Home > > Matthew Ward - 3. února, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. února, 2014


Všechny duše na této stanici zdraví.

Vyjádření vděčnosti za poselství „apoštola Matthewa“ bylo důvodem k oslavě. Vždy ctíme božské právo duší na jejich víru. Jsme nadšeni, když si zvolí přijmout pravdu. Je to mnohem více, než naše opakované ujištění, že na úrovni duše víte, co je pravda. Vaše osobní zkušenosti jsou nevyvratitelným důkazem, že znalosti vaší duše se dotýkají vašeho vědomí.

Ještě více než v loňském prvním roce svobody Země od temnoty, budou energie přicházející a generované na planetě během letošního roku produkovat světlo v takovém množství, že se duše ve vědomém a duchovním růstu mohou vynořit s exponenciálními efekty po celém světě. Jak světlo roste, zvyšují se vibrační úrovně v minerální, rostlinné a živočišné říši. Vědomí každé formy na planetě se může rozšířit, jak vzrůstá vzestup Země - pouze její lidští obyvatelé mají na výběr téct s proudem, nebo vzdorovat.

Rozdílnost nejzávažnějších problémů, které ovlivňují vaši společnost, bude pokračovat, dokud světlo nebude tak silné, že extrémní postoje již nebudou moci odradit konstruktivní kroky mírového řešení. Racionální diskuse mohou čas od času zapadnout, ale celkově získají hybnost. Zdravý rozum, který stále není společný všem, se nakonec projeví v situacích, které jsou v tomto okamžiku statické nebo nestálé.

V souvislosti se zimními olympijskými hrami v Soči se mluví o strachu z terorismu. To je zbytečné a kontraproduktivní, protože to vytváří pro Zemi negativitu. Univerzální rodina v lodích i na zemi je v neustálém spojení s aktivními a potenciálně „horkými místy“ a v souladu s přáním Gaiy je oprávněna zabránit závažným teroristickým pokusům. Pokud by jakékoli malé akce měly za následek zranění nebo smrt, stejně jako ve všech ostatních takových případech by se jednalo o smluvní ustanovení zúčastněných duší.

Chceme také uklidnit vaši mysl ohledně situace v jaderné elektrárně ve Fukušimě. Technologie na palubách kosmických lodí obklopujících planetu ředí toxicitu v radioaktivní půdě a vodě a pečlivé posádky dělají vše, co je v jejich silách, aby zabránily dalšímu poškození reaktorů. To, co se děje v tomto zařízení, je přesvědčivým důvodem, proč ukončit tento zdroj energie všude na planetě. Můžete výrazně pomoci Zemi v jejím léčebném procesu tím, že se vzdálíte od jaderné energie a fosilních paliv a pokročíte směrem k obnovitelným zdrojům energie. Neobvyklé bouře, rekordně vysoké a nízké teploty, záplavy, sucho, požáry, zemětřesení a sopečné erupce čistí vnitřek, povrch a atmosféru Země a vedou k mírnému globálnímu klimatu.

Také jsme byli požádáni, abychom se vyjádřili ke dvěma velkým místům na Měsíci. Aktuálně na Měsíci nic není - to jsou stínové obrazy velkých lodí, které mohou zmizet a znovu se objevit, aby ukázaly mobilitu. Přesvědčit národy Země nejen, že jsou v blízkosti jiné civilizace, ale že jsou tam pro mírové účely, musí být proces přeorientace, aby se předešlo masovému strachu a psychickému šoku.

Zpráva z minulého měsíce pak vyvolala mnohem více odpovědí a otázek než jakákoli za uplynulých deset let. Budu mluvit sám za sebe. Nejprve vám chci poděkovat za mou matku - to je poprvé, co čtenáři poslali pouze pozitivní reakce, ani jeden z nich nebyl zlý.
Mnoho z vás se ptalo na otázky týkající se mého biblického života nebo příbuzných témat, některé zde budou zahrnuty a zbytek v další zprávě.

Pokud nebyla Poslední večeře, co je Svatý grál?
Poslední příběh večeře inspirovala jednotlivce k hledání kalichu, který držel Ježíšovu krev. Objekt považovaný za nejposvátnější a s největší silou na Zemi. Nikdy takový objekt nebyl, ale skutečně existuje něco posvátného, co je silnější než cokoli jiného na Zemi - Svatý grál je duše. Nic v tomto vesmíru není mocnější než energie lásky duše!

Reinkarnoval se Ježíš na Zemi?
Ne, ale láskyplná-světelná podstata Ježíše je na Zemi vždy a všude jinde v tomto vesmíru. Protože nadčasové kontinuum, ve kterém se odehrává více vícerozměrných životů současně a všechno ovlivňuje všechno ostatní, je mlhavé pojetí, které je téměř nemožné pochopit, reinkarnace je nejblíže tomu, jak poslové světla mohli popsat proces, který zapadá do vašeho lineárního časového rámce. Ale není to tak, že by se Albert Einstein reinkarnoval jako ten či onen člověk, pokusím se vysvětlit realitu.

Každá z nesčetných duší ve vesmíru je jedinečná, nezávislá, nezničitelná věčná bytost. Zároveň je energeticky propojena se všemi ostatními. Počátek každé duše byl okamžitý Stvořitel, který propustil své Já - „velký třesk“. Vše, co existuje, je spoluvytvořeno dušemi, které používají Stvořitelovu energii, aby své myšlenky uvedly do pohybu a formy.

Duše A, se chce poprvé inkarnovat. Poté, co uvede své myšlenky do smlouvy o duši (smlouva před narozením), vstoupí do smlouvy s jinými dušemi, které chtějí sdílet život. Pak navrhuje a spoluvytváří tělo pro svou osobnost, která odpovídá tomu, co chce zažít jako smrtelník. Následně se duše A stane kumulativní duší, zatímco zůstane svým jedinečným věčným já, sdílí všechny své znalosti s duší B nové osobnosti. Termín kumulativní se vztahuje na duši A, protože iniciovala fyzický život jiné duše, ale jak uvidíte, je to začátek kumulativního prožívání.

První osobnost - duše B, má všechny vlastnosti duše obdařené duší A. Všechny zkušenosti duše B po celý život - inteligence, nadání, podoba těla a rysy, osobnost, myšlenky, vztahy, vzdělání, zvyky, plány, úspěchy, zklamání, zklamání, zármutky, radosti, pochybnosti, neúspěchy, zájmy, strachy - jsou přidávány do „databáze“ duše A, a zároveň vše zůstává v duši B, když její tělo umře.

Když se duše A chce pustit do jiného druhu fyzického života, prochází stejným procesem; nyní má nejen své původní poznání, ale také celoživotní prožívání duše B, aby vytvořila svou druhou osobnost.
Když chce Duše B uvést do pohybu své vlastní myšlenky, vytvoří smlouvu o duši atd... Stejně jako Duše A zůstává jedinečnou duší a zároveň sdílí své poznání, osobní prožívání a to, čím ji obdařila Duše A, s duší své první osobnosti.

Duše A i duše B, rostou ve zkušenostech, poznání a moudrosti s každou ze svých osobností, z nichž každá je jedinečnou, nezávislou, nezničitelnou věčnou duší. Kompozit je silové pole různých, vzájemně propojených životů, které rostou s novými osobnostmi kdekoli ve vesmíru. Duše si vybírají smluvní ustanovení, aby vyplnily mezery nebo posílily oblasti kumulativního prožívání, aby se vyrovnaly všechny životy. Všem duším v linii je tak k dispozici stále se rozšiřující skladiště vědomí.

Evoluce přichází, když lidé vědomě pronikají do tohoto skladu, takže se neučí znovu, nýbrž je to proces sebeobjevování, připomínání si co je na úrovni duše známo od počátku. A stejně jako vy žijete v tomto okamžiku, stejně tak i všechny bytosti, o nichž si myslíte, že jsou vaše minulé nebo budoucí životy. Vy a všechny ty další jedinečné duše žijí v NYNÍ kontinuu.

Od mých životů v civilizacích třetí hustoty vím, jak těžké je snažit se porozumět něčemu, pro co neexistuje žádný vědomý referenční rámec. Mé vysvětlení může spíše přidat do spleti vícerozměrných životů. Vše, co jsem popsal, se děje jednoduše a božsky, jednou budeš vidět sám sebe - znovu!

Co způsobilo nadšení a neohroženost Ježíšových následovníků?

Můžu s jistotou mluvit jen za sebe. Nikdy to nebyl strach, ale nadšení, protože jsem ve svém srdci věděl, že Ježíš vždy mluvil pravdu a konal láskyplně. Jak jsem zmínil v mé poslední zprávě, měl jsem dostatek příležitostí říct lidem o jeho učení. Avšak z toho, co jsem se naučil - pamatoval si - ze svého života v biblických dnech, neúprosný důraz katolické církve na jejich verzi Ježíšova života, smrti a vzkříšení je důvodem, proč se křesťanství rozšířilo široko daleko.

Jak to bylo s ukřižováním?

Můžu nabídnout možné důvody pro tento nesoulad. Jedním z nich je, že k ukřižování došlo v paralelním světě. Jednotlivci dávají energii do směrů, o kterých uvažují. Když dosáhnou bodu, kdy se musí rozhodnout, vědomé já pokračují ve zvoleném směru. Silná energie investovaná do cesty, která nebyla přijata, však nejde zastavit. Nadále proudí svým směrem a podél cesty se projevují logické situace v souladu s tím, o čem jednotlivci uvažovali před rozhodováním.

V případě ukřižování, když se počet Ježíšových stoupenců neustále zvyšoval, se vedoucí představitelé státu a církve stále více a více obávali, že jeho učení ohrožuje jejich vládu nad obyvatelstvem. Někteří z vůdců dávali přednost vyhnání Ježíše ze země, než aby riskovali, že se stane mučedníkem. Jiní ho chtěli zabít. Energie byla tedy vložena do obou směrů. Energie zaměřená na ukřižování se realizovala v paralelním světě. Vzhledem k tomu, že tyto světy existují v kontinuu stejně jako světy, kde se dějí faktografické události a neexistují žádné štítky, které by je od sebe odlišovaly, některé zdroje přenášených informací mohou být události v paralelním světě.

Další možností je, že na Zemi byl zobrazen hologram ukřižování a vzkříšení, snad navržený Ježíšem a Marií nebo jinými nejbližšími. Tato krutá forma trestu naplnila krvežíznivost mnoha lidí žijících v té době a vzkříšení dalo naději těm, kteří touží po úlevě od života.

Další možnost souvisí se silou mysli. Jsou-li kanály - přijímače zaměřené (všichni z vás jsou kanály energie), neochvějně věříte, že došlo k ukřižování a vzkříšení, může přesvědčení potlačit informace v přenosech, které přijímají. Síla mysli ovlivňuje každou okolnost v životě člověka - to, v co člověk věří, je jeho realita, jakkoli daleko od skutečnosti.

Řekl jste, že když jste byl apoštol Matouš, vědomě jste o dalších vámi zapsaných věcech nevěděl. Jak jste se o nich dozvěděl?

Porovnejme to, co jsem vědomě v tomto životě věděl, se všemi vzpomínkami v paměti. Pokud by všechny vzpomínky zaplavily vaší mysl současně, bylo by to ohromující. Totéž, kdyby mé vědomí zaplavily kombinované znalosti všech mých osobností.

Já - my - máme „rostoucí referenční knihovnu“, kde by šlo říci, že jsou všechny informace dostupné kdykoli se rozhodneme. Cvičení této volby je sebeobjevování. Vzpomínáte si na to, co ví duše, a protože každý objev přichází se silným smyslem pro „správnost“, beze všech pochybností, víte celou vaší bytostí, že je to nepochybně pravda.

I když to platí pro každého člověka (na úrovni duše, každý má plné znalosti od počátku), vzpomínání jde snadněji lidem v pokročilých civilizacích a v duchovních světech, kde těla nejsou zatížena hustotou nižších vibrací. Zejména v civilizaci se třetím vědomím hustoty blokuje tělesná hustota vědomí toho, co ví duše.

Mluvíte na této stanici za duše, protože jsou to vaše osobnosti?

Některé z mnoha milionů duší jsou mé osobnosti, ale většina z nich není. Náš vztah k této stanici je stav vývoje. Před několika lety jsem o tom mluvil ve zprávě:

„Stanice“, jak ji používáme, nesouvisí s žádným konkrétním „místem“ nebo civilizací, ale spíše s úrovní duchovního růstu, kterého duše dosáhla bez ohledu na její univerzální původ a počet životů, které zažívají. Když mluvím o „duších na této stanici“, mám na mysli skupinu vrstevníků, jejíž duchovní jasnost se vyvinula v naladění na bezpodmínečnou lásku a uvědomění si Jednoty všeho. To by mohlo být nazýváno „skupinová mysl“ nebo „kolektivní duše“, protože se jedná o společné osvícení. Ale v širším smyslu to je tavení nesčíslných osobností duše do jedné „vyšší duše“. [Leden 19/20, 2009]

Jak jste se stal mluvčím duší?

„Volba“ je správnější než „jmenování“. Není to hlasování pro „kandidáty“, ale spíše jednomyslná myšlenka, že konkrétní duše mohou nejlépe vyjádřit určité aspekty skupinových znalostí. Nejsem jediný, kdo mluví za nás všechny. Pro tuto skupinu přenáším zprávy pro mou matku. Jiní posílají informace svým příslušným příjemcům. Na této úrovni existuje pouze pravda, takže nejde o souhlas s tím, co někdo z nás vysílá. Neposíláme však přesně stejné informace. Je to otázka rozdílů v našem kolektivním prožívání. Mnozí z osobností Kryona mají například rozsáhlé vědecké znalosti, které osobnosti mnoha jiných duší, včetně mých, mají v menší míře. Dalším faktorem jsou slovníky našich přijímačů. Moje matka nemá žádné vzdělání ve vědě, takže nezná slova, která by potřebovala, aby mohla mluvit o záležitostech této povahy.

Znali jste se s jinými dušemi, s nimiž jste nyní, když jste byl apoštolem Matoušem?

Víme o navzájem o osobnostech, které jsou všeobecně známé, a těch je poměrně málo. Kolektivně je nás tolik, že si to nedokážete představit, mnoho forem a podob, včetně zvířat, která jsou pro vaši vědomou mysl nepředstavitelná.

Některé duše zde měly osobnosti, které žily v té době ve vaší historii, ale pak by mě znali jen tehdy, kdyby byly naše životy úzce spjaty. Mé cenné přátelství s Ježíšem a moje uspokojující zkušenost učitele mi učinila život jako Matthew velmi potěšující, ale v kontextu nesčetných množství životů v tomto vesmíru to nebylo vůbec pozoruhodné. Stalo se to známým až o několik staletí později, když se to rozšířilo. Poznámky v mých denících vedly k „Matoušovi apoštolovi“.

Duše zde a jejich osobnosti však mohou o tomto životě vědět díky mému poselství - informace, které každý z nás přenáší, se stávají součástí našich skupinových znalostí a přidávají se do skladu, který je přístupný všem v našich řadách. To však neznamená, že samotný život Matouše má větší význam než dříve. Významné je, že je nyní k dispozici pravda, namísto toho, co je v Bibli. Účinek bude stejný, když se objeví pravda o všech duších, jejichž životy byly zkresleny těmi, kteří byli nespravedlivě zlovolní, a těch, jejichž zlovolné skutky vychází najevo.

Informace o mých osobnostech jiných než „biblický“ Matthew odpoví na řadu dalších otázek. Moje kombinované životy mi neumožňují vědomě nebo na úrovni duše znát každou událost a každého člověka na Zemi nebo všeho, co je v budoucnosti na světě. Stejně jako ostatní duše zde vidím „velký obraz“, ale nikdo z nás nepozná každý detail o všech okolnostech každé duše. Pouze Bůh ví, protože je každým z nich, a jeho poznání neustále roste s každým z neomezených množství změn, které se neustále dějí.

Kromě našich životů však máme i další zdroje informací a Bůh je jeden. Sledujeme hybnost aktivity v energetickém poli potenciálu Země; komunikujeme s osobami v Nirváně, které sledují planetu, duše na jiných stanicích, jako je tato, a členy pokročilých civilizací. Můžeme využít kolektivní vědomí Země a masu vědomí vesmíru.

Jako první osobnost archanděla Michaela v tomto vesmíru, jsem byl „vybaven“ pro zrození do duchovně vyvinuté civilizace. Jedna pro mě vybraná byl nádherný vodní svět na nejvzdálenějším konci Mléčné dráhy. Řada mých osobností žila na Zemi během minulých 100 000 let, ale všechny předchozí životy a mnoho během těch tisíciletí bylo v Síriu, Plejádách a dalších částech této galaxie a jiných.

Žít ve starověku mi umožnilo nahlédnout do fází ráje Země, pak známé jako Terra nebo Šan, a pozorovat stres Gai v průběhu věků, kdy její planetární se tělo spirálovitě sunulo ze svého původu v páté hustotě a nakonec se stalo hluboce zapleteným se třetím. Viděl jsem progresivní účinky silnějších civilizací, které měnily DNA slabších civilizací snižujících se až na dvě vlákna, a viděl jsem, jak staré populace Země postrádají možnost astrálního vyrovnání k vzestupu ze třetí hustoty. Některé z mých osobností žili na planetě během těch dlouhých temných věků. Jeden byl, když byl veškerý život ztracen, protože Gaia zbavila své tělo negativity, aby nezahynula. Vím o těch érách nejen z velmi úzkých perspektiv mých osobností, ale proto, že tyto informace jsou ve vesmírné mase vědomí. Máte stejné informace na úrovni duše, a s největší pravděpodobností to možná zahrnuje některé z vašich životů.

Jako jeden z návrhářů plánu pro Zlatý věk Země nejvyšší vesmírné rady jsem vám o tom mohl poskytnout informace z první ruky a také vám sdělit, že kvůli nesplnění smluv některých duší, které se měly připojit ke světelným silám, pokrok vaší společnosti se zpozdil o desetiletí. Rada zná duši, která byla Gainou volbou, aby přišla na Zemi a ztělesnila Baracka Obamu. Pozorovali jsme ji po celá ta léta, víme, že byl neochvějný ve svém odhodlání sloužit světlu a vzdorovat mocným nepřátelům uvnitř a mimo vládu.

Některé z mých dalších osobností ve vlivných pozicích, jako například řízení federací, které pomáhaly civilizacím vystoupit z temnoty, dosáhly obdivuhodných úspěchů, jiné neuspěly. Některé osobnosti byly řemeslníci, zákonodárci, poradci, lékaři, farmáři, správci, hudebníci, obchodníci, učitelé nebo obchodní cestující s různým stupněm smysluplných úspěchů. Další byly v průzkumných loďstvech a velmi málo bylo bojovníky bez klidného života, včetně některých s těžkým duševním omezením pro zotavení kumulativní psychiky. Zažil jsem dlouhé a zdravé životy, radostné životy s milovanými rodinami, věrnými přáteli, snahou o vážnost a prosperitu, jakož i velmi krátké životy, věznění, ochuzení, nemoci, zradu, neúspěch, osamělost a izolaci. Stručně řečeno, obrovská rozmanitost zažívaná velmi, velmi dlouho, stejně jako vy. Jak to mohu vědět? Protože čtete tuto zprávu. Sledujete svou intuici a hledáte duchovní osvícení a více sebeobjevování.

Každá osobnost je oceňována stejně jako kumulativní duše, která neměří nikoho podle bohatství síly či slávy, ale tím, jak se svobodná vůle přiblíží volbě ve smlouvě o duši. Bez ohledu na to, kde v tomto vesmíru mohou osobnosti být, jejich smlouvy jsou navrženy tak, aby vyvažovaly kumulativní prožívání, protože dosažení vysoké vibrace v rovnováze je cílem každé duše.

Všichni z nás na této stanici jsou jako vy a každá jiná duše - všichni jsme na příslušných cestách k našemu společnému cíli, reintegraci s Bohem. Řekl, že jen když se to stane, bude vědět, co přijde dál.

Naše bezpodmínečná láska a obdiv k vaší světelné službě Zemi a duši je s vámi vždy, když jdete dál.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |