Home > > Matthew Ward - 15. května 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. května 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.
Vzrůstající vibrace podněcují miliony, aby přemýšlely hlouběji než obvykle, „mimo systém“, jak by se dalo říci, a tato nová zkušenost je pro ně podivná. Dozvídají se o vysoké hodnotě Schumannovyy rezonance solárních vlnách, slunečních erupcích, frekvencích, tání ledovců, malé době ledové, polárním posunu – jaký asi předpokládají život na Zemi?

Vy, milí pracovníci světla, jste se dobrovolně přihlásili tam, kde jste, abyste mohli novým hledačům říct, co se děje a proč. Možná začneme ujištěním, že nedojde k žádné době ledové. Osa planety se pomalu upravuje posledních osm desetiletí a sluneční a další astrální aktivity jsou součástí vytváření lepšího světa. Logickou otázkou by mohlo být: Kde jsi to slyšel?

Mohli byste odpovědět: Bude snazší začít od začátku. Nejsi člověk, který má duši - jsi duše, která má osobní život. Každá duše je věčná, multidimenzionální, její počátky jsou čistá energie milostného světla Stvořitele, nejsilnější síla ve vesmíru. Každá duše v tomto vesmíru pochází z milostného světla našeho nejmocnějšího zdroje, nazvaného jak chcete (třeba Bůh), a všechny duše jsou neoddělitelné od tohoto zdroje, od sebe navzájem a od všech ostatních Stvoření.

Tento život je jen jedním z mnoha fyzických zážitků a mezi každým je život v duchovním světě, kde plánujete další smrtelný život, opět s jinými dušemi, a cílem dosáhnout vyváženého prožívání. To, co je známo jako karma, není odměnou ani trestem - je to příležitost pro všechny, kteří sdílejí celý život, aby si navzájem pomáhali v rozvoji statusu.

Z mnoha dalších civilizací v této univerzální rodině jsou mnohé daleko pokročilejší vědomě, duchovně a technologicky, než současná populace Země. Členové některých z těchto civilizací jsou předky pozemských národů a pomáhají lidem a planetě nesčetnými způsoby - někteří jsou v kosmických lodích obklopujících Zemi, jiní žijí mezi vámi.

Všechno v existenci je vědomí, které vibruje v nesčetných různých frekvencích a vibrační rychlost je mírou vědomého uvědomění uvnitř jedince a kolektivně uvnitř civilizace. Kolektivní vědomí všech forem života na Zemi vibruje postupně s vyššími frekvencemi, protože světlo zesiluje. Lidé, kteří se k sobě a zvířatům chovají s laskavostí a respektem, vyzařují vysoké vibrace světla, které mění život na Zemi a ukončují dlouhé věky temné kontroly.

To je základní shrnutí informací, které nováčci potřebují vědět k univerzálním pravdám. Jejich mysl by byla zmatená, kdyby vše objevili najednou. A nemusíte být profesory s připravenými přednáškami! Hledači duší budou klást otázky, na které znáte odpovědi. Odkazujte je na webové stránky a knihy, které budou užitečné pro jejich pochopení. Můžete nabídnout, že se setkáte s vnímavými jedinci, nebo účastníte diskusní skupiny.

Shrnuli jsme informace, které dobře znáte, abyste zdůraznili, co většina lidí na Zemi vůbec neví. Proto je tma stále součástí života. Když se dozví, že mají moc vytvořit lepší svět, jaký chtějí, nasměrují svou energii do projevu tohoto světa namísto soustředění se na to, co nechtějí, ale k čemu přispívají prostřednictvím univerzálního zákona přitažlivosti.

Milovaní bratři a sestry, víme, že vaše znalosti jsou odloženy smutkem nad mnoha miliony lidí, kteří jsou bezdomovci a zbídačeni; obav z masakrů, politických a ideologických střetů a bojů, chamtivosti a korupci v mnoha zemích. Jakkoli jsou tyto pocity přirozené, nesoustřeďujte se situace, které je vyvolávají. Udržet se ve světle je nezměrná hodnota, která pomáhá tyto situace ukončit a uskutečnit pro všechny mírumilovný, prosperující, harmonický svět.

Rádi teď pohovoříme o tématech, o které jste požádali.

Existují důkazy o tom, že oheň v Notre Dame v Paříži byl založen žhářem, ale s největší pravděpodobností bude „oficiální“ příčina vadná kabeláž nebo prostě „neznámá“. Katedrála byla zapálena ilumináty jako varování Macronovi a papeži Františku. Zprávou pro Macrona, jednu z hlavních loutek Iluminátů ve vládách, je úkol potlačit hnutí Žluté vesty a neuvažovat o odchodu Francie z EU, která byla založena a je kontrolována Ilumináty. Poselství papeži Františkovi: Neodhalovat nic o finančních dohodách Vatikánu a jeho obrovském bohatství (které ilumináti používají ke svým cílům), a zastavení úsilí o ukončení satanských rituálů. Jako mezinárodní centrála satanismu je Vatikán místem pro lidské oběti, které produkují nejnižší vibrace a umožňují samotnou existenci Iluminátů. Pro ně je zničení katedrály symbolem satanovy moci zničit Boha.

Rozruch v energetickém poli potenciálu kolem zprávy Roberta Muellera a jeho nejzajímavějších principů lze přirovnat k neustálému povyku pro nic. Vzhledem k tomu, že energeticky není v této oblasti nic jasné, nevíme, zda zpráva povede k řízení o obžalobě, nebo zda důkazy o různých právních systémech povedou k trestnímu stíhání nějakých jednotlivců.

Julian Assange je jednou z duší, která se dobrovolně rozhodla opustit svou vlast a zažít jakoukoli krutost za zveřejnění pravdy a informování. Jakmile se inkarnovali na Zemi, všechno se z jejich vědomého povědomí vytratilo, stejně jako u všech ostatních duší ve světě třetí hustoty, který je plný lidských slabostí. Když se objevila příležitost, kdy Assange mohl zpřístupnit veřejnosti informace, které vláda USA zveřejnit nechtěla, splnil svůj závazek na úrovni duše tím, že následoval vnitřní nutkání jednat podle této příležitosti. Ctíme jeho a všechny ostatní duše, které plní své poslání, aby lidé na Zemi znali pravdu.

K fotografii „černé díry“, jak vaši astrofyzici popisují energetické pole tak husté, že ani jeho světlo nemůže uniknout gravitaci. To, čemu říkají černé díry, je světlo - energie milostného světla, která je tímto vesmírem. Žádný dalekohled ani síť teleskopů to nemůže vyfotografovat. Ačkoli je pro vás „prostor“ černý, je to světlo, které kolísá v nesčetně různých frekvencích, nebo šířkách pásma nebo rádiových vlnách. Snímky, které vidíte, jsou kombinací toho, jak vnímáte astrální těla a trosky, a co dokáže registrovat omezená schopnost teleskopických čoček.

„Matthew řekl, že energie je neutrální. Jak může neutrální energie přitahovat přílohy? “
Je to naopak, tento vesmír má obrovské zásoby energie, které lze považovat za hlínu, která čeká na hrnčíře, aby je vytvaroval záměrem. Vaše myšlenky a pocity jsou formy se záměrem. Vytáhnou energetické proudy z neutrálních bazénů, připojí je k proudům a dají jim směr - je to nedílná součást univerzálního zákona přitažlivosti. Neustálé rozšiřování a stahování vesmíru udržuje neutrální energii připravenou, takže každá nová myšlenka a pocit se mohou zapojit jako příloha do procesu.

„Bylo mi řečeno, že Kristova energie pochází od Ježíše. Podle Matouše, mnoho z toho, co Bible říká o Ježíši, bylo vyrobeno ranými vůdci státu a církve. Co má pravdu o tom, co znamená Kristova energie? Je to stejné jako vědomí Krista?“
Promluvit chce duše, kterou znáte jako Ježíš:

Děkuji, Matthew, že jsi mi dal slovo. Kristova energie je název, který někteří dali esenci říše nejbližší Stvořiteli, kde vznikly duše, když se nekonečná láska Stvořitele vyjádřila jako světlo. Vibrace tohoto světla, nejvyšší moc v celém Stvoření, je sám Stvořitel / Stvoření, ve kterém má vše, co existuje ve vesmíru, svůj počátek.

Prvním individuálním vyjádřením Stvořitele jsou duše, které nazýváte archandělé. Zůstávají zcela v této říši celistvosti, jednoty všeho a využili své energie k vytvoření jiných duší.
Archanděl Michael vytvořil jednu z nich, která je Sananda.

Jedna z osobností/postav Sanandy je duše, kterou znáte jako Ježíše nebo Joshuu, nebo Ježíše Krista, odkud přichází Kristovo vědomí. Kristus je jednota s Bohem. Nezáleží na tom, co nazýváš Nejvyšším Bytím tohoto vesmíru, neexistuje odloučení duší od tohoto Bytí nebo od druhých. Silná energie Kristova vědomí je v tomto vesmíru.

Základem křesťanství je to, co je o mně psáno v Bibli, mé narození panně, ukřižování a vzkříšení. Nic z toho není pravda, je to příběh tvořený několika lidmi, kteří chtěli v té době ovládat všechny ostatní. Zkreslením nebo vynecháním některých mých poselství a vyvýšením mě jako „jediného syna Božího“ vytvořili falešné oddělení mezi lidmi a Bohem. Oni také sepsali své “Boží zákony” a řekli lidem, že jejich neuposlechnutí přinese hněv Boží a věčné zatracení.

Velký podvod bible o bohu, o mě a faktické historii bude nakonec odhalen. Stejné to bude s ostatními náboženstvími, která vznikla v pravdě, kterou přinesli poslové světla, a zkreslili osoby, které chtěly ovládat masy. Jakmile to vejde ve známost, budou lidé Země sjednoceni v duchovních pravdách.

Moje bezpodmínečná láska ke všem duším v tomto vesmíru je věčná.

MATTHEW: Děkuji, Ježíši, kterého znám jako mého drahého přítele Emmanuela. A teď, milovaní pracovníci světla, se loučím. Pamatujte, že všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporovaly po celou cestu vaší Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |