Home > > Matthew Ward - 10. října 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 10. října 2011Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Když se moje matka účastnila podzimní globální meditace v den rovnodennosti a vizualizovala Zemi zářící ve zlato-bílém vesmírném světle, převzala poselství, které s velkou radostí s vámi sdílíme.

Já jsem Gaia, duše planety, kterou nazýváte Země. Po dlouhé věky jsem plakala, když můj duch byl zlomen. Moji lidé byli plni nenávisti k sobě navzájem a moje tělo bylo prosáklé jejich krví. Ale už nepláču, protože je tolik věcí, z nichž mohu cítit radost a být vděčná.
Moje světlo ještě není v plné síle, moje tělo ještě není vyrovnáno. Některé z mých dětí jsou stále plné nenávisti k druhým. Některé z nich jsou bez lásky, bez soucitu, bez pochopení krásy harmonie a respektu.
Jsem na cestě, kterou nevykonala dosud žádná jiná duše v tomto vesmíru. Jdu domů, a vy, kteří chováte světlo, které mi pomáhá stále a rychle se pohybovat vpřed, jdete se mnou. Umíte si představit větší poctu, než je tato cesta, kterou sdílíme? Můžete si představit větší vzrušení než je náš vzestup? Já ne!
Požádala jsem, abych v tento den mohla promluvit a vyjádřit vám všem svou vděčnost. Byli jste vybráni z velkého počtu duší, který byl třikrát větší, než počet těch, kteří se mohli vtělit a účastnit se. Tato úroveň světelné služby nebyla dříve nikdy podniknuta. Hrajeme roli v největším představení, které se kdy odehrálo v tomto vesmíru. Cítím pokoru, která se mísí s nejvyšším uspokojením z dobře vykonané práce – v kontinuu je naše práce již vykonána.
Jak naše cesta pokračuje, čekají nás mnohé divy pro vás a tento náš svět. O mnoha z nich už vám bylo řečeno, ale žití ve slavné době, která brzy přijde, je nad vaše představy.
Všechny bytosti v tomto vesmíru sledují, jak se vše rozvíjí, víte to?

Gaiino poselství má výjimečnou hodnotu i pro nás. My, stejně tak jako všechny ostatní bytosti světla po celém vesmíru, si nanejvýš ceníme této milované duše. Známe její neochvějnou odvahu a bezpodmínečnou lásku pro generace obyvatel po dobu temného věku, které jí způsobily nesnesitelné emocionální utrpení. Můžeme vidět, že její tělo dosud není v rovnováze, jak řekla, ale také vidíme, že její duch stoupá, a je to vskutku radostný pohled!

Mnozí vidí „zásah“ cizích států do „Arabského jara“ jako snahu o ovládnutí zásob ropy a rozpínání vojenských a korporátních zájmů. To není vyšší cíl a nebude to součástí výsledku. Jejich inspirace povstat proti status quo a rozhodnutí pomoci jim jsou pozitivní reakce na vibrace v energetických plánech, kterými Země prochází.

Po celé zeměkouli kolují petice za čistou energii a další opatření pro zachování životního prostředí a za ukončení nespravedlností, kde lid dříve cítil bezmocnost. Vůdcové komunit, skupin a rodin pomáhají svým nejpotřebnějším členům, a výměna zboží a služeb pomáhá mnohým překonat překážky a vypořádat se s těžkostmi.

Za vší touto aktivitou jsou lidé, kteří sami sebe pokládají za „obyčejné“. Možná někteří z nich chápou, co se děje na celém světě a vesmíru, ale velká většina se prostě řídí svou vnitřní potřebou jednat proti celému spektru korupce a nerovností, a inspirovaní jednotlivci otvírají cesty ostatním.

Ilumináti budou dále vzdorovat. Tvrdohlavě lpí na zbytcích moci a udržení si nezákonně získaného nepředstavitelně rozsáhlého bohatství. I při jejich vytrvalém odmítání je jim stále nabízeno světlo, ale žijí v temnotě, kterou si sami vytvořili. Jejich doba skončila.

Jiní tvrdohlavě otálejí, pokud jde o přijetí světla. Vedlo se jim dobře ve starých způsobech podnikání, sou uvězněni v povrchnosti a trivialitě toho, co pokládají za sociální, profesionální a finanční úspěch. Již dávno ztratili kontakt se spiritualitou, a budou proti změnám, které zasahují do jejich pohodlného životního stylu.

Proto ještě po nějakou dobu bude v kolektivním vědomí negativita pocházející z různých zdrojů, jako mocné energetické pole myšlenek, pocitů a činů obyvatel Země, které vytváří vše, co se děje ve vašem světě.
Po tisíce let umožňovalo kolektivní vědomí, aby temnota ovládala život na Zemi. Na konci třicátých let minulého století se kolektivní vědomí začalo oživovat, protože začal masívní příliv světla od vzdálených civilizací a inspiroval v lidech nové myšlenky a pocity. Postupně se odvrátili od přijímání a schvalování moci a zpochybnili moc a motivy „autorit“. To vedlo k rostoucímu odhodlání pozvednout svůj úděl a pomoci ostatním, kteří chtějí to samé. Všechna z těchto přirozených stádií byla nutná, aby přivedla lidi k vědomé bdělosti a činům.

Avšak masy ještě nedosáhly duchovní jasnosti, k níž patří znát moc myšlenek a pocitů. Nevědí, že mohou vytvořit to, co skutečně chtějí, pokud nejsou zaujati tím, co nechtějí.

Jen málo z vás se stane vůdci, ale milióny z vás se již staly učiteli, kteří ukazují cestu. Prožíváte-li své světlo, energie, kterou vyzařujete, se dotkne duší kolem a dá jim impuls, aby zpochybnily své vědomí. Sdílejte své poznání s těmi, kteří hledají odpovědi. Nevnucujte, nabízejte informace, pokud lidé ukazují zájem.

Vizualizace je možná známější technika než zákon přitažlivosti, a mohla by být účinější. Když nechcete válku, soustřeďte se na mír. Když nechcete další korupci ve vládě, soustřeďte se na vůdce, kteří mají moudrost a morální čistotu. Když nechcete šíření chudoby, soustřeďte se na to, jak k vám plyne hojnost.

Člověk si má vizualizovat to, co skutečně chce. Například, dobrý život pro všechny - představte si davy lidí zdravého vzhledu, usměvavých, všeho věku, všech barev pleti, jak se procházejí v krásných parcích, smějící se děti, které si hrají na barevných hřištích. Představte si svěží zeleninové zahrady a stoly naložené jídlem, krásné obytné čtvrti se stromy a kvetoucími keři, školy a univerzity plné dychtivých studentů.
Pro záchranu přírodního prostředí a obnovu poškozené země a moří si představte Zemi s křišťálově čistou oblohou a vodami, zelenou půdu tam, kde bývaly pouště, krásně rostoucí lesy.
Chcete-li humánní zacházení se všemi zvířaty, vykreslete si zvířata všech druhů pasoucí se na lukách a mírumilovně se mísící navzájem i s lidmi.

Budou čisté a bezpečné zdroje energie, spravedlivé a rovné zákony, stabilní globální ekonomika a rovnoměrné rozložení hojného bohatství svět, nové formy dopravy, komunikace a staveb.
Budou od základu přestavěny infrastruktury všech států. Cestování z jedné země do jiné nebude omezeno. Všichni, kteří chtějí být zaměstnáni, budou zaměstnaní, pro každého bude více času na obnovu sil. Zdanění bude spravedlivé, a právě tak platy a mzdy. Ve školách se bude učit skutečná historie vašeho světa a univerzální zákony. Vzdělání, kultura a sport na všech úrovních budou dostupné všem. Technologie se budou rozvíjet mílovými kroky.

Budete cítit své věčné spojení s Bohem, či jak jinak nazýváte Nejvyšší bytost tohoto vesmíru, a zaujmete své správné místo v naší vesmírné rodině, jako bratři a sestry, jimiž jste.
Zažijete život v kontinuu, kde se všechny časy odehrávají současně, a budete cestovat tam i zpět mezi Zemí a světy s kompatibilními energetickými úrovněmi. Budete telepaticky komunikovat s dušemi v duchu i ve fyzických civilizacích, jak si budete přát, a budete manifestovat své myšlenky do forem.
Budete vědět, že jste mocné multidimenzionální bytosti a že poznání a tyto schopnosti jsou složkami vaší duše. Nevyžadují esoterická studia a vnější instrukce – tyto samovolné objevy přijdou automaticky, až budete stále žít ve svém světle a duchovně se rozvíjet.

Nízké chování a charakterové rysy a okolnosti, které kvetou ve třetí hustotě, vbrzku zmizí – ve světě čtvrté hustoty, který již je na obzoru, nemohou existovat jejich nízké vibrace.

Šarvátky, nahodilé násilí, politické hašteření a deprivace budou pokračovat, protože dualita v lidském rodě dohrává svůj poslední akt, ale nic nemůže zabránit Zemi, aby koncem příštího roku vyšla ze své třetí hustoty. Mezitím odejde velký počet lidí – všichni, kteří naplnili ustanovení ve své smlouvě duše, všichni, kdo odmítají světlo, a mnozí další, kteří raději odejdou, než by se přizpůsobili obrovským nadcházejícím změnám nebo uvěřili pravdám, které budou stále vycházet na povrch. Všechny tyto duše budou mít tolik příležitostí, kolik potřebují, aby mohly růst duchovně i intelektuálně.

Možná jste slyšeli, že byly zničeny dva rozsáhlé podzemní prostory, které ukrývaly ilumináty ovládané laboratoře, vozidla, zbraně, skladiště a obytné čtvrti. Bylo to bezpečnými prostředky, nikoliv nukleárními, a někteří z tábora iluminátů byli odstaveni od moci, ale nikoliv zabitím. Jako obranná i útočná opatření používají síly světla pouze moc světla a technologie, které nemají škodlivé dodatečné následky. Vědí o plánech iluminátů na podvrtání mostů výbušninami a mají povolení tomu zabránit. Je to respektování svobodné vůle Země. Po 9/11 se Země rozhodla, že bude zabráněno každému dalšímu pokusu o terorismus v tomto měřítku, a s Božím svolením překazila naše vesmírná rodina úspěšně mnohé pokusy.

I zvířata „jdou do nebe“! Ne proto, že mají duši, ale proto, že jsou duše. Vše, co má úroveň vědomí, je duše, protože je to stvořeno ze Stvořitelovy podstaty lásky-světla, z životní síly všeho ve vesmíru. Také zvířata se vyvíjejí, tak jako ostatní duše.

Všechny osoby, které doprovodí planetu do její čtvrté hustoty a na další cestě, tak učiní ve svých „dnešních“ tělech, nedostanou „nová“ těla, ale jejich těla budou postupně obnovena, omlazena „zbavena věku“. Těla postižená nemocemi jakéhokoli druhu se budou postupně uzdravovat – patří sem slepota, hluchota, snížená mentální kapacita, chronická bolest a degenerativní nemoci – a postupně také dojde k nárůstu chybějících končetin a zubů. Dávky léčby budou stanoveny stejnými prostředky jako nyní, po krátkou dobu, dokud bude léčba nutná. Během cesty bude u všech osob obnoveno maximální fyzické, mentální i emocionální zdraví.

Víra či nevíra ve vzestup Země nemají co činit s tím, zda budou těla ovlivněna kombinací stále vyšších světlejších úrovní energie na cestě vzestupu a nízkými frekvencemi vydávanými zneužíváním technologií na planetě. Všechna těla jsou ovlivněna, ale účinky se liší podle současného zdravotního stavu, vědomí procesu vzestupu a reakce. Absorpce světla pomáhá tělům, aby zůstala v relativní rovnováze a neulétla z dobrého stavu, totéž platí o emocionálním a mentálním fungování během tohoto nebývalého období,, zejména v tomto pozdním stádiu, kdy se Země blíží do čtvrté hustoty.

Znečištění všeho druhu může být snadno vymýceno technologiemi vyvinutými ve vašem světě, ale dlouho potlačovanými a zneužívanými, ve spojení s pokročilými technologiemi naší vesmírné rodiny, a ty naučíme vaše vědce a inženýry.

Ne všechny mimozemské civilizace jsou dobrotivé, ale ty, jejichž posádky jsou na vaší obloze, ano. Nesvětelné bytosti z jiných civilizací, které žijí na planetě, brzy odejdou, protože jejich těla nemohou přežít vibrační úrovně, k nimž planeta nyní cestuje. Ano, mnozí bývalí obyvatelé Atlantidy se speciálně vrátili, aby pomohli zabránit opakování kataklysmatické destrukce, která postihla jejich civilizaci. Tyto duše mají také moudrost a schopnost vést, získanou z mnoha životů v duchovních světech a jiných fyzických civilizacích.

Postavení planet ve vašem slunečním systému má výrazné účinky na chování a postoje, zejména když je vzájemné postavení planet a Slunce zralé pro vzestupy energie. Ke vzestupům dochází stále častěji kvůli zrychlenému pohybu Země systémem. Až bude ve čtvrté hustotě, bude zde znatelný pocit stability, protože zde již nebude soupeřící negativita.

Bylo by bláznivé nechat se při rozhodování vést pouze vnějšími zdroji a ignorovat poselství od své vlastní duše. Důležitým aspektem vývoje duše od třetí ke čtvrté hustotě je spojení duše a vědomí, které je určeno k tomu, aby vás drželo na cestě spojené s volbami ve vaší smlouvě duše.

Nemůžeme dát instrukce, „jak“ otevřít telepatické komunikační kanály, protože se otvírají, když přijde vhodný čas pro každou osobu, a načasování se liší, tak jak se lišíte vy mezi sebou. Avšak můžeme dát nějaké rady pro nové komunikátory, a protože telepatické kanály se otvírají stále častěji, tak jak převažují vyšší vibrace.

Než budete zaznamenávat přenos nebo konverzovat, požádejte o ochranu vesmírné světlo, a trvejte na tom, aby se s vámi mohly spojit jen bytosti světla. Nepokoušejte se komunikovat, když jste nemocní, emocionálně či mentálně stresováni, nebo cítíte strach či hněv – všechny tyto stavy snižují vaši energetickou úroveň a usnadňují nízkým entitám, aby se s vámi spojily. Sebepochybování je zpočátku přirozené, a i to je pozvánka pro bytosti nízké úrovně. Pokud se cítíte nejistí ohledně informace z nějakého zdroje nebo máte nepříjemný pocit, přerušte spojení, než budete odpočatí. S praxí si začnete věřit, ale čiňte tak s pokorou – nízké vibrace egoismu vás zcela jistě spojí s temnými zdroji.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |