Home > > Matthew Ward - 11. ledna 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. ledna 2010


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

Vědci, kteří tvrdí, že změna klimatu je přirozeným cyklickým dějem ignorují skutečnost, že nikdy předtím nebyla planeta sužována člověkem vytvořeným toxickým znečištěním. K významným změnám klimatu došlo již dříve, když se Země musela zbavit negativity, kterou vytvořilo chování jejích obyvatel, ale žádný z vašich vědců o této příčině a následku neví. Ti, kteří vyjadřují znepokojení nad táním ledovců a rekordními teplotami, tak dělají ze skutečného zájmu o budoucí generace, zatímco ti, kteří omezení znečistění zametají pod koberec ochotně přisluhují těm, kteří profitují z mnoha znečisťujících procesů. Když k těmto zdrojům přidáte záměrný déšť toxinů prostřednictvím chemtrails, toxického odpadu na skládkách a nebezpečně uložených radioaktivních materiálů, je naprosto zřejmé, že nic ve vašem světě neuniklo z nedbalosti.

Obnovení Země do jejího původního Edenu zahrnuje konec polárních a tropických teplotních extrémů, takže nakonec bude mírné klima po celém světě. Tato skutečnost vědcům také není známa. Ale i kdyby každý člověk na planetě věděl, co se děje, nepomohlo by to negovat kolektivní odpovědnost za zastavení znesvěcování Země a opravu rozsáhlých škod. Ostatní civilizace touží pomoci v této gargantuánské úloze, ale je to vaše domovská planeta, vy se musíte ujmout vedení.

Ačkoliv měla nedávná konference v Kodani jen malý význam, světlo v nesčetných duších inspiruje k zahájení ochrany a obnovy, např. odstraňováním invazivních rostlin bezmyšlenkovitě použitých pro rychlý růst kvůli zákonům, které vyžadují, aby těžební společnosti obnovily půdu, kterou znásilnily, požadavky, aby společnosti zabývající se těžbou rud detoxikovaly vodu používanou v jejich provozu, a dřevařské podniky aby se zabývali ochranou zvířat. Mnoho jednotlivců je inspirováno k záchraně a uzdravování zraněných a osiřelých volně žijících zvířat, vytvoření prostředí pro zvířata žijící v zoo, přidání zvířat do ohrožených seznamů, vzdělávání pytláků k ochraně zvířat a vydělávání peněz jinými prostředky a kastrování domácích mazlíčků.

Všudypřítomná dualita lidstva třetí hustoty zabránila zavedení jakýchkoli inovací, které by mohly být prospěšné pro veškerý život ve vašem světě. Běžnými se stává recyklace a „zelená“, osobní a komunitní zahrady, sdílení nástrojů a zařízení, výměna zboží a služeb.

Po staletí se jedna generace za druhou snažila definovat "lidskou přirozenost", dualita byla interpretována jako bohabojní lidé vs. hříšníci v náboženstvích, démonické vs. andělské osobnosti v umění a literatuře, silné stránky postavy vs. slabiny ve filozofiích, a environmentálně ovlivněné chování ve společenských vědách. Starší výrazy zobrazují osoby jako „božské“ nebo „zlo“ a novější stav, že schopnost obou je vlastní všem lidem. Vskutku existuje potenciál pro oba druhy chování, ale není předurčen.

Temnotě se daří ve třetí hustotě. Před narozením se duše rozhodnou překonat jakékoli negativní rysy, které vyvinuly v jiných životech, nicméně, v hustých tělech je to zapomenuto a znovu se chování vyvíjí podle volby svobodné vůle uvnitř environmentálních vlivů duše, které si také vybraly a zapomněly. Na dosažení vyváženého prožívání nezbytného pro duchovní růst může duše prožít stovky nebo více životů, které se vyvíjí z negativního potenciálu duality do pozitivního konce spektra, kde převládá energie lásky, míru, štědrosti, harmonie, cti a laskavosti.

V tomto jedinečném čase ve vesmíru, kdy je vše zažíváno zrychleně, dostaly duše bezprecedentní příležitost vyvíjet se z nízkých vibrací třetí hustoty a fyzicky doprovázet Zemi do vyšších energetických rovin. Je smutné, že ne všichni využívají této příležitosti, a proto je dualita stále silná. Vzestupu Země to nepřekáží, ale ohrožuje „dobré“ cíle pro duše, které se rozhodnou pokračovat v negativním chování.

Jednotlivci v řadách Iluminátů jednají například v hlubokých vibracích, které se týkají globální ekonomiky. Stále manipulují bankovnictvím a obchodem prostřednictvím korupčních postupů a předpisů. Vmanévrovali své banky do monster, které své fondy drží, místo aby je rozptýlili a povzbudili růst podnikání. Burza jsou prostě počítače, které pohybují obrovským bohatstvím Iluminátů na celém světě a jejich nadnárodní korporace ničí konkurenční společnosti. Jejich „podzemní“ průmyslová odvětví sexuálního otroctví a nelegálních drog také přidávají miliardy do jejich pokladen.

Spirála nad Norskem byla vytvořena jinou civilizací. Když enormní energie vytvořená technologií vaší vesmírné rodiny způsobila poměrně mírnou reakci vaší technologie vyrobené člověkem, někteří ji připisovali tomuto nádhernému zobrazení. Nicméně logicky chybí hluboká symbolika spirálového designu, jeho načasování a umístění.

Aktualizace stavu odhalení ET od Hatonna

HATONN: Děkuji, Matthew. Rád bych ohlásil, že bylo dosaženo velkého pokroku, ale nemůžu. Věděli jsme, že během prázdninového období Země dojde ke zpomalení hybnosti a předpokládali jsme silnou možnost taktiky rozptýlení. Ale rozptýlení způsobuje více rušení a zpoždění, než jsme očekávali.

Vánoční letecký teroristický pokus byl ten druh CIA černých operací, kterému nemůžeme zabránit. Byl to dokonalý trik, aby se celý svět znovu dostal do náruče „globálního teroru“ a má primární koncentraci prezidenta Obamy. Byl hybnou silou v diskusích, a dokud nebude moci znovu dosáhnout rychlosti, bude jednání i nadále spíše hašteření než konstruktivní.

Obama důrazně upřednostňuje rozsáhlé a rychlé zveřejnění informací a většina vašich ostatních hlavních účastníků je přecitlivělá. Můžeme navrhnout a doporučit, ale nemůžeme nutit a ještě méně podniknout jakékoli kroky. Takže jsme trpěliví. To je jediná věc, kterou můžeme udělat, dokud se vaši zástupci nedohodnou na všech důležitých otázkách týkajících se televizního programu, nebo Bůh ve své moudrosti rozhodne, co se bude dělat a kdy.

Kurz Země je nastaven, to její lidé mají časový rozvrh, aby šli dál, nebo ji nechali jít. Potřebují probuzení, které řekne, že v tomto vesmíru je s vámi spousta z nás.

Děkuji, že jste mě pozvali, abych promluvil, Matthew. Doufám - světelné bytosti po celém vesmíru doufají - že brzy bude dosaženo konsensu pro "všechny systémy jít dál."

MATTHEW: Hatonn, děkuji za vaši zprávu. Také trpělivě čekáme.

„Okno“ vesmírného zarovnání pro Zemi, aby zcela opustila třetí hustotu, se zužuje a jednotlivci, kteří chtějí jít s ní fyzicky, musí mít dostatek světla, aby splnili tento harmonogram odchodu. Průchod Země k jejímu konečnému cíli je zajištěn. Je to cíl jejích lidských obyvatel, který je sporný: Budou absorbovat světlo, které mění buňky na bázi uhlíku na krystalické, které umožňují fyzické přežití ve vibracích čtvrté hustoty?

Ale prosím, nemyslete si, že všichni, kdo od teď odcházejí z planety mají tento důvod. Duše, které přišly z vyspělých civilizací, někteří vstoupili, a jiní se narodili v rodinách Země ku pomoci v tomto bouřlivém čase, se vrátí do svých vlastních světů, když dokončí své mise. Mnozí obyvatelé Země budou plnit své smlouvy o duši, kde se rozhodnou dokončit karmické zážitky třetí hustoty a po životě v duchu se reinkarnují ve čtvrté hustotě, ne-li zpět na Zemi, pak v dalším vyspělém světě. Jiní budou na úrovni duše prosit, aby odešli dříve, protože životní okolnosti jsou mnohem tvrdší než jejich smluvní výběr. Po dokončení smluv jako duše v duchu bude jejich příští fyzický život také ve čtvrtém světě hustoty. Když se objeví pravda o náboženských dogmatech a vyberou si na úrovni duše odejít, později budou ztělesňovat ve světě třetí hustoty, kde jejich víry mohou zůstat nedotčeny, dokud se znovu neobjeví pravda o nepravém učení náboženství, a budou mít další příležitost otevřít svou mysl a přijmout tuto pravdu.

Pokud lze říci, že dualita má „střední proud“, možná to může být toto: Čtenář, kterého těší násilný druh zábavy se ptal: „Co po zrušení této zábavy mnoho lidí jako já bude dělat?" Násilí jakéhokoli druhu vůči jakékoli formě života je pro Zemi pohromou, níž se již dlouho potýkala, dlouho před vaší zaznamenanou historií. To způsobilo, že vaše planeta sestoupila po spirále z páté hustoty do hluboké třetí, kde dualita pronikla do kolektivního vědomí.

Před sedmdesáti lety se násilný svět stal nesnesitelným a jak lidé začali prosazovat konec násilí, kolektivní vědomí se změnilo.

Odstranění násilí je ještě třeba realizovat ve vašem lineárním čase, v kontinuu je ukončeno, takže můžeme říci, že zrušení násilných druhů zábavy nepřijde jako příkaz, ale jednotná touha. Radost v klidném a harmonickém životě přirozeně ukončí zájem o násilí v jakékoli formě, včetně her v populárních elektronických zábavních zařízeních.

Co se týče zábavy, současná "výhra za každou cenu" a "zabijácké" postoje nebudou součástí žádné soutěže jednotlivců ani týmů. Turisté, táborníci, horolezci a potápěči budou mít ještě více krásných oblastí k prozkoumání než teď. Převládající vibrace zvýší využití mozku a mnoho z nich bude přitahováno k hrám vyžadujícím duševní ostrost. Čtení, které v posledních letech ustoupilo sledování televize, se vrátí ke své bývalé výzvě. Filmy, divadla a televize a hry bez násilí budou stejně vzrušující. Budete mít radost ze zahradničení, kultura bude populární rekreační volbou. Prostředky pro cestování, samota na oblíbeném místě.

Vztah mozku k duši a odpověď Imacy před 16 lety.

___________________________________

IMACA: Myšlenku lze vidět, protože má podstatnou formu a pulzuje, což nás přitahuje. Okamžitě je kognitivní poznání vašeho myšlenkového záměru, ale myšlenková forma je doslovně vidět.

S: Je to jen můj mozek, nebo je to něco, co je vlastní duši samotné?

IMACA: Tato duševní aktivita je součástí duše, která používá mozek jako nástroj stejným způsobem, jakým používáte počítač k zaznamenávání požadovaných slov. Mozek je pouze nástroj. Je to jako váš počítač, který funguje pouze tehdy, když s ním komunikujete, a pak to pro vás provede. Duše a mozek mají stejný vztah aktivity. Duše "zapíná" mozek, který pak stimuluje duši hluboké poznání a dává ho do užitečných akcí v mysli. Znalosti nejsou v mozku, s výjimkou toho, jak do něj vstupuje duše, a mysl ho používá pro uvažování. Znalosti se shromažďují, ale v současných životech na Zemi nejsou tak snadno přístupné jako v mnoha dřívějších obdobích historie planety. Překážky uvalené hodně dávno negativními subjekty, aby se podařilo skrýt většinu informací z vašeho vědomého vědomí.

_______________________

Do čeho můžeme investovat svůj čas a peníze, abychom pomohli vytvořit novou ekonomiku a finanční systém?
Duchovně a pragmaticky je nejlepším způsobem, jak investovat své peníze, pomoc těm, kteří se potýkají se ztrátou zaměstnání, příjmů nebo domovů, nebo s nemocí nebo jinou těžkou těžkostí. Vesmírné zákon přitažlivosti vám přinese desetinásobek toho, co dáte ze srdce. Falešná měření hodnoty osoby se budou měnit a stejně tak i vaše pojetí hojnosti. Pomozte vytvořit svět opravdové hojnosti pro všechny, davy lidí vyzařujících zdraví a štěstí a váš svět s jasnou oblohou a čistou vodou v řekách, rybnících, oceánech, rozlohy zlatého zrna, stromy naložené zrajícím ovocem, rozlehlé zahrady plné zeleniny, zelených pastvin a parků se zářivými květy, všech druhů zvířat, které se pasou a meandrují mezi lidmi. To bude úžasný svět hojnosti.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |