Home > > Matthew Ward - 12. května 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 12. května 2013S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Země překročila práh svého zlatého věku, když před šesti měsíci vstoupila do bezpečného přístavu čtvrté hustoty, ale mnozí z jejích obyvatel, kteří ji doprovázeli, nedosáhli této hustoty v duchovním a vědomém vědomí.

Máme obrovskou výhodu, že jsme schopni vidět Zemi z výjimečného pohledu. Vidíme ohromující rozdíly ve vašem dnešním světě ve srovnání s podmínkami na počátku vzestupu Země pouze před sedmdesáti lety. Vidíme staré energetické portály, které se znovu otevírají, a přicházející světlo je ukotveno po celé planetě. Vidíme nesčetná šumivá světla duší, která se probouzejí, jak Země směřuje do stále vyšších vibrací, a vidíme, že všechna sláva jejího zlatého věku je v pořádku.

Ujišťujeme vás, že temnota, která halila planetu po tisíciletí, zůstala vzadu, když Země opustila třetí hustotu. Abychom vysvětlili, proč násilí pokračuje, i když je planeta bezpečně ve čtvrté hustotě, vracíme se trochu ve vašem časovém rámci. Během vzestupu Země prošla mnoha úrovněmi energie a před časem dosáhla úrovně, která začala zvětšovat všechny vlastnosti a chování. Protilehlé konce duality se zintenzivnily, vzrůstají činy, které odrážejí to nejlepší z lidstva, i to nejhorší.

Dualita je na svém zenitu a všichni reagují na „zesílený hlas uvnitř“. Osoby s tendencí k násilí sledují své zvýšené požadavky na násilné jednání.

Frakce CIA pod kontrolou iluminátů je stále aktivní v terorismu, občas ve spojení s pracovníky donucovacích orgánů, kteří nevědomky spíše podněcují, než chytají pachatele. Kromě toho používají několik málo zbývajících naprogramovaných jedinců, frakce má seznam „pravděpodobných“ osob, které mohou vinit z teroristických aktivit. Vyrobí věrohodný základ a živí příběhem média.

Bombardování při bostonském maratonu bylo jejich dílem. Dva bratři, "údajně" útočníci, se pro záměry frakce velmi dobře hodí. Dozvěděli se o zájmu mladých mužů o stavbu jednoduché bomby a přidali jejich „radikální“ náboženské přesvědčení a pobyt staršího bratra v Čečensku a Dagestánu. Vytvořili důvěryhodné „podezřelé“.

Navzdory mainstreamovým médiím na úrovni duše každý ví, že planeta je stokrát méně "toxická", než tomu bylo před několika lety. Mnozí, kteří byli dříve hluboce zasaženi strachem ze sdělovacích prostředků, už k tomu nejsou náchylní.

Existují legitimní spekulace a strategické zvěsti o občanské válce v Sýrii. V konečném důsledku zvítězí bojovníci za svobodu v Sýrii a stejně jako ostatní země, kde občané vyhnali despotické vládce, i tento národ projde obdobím nepokojů, než dosáhne sociální a vedoucí stability.

Trvalá válka Izraele je prací sionistů (další z nejrůznějších skupin iluminátů). Sionistické hnutí nezastupuje vůli Izraelců ani Židů nikde na světě. Časem toto hnutí, které ztrácí přízeň i bývalé spojence, zcela ztratí svou důvěryhodnost a vliv.

Mnoha duším je odepřena právní, zdravotní péče, vzdělání, hospodářské a sociální rovnosti. Nekalé zákony, metody dohledu a další činnosti porušují vaše soukromí a omezují svobody. Chemtrails na některých místech stále procházejí vaší oblohou a další znečištění ovzduší, vody a půdy pokračuje, znesvěcujete své lesy a hrozně zacházíte se zvířaty v mořích a na souši.

Na nedávném setkání v USA se mezinárodní skupina setkala se zástupci médií a několika bývalými členy Kongresu, aby hovořili o svých osobních pozorováních a jasných důkazech o inteligentním mimozemském životě [ Citizen Hearing on (UFO) Disclosure v National Press Club, Washington, DC, začátek dubna 29 ]. Před deseti lety na stejném místě bylo setkání médii zcela ignorováno, nemluvě o vládě USA. Pět dní formálních slyšení nevytvořilo titulky po celém světě, ale bylo zmíněno v některých tiskovinách a mnoha internetových stránkách.

Vliv iluminátů v USA, jejich poslední pevnosti, oslabil natolik, že setkání nemohly zabránit. Vaši vůdci nevědí, že rozhodnutí o zveřejnění vesmírné rodiny není na nich. Ve své nekonečně větší moudrosti rozhoduje Bůh, kdy dá signál GO nejvyššímu světovému koncilu. Pak se k vám připojí některé z tisíců posádek obklopujících planetu. Budou přidávat své technologie k těm, které vyvinuli vaši vědci před mnoha lety, ale zůstaly uzurpované ilumináty. Až nebude jejich pomoc potřeba, vrátí se do své vlasti.

Jediné posádky ve vaší obloze jsou bojovníci světla. Slouží vám v nezbytně nutných případech. Technologie na lodích snižují znečištění ovzduší a znefunkčňují válečné zbraně, zabraňují masivním teroristickým pokusům, směrují světlo do vašich vod, aby pomohly udržet mořský život, a odklízí malé části ve vesmíru, které by mohly poškodit Zemi. Rozsáhlé, mocné civilizace stále vyzařují světlo z dálky na planetu a mimozemšťané na planetě, kteří jsou na pozicích vlivu, tlačí na reformní úsilí.

"Globální oteplování" jsou kroky Země k návratu k mírnému klimatu na celém světě, jako to bylo, když celá planeta byla "zahrada Eden." Lyžaři a další sportovní nadšenci zimních sportů se nemusí bát. Majestátní pohoří Země a úžasné soutěsky sice při vzniku Země neexistovaly, ale staly se součástí její přirozené krásy, které těší vás i jí.

[Výňatek informací od Grace z Nirvány - Earth's Golden Age - Life Beyond 2012, Illuminations for a New Era - 1999]

Zkoumám mechaniku anomálií počasí a změkčení jejich účinků v naší atmosféře. Naše je i vaší. Všichni nejsou tak daleko od vás, a navíc s vámi máme tak úzké vazby, že v mnoha ohledech nejsme odděleni. I při naší lehčí hustotě je počasí stále ve vaší i naší atmosféře, na které pracuji. Vašimi slovy to nelze popsat, ale v dlouhodobém horizontu je moje práce velmi prospěšná.

Není to tak, že bych mohla využít větry Země, nebo se být jako globální deštník ve velkých bouřích. Studuji, jak tuto energii uchovávat, aby ji bylo možné rozptýlit, nikoliv shromáždit a explodovat. Rozptýlit rutinním, pomalým a snadným způsobem, namísto toho, abych seděla a kašlala na svět, a ejhle - další hurikán nebo tornádo!

Bude to chvíli trvat, než to bude mít nějaký účinek, víš? Je toho ještě mnohem víc, co je nutné vzít do úvahy - očištění, vyčistění, zvýšení světla, zesvětlení zátěže Země negativitou, proces vzestupu - to vše se týká stejného – trvající velké množství geologické aktivity s vážnými škodami.

Nelze tomu uniknout. Energie je energie a nemůžete říct: "Děvče, jdi se rozptýlit." Pracuji na tom, abychom byli schopni zvládnout věci tak, že pokud bude potřeba déšť, přijde ho tak akorát. Když bude hotovo, zmizí. Rytmus, vzorec je nastaven, uvidíte.

[Grace 2011. ]
Posádky na vaší obloze se stávají mrzutými. Léta jsou připraveni přistát a jít na věci, které mohou udělat, aby vám pomohli, jejich technologie mohou. Prošli jste vlastním vývojem, který byl držen pod pokličkou. Pár z vás ví, čeho jsou schopni, ale počkejte, až uvidíte v akci ET!

Vaše počasí a "přírodní" katastrofy, roky byla většina z nich vytvářena kombinací technologií ovládaných ilumináty - to rychle skončí. Ve skutečnosti už jsou hodně omezené. Nebojte se velkých změn - jsou to všechny dobré!

Všichni jsme nastaveni na dobu, kdy se Země zbaví veškeré negativity. Můžeme jednat podle jejího výběru - mírné klima všude. Nebude to trvat tak dlouho, a z pouště budou zeleninové zahrady!

Děkuji, matko. Drahá rodino Země, teď víte, že lidé v Nirváně dělají víc než jen posílání lásky - slouží vám způsoby, které jste si pravděpodobně nikdy nepředstavovali, že by někdo, kdo žije v duchovním světě, dokázal zvládnout.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |