Home > > Matthew Ward - 11. dubna 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. dubna 2013S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Mnozí nás požádali, abychom se vyjádřili k papežovi Františkovi. Jeho pokora není „spásou katolické církve“. Nebyl klonován a nebude - klonovací centra iluminátů byla uzavřena dobrovolníky z jiných civilizací, kteří mezi vámi žijí.

Stejně jako jeho kolegové ve Vatikánu a další jednotlivci venku ví papež František o skrytých záležitostech. Cítí se nucen ukončit mezinárodní velitelství satanismu v útrobách Vatikánu. Uvidíme, zda má papež schopnost vzdorovat mrtvým a dát světu vědět, že tato ďábelská situace ve zdech Vatikánu existovala.

Nechtějí odhalit, že mají skryté staré záznamy, které odhalují, že ukřižování, vzkříšení, a další části Bible jsou vymyšleny, a další části záznamů byly strategicky vynechány. Nechtějí, aby svět věděl, že „Boží pravidla“ byla navržena předními církevními vůdci ke kontrole mas a získání osobního bohatství. A později byla přidána další dogmata, která sloužila bohatému stylu, ve kterém žili obyvatelé Vatikánu. Chtějí také skrýt své obrovské bohatství v uměleckých pokladech ukradených během druhé světové války.

Papež František má morální odvahu pokusit se tyto informace prozradit, ale opět, vzhledem k silné opozici, uvidíme, jestli to dokáže. Když se tyto pravdy objeví, vřele doufáme, že nábožensky oddaní vstřebají dostatek světla, aby si uvědomili, že množství dobrých skutků církví je založeno na spiritualitě, nikoliv na náboženském dogmatu.

Nemůžete " neznat " své poznání o opovrženíhodných podmínkách a nikdy bychom nenavrhli, abyste se ho pokusili pohřbít - nakonec by to nepříznivě ovlivnilo tělo, mysl a ducha. Namísto toho vás žádáme, abyste si představili Zemi ponořenou do zlatého bílého světla. Energie vašeho obrazu, láskyplné pocity a záměr půjdou do světa.

Lze to nazvat božím systémem rozvodu energie, který zajišťuje, že energie světelné lásky ze všech zdrojů mimo planetu a na planetě dostane k duším, které ji nejvíce potřebují, k těm, kteří jsou utlačováni, a jejich utlačovatelům. Vaše energie spolu se světlem z nesčetných jiných zdrojů je to, co ukončí všechny druhy útlaku ve vaší společnosti.

Nyní bychom chtěli vyjádřit prohlášení v nedávném sdělení: Nakonec všichni budou vědět, že homosexualita je pokročilým stádiem duchovního růstu, v němž jsou ženské a mužské energie vyváženější než u heterosexuálů.
Požádal jsem svou matku, aby zkopírovala část do knihy, která je relevantní. Ačkoli to také zahrnuje informace, které se týkají obyvatel Nirvány, duchovního světa Země, myslíme si, že to všechno najdete. [Výňatek z kapitoly "Vztahy" v Matthew, Tell Me about Heaven].

Matthew, mohou homosexuální partneři pokračovat v Nirváně, pokud chtějí?
Ano. Homosexualita je evoluční stádium ducha, spíše než aspekt fyzického bytí. Není nutné ji odsuzovat, nebo ctít více než jinou fázi fyzického, nebo duchovního vývoje.

Pamatujte si, že tu máme co do činění s kumulativní duší, ne s jednotlivými osobnostmi. V každé kumulativní duši jsou možná až tisíce životů prožívání mužských, ženských a androgynních bytostí jak v inkarnovaných, tak v odinkarnovaných tělech. Počáteční růstový stav zde nejvýrazněji ovlivňuje bezprostředně minulý život.

Pokud byl život na Zemi homosexuálně orientovaný, vstoupí sem stejným způsobem. Vzhledem k tomu, že naše těla nejsou určena pro sexuální aktivitu, doprovází přicházející duši pouze mentální aspekt orientace.

Nejbližší minulý život na Zemi má další dopad. Lidé, kteří nejvíce vehementně odsuzují homosexualitu, jsou ti, jejichž duše zažily bezprostřední minulý život jako osobnost s touto orientací.

Energie osob je stále se zbytky jejich bezprostředních předchozích životních zkušeností. V extrémním případě byli homosexuálové fyzicky mučeni a dokonce zabiti. Přinejmenším zažili zlovolnost, často dokonce od svých rodin, do té míry, že jejich psychika byla vážně poškozena. Možná žili s bolestí popření nebo hanby nebo viny podvodu.

Ať už jsou jejich zkušenosti jakékoli, jejich energie se nevyléčila natolik, aby viděli stejné druhy traumatických situací, které sami zažili a tím cítili empatii. Spíše vidí příležitosti k pomstě.

Cyklus prožívání se odehrává tak rychle, že vzpomínky na poslední zažívanou bolest, skryté před vědomím, jsou s nimi příliš úzce spojeny, takže uzdravení přijde v následujících životech.

Trvalá bolest v potlačených vzpomínkách těchto duší, které si v tomto životě vybraly heterosexuální povahu, způsobuje jejich extrémně antagonistické postoje vůči homosexuálům. Bolestivé pocity nejsou v podobě vzpomínek na jejich homosexuální celoživotní zkušenosti, ale v postojích k potlačeným vzpomínkám.

Toto je vesmírný princip přitažlivosti. Když jsou pocity vyplývající z krutého nebo nespravedlivého zacházení v jakékoli situaci nedávné a intenzivní, přitahují k této duši podobné pocity. Potlačené vzpomínky podvědomě znají zdroj a připomínají si ho, čímž přitahují podobné. Současná životní psychika nemůže vědomě vědět, že přitahuje sdílené pocity, v nichž převládají bolestivé pocity potlačených vzpomínek.

Pochopení nastává v procesu revize života, identifikace karmických lekcí, které je třeba ještě naučit, výběru dalšího života a pokroku v duchovním vědomí.

Součástí božského plánu je "vyrovnání". Pocity předsudků, nenávisti a působení emocionální a fyzické krutosti jsou překážkami duchovního růstu. Nicméně, i když zrychlení světla, které je na vaší planetě vyzařováno, rozptýlí negativitu, která je v lidstvu hojná, neočekávejte, že tato změna bude dokončena v příští generaci.

Ve vaší zaznamenané historii byli známí a vysoce respektovaní mistři homosexuálové a mnozí z nich vytvořili své brilantní a inspirativní výtvory díky své mučené mysli ohledně tohoto aspektu své povahy. Bez tohoto elementu by jejich osobnosti nemuseli být poháněny k vytváření velikosti a nádhery, kterou dělali.

Proč je homosexualita nezbytnou zkušeností?
Jak lépe se naučit rovnováze ve dvou extrémech mužské a ženské sexuální energie než na integrovaném základě? Ideálem je androgynie, která nemá nic společného s lidskou sexuální povahou, ale spíše se dvěma protiklady lidských atributů sexuální energie. Androgynní duše jsou daleko více duchovně pokročilé, protože dosáhly rovnováhy mužské a ženské sexuální energie.

Stejně jako mužská energie není záležitostí pouze mužů, není ženská energie omezena pouze na ženy. Mužská energie je drsná, často produktivní bezohlednými prostředky, vždy potřebuje něco dokázat nebo dosáhnout úspěchu. Ženská energie je jemná, ale s větší, klidnější silou. Vzájemné propojení, které je konečným vědomým úspěchem, je ženská energie.

Ve vztazích, kde jeden partner má pouze mužské energetické vlastnosti a druhý má pouze ženské energetické vlastnosti, nemůže ženský energetický partner vzdorovat celoživotní nerovnováze, nebo život nebude dlouhý. V mém povědomí o těchto vztazích, ti, kteří zůstali v této nerovnováze, skončili předčasným odchodem ženské energetické duše. Lidé, kteří přežili, často nemají žádné ponětí o své účasti na smrti partnera.

Říkáte "Ten člověk bude mou smrtí". Může to být přesné prohlášení, ale jen málokdo pochopí pravdu svých slov. Žádnému z partnerů v takovém vztahu není přisuzována žádná vina, protože v mnoha případech to není nic víc než naplnění karmy podle dohod před narozením. Rozpad těchto partnerství rozvodem může být rovněž v souladu s vybranými lekcemi z jejich dohod.

Žádoucí je rovnováha v průběhu života. Vzhledem k tomu, že sexuální energie je jedním z nejdůležitějších aspektů lidské psychiky, pravděpodobně nejžádanější rovnováha mužských a ženských energií je zde. V této sféře je to míchání mužských a ženských energií, pokud jde o tendence, vnímavost a citlivost. Kdysi existoval na Zemi ideální stav vyvážené reality, ale byl poškozen.

Perverze sexuálního proudu energie prosákla Zemi negativitou v téměř nepředstavitelném množství. V žádném případě není sexuální energie omezena na to, co běžně nazýváte "chtít sex" nebo "mít sex".

Uspokojení sexuálního vztahu přesahuje původní rozmnožovací záměr sexuální touhy. Přináší harmonii do života milujících a já rozhodně nejsem proti vzájemně příjemnému, prospěšnému sexuálnímu svazku.

Je možné přeměnit sexuální energii na jiné produktivní cesty. Mnozí, kteří ztratili nebo nikdy neměli milující, to tak dělají.

Negativita vytvořená perverzí celého proudu sexuální energie byla hlavní příčina všeho, co považujete za zlé atributy v lidské přirozenosti. Neexistuje žádný zločin podle vašich občanských, náboženských nebo filosofických standardů, který není spáchán z prvotní příčiny zvrácené sexuální energie.

Jako příklad, satanské uctívání zahrnující mučení a obětování lidských a zvířecích životů a brutální sexuální aktivity jsou v nepředstavitelném měřítku. Jsou zahaleny pod rouškou "náboženství" a vaše vláda ji oficiálně uznává. Nepozastavuje se ani nad bezbožnými praktikami, ani nad převráceným použitím sexuální energie, kterou ve skutečnosti je.

Vražda, znásilnění a incest jsou často sexuální energie směřující do hrubé deviace. Promiskuitní sexuální nutkání nebo posedlost buď sexem, nebo přísnou abstinencí jsou benignější, ale stále destruktivní pro psychiku.

Za vším tímto chováním jsou temné síly se zvrácenou sexuální energií. Není neobvyklé, že většina odsouzeníhodných činností vede k základům husté energie. Žádný jiný aspekt lidské přirozenosti nebyl odcizenější od Boha.

Na úrovni duše existuje neoddělitelnost, ale ve fyzickém životě, čím více je sexuální energie deviantní, tím více se lidé zapojující do těchto činností distancují od Boha. Tyto volby svobodné vůle jsou pro vás a Zemi jsou daleko od vybraných misí ve většině dohod před narozením duší.

Milující homosexuální partnerství NENÍ perverze sexuální energie. Zde není žádné odsouzení bývalé sexuální orientace lidí, žádný úsudek o tom, které duše jsou přitahovány mezi sebou. Prožívání na každé úrovni je určeno pro duchovní vývoj duší ve všech částech. Ať už se jedná o heterosexuála, nebo homosexuála, energie na úrovni duše a vazba všech párů je zcela respektována.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |