Home > > Matthew Ward - 11. června 2013

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. června 2013S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Právě vrcholí „negativní“ konec dualitního spektra, a tato energie, jakmile byla uvedena do pohybu, musí proběhnout. Jste svědky kombinace toho, jak jednotlivci s násilnými sklony dávají průchod svému zesílenému nutkání provádět násilí, ať už jsou to náhodné činy, nebo vládci utlačující svůj národ. Energie se vybíjí v mnoha různých situacích všude ve vašem světě.

Nepokoje v Turecku, údajně kvůli ochraně parku, byly podníceny falešnou operací CIA za účelem vyvolání ohně mezi Sunity a Šíity, který by vedl k rozhoření války. Jako všechny státy světa, i Turecko má politiku, která není uspokojivá pro všechny občany, ale je ekonomicky zdravá a progresívní – a to právě ilumináti chtějí zničit. I když se jejich globální síť rozpadla, několik vrcholných jedinců stále lpí na iluzi, že převezmou kontrolu nad celým středním Východem a pak ovládnou i zbytek světa. Je nanejvýš jisté, že k tomu nedojde, a až se nepokoje v Turecku uklidní, což bude brzo, dojde k několika reformám a dalšímu posílení pokrokové cesty této země.

V zemích Blízkého východu, kde lidé vypudili despotické či dynastické vládce, je svoboda novinkou a je přirozené, že je zde zmatek ohledně vedení a vládnutí. Nakonec však dojde ve všech zemích ke shodě a budou nastoleny takové demokratické vlády, které budou nejlépe vyhovovat těmto zemím.

Sýrie je poněkud odlišná, protože proti Assadovu režimu bojují různorodé skupiny. Jejich cíl je stejný, ale každá skupina má, dá se říci, svůj vlastní program. Až přijde vítězství, bude to doba ostrých rozporů vedených nejradikálnějšími skupinami, ale nakonec převládne zdravý rozum a moudrost. Pak se vytvoří koalice, která povede zemi k mírové stabilitě.

Zájmem Číny není „ekonomicky porazit USA“, ale vypořádání se se svými závažnými vnitřními problémy. Mezi ekonomicky nejvýznamnějšími státy je to právě Čína a USA, které mají nejrozsáhlejší vnitřní problémy. Čínská vláda, která je autoritativní povahy, je mírněna jasnou vizí. Na vyřešení svých problematických oblastí pracuje. Aktivita v problémových oblastech v USA, kde je sice demokracie, avšak pokřivená, je ve srovnání s tím na mrtvém bodě.

President Obama hájil sbírání dat agenturou NSA, které bylo povoleno Vlasteneckým zákonem schváleným za úřadování George Bushe k odhalení a zmaření teroristických plánů. Prezident však nemůže říci – a ani Bush by to nikdy neřekl, že nejrozsáhlejší teroristické činy, které selhaly, a většina menších spiknutí, kterým bylo zabráněno, byly akce připravované frakcí CIA pod kontrolou iluminátů.

Obama nemůže odhalit ani to, že v NSA a dalších agenturách jeho země i v mnoha jiných pracují nepozemšťané. Ti sbírají a analyzují informace o všech aktivitách iluminátů po celém světě, a používají je k tomu, aby oslabili jejich operace a získali důkazy pro stíhání. Až dojde vláda iluminátů ke konci, skončí i Vlastenecký zákon a Bezpečnost vlasti.

Pokud jde o Zákon na ochranu Monsanta, mluvčí iluminátů řekli prezidentovi, že pokud ho bude vetovat, Kongres toho nebude dbát. Navíc zesílí své úsilí na zvrácení Zákona o dostupné zdravotní péči, zablokuje zákony, které by mohly vyřešit některé problémy s imigrací, a zničí pokusy o řešení mezinárodních konnfliktů racionálními diskusemi namísto válečné konfrontace.

To je ten „přízemní“ důvod, proč Obama zákon podepsal, ale je tu ještě jeden aspekt, o kterém nevědí ani ilumináti. Navzdory hrozbám ilulminátů prezident tento zákon podepsat nehodlal. Učinil tak proto, že mu to poradili nepozemšťané v jeho blízkosti. Jejich vyšší perspektivou bylo, že občané rozhořčení nad tímto zákeřným zákonem vyvinou tlak na jeho zrušení. Lidé musejí vykonávat svá práva a ujmout se své odpovědnosti, a požadovat, aby jejich zvolení zástupci ukončili svou tvrdošíjnou bezhlavou oddanost politickým stranám, aby dále nedovolili penězům lobbistů diktovat, jak mají hlasovat, a aby začali sloužit nejlepším zájmům své země.

V žádném případě to neplatí jen o USA! Vlády ve všech zemích musí začít sloužit zájmům svého lidu, protože je to ústředním bodem Zlatého věku Země a vývoje duše!

Jak bylo zmíněno v předešlém poselství, obyvatelstvo Země je co do umístění ve čtvrté hustotě, ale mnozí ještě nedosáhli této hustoty vědomě či duchovně. Právě tak jako byl předurčen Vzestup Země, je předurčen i její Zlatý věk, ale to, kdy plně rozkvete, záleží na kolektivním myšlení lidí, na jejich citech a činech. Ani neumíme dostatečně silně zdůraznit, jak velice je potřeba vašeho světla, abyste pomohli vaší společnosti pokročit ve vědomí a duchovním uvědomění!

Univerzální zákon přitažlivosti je hlavní součástí tohoto pokroku. Tím, že se občané soustřeďují na nespokojenost s nespravedlnostmi vládnoucích systémů a jejich hanebné aktivity, vysílají energii, která prodlužuje nechtěné situace! Potřebují se dovědět, že když se soustředí na to, co chtějí, vytvářejí energii, která to zhmotní. Potřebují být soudní k informacím z různých zdrojů a ptát se uvnitř sebe, kde je pravda známa, zda něco je fakt nebo výmysl, pravda nebo lež.

Barack Obama je stále světlem naplněnou bytostí.

Právě politika způsobila celým generacím lidí na Zemi hrůzné množství úmrtí a ničení, a vytvořila nehorázně nevyrovnané rozdělení rozsáhlého bohatství vašeho světa. Nepřehlížíme roli náboženství, ale na bitevní pole vedli své stoupence ti, kteří vládli církvi a státu.

Po dlouhé věky bylo základem politických systémů vašeho světa šílenství dobývání, prolévaní krve, korupce a klamání. Nakonec to vytvořilo takové množství negativity, že sám život Země byl v ohrožení. Gaia, duše inkarnovaná jako vaše planeta, nechtěla, aby její tělo a všechny formy jejího života zemřely.

A tak v souladu s požadavkem Gaii a s Božím požehnáním vzdálené civilizace zaplavily planetu život zachraňujícím světlem a nejvyšší vesmírná rada vytvořila vzorový plán nové éry, známé jako Zlatý věk Země. Požádali duši z vysoce pokročilé civilizace, aby se ujala jednoho z nejobtížnějších úkolů – prezidentství USA, které široce přesáhne politiku na celém světě.

Ano, Barack Obama je zcela určitě stejně tolik naplněn světlem, jako když souhlasil s přijetím poslání, aby napravil špatnosti v zemi a stal se předvojem světových mírotvorců! Během svého působení v úřadu pilně pracoval za scénou, aby rozložil síť umožňující iluminátům ovládat vše, co ovlivňuje život ve vašem světě. Jejich síla mařit či zcela vykolejit jeho snahy byla úžasná a do značné míry úspěšná, ale až jejich vliv v Kongresu i mimo něj skončí, uvidíte pravdu našich slov o Obamovi.

Nyní se podívejme na negativitu v kontextu počasí a geofyzikálních událostí, které možná nepokládáte za důkazy změn. Intenzívní světlo, které zachránilo život Země, jí dalo sílu, aby začala uvolňovat negativitu cestou silných zemětřesení, vulkanických erupcí a silných bouří, které způsobily mnoho obětí a destrukce.

Poslední část „staré“ negativity byla uvolněna přibližně před šesti měsíci. To umožnilo Zemi vstoupit do čtvrté hustoty. „Nová“ negativita způsobená probíhajícím násilím je uvolňována sérií zemětřesení v oblastech, kde může dojít k málo ztrátám na životech či destrukci, a totéž platí o sopečných erupcích. Další negativita je rozháněna v některých oblastech cestou bouří s přívalovými srážkami a v jiných přírodními požáry – voda a oheň jsou čistícími živly Přírody.

Negativita již se nikdy na planetě nenahromadí a nikdy nedojde k žádné předvídané celosvětové katastrofě! Temnota, která po dlouhé věky halila Zemi, je pryč, ale „zametání“ toho, co zůstalo v jejím důsledku, bude pokračovat, dokud Země nedosáhne rovin, kde neexistuje násilí. Nedostane se tam příští týden ani příští měsíc, ale je podporována silami světla uvnitř Země, na ní i mimo ni, a pohybuje se k těmto rovinám rychlostí, která je ve vesmíru jedinečná. Na této cestě se násilí bude zmirňovat a rovněž tak bouře, zemětřesení a sopečná aktivita.

Radiace z jaderné elektrárny Fukushima byly neutralizovány natolik, že nepředstavují nová zdravotní rizika. Veškeré jaderné elektrárny, sklady odpadu a další toxické znečištění bude nakonec technologicky dematerializováno. Do té doby posádky na vaší obloze používají technologii na palubách svých lodí, aby zabezpečily jaderná zařízení, která jsou ještě používána.

Obavy z toho, že země s jadernými zbraněmi budou jednat neuváženě, že další země budou rychle vyvíjet a získávat tyto zbraně, a že dojde k náhodnému vypuštění, jsou zcela zbytečné. Rozhodnutím Stvořitele a svolením Boha ET předchází svévolným či náhodným jaderným útokům.

Během konference Bilderberg ilumináti pravděpodobně stěží odhalí své prohlubující se obavy z toho, jak dlouho ještě mohou ovládat bankovnictví, půjčky a investice po celém světě – již téměř vyčerpali prostředky, jimiž jsou schopni udržovat své bohatství nedotčené. Jak bylo dříve zmíněno, jednotlivci uvnitř a vně NSA sbírají důkazy, že ilumináti získali toto bohatství nezákonně a neeticky, avšak dokud nebude veškerá dokumentace předložena soudům a pak spravedlivě rozhodnuta, zůstanou fondy v rukou iluminátů.

S radostí jsme vyslechli přiznání existence jiných civilizací z úst kanadského ministra obrany! Zatím není známo, jak to může ovlivnit načasování přistání, a kdy se odhalí nepozemšťané žijící mezi vámi.
Hatonnova odpověď:
„I když je toto uznání povzbuzující, není to dost, abychom přistáli zítra. Nejprve musíte uvést svůj dům do lepšího pořádku. Nikdo neočekává, že to uděláte sami – od toho tu jsme, abychom vám pomohli!“
„Nehodláme převzít váš svět, ale mnoho lidí to neví. Jsou na nás zvědaví, ale nejsou přesvědčeni, že pokud přistaneme, bude to kvůli pomoci. Nemají ponětí, co děláme na Zemi už po staletí – spíše se ptají: Proč by se o nás nepozemšťané zajímali?“
„Až uvidí, že se věci ubírají dobrým směrem a budou více důvěřovat tomu, co se mění, možná nebudou tak nedůvěřiví k návštěvě cizinců. Ale po Internetu pořád chodí propaganda iluminátů, že nepozemšťané se mohou tvářit přátelsky, ale ve skutečnosti vás chtějí zotročit.“
Takže to zůstává na Bohu. On bude vědět, kdy budete připraveni nás přivítat a pak dá znamení, abychom šli. My se na to těšíme ještě více než vy.“

Naše milovaná pozemská rodino, miliardy duší si přejí to co vy, žít v mírovém světě, kde jsou zcela naplněny potřeby všech, kde jsou všichni vůdcové moudří a čestní, a život je v souladu s přírodou. Ale nevědí, jak pomoci vytvořit takový svět. Vy jste zde, abyste jim ukazovali cestu!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |