Home > > Matthew Ward - 9. září 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 9. září 2011Právě se vytvářejí nové systémy sloužící všem lidem, avšak mnoho z těchto aktivit je zatím záměrně tajné. Psychika třetí hustoty má omezenou kapacitu asimilovat dramatické rozdíly najednou, zejména ve spojení s tím, že bude odhaleno mnoho pravd:

 • Dnešní zmatek ve vašem světě je boj duality, světla a temnoty v duších.
  Na planetě žije mnoho tisíc lidí z jiných civilizací, včetně reptiliánů. Většina je ve světle, někteří ne.
  Zdroj-Stvořitel je nejvyšší bytostí v kosmu, Bůh je nejvyšší bytostí tohoto vesmíru, další bohové vládnou nad jinými vesmíry.
 • Počátkem věčného života je energie láskyplného světla Stvořitele a cílem každé duše v průběhu mnoha životů je vrátit se k této čisté esenci.
 • Každý člověk je bohem, neodlučitelně a věčně spojen se Stvořitelem, Bohem a vzájemně.
 • Náboženství se vyvinula v kontrolu mysli mas, a v duchovním světě Země je nebe i peklo.
 • Každá duše prožívá homosexuální životy jako pokročilé stupně k androgynii, rovnováze ženské a mužské energie, aby se dále vyvíjely duchovně a intelektuálně.
 • Ilumináti a jejich přisluhovači po celá tisíciletí nepříznivě ovlivňovali veškeré aspekty pozemského života.
 • Někteří z nejmocnějších jedinců na planetě jsou klonovaní, někdy proti jejich vůli. V případě smrti je nahrazena osoba klonem a je zachovávána kontinuita na vlivných pozicích.
 • Lineární čas existuje pouze na Zemi. Minulost, přítomnost a budoucnost je série událostí odehrávajících se současně v kontinuu.
 • Země je vysoce vyvinutá duše na rychlé cestě vzestupu, která se blíží do čtvrté hustoty, a bude dále pokračovat do svého cíle v páté hustotě.

Období mentální, emocionální i fyzické nepohody je ve většině případů v souladu se smlouvami duše. Jsou to přirozené reakce na množství rozličných vibrací vyzařujících ze všeho, co se děje ve vašem světě a ve vesmíru, kde dochází k masívním přesunům energie světla a temnoty.

Země je mikrokosmem vesmíru a každý z vás je mikrokosmem Země. Vše je spojeno, proto jste nepatrně zasahováni vesmírnými událostmi. Nezměrně více jste zasahování blízkými energiemi na planetě, kde jsou vysoké vibrace světla v konfliktu s nízkými vibracemi vydávanými temnými jedinci, jejich technologií, a jejich aktivitami.

Nízké vibrace strádání kvůli úzkosti, beznaději a strach ruší rovnováhu, kterou potřebujete, abyste si udržovali stálé světlo.

Vibrace vytvářejí více stejných vibrací a vrátí zpátky ještě více vibrací stejného druhu. Vysoké vibrace v daleko větším měřítku, protože světlo v těchto emocích je mnohem mocnější než negativita v nízkých vibracích.

Myšlenky také vydávají vibrace, a proto změna myšlení z negativního na pozitivní automaticky pozvedne vašeho ducha – začnete vibrovat „na nejvyšší stupeň“.

Energie je neutrální, nestranná a nemá schopnost uvažování, rozlišovat „dobro“ od „zla“, energie prostě plní instrukce, které jí dáváte prostřednictvím svých myšlenek a pocitů, a právě tady působí fyzikální zákon přitažlivosti, čili podobné přitahuje podobné. Vyšlete energii vysokých vibrací lásky a sklidíte to, co jste zaseli.

Modlitba je to pro vás jakási formální petice, jako je Otčenáš, nebo zvláštní žádost, aby se stalo něco dobrého vám, nebo ostatním, nebo poděkování. Každá vaše myšlenka, pocit, motiv a konání je modlitbou – váš celý život je modlitbou.

Jako vše ostatní je modlitba energií a směřuje tam, kam ji vyšlete, avšak nevyvolá nutně výsledky, které chcete. I když je život každé duše osobně Bohu cenný, přesto je každý ovládán vesmírnými zákony.

Například prosba za uzdravení někoho milovaného. Nejdůležitějším faktorem je osobní smlouva duše, která má vždy přednost. Protože nevíte, co si ta osoba zvolila ve své smlouvě, nejprospěšnější je modlit se za její nejvyšší dobro. Neznáte ničí smlouvu, ani tu svou, a tak je vždy nejprospěšnější taková modlitba, která nemá omezení. Druhým faktorem je to, že naléhavost ve vaší modlitbě snižuje vaši energii a vibrační úroveň, a protože vaše myšlenky a pocity jsou namířeny na osobu, kterou milujete, posíláte jí také nízké vibrace, což je přesně opak toho, co chcete.

Vibrace lásky a světla jsou identické, protože je to stejná energie, jen jinak vyjádřená. Jako čistá esence Stvořitele-Zdroje je tato energie nejmocnější silou – nejvyššími vibracemi - v kosmu, a přirozeně i v našem vesmíru. Když myslíte na někoho, koho milujete, vaše myšlenky jsou „adresou“, na niž je posílána energie lásky, a dosahuje nejen k oné osobě, ale plyne dál do světa a dotýká se životů, kdekoli je potřeba vysokých vibrací lásky. Vesmír je automaticky používá v nepřetržitém aktu vyrovnávání, tak, aby hojivá síla lásky byla dostupná všem přístupným duším.

Láska je klíčem ke všemu! Prosím, mějte to na paměti, až budou identifikováni pachatelé temných činů. Nesnižujte si vibrace tím, že se soustředíte na jejich potrestání. Myslete na ně tak, že jsou nejslabšími články v řetězu Jednoty, a posílejte jim léčivou energii, kterou potřebují, aby se pozvedli a posílili řetěz pro všechny duše.

Síla vesmírných zákonů v kontextu kolektivního vědomí je nevypočitatelná. Zejména v těchto posledních stádiích vzestupu Země, kdy rychlost změny od starého k novému bude pro mnohé zneklidňující, můžete zvýšit jejich vibrace stálými myšlenkami na svět, jaký si přejete pro své děti a jejich děti, a tak přispějete významně ke světlu, které vede do Zlatého věku Země.

Vzestup Země z hluboké třetí hustoty je jedinečným vesmírným podnikem, nemajícím obdoby v míře a rychlosti. Na její cestě jsou některá stádia, která jsou příznivější pro prudké zvýšení energie než jiná. Parametry nebeského okna mezi třetí a čtvrtou hustotou mají flexibilitu, a vstup planety do čtvrté hustoty nemusí být spojen s nějakým specifickým datem ve vašem kalendáři.

Jsou také různé názory na to, v které hustotě jste právě teď, a není divu. Podle našeho číslování hustot vyjadřujícího postup to zní, jako by nějaká hustota náhle skončila a v tom bodě začala jiná. Tak to není. Mezi hustotami není konečná dělící linie – proudění energie nemůže být ostře odděleno nebo rozděleno na části. Jak Země stoupá v „posledním“ závanu energetických proudů třetí hustoty, které se mísí s „prvními“ proudy čtvrté hustoty, nezaznamenáte dynamický rozdíl ze dne na den. Dá se říci, žádná ceremonie „stříhání pásky“ nebude.

Nejasnosti kolem hustoty se zvyšují tím, že to slovo má dvě definice. Jednou z nich je masivita umístění hmoty. Např. duše v duchu. Nemůžete nás vidět, i když stojíme vedle vás, protože naše éterická těla vibrují ve frekvencích, které třetí hustota nemůže odhalit, stejně jako nemůžete vidět lopatky větráku, když se točí plnou rychlostí. Ale i éterická těla mají svůj stupeň hmoty, který duchovním vývojem duší také snižuje svou hustotu.

Druhý význam hustoty znamená stav duchovního vývoje duše. Zemská planetární hmota začala svůj spirálový sestup ze své roviny vzniku v páté hustotě kvůli negativitě nahromaděné v kolektivním vědomí jejích starých civilizací. Sestup planety pokračoval ve shodě se sníženým stupněm vývoje obyvatel, protože v jejich myšlenkách, motivech a činech narůstala temnota. Planeta tak skutečně dosáhla hluboké hustoty ve hmotě a její populace se snížila na tuto hustotu v duchovní úrovni.

Avšak po ona tisíciletí, kdy tělo Země a kolektivní vědomí jejích lidí byly v bahně nízké hustoty, Gaia, duše Země, zůstávala v mnohem vyšší energetické rovině, kde bylo stvořeno její planetární tělo. I některé duše, které se inkarnovaly na Zemi během těchto tisíciletí – Boží poslové a někteří vizionáři, filozofové, vědci a umělci – byli duchovně a intelektuálně vysoce vyvinutými dušemi.

V tomto kritickém bodě vzestupu dosáhlo planetární tělo Země v galaxii vysoké úrovně ve třetí hustotě. Těla mnohých jejích obyvatel jsou také, co se týče hmoty, v této hustotě. Těla osob, která přijala světlo, jsou měněna na buněčné úrovni na čtvrtou hustotu.

V duchovním vývoji se obyvatelé řadí od druhé hustoty po sedmou. Někteří se v tomto životě snížili až k první hustotě kvůli temnotě jejich svobodných voleb a kvůli vytrvalému odmítání světla, které je k nim nepřetržitě vyzařováno. Téměř všichni pracovníci světla, kteří se inkarnovali, aby naplnili karmicky zkušenosti třetí hustoty, tak úspěšně učinili a duchovně dosáhli čtvrté hustoty. Většina duší, které opustily svůj domov v pokročilých civilizacích, aby pomohly méně vyvinutým pozemským duším, si uchovala svou duchovní a intelektuální úroveň páté, šesté nebo sedmé hustoty.

Proč se Země zastaví v páté hustotě, místo aby pokračovala do vyšších úrovní? Až dosáhne páté, odkud pochází její planetární tělo, bude zpět v rovnováze a spokojeně bude obíhat tímto prostorem.

Je třeba říci ještě něco více o vibracích. Vibrační úrovně zvuku ovlivňují pozitivně či negativně mentální, emocionální, fyzická a duchovní těla. Hluk otřásá celým naším energetickým systémem. Hluk výstřelu, auta nebo hromu například mají vliv krátkodobý; večer strávený s chraptivou disonanční hudbou, nebo den práce s hlučícími stroji má exponenciálně delší a nepříznivější účinky.

Když je takový hluk nevyhnutelný, jeho účinky mohou být poněkud zmírněny samotou a klidem. Jemné tóny melodické hudby, zvuk tekoucí vody a energetické vyzařování stromů jsou na regeneraci extrémně účinné a pomáhají znovu obnovit rovnováhu světla.

To se týká i zvuku slov: i slova mají své vibrace. Když rodiče láskyplně promlouvají něžnými slovy ke svým dětem, pomáhá jim to dosáhnout rovnováhy. Naopak, řvaní hrubých slov na kohokoliv ničí rovnováhu i těch, kteří řvou. Vzpomínky na tyto okamžiky vrací nízké vibrace. Psaná slova také vydávají vibrace, i když nižší intenzity. Ke čtení si vybírejte materiál, který osvítí vaše srdce i mysl.

Právě vysoké vibrace způsobují, že se spojujete se spřízněnými dušemi, a způsobují neochotu trávit čas s některými jedinci, jejichž vibrace jsou nízké. Pokud se nelze vyhnout setkáním s těmito jedinci, udržujte si pozitivní myšlenky, které vám pomohou zůstat v rovnováze. Světlo v rovnováze pomůže zvednout vibrace všeho kolem.

Naši milovaní bratři a sestry, vaše odvaha, moudrost a duchovní síla z mnoha předchozích životů daleko přesahuje vaše vědomé uvědomění, a částečně je tento nedostatek poznání pokorou, která je esencí všech pracovníků světla. Tento aspekt sama sebe si udržíte i tehdy, až uvidíte sami sebe tak, jak vás stále vidíme my, a až to nastane, všichni se budeme společně radovat v rodinném spojení.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |