Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. března 2021

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. března 2021


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Začněme tím, že se všechno ve vašem světě děje podle toho, co lze oprávněně nazvat božským řádem. Plán transformace života na Zemi nevznikl před dvěma desetiletími s americkou legislativou nazvanou NESARA, ani před deseti lety, s globálním mírovým hnutím známým jako Harmonická konvergence. Jsou to sice slavné milníky, které by se měly slavit, ale plán obnovy planety na její rajské já – překrásný, nedotčený svět se společně, radostně a pokojně žijícími všemi formami života - vznikl před nespočetnými tisíciletími, když Bůh inspiroval nejvyšší univerzální radu k uskutečnění božské mise ve správný čas.

Poté, co temnota na planetu dorazila dlouho předtím, než se jí začalo říkat Země, stala se Země jednou z nejzdatnějších škol vesmíru pro duše, které se chtěly vyvinout z omezení třetí hustoty. Následně se po celé věky otáčel karmický kolotoč a negativita, která se hromadila, vyčerpávala celý život planety. Gaia, duše ztělesněná jako planeta, zoufala a volala o pomoc. Mocné civilizace s láskou a péčí reagovaly zářením na záchranu života a mnoho jejich členů, jako jste vy, se na ní začlenilo, aby pomohlo Gaiiným národům probudit se a otřást se nadvládou temnoty. Rozjel se odvěký božský plán.

To nás přivádí k tomu, co se právě děje ve vašem světě a co se blíží na horizontu. Mezinárodní snahy o zničení celé sítě Iluminátů pokračují rychlým tempem. I když se nemusí zdát, že došlo k něčemu významnému od doby, kdy se světelné síly v USA odklonily od plánu A, akce na mnoha frontách se rychle ubíraly směrem, který odvrátil potenciální národní katastrofu.

Je pravděpodobné - řekněme nevyhnutelné - že po veřejném uznání reformy vlády bude následovat období nepokojů. Jak je uvedeno v naší poslední zprávě, to musí předcházet implementaci dalších ustanovení G / NESARA, která budou mít benevolentní dopad na život na celém světě. Přechod vlády je primárním tahem světelných sil v této zemi. Ačkoli je zákon legislativní, jeho podstata je duchovní, jeho účelem je ukončení dlouhé vlády temnoty na Zemi.

Víme, jak toužíte po tomto dni a rádi byste věděli, kdy to bude. Kdybychom to věděli, bylo by nám potěšením vám to říct, ale nevíme. Úspěch tohoto monumentálního podniku je v energetickém poli potenciálu Země naprosto jasný - a je to víceméně v kontinuu - ale neexistují absolutní časové osy. Energie miliard myšlenek, pocitů a akcí se neustále vrhá do pole jako odraz veškeré činnosti na planetě, a něco, co se v jednom okamžiku jeví jako pravděpodobné, může být v příštím okamžiku spíše nemožné. Můžeme vám říci, že navzdory klikatění nesčetných energetických proudů a jejich zapletených shluků posouvá stále intenzivnější světlo celý proces čištění blíže k jeho vítěznému výsledku.

Drazí bratři a sestry, vaše trpělivost byla těžce zkoušena, zatímco jste čekali na nevyvratitelné důkazy o zásadních změnách k lepšímu. Za tu dobu jste snášeli těžkosti a překonávali překážky. Vaše duchovní síla, odolnost a vědomost na úrovni duše, které vám umožnily vytrvat, brzy prohlédne skrz drsný zmatek a odpor. Buďte nebojácní a sebevědomí - víte, že světlo již zvítězilo!

Byli jsme dotázáni, proč jsme mluvili tolik o politice, když jsme v několika zprávách řekli, že jsme apolitičtí. Protože tam se soustředilo kolektivní vědomí světa. Civilizace je svázána svými systémy vládnutí a národy Země povstávají proti těmto systémům, tyranské a dynastické vládě i zkorumpovaným demokraciím.

Když si vlády drží kontrolu udržováním strachu, podvodu, válčení, ochuzování a rozpolcení, nejde o politickou záležitost. Je to tma vs. světlo, špatné vs. správné, zajetí vs. svoboda, zlo vs. zbožnost. Je to absence lásky. Láska je jedinou silou, která plodí pokrok v duchovním a vědomém uvědomění, mírumilovnosti, radostnosti, zdraví a prosperitě pro všechny, a svět bez lásky byl po dlouhou dobu údělem lidstva Země. Světlo, které vyzařujete, bylo neocenitelným příspěvkem k přeměně dlouhotrvajících nízkých vibrací útlaku, krveprolití a nespravedlnosti na vysoké vibrace lásky a osvícení v souladu s božskou svrchovaností duší. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši neoblomnost v této zásadní službě rodině na Zemi.

Byli jsme také požádáni, abychom zintenzivnili a zastavili těžká utrpení, která „pandemie“ způsobuje ve vašem světě. Drazí, nemůžeme to udělat. Podle Zákona Stvořitele musí Bůh a všechny duše v tomto vesmíru ctít svobodnou vůli ostatních. Duše ponořené do temnoty se tomuto zákonu posmívají a bez ohledu na to, jak bezbožné může být jejich použití svobodné vůle, nemůže to ani Bůh, ani světelní válečníci zakázat.

Jediná výjimka z tohoto kosmického zákona pochází také od Stvořitele – nemůže pocházet z jiného zdroje. Umožňuje zásah proti akci svobodné vůle, kdy jsou civilizace s technologií oprávněni zabránit detonaci jaderných hlavic ve vesmíru. Udělaly to pro vás více než tucetkrát. Kromě toho žádná duše ani civilizace nemůže zasahovat do svobodné vůle jednotlivce nebo civilizace.

Nikdo z nás nemohl zabránit temným uvolnit laboratorně zmanipulovaný vir, který měl způsobit masivní počet obětí. Stejně jako Stvořitel učinil výjimku ze svého zákona nevměšování, je zde i další strana – povolení dodržovat Volby svobodné vůle Gaie. Nechtěla, aby touto pohromou nebo jejím takzvaným vakcinačním řešením byly zabity miliardy jejích lidských obyvatel, a nechtěla, aby její obyvatelstvo bylo zotročeno naprogramovanými materiály v očkování. Chce, aby její lidé věděli pravdu o všem, co souvisí s „pandemií“.

Vědcům v mimozemských speciálních silách bylo tedy povoleno podstatně snížit účinnost viru a vakcín a eliminovat programování. Jiní pracovníci světla v lékařských oborech varují před nebezpečím vakcín a nepříznivými účinky na tělo, mysl a ducha nošením masek, izolací, zavíráním škol a podniků a negativními testy pro povolení k cestování. Lidé po celém světě se svobodně rozhodují, že se proti těmto požadavkům vzbouří, a jejich počet roste mílovými kroky.

Během této bezprecedentní doby v tomto vesmíru mnoho mocných civilizací ctilo Gaiiny volby tak, jak to její národy nemohou. Nejdůležitější bylo odpovědět na její volání o pomoc infuzí světla, aby stabilizovala osu Země a zabránila planetě vrhnout se do vesmíru a jisté destrukci. Pokračující paprsek světla a světlo vyzařované pracovníky světla podřizuje vše činnostem a programům založeným na dobrotivosti. Dalo by se říci, že narušuje to, co si zvolila temná srdce a mysl. Světlo nebylo vždy jen mocnější než temnota, ale jeho stále větší intenzita ctí Gaiinu volbu, aby se její tělo a jeho obyvatelé zbavili temnoty ve všech jejích podobách.

Nikdo z nás nesmí zastavit temné, aby neotrávili vaši atmosféru a vodu a nezpůsobili hromadné nemoci a smrt. Gaia ale nechtěla, aby její formy života byly vystaveny smrtícímu prostředí, a civilizace se schopností snižovat toxicitu znečišťujících látek to dělají po celá desetiletí. Nemůže dojít k žádnému zásahu, když temní skrývají pravdy a šíří lži, ale v souladu s Gaiinou volbou poslové ze světla vysílají pravdy o historii Země a probíhajícím osvobození. A lidé jsou k těmto informacím vedeni ve stále větším počtu.

Někteří z vás psali o obtížnosti přizpůsobit se energetickým úrovním, do kterých Země vstupuje po její vzestupné cestě. Jiní píší, že je stresující rozeznat, které informace jsou pravdivé a co nikoli. Zopakujme tedy, co bylo nabídnuto v předchozích zprávách.

Dočasné reakce na novou hladinu energie mohou zahrnovat únavu, slabost, křeče, závratě, nevolnost, bolesti hlavy a bolavé klouby. Mějte na paměti, že to mohou být také příznaky nemoci, a pokud problémy přetrvávají nebo se zhorší, je rozumné poradit se s lékařem, nejlépe s tím, kdo léčí holisticky.

Chcete-li zmírnit výše uvedené příznaky, spěte co nejvíce a pijte hodně vody. Jezte ovoce, zeleninu, obiloviny a luštěniny, potraviny, které obsahují nejvíce světla - čím více těol absorbuje, tím snáze se přizpůsobí energetickým rázům. Pokud vaše strava není vegetariánská nebo veganská, jezte méně masa a vzdejte se všech potravin s chemickými látkami - jsou škodlivé pro chemii těla.

Zdraví v těle nelze oddělit od zdraví mysli a ducha a za poslední rok se potýkáte s nepřiměřenými duševními a emocionálními tlaky způsobenými „pandemií“. Nesmíte se uchýlit k antidepresivům a pilulkám - jsou to chemikálie, které zhoršují problémy tím, že zasahují do samoléčebných mechanismů těla. A možná ještě více než dosud je důležitý čas na regeneraci. Udělejte si čas na samotu, aby vaše energie nebyla ovlivněna energií ostatních, a buďte s přírodou tak často, jak můžete. Dělejte jógu nebo jiná cvičení, meditujte, poslouchejte uklidňující hudbu, čtěte poezii a veselé příběhy, sledujte zábavné filmy nebo dokumenty a nechte umění své duše vyjádřit jakoukoli formou, která vás inspiruje. Úsměv je nejjednodušší povzbuzení k povznesení ducha, pomoc potřebným má stejný účinek a nejlepším pomocníkem vám mohou být zvířecí společníci.

Pokud jsou informace v rozporu, a je jich mnoho, hledejte odpovědi uvnitř - vždy je pravda známá na úrovni duše. Dosáhne vědomí, když zhluboka dýcháte, pomalu vydechujete, jemně odstraňujete myšlenky a necháváte přicházet obrazy nebo slova, která naznačují, zda jsou dotyčné informace pravdivé nebo nepravdivé. Nebo mohou do vašeho srdečního prostoru proudit pocity - jak řekl Bůh: „Srdce je sídlem duše.“ Pokud cítíte jemné povednutí, nebo neobvyklou lehkost, je velmi pravděpodobné, že informace jsou pravdivé. Pokud pocítíte odpor, možná mírný tah nebo pocit ztvrdnutí, je velmi pravděpodobné, že informace jsou nepravdivé.

Energie zvědavosti má mnohem menší sílu než energie informací důležitých pro poznání. Pouze ta druhá dosáhne vědomí uvedenými způsoby. Uzavřená mysl přijme pouze informace, které odpovídají tomu, čemu věří - nemluvíme o hodnotách nebo principech, které jsou součástí systému vedení duše, ale pouze o prostředcích, kterými lze rozlišit pravdu od lži.

Milovaná rodino, je přirozené zapomenout spoustu toho, co jste četli nebo slyšeli po celá léta, a co vás na nějakou dobu pohltilo přetížením informacemi. Mějte však vždy na paměti, že všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezkonkurenční silou bezpodmínečné lásky na každém kroku vaší pozemské cesty.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge