Home > > Matthew Ward - 15. července 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. července 2006


… Světlo se neustále zesiluje, jak Země stoupá, lidé reagují dvěma způsoby: vyšší frekvence vytvářejí více strachu, zoufalství a útoků u těch, kteří jsou temně nakloněni. Ve světlem naplněných lidech obnovují duchovní uvědomění a požadavky na mírové soužití.

Střední východ byl ohniskem násilí téměř nepřetržitě od doby, kdy s prvními civilizacemi přišla chamtivost, konkurence a zrada. Od té doby je v platnosti karmické vyvažování. I když neúprosná negativita v této oblasti začala ve starověku, jsou dokončovány „čerstvé“ karmické lekce.

Druhým faktorem je, že vyšší kmitočty, ve kterých se Země otáčí, zvětšují dominantní vlastnosti v lidské přirozenosti, což činí „dobré“ silnější než kdy jindy a totéž i se „špatnými“. To vedlo k zoufalství sionistických vůdců, kteří ovládali nejen politiku Izraele, ale ovlivňovali hlavní události na celém světě. Dělají zřejmá pošetilá rozhodnutí.

Dalším faktorem je Boží pocta touhy Země, aby se na jejím těle nemohly prolévat další mnohonárodnostní války. Pokud to bude nutné, naše vesmírná rodina tomu předejde, aniž by si obyvatelstvo uvědomilo jejich zapojení. A konečně, co se děje na Středním východě se ve skutečnosti děje ve vašem světě! Je to energetická hybnost již dávno uvedená do pohybu, nyní ve zrychleném kurzu.

Bombardování vlaku v Indii bylo tragédií pro všechny postižené a situace v New Yorku bylo neúspěšné úsilí teroristů spojených s Ilumináty, které bylo hlášeno jako úspěch zpravodajské komunity.

Jelikož temné držení našeho světa mělo skončit před několika lety, ale protože některé duše upustily od své dohody připojit se ke světlu, jsou všechny současné smrti ve válkách, sebevražedných útocích a teroristických činech součástí původních smluv o duši nebo byly všechny změněny?

Duše, které se inkarnují po odmítnutí, ví, s čím se setkají. Ti, kteří přišli před tím, buď přepracovali původní, nebo pozměněné smlouvy, ale ne nutně omezené na specifické parametry, pokud jde o příčinu smrti. Když byla dokončena hlavní ustanovení smlouvy a klauzule o dlouhověkosti dosáhne plnosti, konkrétní způsob fyzické smrti není důležitý, pokud je v souladu s volbou duše. To znamená, že pokud smlouva vyžaduje náhlý, bezbolestný konec života, okamžitá smrt z jakékoli příčiny slouží k naplnění této volby. Pokud se duše rozhodne zažít násilný konec, aby vyrovnala ostatní životy, může tomuto účelu sloužit umírání v jakémkoli druhu traumatických okolností.

Když se to stane mimo smlouvu, skrze božskou milost má duše na výběr: Může se rozvinout na svou další úroveň učení s udělením karmického dokončení třetí hustoty, nebo se může inkarnovat na stejné úrovni a užívat si laskavého, naplňujícího života s příležitostmi pro duchovní růst bez traumatických aspektů. Duše, které měly tendenci být v bezprostředním minulém životě nesmělé, si obvykle vybírají něco příjemně známého a odvážnější se rozhodnou zjistit, co jiného je „venku“.

Stejné platí také pro přeživší násilí. V mnoha případech jsou smlouvy o duši pozměněny tak, aby urychlily evoluční status osoby, jejichž životní podmínky jsou mnohem náročnější, než si původně vybraly, a to platí stejně pro ty, kteří sdílejí tyto životy, pokud zůstanou loajální, milující a podpůrné.
Pamatujte, že duchovní růst je cílem všech duší, a to, co můžete vnímat jako tragické životy, je ve skutečnosti urychlení postupu těchto duší skrze spektrum lidských emocí.

Lidé nevědí o smlouvách o duši a rodinných dohodách před narozením, ale vědí o bolesti, zničených životech, zlomených snech a finanční zkáze, životě v nemoci, rozdělení rodiny. Ano, vypadá to krutě a nespravedlivě a ve fyzickém prožívání je to tak pro ty, kteří si to nevybrali, ale to je důvod, proč božská milost poskytuje vyrovnání nebo zrychlený růst duše těmto jednotlivcům a lidem, kteří jsou jim nejdražší.

Chápeme, že to není v rámci chápání smrtelníků a pohodlí. Pokouším se jen vysvětlit něco, čím se člověk nemůže vědomě zabývat, takže miliony trpících jakoukoli příčinou jsou zarmouceni. Nechápete ani to, že jejich situace jsou také příležitostmi pro učení, abyste zvládli apatii a soucit. Kdybys viděl světlo, které tvé pocity soucitu vytvářejí, aby povzbuzovaly všechny duše, řekli byste „Hallelujah!“ A strach je opakem soucitu v jeho účincích, nikdy se nebojte o ty, kteří trpí.

Fitzgerald, vysoce rozvinutá světelná bytost, se „nezaprodal“, ale odstoupil od energického prosazování obžaloby vůči Bushově administrativě, protože bral vážně hrozby smrti proti němu a jeho rodině. S horami důkazů, které odhalil, si byl vědom prostředků, které používají k umlčení. Nicméně, najdou se jiné cesty, což bude velmi pomáhat jeho tichému úsilí. Právní záležitost Plame / Wilson je jednou z cest.

Pokud informace plynou snadno, s největší pravděpodobností jsou pravda, pokud cítíte nějaký odpor, s největší pravděpodobností to tak není. Vaše duše je součástí masového vědomí, kde je vše známo, takže když cítíte, že vaše duše „mluví“, dávejte pozor! Některým informacím nemusíte uvěřit, protože nejsou uklidňující, ale pokud cítíte, že jsou to věcné, důvěřujte své reakci. Naopak, něco může znít opravdu růžově, ale pokud cítíte pochybnosti, to je odpor - věřte této reakci.

Někteří přijímači, kteří se domnívají, že telepaticky komunikují se Sanandou, se spojují s temnými zdroji, které dávají nepravdivé informace. Temné bytosti také duplují stejným přijímačům a ostatním, že jsou Matkou Marií, Archandělem Michaelem, Hatonnem, Aštarem, Maitreyou a dalšími vysoce vyvinutými dušemi.

Média hlavního proudu jsou velmi podezřelá v jejich pravdivosti. Musíte neomylně rozlišovat mezi pravdou a lžemi ve zprávách, protože je mnozí z vás používají pro zmapování své duchovní cesty.

Protože nevidíte rychlou akci tam, kde ji chcete vidět, neuvědomujete si, jak rychlý je tento přechod frekvencí.

Waren Buffet shromáždil své miliardy tím, že je jedním z manipulátorů ekonomik na celém světě.
Je si dobře vědom toho, že pokud padnou monopoly, mezi nimiž je jeden z nejvýznamnějších, že bude bohatství přerozdělována ekonomickými experty transformačního týmu spravedlivým a uvážlivým způsobem. Většinu svých peněz má uloženou v „charitativních“ záležitostech, a zároveň přijímá mezinárodní uznání za velkorysost. Navíc jeho gargantuánské bohatství je bez hmatatelného základu, spíše je to pouze počítačová transakce, takže svým způsobem jeho „velkodušnost“ je jen prázdným gestem.

Bill Gates, když se dozvěděl o autistických účincích očkování u kojenců, laboratorních virech vložených do očkovacích látek a naprogramovaných mikročipech v některých očkovacích látkách, financování zdravotnické péče Gatesových nadací se rychle, ale tiše změnilo. Gatesové nejsou temné duše - byli to nerozhodní, kteří ignorovali temnotu ve svých vztazích a obchodních jednáních, pak „viděli světlo“ a nyní jsou vedeni svědomím.

Energetické léčení jednoduše odstraňuje energetické blokády způsobené stresem a umožňuje tělu projevit samoléčení. Toto bude odhaleno spolu s dalšími pravdami, které vám byly zatemněny temnotou. Většina lidí na Zemi to neví a vidí situace, které jsou mimo jejich kontrolu, ať už jde o zdravotní, nebo finanční či další podmínky. Víra ve vlastní zmocnění však odstraňuje energetické blokády, pokud nejde o ustanovení smluv o duši, ve kterých jste si například vybrali chudobu, nemoc a úzkost. Znalost rozdílu mezi naplňováním zvolené karmy a blokováním toku energie se vrací k požadavkům na odpovědi uvnitř. Bez ohledu na poselství duše můžete pociťovat pocit míru tím, že víte, že duchovně rostete díky vyvolenému prožívání, nebo učení se změnit podmínky.

Vaše společnost stanovila, co je trestné chování a vhodné tresty. Nejsou součástí smlouvy o duši, jen zvoleným zážitkem pro vyrovnání ostatních životů. Vztahy třetí hustoty jsou nutně složité, a vy si je necháváte tak, abyste zažili celou škálu emocí a chování. Vše ve vašem světě je pomoc při vašem učení. Ve světle vyšších vibrací uvidíte, že život v lásce je jednoduchý.

Nikdy tu nejste nikdo z vás „na vlastní pěst“! Intenzivní světlo vyzařované z nesčetných duší ve vesmíru vždy posiluje vaše vlastní odhodlání zvládnout celoživotní lekce a vyvíjet se. Vždy se nacházíte v Jednotě, obklopené Božími vyslanci, které neznáte vědomě. Tak to bylo od prvního vyjádření Stvořitele. Jste neoddělitelná, milovaná část této nekonečné, věčné celistvosti.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |