli, aby omezili svobodnou vůli ostatních, ale nikdy nemohou zasahovat do toho, co si myslíte nebo cítíte, nebo omezit výběr reakce na jakoukoli situaci.

To znamená, že Tvůrce udělil každé duši ve vesmíru dar svobodné vůle a její vlastní schopnosti projevu. Bůh a vládci ostatních vesmírů jsou tímto kosmickým zákonem vázáni, aby ctili svobodnou vůli všech duší ve svých vesmírech. Od nepaměti duše v tomto vesmíru využívaly svůj dar k omezení svobody a ekonomického blahobytu nespočetných dalších. Když se matka ptala boha, proč to dovolil, řekl jí:

Především je zde Tvůrcův zákon svobodné vůle. Pokud ho někdo používá k tomu, aby ublížil druhému, nemohu zasahovat. Proto nejenom zažívám přesně to škodlivé jednání prvního, ale také bolest druhého. Nemohu uniknout žádnému utrpení lidí ani žádné jiné formy života kdekoli ve vesmíru, stejně jako nemohu neprožít radost všech. Takže to není záležitost mého „dovolení“ této zkušenosti svobodné vůle.

Vaše vlády by se měly opravdu stydět, protože silně zaostávají za načasovaným zaváděním univerzálních pravd a brání ostatním formám života otevřít se plnosti duchovního rozkvětu během této inkarnace. Stručně řečeno, jste ukrácení ve svých možnostech učení, protože vaše vlády skrývají mnoho pravd. Stejně tak vaši církevní vůdci. Celá Země je zarmoucena pomalým tempem jejích národů. Zejména kvůli péči o sebe navzájem a zvířata těžce zaostáváte v časovém rámci duchovního osvícení, které si duše vybrali pro tuto inkarnaci.

Takže říkáte, že doslova miliardy duší jsou obětovány svobodnými rozhodnutími několika mocných lidí!

Ne, to neříkám! A nemyslel jsem to tak, ale byl jsem přerušen, když jsi začala zapisovat svůj dojem. Mluvíme o duších, ne o tělech, Suzy. Ano, spousta toho, co se ukazuje v životě, nebylo původně dohodnuto. Ale na úrovni duše se provádějí úpravy. Ti, kdo skutečně „utlačují“ ostatní, nežijí podle jejich původních dohod. To jsem chtěl říci. Vlastně jsou pouze oběťmi vývoje jejich duše! Ty, které vidíte jako jejich „oběti“, kteří neprojdou původními vybranými lekcemi kvůli svobodné vůli několika „obětovatelů“, poskočí po své smrti dopředu v růstu duše, ať už je to na planetě nebo mimo ni. Samozřejmě si to vědomě neuvědomují! [výňatek z kapitoly Illuminations for a New Era was transmitted - 1998.]

Bůh tedy dělá to, co je povoleno - ctí svobodnou vůli Gaie, že všechny duše na jejím planetárním těle mohou žít svobodně a podílet se rovnoměrně na hojnosti Země. Aby jim pomohl dosáhnout tohoto cíle, pověřil mocné, duchovně vyvinuté civilizace, aby na Zem přinesly obrovské světlo a aby se dobrovolníci z těchto civilizací inkarnovali na planetě a pomohli lidem probudit se. Od té doby, co Gaia vyjádřila svou volbu (před více než osmi desetiletími v lineárním čase), světlo na planetě neustále roste a lidé, kteří se probudili, používají svou svobodnou vůli k tomu, aby vytvořili to, co chtějí - mírový svět se svobodou, spravedlností a prosperitou pro všechny. Někdy se může zdát, že se to děje šnečím tempem, ale duchovní a vědomý vývoj civilizace Země se v tomto vesmíru děje s rychlostí bezprecedentní.

Často se uvádí, že„ temní “nemohou existovat ve vyšších dimenzích, 4. hustotě a vyšší? Jak máme tedy porozumět galaktickým válkám a existenci „padlého“ anděla Lucifera?
V případě těchto válek se hustota vztahuje na místo, nikoli na stav duchovního vývoje. Jednotlivci a civilizace mohou být vysoce rozvinutí v inteligenci a technologickém vývoji, ale mít jen jiskru světla – základní životní sílu. V některých úrovních energie v nadčasovém kontinuu jsou tyto války stále vedeny, v jiných úrovních je bojování ukončeno. A v dalších bývalí váleční štváči žijí v míru. Někteří na krátkou dobu, jiní na věky ve vašem pojetí času.

Nadčasovost přispěla k zdánlivě protichůdným teoriím o Luciferovi. Archanděl Lucifer, který se zjevil v prvním projevu Stvořitele, zůstává čistou počáteční energií milostného světla. Ve stejném „čase“ rozvíjí s ostatními andělskými bytostmi myšlenku využití Stvořitelovy energie k vývoji materiálů pro vytváření životních forem. A v jiné astrální rovině začínají experimentovat s těmito materiály - to je zavedení hustoty. Současně, v jiných rovinách vytváří inteligentní, emocionální napůl zvířecí, napůl lidské bytosti a divoké, nebo benevolentní draky na souši a v mořích. A tím, že tvoří a vymýšlejí „padají“ do hustší energie, čím dál více od svých začátků ve světle. Tím, že Lucifer a jeho následovníci pokračují v potěšení z vytváření těchto dlouhotrvajících bídných tvorů, z nichž někteří jsou ve vašich mýtech, potápí se do stále hustší energie, někdy označované jako „Luciferova energie“. A protože se vše výše uvedené děje v nesčetných rovinách různých vibrací energie, Lucifer a někteří andělé, kteří s ním „padli“, si uvědomují chyby svých cest a jsou v různých fázích návratu ke světlu.

Milovaní sestry a bratři, nic v tomto vesmíru se nestane náhodou. Všechno je NYNÍ. A všechno, všude ovlivňuje všechno ostatní, všude jinde. Rozsah vašich myšlenek, pocitů a činů! Přesto je fungování vesmíru jednoduché. Pouze v nižších úrovních vědomí lidé vytvářejí složitost a zmatek a zneužívají dar svobodné vůle. S evolucí přichází zkušenost života, kterou zamýšlel Stvořitel, když dával život všem duším - božskost! Prostě být tím, čím jste: Jedinečná duše, nedotknutelná, věčná, stvořená z energie lásky, nezávislá a neoddělitelná od všech ostatních duší ve vesmíru.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Překlad: DanaShare |