Home > > Matthew Ward - 14. února 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. února 2010



S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

2. Vidíme rozšířený zármutek, zmatek a masivní zničení na Haiti a pláčeme pro miliony lidí, jejichž životy jsou nyní ještě zoufalejší, mnohem horší než životy jejich předků, kteří snášeli bolest ochromení po mnoho desetiletí. Znalost jejich smlouvy o duši nás nečiní imunní vůči smutku z osobních tragédií, které se stále vyvíjejí pro naše bratry a sestry na Haiti, kde je nejvýraznější důkaz duality toho nejlepšího a nejhoršího v lidstvu.

3. Zemětřesení nebylo způsobené matkou přírodou. Byla to záměrná práce těch z vás, kteří mají technologii vytvořit takové katastrofické planetární otřesy. V tomto případě to mělo zakrýt pokus přesunout přes Haiti obrovské bohatství z objeveného úkrytu do tajné destinace. Je-li v tom ďábelském činu něco pozitivního, pak je to odhalení pravdy o skryté technologii kontroly počasí a jejích zlých použitích - informace jsou na vašem internetu. Nelze zabránit použití tohoto druhu „zbraně hromadného ničení“. Jakmile se dají do pohybu, mohou ET pouze změkčit, nebo vyrovnat kroky.

4. Nejlepší v lidstvu byl okamžitý soucit po celém světě a vylití pomoci. To vytváří světlo, které pomáhá zbavit Haiti negativity, která způsobila, že se stala nejchudší zemí. Despotičtí diktátoři, kteří žili v bohatství, upírají svým krajanům dokonce i základní životní úroveň. Přivádí je do vysilujících nemocí a prakticky nulové zdravotní péče, vzdělávání a příležitostí nebo zdroje obživy. Půjčky, které by mohly zmírnit tyto podmínky a utrpení, šly do kapes diktátorů. Desetiletí strachu a útlaku skončily před několika málo lety, země byla sužována politickými zmatky a brzy naděje Haiťanů na zlepšení přerušily.

5. Duše, které se rozhodly ztělesnit v těch krutých okolnostech známých na Haiti, vyvažovaly ostatní životy, aby se mohly duchovně vyvíjet, cíl každé duše. Mnozí, kteří nedávno přešli na duchovní život, splnili své smlouvy o duši, aby dokončili třetí hustotu prožívání a časem se reinkarnují ve čtvrtém světě hustoty podle svého výběru. Ti, kdo zemřeli před dokončením své smlouvy o duši, mají možnosti ji dokončit v Nirváně, kde mají pomoc při dosahování svých karmických lekcí a připravují se na rozvoj z třetí hustoty.

6. Ve všech případech tyto duše slouží svým rodinám a přátelům dvěma způsoby: jejich odchod snížil množství negativity způsobené jejich bývalými chudými životními podmínkami, a také zabránil negativitě, kterou by žili za ještě horších okolností. Tyto duše vyzařují světlo ze svého ducha domů na všechny na Zemi, se kterými jsou spojeny v lásce, a na samu Zemi.

7. Pozitivním aspektem zemětřesení a otřesů, které následovaly, je to, že dokonce i se „zmírněnou“ destruktivní schopností uvolnili z této poloviny ostrova množství negativity. Toto snížení negativity umožní záblesk a ukotvení světla, aby usnadnilo haitským národům přestavět jejich životy a jejich zemi.

8. Navzdory všemu, co zažili v minulých týdnech - zármutek, zranění, traumatizované psychiky a zoufalé okolnosti, s nimiž se stále setkávají - pružný duch stále září. S lékařskými týmy a dalšími pomocníky z mnoha zemí, kteří přicházejí na pomoc, i když nejsou dostačující k tomu, aby zbavili většinu utrpení nebo poskytli všechny základní potřeby, lidé z Haiti vědí, že svět na ně nezapomněl a světlo je větší, než utrpení.

9. Nejtemnější srdce, které vytvořilo zemětřesení, nemá žádné světlo kromě jiskry životaschopnosti, životní síly, která je věčným spojením každé duše s Bohem a zdrojem Stvořitele. Jejich svědomí se atrofovalo z nedostatku používání a nyní, když se odhalila jejich korupce a nepředstavitelné bohatství, dopouštějí se ohavných činů, aby udrželi to, co považují za svou oprávněnou moc a majetek. Posviťte ztraceným duším na osvětlenou cestu.

10. Pomozte ostatním pochopit, že nemusí omlouvat žádnou akci, která způsobí krutosti a utrpení, ale světlo v odpuštění poslouží všem z vás mnohem, mnohem lépe, než negativita a tresty pro pachatele. Částí mentality třetí hustoty je odmítnutí odpustit jednotlivcům, kteří jsou považováni za „zlé“, bez vědomí, že všichni jsme rovnocenné části Boha. Každá duše v tomto vesmíru je věčně propojena se všemi ostatními. Temnota tlumí kolektivní světlo a vlastní světlo je ztlumeno souzením a odsouzením těch, kteří jsou zbaveni světla.

11. Jednotlivci, kteří jednají s temným záměrem, si nepamatují, že když skončí život Země, každá duše bude muset každou minutu přezkoumat - nejen pozorovat, ale prožít každou vyvolanou emoci každého člověka, jejichž života se jakýmkoliv způsobem dotkli. Příští život těch, kteří jsou ztraceni ve tmě, bude peklem jejich vlastního stvoření.

12. Nedávné sněhové bouře ve východních částech USA jsou dalším výskytem umělých technologií používaných pro vlastní účely. Hlavním záměrem bylo prakticky ukončit vládu USA. Sněhové bouře jsou stejně nemotorné jako pokus na Štědrý den nechat explodovat letadlo jednotlivcem pracujícím pod kontrolou mysli. Stejně jako devastace na Haiti mají za cíl narušit probíhající akce na odstranění chapadel iluminátů.

13. Prezident Obama opatrně a moudře v zákulisí rozebírá košík s iluminátskými jablky.

16. Postupně se objeví spolupráce Bushovi a Clintonovi rodiny Rockefellerovou frakcí iluminátů, která pomohla smrtelně vykrvácet pokladnu USA. Je poněkud ironické, že oba bývalí američtí prezidenti spěchali, aby projevili zájem o Haiti.

17. Je zřejmé, že oddálení televizního uznání přítomnosti mimozemských civilizací až do doby, než se aktuální otřesy usadí, je nevyhnutelné. [Hatonn 19. listopadu 2009 ]

18. Velice důležitou otázkou, kterou světlem naplnění vůdci berou v úvahu, je jak moc šokující informace mohou lidé vstřebat, než začnou způsobovat zmatek v kolektivním vědomí? Mnozí mohou skutečně žít čestným způsobem, ale spí. Zvýšené vědomí a duchovní probuzení nemůže přijít do traumatizovaných psychik. Takže překvapující pravdy musí být odhaleny postupně.

20. Hledejte informace uvnitř. Dokonce i pravdivé informace z externích zdrojů mohou chybně vynechat některá fakta, a tím neúmyslně předat neúplné údaje. Například vidím chybu v mé odpovědi [ zpráva z 11. ledna 2010 ] na oddálení duchovního vývoje při použití „sociálních drog“. Ve své odpovědi „Ano“ jsem přemýšlel o heroinu, kokainu a sortimentu syntetických drog, které mají nepříznivé účinky na tělo, mysl a ducha. Marihuana skutečně nabízí zdravotní výhody a její mírné užívání v sociálním prostředí nemá žádné škodlivé účinky. Marihuana nepatří mezi léky, které tvoří bariéru mezi vědomím a duší a zabraňují vstřebávání světla.

21. Jak světlo zesiluje ve všech tělech na buněčné úrovni, lidé i zvířata si přirozeně vyberou potraviny, které mají světelné vlastnost. Bez současného potravinového řetězce nebudou zvířata na planetě přeplněna, místo toho se budou instinktivně reprodukovat pomaleji nebo vůbec. Neexistuje „odsouzení Boha“ za konzumaci masa a mořských plodů, ale vyjádření vděčnosti za zvířata, která tyto potraviny poskytují, je nejvhodnější. Silný imunitní systém je nejlepší obranou proti škodlivým látkám ve zpracovaných potravinách a kořeních, masu ze zvířat se steroidy, mořskými plody se rtutí nebo jinými toxiny a geneticky pozměněným potravinám. Energie světla je konečným zesilovačem imunitních systémů.

22. Nevíme, zda moratorium na všechny existující dluhy bude paušálním ustanovením plánované restrukturalizace globální ekonomiky, ale zdá se, že je to pravděpodobné během přechodu ze starých systémů na nové. Co víme, je, že budou odpuštěny dluhy, které zemím vznikly v důsledku půjček za lichvářské úrokové sazby Mezinárodního měnového fondu, peníze, které šly chamtivým vůdcům těchto zemí výměnou za kontrolu přírodních zdrojů ilumináty. Úpravy dluhů fyzických osob budou v souladu s okolnostmi, které dluhy způsobily. Účelem hospodářské restrukturalizace je spravedlivé rozdělení bohatství vašeho světa, aby nikdo nežil v chudobě, která ostatním umožňuje žít v luxusu. Myšlenka, že každý člověk na planetě dostane od iluminátů milion nebo více je čistá fantazie. V Zlatém věku Země bude trend pryč od peněz a směrem k systémům sdílení a výměny - intenzita světla v duších umožní odměňování za služby a obchody uspokojující národy i jednotlivce.

23. Jste obklopeni tisíci kosmickými loděmi a miliony světelných bytostí s technologií, které odvádějí jakékoli nebeské tělo, které by mohlo kolidovat s vaší planetou.

24. Vaše slunce reaguje na rychlé změny probíhající ve vaší sluneční soustavě. Kdyby si vaši astrofyzici byli vědomi vzestupu Země skrze „vesmírné časové okno“, věděli by, že zvýšená sluneční aktivita je přirozeným efektem a že Sol nepředstavuje žádné nebezpečí pro vaši planetu.

25. Žádné civilizace nevstoupí do hvězdné brány, aby převzaly kontrolu a zabránily vám zničit vaši planetu. Portály otevřely ve starověku civilizace, které přišly na Gaiu. Mohou tudy procházet mateřské lodě, posádky kosmických lodí mohou pozorovat události na planetě, díky těmto kanálům úspěšně funguje technologie kosmické rodiny, jsou tu bezpečnostní zóny pro „vstupy“ z jiných civilizací, energetické víry, přes které je z dalekých zdrojů vysílán paprsek světla ke zvýšení vibrací zemí nebo moří hustých negativitou, místa zesíleného světla, která pomáhají ukotvit světlo na planetě. A hvězdné brány jsou také části ochranné světelné mřížky obklopující vaši planetu, které slouží jako majáky pro duše ve svobodném duchu a astrální cestující mezi Zemí a Nirvánou.

26. Nebude žádné „přeskočení 4. hustoty a vstup do 5. “ - zákony vesmíru prostě nefungují takhle a ani evoluce žádné duše. Doba mezi Zemí začínající vzestupem z hluboké třetí hustoty a dosahující svého cíle v pátém bude však ve své rychlosti vesmírně bezprecedentní. Obrovské energetické rozdíly mezi třetí a čtvrtou hustotou činí tuto cestu nepředstavitelně obtížnou a překonání temnoty, která prostupuje světem třetí hustoty, může trvat i věky.

27. Nestane se to ze dne na den. Rozdíly mezi životem v tomto okamžiku a ve zlatém věku budou úžasné a nádherné, ale život se od jednoho dne ke druhému dramaticky nezmění jen proto, že Země bude pokračovat na své cestě čtvrtou hustotou do páté.

28. Země je jedna duše a jedno tělo. Teorie „dvou Zemí“ by pojala pouze ty, jejichž celoživotní volby by je umístily do jiného světa třetí hustoty. Zde budou duše, jejichž celoživotní volby je automaticky zavedou na první nebo druhou hustotu umístění, a na druhém konci spektra jsou duše, které přišly ze čtvrté, páté a vyšší hustoty světa, aby pomáhaly Zemi v jejím vzestupu - když bude jejich mise dokončena, vrátí se do svých domovů.

29. Je také pochopitelné, že reinkarnace může být záhadou. Víme o vašich myšlenkách, jako že „V jiném životě byla Johanka z Arku“ nebo „ Abraham Lincoln ve svém posledním životě.“ Člověk, jehož „obdaříte“ specifiky jiného života, může být hluboce inspirován tím samým jednotlivcem a emulovat vlastnosti, které ho učinily velikým, nebo vysokými osobními cíli mohou přitahovat mocnou energii duší, které nazýváte „mistři“. Člen rodiny může mít zvolené atributy velmi podobné atributům „odcházejícího“ člena. Snad díky společným životům v nadčasovosti kontinua se může zdát pozoruhodně podobný někomu, kdo žil dávno ve vašem lineárním čase. V každém životě existuje mnoho zdrojů neviditelných a obvykle nerozpoznaných vlivů, ale každý z vás je a navždy bude nezávislou, neporušitelnou, neocenitelnou a jedinečnou duší, i když jste stejně milovaná, nedílná součást Jednoty všeho.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana



Share |