Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 4. ledna 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. ledna 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Vše, co se stalo od konce roku 2012, kdy Země opustila poslední prameny energie třetí hustoty, bylo takříkajíc základem pro odhalení, která mají přijít letos.

Pokud byste mohli vidět svůj svět z našeho rozšířeného bodu, který nabízí pohledy na to, o čem si myslíte, že je minulostí, přítomností a budoucností, byl byste ohromeni rozdílem, když Země před osmi lety dosáhla čtvrté hustoty. „Tehdy“ vidíme světlo udržované v několika rozptýlených oblastech, malé kapsy blikajícího světla a velké oblasti blikající jen sporadicky. Od té doby světlo po celé planetě neustále roste, jiskry stoupají jako ohňostroje a „blízká budoucnost Země“ je pozitivně zářivá.

Nyní něco o aktuálním okamžiku, protože bouřlivá aktivita v energetickém poli potenciálu odráží to, co se děje na planetě. Některé veřejně známé události a uvážlivé činy za oponou světové scény ohlašují konec odvěké temné vlády. Temnota, která před méně než stoletím zabíjela Zemi, je zcela nahrazena světlem, stejně mocnou energií jako láska; a během roku 2021 uvidíte změny, které jsou již dlouho nutné, aby civilizace mohla postupovat a vzkvétat.

Změna se neobejde bez odporu, zřejmě zejména ve Spojených státech, kde ilumináti budou motivovat neinformované a dezinformované, aby odsoudili vývoj jako politické partizánství. Není to tak. Akce v následujících týdnech a měsících ukončí kontrolu této tajné společnosti, která se ve vládě ujala krátce poté, co ji založili zakladatelé rodícího se národa.

Nejvyšší univerzální rada zamýšlela, aby se nově sjednocené kolonie staly majákem světla pro zbytek světa, zářným příkladem toho, jak mohou lidé z různých zemí, náboženství a kultur žít harmonicky, s respektem a produktivně budovat skvělý národ. To byl opak záměrů iluminátů. Jejich přisluhovači byli připraveni způsobit rozbroje, nepřátelství, fanatismus a sociální diskriminaci, protože imigranti stále přicházeli.

Postupem let ilumináti pevně zakořenění ve Washingtonu nejen kontrolovali život v této zemi, ale podněcovali nebo silně ovlivňovali to, co se stalo jinde, od občanských, mezinárodních a světových válek po financování despotů, provozování obchodu s drogami a ničení ekonomik . To se jednou provždy končí a podle ustanovení Gesara / Nesara půjde o ukončení podvodů, korupce, ochuzování a všech dalších nespravedlností po celém světě.

Tento úkol rovnající se světové transformaci, se nenaplní mžikem oka. Ilumináti jsou houževnatí a nebudou se milostivě podřizovat, nevzdají se snadno svého nečestně získaného majetku pro zvýšení životní úroveň miliard a na obnovení životního prostředí. Stále intenzivnější světlo však posiluje mocné mezinárodní vojenské síly, jednotlivce ve vládách a soukromém sektoru a mimozemské speciální síly, které jsou sjednoceny pro úplné zničení iluminátské říše.

Po dlouhá léta temné srdce a mysli ovládaly masy tím, že je udržovali v ignoranci pravdy a rozdělené do skupin udržovaných ve víře, že jiné skupiny (náboženské, kulturní, sociální, politické, rasové nebo ekonomické), jsou „méně než“. “ Radikálně změnili historické záznamy a vymysleli náboženská pravidla, aby se obohatili a ovládli národy oddělené od Boha, s výjimkou křesťanského jediného syna, Ježíše. Také vymysleli falza v biblické verzi jeho života.

S úsvitem prozření na Zemi povstala z popela temná nevědomost a rozpolcenost. Když se zmatek změní na poznání a odpor na přijetí, národy mohou postoupit v duchovním a vědomém vědomí. Ne každý se to rozhodne udělat, a to je v pořádku - každá duše volí své vlastní tempo růstu.

Většina civilizace zahájí vzrušující cestu vzpomínání, když vědomí pronikne do poznání na úrovni duše. Vzpomenou si, že každý člověk je božská suverénní bytost, nesmrtelná duše stvořená Stvořitelovou bezpodmínečnou láskou. Budou si pamatovat své věčné spojení se všemi ostatními formami života na planetě a se všemi ostatními dušemi v tomto vesmíru; že zvířata jsou také duše a pomáhají lidstvu naučit se žít v souladu s přírodou. Národy objeví schopnost telepaticky komunikovat a další schopnosti, které jim umožní naplno společně vytvářet Zlatý věk Země.

Milovaní pracovníci světla, pokud vaše duševní smlouva nezahrnuje život v tomto věku, budete mít místo u kruhu, ať jste kdekoli, a můžete sledovat panorama této slavné odvíjející se éry. Budete vědět, co vaše odhodlání a vytrvalost pomohly lidem projevit a budete potěšení, že jste byli mezi dobrovolníky, kteří byli vybráni k účasti.

"Slyšel jsem, že se 'kolektivní duše' se vyvinuly za hranici svobodné vůle." Bude konec svobodné vůle součástí Zlatého věku na Zemi, aby nikdo nemohl způsobit utrpení ostatních? “
Nejprve řekněme, že civilizace kolektivních duší je ve stádiu vývoje, kdy jednomyslným rozhodnutím jejich svobodné vůle je žít v lásce, radosti a harmonii a pomáhat dalším civilizacím, které tak chtějí žít také. Ve své lásce ke Gaii a jejím obývajícím duším před 80 lety zachránili život planety naplněním světlem a pokračovali ve vyzařování světla, aby vám pomohli ve vaší misi pomoci probudit obyvatelstvo.

Já sám jsem navštívil řadu civilizací, z nichž některé jsou fyzické a jiné se rozhodly neztělesňovat. Intenzita lásky, která prostupuje všemi těmi dušemi a jejich světy, je mimo rámec vašich slov.

Pulzující součástí života ve Zlatém věku Země bude svobodná vůle, která je darem i kosmickým zákonem Stvořitele - prvotním právem každé duše je použití její energie ke spoluvytváření všeho, po čem duše touží. Tento dar a zákon nemůžete obejít a ani byste nechtěli! Svobodná vůle je hnací silou, která vede k radostným a láskyplným vztahům, rozšiřuje znalosti prostřednictvím sebeobjevování a zkoumání, nové počiny, dobrodružství a průzkum; nové nápady, experimenty, inovace a pokrok. Svobodná vůle dělat, co si vyberete, dělá každý život vzrušujícím, naplňujícím a smysluplným. Ve zlatém věku nikdo nebude chtít, aby někdo trpěl, natož aby to způsobil.

Podle Boha očekával Stvořitel, že duše budou chtít použít Jeho energii k projevení radostných zážitků pro sebe i pro ostatní. Archanděl Lucifer a někteří jeho andělští následovníci však pomocí své svobodné vůle spojili nesouvisející genetické materiály a vytvořili obludné bytosti - to byl vstup temnoty do vesmíru. Později některé silné duše - Luciferovi „padlí andělé“, se tak nějak nevrátili na světlo s těmi, kteří tak učinily - využili svou svobodnou vůli k manipulaci s DNA slabších duší, aby způsobili nemoce, stárnutí a ztrátu síli mozku a vštípili si zálibu v krutosti vůči sobě navzájem i ke zvířatům.

Dlouho předtím, než se planetě začalo říkat Země, se na ní ztělesňovala jedna civilizace za druhou se značně degradovanou DNA a loutky temných sil se inkarnovaly k držení těchto civilizací v zajetí. Výsledná negativita způsobila, že planetární tělo Gaie sestoupilo z vysoké páté hustoty do hluboké třetí a tam se topilo. Mise, které se dobrovolníci dobrovolně zhostili, pomáhá osvobodit planetu a její obyvatele z temného zajetí.

Drahé sestry a bratři, víme, že jste narazili na překážky, snášeli strádání a měli jste období pochybností, když jste pomáhali zemským národům k dosažení tohoto okamžiku v bezprecedentní éře tohoto vesmíru. Víme, že mnoho z vás je unavených a sklíčených. Život ve světě třetí hustoty může být za „normálních“ okolností velmi obtížný a téměř rok je „normální“ v pravém slova smyslu obrácené vzhůru nohama. Stávající omezení ovlivňující životy a živobytí se nestanou „novou normou“, jak říkají některé úřady. S pracovitostí, vynalézavostí a dobrou vůlí se osobní a národní ekonomiky skutečně oživí - neustále rostoucí vibrace budou vašimi silnými spojenci v obratu.

Chcete-li se zabývat dalšími otázkami týkajícími se „pandemie“, tvrzení, že rostoucí statistiky jsou způsobeny tím, že virus mutoval do kmene s mnohem větší přenositelností, je nepodložené. Testy jsou určeny k detekci virů způsobujících nachlazení a „sezónní“ chřipku, ostatní testy jsou pouze pozitivní. Žádné z nich neposkytují platné výsledky, ale všechny se počítají jako případy covid.

Úmrtí na nesouvisející s nemocí se stále připisují covidu, takže i tyto statistiky mohou znít alarmující. Ztráta milovaného člověka z jakékoli příčiny je smutná pro rodinu a přátele, přesto nad úmrtím kvůli covidu mainstreamová média bědují jako nad tragédií a nezmiňuje se ani větší počet úmrtí na hlad, nemoci kvůli nevyhovujícím životním podmínkám a nedostatku přiměřené zdravotní péče. Všechna tato úmrtí jsou osobní tragédie pro každého, kdo tyto lidi miluje.

Jedinci, kteří onemocněli před několika měsíci a stále se zotavují nebo se u nich projevily závažné účinky, již měli zdravotní problémy, možná neodhalené a nediagnostikované, a virus je zhoršoval. Jak bylo zmíněno v předchozích zprávách, vědci v mimozemských speciálních silách výrazně snížili účinnost viru před jeho uvolněním z laboratoře. Virus tedy neprodlužuje - ani nebrání - zotavení lidí, kteří před nakažením neměli fyzický stres.

Pokud jste zdraví a máte silný imunitní systém, nemusíte se znepokojovat, když vaši zaměstnavatelé vyžadují vakcinaci. ET vědci rovněž snížili toxicitu vakcín, jak jen mohli. Vyloučili všechny patogeny - v podstatě samotné choroby. Sami výrobci by choroby vytvořili. Vědci také vymazali programování nanočipů v roztoku, které mělo zotročit společnost. Přísada, která mohla změnit DNA bude odstraněna, jakmile se buněčná struktura na bázi uhlíku stane krystalickou.

I přes novou „vlnu“ covidu a další kolo uzamčení - nebo možná právě proto - strach z viru rychle nahradil hněv a zášť. Tyto pocity vydávají nízké vibrace, strach je na samém dně a to je to, co temní chtějí, abyste hojně produkovali. Strach oslabuje imunitní systém, díky čemuž jsou lidé zranitelnější vůči covid a všem ostatním druhům nemocí; ale pro temné je energie strachu mnohem důležitější, protože je životně důležitá pro jejich samotnou existenci . Bohužel strach, se kterým počítali, se rychle zmenšuje.

Nevíme, kdy bude odhalena pravda o viru, statistikách a vakcínách. Tyto informace se stanou známými i po internetu, ale mainstreamová média je mohou tutlat, dokud nebudou odpovědní představitelé odsouzeni.

Také nevíme, kdy covid skončí. Stejně jako všechno ostatní v existenci, i tato nemoc je energie a čím méně energie jí bude dáno myšlenkami a pocity, tím rychleji zhasne. Buďte povzbuzeni tím, co jsme vám řekli, a o koronaviru již nepřemýšlejte.

Milovaná rodino, žijete v nejdynamičtější době, jakou kdy civilizace Země zažila, a vaše neochvějnost ve světle byla neocenitelná. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru si vás ctí a podporují vás bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge