Home > > Matthew Ward - 6. března 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 6. března 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Všechno ve vašem světě ohlašuje změnu stráže. Se vzrůstajícími vibracemi polarizace filosofií a ideologií bude tát stejně jako led v polárních oblastech a nakonec bude na celém světě jednota ducha a mírné klima. Osudem pozemských národů je žít svobodně, pokojně, blahobytně a radostně v souladu s přírodou, a ctíme všechny duše, které opustily své vlasti, aby pomohly společnosti vytvořit v lineárním čase Zlatý věk Země, slavný svět, který velkoryse rozkvétá v kontinuu.

Existují dva typy vzestupu, planetární a osobní. Planetární začal asi před 80 lety, když Gaia, duše, která byla ztělesněna jako planeta nyní nazývaná Země, zavolala o pomoc, infuze světla z mocných civilizací stabilizovaly vážně oslabenou planetu a zabraňovaly jejímu odletu do vesmíru a destrukci a umožnila odpoutání z hluboké třetí hustoty a postupné stoupání. To byl začátek planetárního vzestupu.

V kontextu vzestupu je používána jak dimenze, tak hustota. Hustota je vědecky přesnější termín, protože vzestup je o energii, kterou nelze měřit způsoby uváděnými pro dimenzi objektu.

Země v prosinci 2012 překročila práh čtvrté hustoty a bude pokračovat vzestupně, dokud nebude v horní páté hustotě, kde vznikla. Nicméně během věků, kdy planeta sestoupila po spirále do hloubek třetí hustoty a uvízla tam, zůstala Gaia na páté hustotě evoluce duše.

Osobní vzestup - růst duše v duchovním a vědomém uvědomění neboli vývoj, je také proces, nikoli událost. Energetické rázy Země jsou příznivými událostmi, z nichž by mohlo lidstvo těžit. Ale tyto silné výbuchy energie zesilují všechny vlastnosti a chování, všichni jednotlivci reagují v souladu s jejich pozitivními nebo negativními základními sklony a planeta pokračuje ve svém stálém stoupání do vyšších astrálních rovin.

Pokud jde o to, kdy začal osobní vzestup. Všem lidem bylo k dispozici obrovské světlo, které zachránilo život Země. Dalo by se říct, že ve třicátých letech minulého století to začalo pro lidi, kteří byli vnímaví ke světlu. Vzestup, pokrok v rozvoji, je cílem každé duše v každém životě.

Každá duše má svou jedinečnou frekvenci, nebo energii, která je řízena svými připoutanostmi (myšlenky, pocity a svobodné akce člověka) do neomezených fází růstu v každé hustotě. Mají všechny příležitosti, které potřebují, aby se kdykoli během velkého počtu životů třetí hustoty mohli vrátit zpět na trať, zatímco jiné duše rychle přechází ze třetí hustoty na čtvrtou.

Tento vesmír a duše nemají číslované hustoty. Čísla používáme pouze k tomu, abychom označili polohu Země nebo pokrok v lokalizaci a ukázali evoluční status nebo pokrok jejího lidstva a čísla z nich se mohou značně lišit, zatímco lokalizační číslo země zůstává stejné.

Tento vesmír je čistá energie, která proudí bez demarkačních hranic mezi „posledními“ proudy nižší hustoty a „prvními“ následující vyšší hustoty. Proudy se mísí, protože jejich vibrační rychlosti jsou podobné. Proto jste 21. prosince 2012 neviděli žádné dramatické změny, i když Země začala obíhat v nejnižší rovině čtvrté hustoty. A bez ohledu na to, kde je planeta, může dojít k osobnímu vzestupu. Dokonce i během dlouhých dob, kdy byla Země zaplavena v hlubinách třetí hustoty, některé duše - zvláštní Boží poslové, další vyslanci a vizionáři - vystoupali během svých světelných životů.

Jak se připravit na vzestup? Je to tak jednoduché, jako žít zbožně, neboli, jak řekl Bůh: „Buďte laskaví“.

Nevíme, kolik dalších let bude trvat Zemi, aby dosáhla svého cíle. Cítíte, jak čas plyne rychleji a rychleji, jak planeta vstupuje do stále lehčích energetických rovin. V určitém okamžiku si uvědomíte, že jste v nadčasovém kontinuu bez vzdálenosti. V tomto okamžiku, milí bratři a sestry, se snažíte představit si život, kde je vše ve vesmírné existenci řadou souběžných událostí. Na úrovni duše tenhle život znáte, a jakmile budete vnímat život mimo lineární čas, budete se radovat z plného vědomí života v kontinuu.

Duše Gaia nikdy neopustila pátou hustotu, jen její planetární tělo. Nemůžeme říct, jak dlouho bude Země přecházet přes čtvrtou, protože odhad kontinua v lineárním čase nelze dělat s přesností. A existuje významný rozdíl mezi planetárním a osobním vzestupem.

Většina pracovníků světla, i když to o sobě neví, je ve střední až vysoké čtvrté hustotě vědomě a duchovně, a v některých případech i vyšší - duše, které přišly z nejpokročilejších světů, aby pomohly při probuzení národů Země. Neznamená to imunitu vůči celé škále lidských emocí a epizod smutku, zklamání, zoufalství nebo jiných stresujících pocitů ohrožujících váš stav. Osoby, které jsou schopny se dočasně povznést nad své vlastní výzvy a bouřlivost světa krátce zažijí blaženost páté hustoty a pocit lehkosti bez povědomí o hustém těle.

Kvůli výše uvedené obtížnosti dát různé roviny do lineárního časového rámce se neodvažujeme specifikovat kalendářní rok v souvislosti s jakoukoli fází cesty Země a osob.

Mluvili jsme o procesu vzestupu. Podělte se o své nápady a znalosti s osobami, které mají zájem, ale prosím, nesnažte se přesvědčit každého, kdo není ochoten věřit, jako vy. Každá duše má právo vyvíjet se pohodlným tempem směrem k osvícení. Pokud se toho v tomto životě nedosáhne, bude to v jiném - žádná duše nikdy nebude „vynechána“ - a různá přesvědčení nemění pouta lásky.

Stav evoluce civilizace Země. Ti na spodním konci spektra jsou stále v hluboké třetí hustotě, ti na nejvyšším konci se blíží prvním energetickým proudům páté. Stav velké většiny je střední až vysoká třetí hustota nebo nízká čtvrtá, dalece pokročilejší od poměrně mála jedinců uvíznutých v hlubinách třetí. Jak vibrace rostou, evoluční pokrok bude rychlejší a zjevnější.

Vzestup nemá nic společného s fyzickou délkou života, souvisí s tím, jak úzce se rozhodnutí a činy člověka během života řídí smlouvou o duši.

Vzestup nevyžaduje, aby si to člověk uvědomoval. Mnoho milionů se vyvíjí, aniž by o tom věděli. Pokud si nespojí svou empatii, intuitivní vývoj, ohleduplnost a laskavost se vzestupem, když jsou na Zemi, plně porozumí, jakmile budou v Nirváně.

Vzestup je v průběhu fyzického života, ne něco, co přichází najednou na konci. Stejné je to se sestupem. I když není nic takového, jako záchrana duše obrácením hříšníka na smrtelném loži, cokoli člověk dělá během posledních dnů nebo hodin těla „dostane uznání“ při vstupu do části Nirvány, která odpovídá energie celého života člověka.

Přechod k duchovnímu životu není „ automaticky vzestupem “. Život v duchovním světě Země je jako fyzický život v pozemské říši svobodné vůle. Nirvána nabízí širokou škálu zajímavých aktivit a fascinujících cest, a některé duše využívají tyto zábavy a obcházejí skvělé příležitosti k učení. Nikdo to neodsuzuje, ale duše, které vyvíjejí minimální úsilí, aby se připravily na následnou inkarnaci, nemají v tomto životě výhodu vzestupu jako ti, kteří se připravují moudře.

Vzestup neznamená fyzicky opustit Zemi, je to cesta se Zemí po celou dobu života zvolené ve smlouvě o duši. Neexistují dvě Země, kde by lidé žili více a méně v lásce a míru – Země je jen jedna.

Čas dokončení “ vzestupu existuje jen v jistém kontextu. Nejste osoba, která má duši, jste nesmrtelná duše, která zažívá další život v těle. Každé ztělesnění - může jich být i miliony v různých formách, civilizacích a světech nepředstavitelně odlišných - nabízí potenciální růst v duchovním a vědomém uvědomění, rozpomenutí si toho, co je známo na úrovni duše: Jste energetický aspekt Nejvyššího Bytí tohoto vesmíru, neoddělitelně spojený se vším v tomto vesmíru. Když si to pamatuje v plnosti, chápete, že vždy jste a vždy bude aspektem masového vědomí, kterým je Nejvyšší Bytí. Ale to není konec vaší cesty - konečným cílem jsou vaše kosmické počátky, čistá energie lásky-Stvořitele, vševědoucí, všemohoucí Jednota všeho.

Milovaná rodino, může se zdát, že znovuobjevení vědomí a života na úrovni duše se stává složitějším a matoucím, jak se vyvíjíte. Je to naopak - vše je jednodušší a jasnější. Složitost a zmatek jsou tam, kde jsou výtvory vašich myšlenek, emocí a rozhodnutí. Prozatím vyzařujte sílu lásky a světlo na celou Zemi.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |