Home > > Matthew Ward - 6. února 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 6. února 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Mimořádné „vybočení“ vysokých a nízkých vibrací v situaci Trumpa nemůže dlouho trvat, v oblasti energetického potenciálu nebylo jasné, jak se bude rozvíjet, aby sloužilo nejvyššímu dobru všech. Pak hle, bylo to. Jako kdyby dva vibrační tábory řekly: "Budeme tančit."

Den po slavnostním zahájení byla Země plamenem světlem. Ve stovkách měst po celých Spojených státech a v několika dalších se spojili v jejich jednotném účelu. Harmonické pochody se spojily za to, co chtějí: mír, rovnost, respekt, zdravotní péči a zákonná práva pro každého ve vašem světě, čistou energii k ochraně planety.

O několik dní později exekutivní nařízení, které zavedlo limity 90denního cestování, vyvolalo po celém světě zcela odlišné reakce - hněv, strach a zmatek. Nízkofrekvenční vibrace, které tyto silné emoce vyzařují, jsou kompenzovány světlem v soucitu protestujících se všemi, kteří jsou osobně zasaženi, a slouží i vyššímu účelu. Zákaz se choval jako blesk. Upozornil svět na diskriminaci. Všichni z vás jsou nerozlučně spjatí na úrovni duše, což škodí jednomu, škodí všem.

Historicky prospěšné změny nikdy nezačínaly nahoře. Snahy zdola prudce vzrostly.

Bernie Sandersová zjistil, že počet hlasů v mnoha primárkách byl zmanipulován ve prospěch Clintonové, kterou považoval za lepší kandidátku. Netuší, že kdyby podvádění vyšlo najevo, vibrace by ho přivedly k prezidentskému úřadu v hladkém vítězství. Neví, jestli bude kandidovat na prezidenta v roce 2020, nicméně chce zůstat na očích veřejnosti jako silný obhájce a hlas v kongresu pro reformy, které získaly jej tolik přívrženců.

Ti, kteří se domnívají, že jsou nedostatečnými pracovníky světla, protože se nemohou účastnit pochodů, být aktivní v progresivních organizacích, nebo finančně podporovat přínosné aktivity. Vážení, tím, že posíláte světlo těm, kteří mohou být zapojeni, zesílíte jejich účinnost desetinásobně. Světlo, které jste poslali pochodujícím a protestujícím proti zákazu cestování, posílilo jejich odhodlání pokračovat v úsilí o spravedlivé rozhodnutí. Mnozí pracovníci Světla byli v těch dnech v davu, kde většina ostatních účastníků tento termín ani nezná. Není to nutné. Světlo v jejich vášni pro svět, aby se stal lepším místem pro všechny, pomáhá tomuto světu rozkvétat do uskutečnění. Nikdy nepodceňujte sílu světla, které vyzařujete do světa!

Nikdy nebylo naším zájmem vyjadřovat politické názory, tím spíše záměrem. V několika sděleních jsme řekli, že jsme apolitičtí a nesoudní. Proč tedy mluvíme o „politických záležitostech“?

Lidé na Zemi nechápali, proč se neustále válčí, zabíjí a jsou rozsáhlé destrukce. Lidé se bojí budoucnosti. Nevěděli, že jejich strach živí temné a podporuje jejich snahu ovládnout svět a snižovat počet obyvatel, nevěděli, že jejich strach říká vesmíru, že chtějí více situací, aby se cítili strašně. Pokud má civilizace žít svobodně a radostně ve světě obnoveném do zdraví a krásy, jak chtěla Gaia, muselo se něco udělat, aby se tento cyklus strachu zastavil. Nicméně, vesmírným zákonem žádné duchovně pokročilé bytosti nemohou uvalit svou pomoc na civilizaci třetí hustoty, musí to být rozhodnutí těchto lidí o druhu světa, který chtějí, a pracují na jeho dosažení.

A tak to bylo, když nejvyšší vesmírná rada plánovala Zlatý věk Země v souladu s touhou Gaii, část plánu volala po četných poslech ze světla a jejich příslušných přijímačích, aby osvětlili důvod, proč je Země ve stavu, v jakém je a jak národy změnit. Jejich historie nezaznamenává, že věky válek a všech forem útlaku zapříčinili političtí vůdci, kteří byli zajati temnotou a stále rozšiřovali své impérium, dokud neovládali všechny instituce, které ovlivňují život na Zemi. Naším posláním je vysvětlit, co tato tajná vláda a její globální síť učinily, a také vás poučit o tom, kdo jste - jedinečné, neporušené věčné duše neoddělitelně spojené s Nejvyšším Bytím tohoto vesmíru a všemi ostatními dušemi. Vaším úkolem je sdílet tyto znalosti se všemi, kdo jsou vnímaví a dokládat, že láska a jednota jsou cestou do světa, který naplňuje touhy civilizace Země.

Tisíciletí temné kontroly končí, protože intenzivnější světlo zdůrazňuje touhu a vůli lidí žít v mírumilovném světě, kde jsou vůdci čestní, zákony spravedlivé, respektuje se různorodost a každý se podílí na hojnosti. S výjimkou těch málo, kteří se snaží vypustit jaderné hlavice, má Stvořitelův dar svobodné vůle každé duši přednost před všemi ostatními. Kolektivní svobodná vůle národů Země v lineárním čase vytváří plnost Zlatého věku, která již vzkvétá v kontinuu, a vy, drazí bratři a sestry, máte být v čele této evoluční cesty národů.

Jste zaplaveni informacemi a potřebujete vědět, co je pravda, a co ne. „Svobodný tisk“ stále hlásá pravdu iluminátů, a ne všechno na internetu je spolehlivé. Většina informací je založena na neznalosti faktů, úmyslných nepravdách, včetně channelovaných zpráv, o nichž se tvrdí, že pocházejí od vyvinutých bytostí.

Stát se závislými na našich poselstvích maří jejich účel nabízet osvícení, vedení a povzbuzení. Naučte se důvěřovat tomu, co znáte intuitivně, a nepotřebujete nás ani žádné jiné posly ze světla. Nedílnou součástí sebeobjevování - evoluce duše - je důvěřování vaší intuici, poselství z úrovně duše k vědomí, a proto jsme vás často vybízeli k tomu, abyste se dostali k vnitřním odpovědím. Tvoje duše - ty! - je součástí masového vědomí, kde je vše známo. Tento vesmírný sklad znalostí, intuitivního poznání, čeká, až bude odhalen, až budete vědomě připraveni. Pokud cítíte, že dosahujete informací, které jsou „nad a mimo vaše myšlenky“, abych tak řekl, věnujte pozornost tomu, co vám říká vaše duše, co potřebujete vědět v tu chvíli.

Někteří z vás se ptali, jak poznat, zda správně interpretujete svou intuici. Intuice nevyžaduje interpretaci ani analýzu - je to vaše počáteční přirozená reakce na informace. Pokud proudí lehce do vašeho srdce, velmi pravděpodobně je to pravda, pokud existuje odpor, je to velmi nepravděpodobné. Naučit se věřit vrozenému poznání se může rychle vyvíjet, ale obvykle to vyžaduje praxi a trpělivost. Uvědomte si, že mysl uzavřená k platnosti informací, které se liší od náboženských či ideologických přesvědčení, je bariérou, která brání dosažení vědomí na úrovni duše.

LÁSKA je klíčem k životu, který chcete, ke světu, který vám pomůže vytvořit. Pokud neznáte nesčetné způsoby, kterými vyjadřujete lásku, nebo si je možná nepamatujete, naše poselství, určitě odlehčí vaše srdce. [ 9. prosince 2016 ]

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |