Home > > Matthew Ward - 13. srpna 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 13. srpna 2006


… Čas je pro vaše duše pomíjivý. Hledání uvnitř místo spoléhání se na externí zdroje pro osvícení a vedení neznamená potlačit váš růst. Mým záměrem je inspirovat vás a motivovat, abyste praktikovali to, co káži. Rovněž je třeba zmírnit tlak na impozantní emailovou pracovní zátěž mé matky. Řada témat byla řešena ve více než jedné zprávě. Neposílejte prosím odkazy na webové stránky s duchovními nebo aktuálními materiály, o kterých mohu vědět jen tehdy, když to moje matka čte. Prosím, neptejte se na své milované v duchu. Neznám je. Moje služba je od Nirvány mnoho energetických vrstev. Můj nejlepší návrh je, přečtěte si knihu Matthew, Tell Me about Heaven a představte si svou drahou duši v tomto úžasném světě činnosti a rozmanitosti. Prosím, neptejte se na své životní poslání, nebo co udělat, abych pomohl Zemi. Vedení vaší duše je specificky pro vás. Nejzákladnější a nesmírně cennou pomocí, kterou může každý dát, je vyslání světla Zemi a formám života a vytržení ze strachu.

Účinky technologie vesmírné rodiny eliminují radioaktivní a jiné druhy znečištění, ale v bojových zónách nejsou tyto osvícené duše v bezpečí. Ze vzdálenosti, kterou musí udržet, je dopad jejich paprsků snížen o úroveň energie, kterou projdou.

Způsob pohřbu není pro duši důležitý. Již nepotřebuje tělesnou službu pro prožívání. Způsob, jakým se s tělem zachází, ať už s respektem, nebo bez ohledu na znesvěcení, je důležitý pro kulturu osoby, pro celou civilizaci, jako znamení posvátnosti, kterou drží pro život sám. Mluvím o ctění nebo neúctě k přesvědčení osoby a rodiny. Bez ohledu na karmické důsledky je pro nás smutné v hromadných pohřbech zakrývat masakry, obrovské hranice, aby se zastavilo šíření nemocí, bojiště s mrtvolami a mořská dna s těly, aby se nikdy nenašli. Odchozí duše truchlí ne pro těla, která opustila, ale pro své milované lidi, kterým bylo odepřeno jemné rozloučení.

Těla mají svou vlastní životní sílu jednoduše díky tomu, že jsou energií. V závislosti na genetických kombinacích může být fungování stejně groteskní jako stvoření. Nemusí mít vždy duši.
Mužská energie je nižší vibrací než ženská, je ve vašem světě dominantní po tisíciletí. Uvážíme-li, že vaše společnost vytvořila jako stereotyp muže dominantní osobnost, kterou chlapci napodobují, je tím udržován cyklus. Nedávné vylití ženské energie je vítáno - i když podvědomě, protože většina obyvatelstva o účincích těchto energií neví. Tyto nové frekvence zesilují osobní vlastnosti a pocity, a protože se ženy cítí více nespokojené aspekty svého života, něco „tam venku“ je lepší, než jejich mužští partneři. Spolupracovníci vykazují nárůst svých obvyklých rysů a chování, což přispívá k další úrovni nespokojenosti žen. Jejich schopnost změnit své poměry ovlivňuje rozsah fyzických anomálií. Mají-li prostředky k tomu, aby provedli změny, které cítí, že potřebují, mají méně stresu. Čím vyšší je úroveň stresu, tím výraznější jsou fyzické reakce.

To platí o jakýchkoli účincích situace na jakýkoliv subjekt. Energetické blokády se vyvíjejí v nejzranitelnějších částech těla, takže spolu s novými pocity nespokojenosti se mohou zhoršit dlouhodobé podmínky. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho původů stresu a variací jeho účinků, nelze vinit vyšší frekvence, které jsou odpovědné pouze za nové nebo zhoršující se nemoci. Nabízím toto doporučení: Použijte přírodní léky a léčbu, kdykoli je to možné. Léky na předpis a zavedené léčebné terapie jsou často škodlivé nebo fatální.

Ženské vibrace se vyrovnávají, nenahrazují dlouhou vládu nepřekonatelného energetického vlivu na vaší planetě. Cílem je rovnováha prožívání všech duší.

Původ všech nemocí a znevýhodnění je v temných záměrech, které vznikly ve starověku skrze mnohonásobné prožívání k dosažení rovnováhy a pokračovaly prostřednictvím nesčetných generací náchylných k nepříznivým fyzickým, mentálním a emocionálním podmínkám. Všechny duše, které doprovázejí Zemi k jejímu cíli, budou mít dokončenou karmu třetí hustoty, a stejně jako všechny ostatní situace zakořeněné v temnotě, neschopnost už nebude součástí života. Ve vyšších vibracích neexistují žádné viry, škodlivé bakterie, paraziti, toxiny nebo nedostatky jakékoli povahy.

Každé tělo je jedinečné, ale přijde uzdravení chronických nemocí, chybějící nebo vadné končetiny a orgány se budou regenerovat, ztráta smyslového vnímání třetí hustoty bude obnovena, mysli budou osvobozeny od bývalých břemen, zármutek přestane. Ve větší čistotě páté hustoty se těla mohou stát mladšími do stejného prvotního věku 30-35 let, jako éterická těla duší v duchu, a žít po mnoho tisíc let v tomtéž energetickém prostředí. Nicméně podle volby duše se v závislosti na jiných životech stěhují duše do jiných civilizací, které nabízí velmi různorodé prožívání a odlišná těla.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |