Home > > Matthew Ward - 4. března 2007

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. března 2007


Myslím, že vy a čtenáři byste byli šokováni, kdybyste věděli, kolik energie bylo nasměrováno na „Oscary“ před, během a po události. Obrovské publikum bylo připoutáno k televizním přijímačům, ale měli byste viděl „Oscary“ z pohledu, který nebyl zjevný. Nekritizuji něčí požitek z glamour-a-třpytek! Cílem je upoutat pozornost lidí, kteří žijí v relativním pohodlí. Tato událost je příkladem manipulování tím, co si máte myslet. Tímto způsobem většina populace bezděčně pomáhá těm, kteří chtějí ovládat jejich životy prostřednictvím mnohem tvrdších opatření než zábavy.

Důraz kladený na dokonalost v mnoha oblastech filmového průmyslu by byl obdivuhodnější, kdyby výběr skutečně zakládal na nejvyšším účelu a požadovaném utajení. Ale i zde se projevuje egoismus, žárlivost, závist, odveta - a „podezřelé“ počítání hlasování. Filmový průmysl, kterému „oscary“ zvyšují obdiv, není o nic víc než cokoli jiného snažícího se ovlivnit vaše myšlenky a činy. Je to zákeřná forma ovládání mysli.

Ačkoli se průmysl vynořuje zpod ruky Iluminátů, není prostý jejich temného vlivu. Jsou natáčeny filmy naplněné násilím, válečné filmy udržují „vlastenectví“ na plný plyn. Mimozemšťané jsou obvykle ošklivé příšery ohrožující Zemi. Co asi zanechávají tyto filmy v hlavě? Jedinečným zkreslením pravdy v letošním roce je sympatické zobrazení královny Alžběty, která je jedním z vrcholů Iluminátů, jako stoicky klidné, protože musí dodržovat protokol.

Vše, co potřebujete vědět, nejčistší pravda, je uvnitř. Důvěřujte zprávám svých duší, které přicházejí jako intuice. Jste mocné, velkolepé bytosti se schopnostmi na tak vysoké úrovni, že když jste požádali o účast v tomto nebývalém zázraku, kterým je vzestup Země, byli jste vybráni, zatímco jiní nebyli! Máte úžasnou sílu, která zvládne hrboly na silnici jako poslední pozůstatky negativity přeměnit na světlo! Věřte v sebe!

Lidé, kteří žijí v relativním pohodlí a nechtějí se rozrušovat tím, co cítí ve vyšších frekvencích berou léky nebo se obracejí k náboženstvím. Když vyjde najevo pravda o všech náboženstvích, zbožné duše budou traumatizovány a držet se starých dogmat. K nerozhodným, kteří si dávají na čas, přidejte ty, kteří světlo vědomě a neoblomně odmítají, a celkový počet je ohromující číslo. Prosím, milé duše, které dostáváte naše poselství, pevně a radostně zůstávejte v kurzu a pomozte nám a svému světu neochvějným vyzařováním vašeho světla!

V Jednotě je každá duše stejně milována jako každá jiná. My a vy máme tisíce členů milované rodiny a přátel v celém vesmíru, s nimiž sdílíme život. Naše láska však není omezena. Někteří jsou s námi důvěrněji spojeni než jiní, ale naše láska je ke VŠEM duším a neomezená.

Radovali bychom se, kdyby stoupali všichni lidé na planetě, jejichž smlouvy o duši mají dostatečnou délku na vzestup se Zemí, ale víme, že mnoho, mnoho milionů, jejichž smlouvy je opravňují k této cestě, se rozhodnou říct ne. Je pro nás útěcha, že budou mít dostatek dalších příležitostí vidět světlo pravdy, i když je smutné, že se rozhodnou zažít více násilí, klamu, korupce a utrpení. Z našeho pohledu vidíme ty duše v jejich nezměnitelném postoji nejen v tomto okamžiku, ale v jejich „budoucnosti“.

Vím, jaký druh jednotlivce bude příštím americkým prezidentem. Předpovědi nebo proroctví jsou extrapolace nebo rozumné projekce toho, co lze pozorovat v každé fázi dění v kontinuu. Relativně řečeno, existují období větší stability, kdy potenciální energetické pole Země je „klidné“ a to teď není. Pole plane aktivitou, neboť Ilumináti jsou v poslední fázi ztráty své kontroly. V tomto okamžiku lineárního času kandidát nemusí být ani v běhu. Jak se Země rychle přemísťuje do vyšších frekvencí, prezidentští kandidáti budou mít duchovní a morální integritu moudře a čestně vést nebo vypadnou.

Smlouvy o duši mají pružnost v detailech, takže není nutné specifikovat přesný druh zranění, nebo jak a kde by k němu došlo. Zraněný reportér se rozhodl zažít zranění za okolností, které by přinesly velkou pozornost k lékařské situaci, kterou bylo velmi potřebné zveřejnit, a zveřejnění aby mělo dlouhodobý příznivý dopad.

Soulmate – Jsou zvláštní kombinace duší. Z pohledu na této stanici spřízněni neznamená to, za co je často považujete. Není to tak, že by se spolu mohli cítit božsky šťastní jen zcela přesní dva jednotlivci mezi nespočetnými dušemi ve vesmíru. Duše sdílejí mnoho životů se stejnou skupinou nebo seskupením duší a v těchto životech prožívají jako muži a ženy, heterosexuál a homosexuál, matka, manžel, syn, přítel, protivník, učitel, student - zkrátka každá možná role a vztah, který je potřebný k tomu, aby pomohl vyrovnat jejich celkovou životnost. Tyto životy se dějí současně s mnoha dalšími kamarády pro každou z duší, ale nejsou si toho vědomi, když se setkávají na Zemi. Na úrovni duše to znají a navzájem se poznají a vědomě pociťují spojení, které přichází rychle a je pro oba významnější, než jejich pocity pro většinu ostatních. Mohou to být lidé v jakémkoli vztahu, který je obzvláště smysluplný, a když jsou duše romanticky přitahovány k sobě navzájem jako doživotní dvojice, mohou být nazýváni soulmates. Nevím, jestli je pojem soulmates exkluzivní pro Zemi, jako je lineární čas, nebo zda existuje i v jiných světech třetí hustoty. Neexistuje však ve vyspělejších civilizacích, kde je známo, že duchovní vývoj sjednocuje všechny duše v bezpodmínečné lásce, která je nesmírně odlišná od romantické lásky spojené se spřízněnými lidmi.

Dvojité plameny (twin flames) jsou první dvě duše vyjádřené nebo spoluvytvořené kořenovou duší, která vznikla v nejhlubším starověku a má potomky po celou dobu. Oba tyto projevy duše mají stejnou podstatu jako jejich předchůdce a navzájem, takže „dvojče“. Jejich pocity pro sebe navzájem jsou nejintenzivnější, jaké může každá duše cítit pro druhou. Vzhledem k tomu, že pocity vycházejí z řady lidských emocí, vztah duší dvojčat není nutně blažený - častěji se jedná o vrcholy a údolí radostného nadšení a zoufalství. V očích druhých se tito jedinci mohou jevit jako dvě zcela neladící osoby, které se stále pokouší být kompatibilními partnery a stále selhávají. Běžná je jejich neodolatelná přitažlivost k sobě navzájem, která správně nemůže být nazývána chtíčem, i když je sexuální aspekt nesmírně silný a jejich potřeba být spolu překračuje každou jinou úvahu, ve skutečnosti obvykle nejsou pár na celý život.

Má Země paralelní a „jiné existence“? Ne, nepotřebuje je. Její planetární tělo bylo zapleteno do negativity třetí hustoty kvůli brutalitě lidstva vůči sobě navzájem a k dalším formám života, ale její vědomí bylo vždy ve vyšších vibracích jejího původu. Když budete žít ve vibracích páté hustoty, už nebudete mít ani paralelní a pravděpodobné životy - budete plně vědomě integrováni se všemi aspekty svých já.

Ježíš? Starověké záznamy dlouho skryté v hlubinách Vatikánu nakonec vyjdou na světlo. Dokáží, že mnoho biblických Ježíšových příběhů, včetně jeho narození v jeslích, ukřižování a vzkříšení, bylo koncipováno na počátku církevními vůdci. Museli ponechat některé záznamy, některé z jeho učení, které by oslovily obyvatelstvo, ale vyloučili Ježíšovo vysvětlení toho, jak by jiní dokázali rozvinout stejnou sílu, jakou měl, kterou falzifikátoři, nikoli Ježíš, popsali jako zázraky, které dokázal jen on sám, jako jediný Boží syn. Pozdější skupiny pro svůj prospěch zničili všechny pasáže v raných biblických vydáních, které zmiňovaly více životů a reinkarnaci. Ještě pozdější vydání přidala pasáže líčící Boha jako obávaného, Ježíše jako jeho jediného syna a Neposkvrněné početí.

Pravda o klamání a korupci politických vůdců a kontrole globální ekonomiky se objeví před pravdou o náboženstvích, protože lidská psychika se dokáže lépe vyrovnat s důkazy, že je jejich političtí vůdci a bankovní systémy zradili, než s tím, že jejich víra je založena na falši. Konec temnoty a utrpení je proces, ne jediný okamžik. Pokud všichni z vás, kteří touží po světě, kde všichni žijí v souladu s ostatními a celou přírodou, si představí tento druh světa, urychlí to cestu do Zlatého věku.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |