Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. července 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. července 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Reakce na jakoukoli situaci je v souladu s tím, jak ji člověk vnímá, jaké má k ní myšlenky a pocity. Když se vnímání změní, účinek situace se stane silnějším a ovládajícím nebo zeslábne a vyprchá, protože člověk jedná v souladu se svým novým vnímáním. Právě tímto způsobem každý mění okolnosti svého života a kolektivně civilizace proměňuje svůj svět.

Tento princip směřování energie funguje rychle, protože vnímání občanů jejich vůdců jako zkorumpovaných, podvodných a nespravedlivých podněcuje vzpoury proti vládám. Energie tohoto nátlakového hnutí je bouřlivá, a víří nárazovými vibracemi světelných sil bojujících proti zoufalým pokusům temných udržet si kontrolu.

Neviditelná pomoc vzdálených civilizací a příslušníků mimozemských speciálních jednotek žijících mezi vámi je stabilizujícím vlivem, který nedovolí, aby se hrnec takříkajíc převařil. Skutečně dojde k těžkostem, ale ujišťujeme vás, že nedojde k žádné plnohodnotné válce nebo jaderným úderům na velká města či jiná místa. Žádní mimozemšťané se nechystají k invazi, covidů nepřibývá, a pokud se někdo pokusí o povinné "pandemické" omezení, nebude úspěšný. Nebudou tři dny celosvětového výpadku elektřiny a až se matka příroda opět ujme vlády, začnou se skutečné klimatické změny chovat k Zemi příznivě.

Máte výhodu, že víte, co se děje a jaký je výsledek. Většina lidí to neví, takže je pravděpodobné, že bude převládat strach, úzkost, zmatek, odpor a zpětná reakce. Jejich nízké vibrace mohou způsobit dočasné fyzické, emocionální a mentální následky i u těch nejzarytějších pracovníků světla, protože symptomy jsou silnější než ty z energetických rázů během vzestupu Země. Matko, vlož prosím datum zprávy, která obsahuje návrhy na jejich zmírnění. [Nejkomplexnější návrhy ve zprávě ze 14. ledna 2019 a 23. března 2008]

Děkuji, Matko. Nyní tedy víte, že jak bitva světla a temnoty spěje v lineárním čase ke svému konci, v kontinuu již vítězí světlo. Vaší reakcí na toto vítězství může být radost, nadšení, vděčnost, jásot, klid nebo kombinace pocitů s vysokými vibracemi. Tato energie vyzařuje do světa a přispívá k nezměrným přínosům osobních, skupinových i globálních meditací zaměřených na lásku, mír a harmonii.

"Pokud je energie neutrální, jak může přitahovat přílohut"? Děje se to přesně naopak. Ve vesmíru jsou obrovské rezervoáry energie, které si lze představit jako hlínu čekající na sochaře, aby jí dal zamýšlenou podobu. Vaše myšlenky a pocity jsou formou záměru. Vytahují proudy z neutrálního energetického bazénu, připojují se a dávají proudům směr, který odpovídá vašemu záměru. Neustálý rozpínající se a smršťující pohyb vesmíru, který udržuje vše v rovnováze, čistí "použitou" energii, takže se stává opět neutrální a je k dispozici pro proces připojení nové myšlenky a jí odpovídajícího záměru.

Vše, co existuje, je energie, které je udáván směr. To, co se označuje jako ženská nebo mužská energie - a nemá to nic společného s pohlavím nebo sexuální orientací -, jsou proudy s připojenými atributy nebo charakteristikami, které odpovídají myšlenkám, pocitům, postojům a záměrům jedince.

Mezi ty spojené s mužskou energií patří soutěživost, agresivita, inovativnost, přísnost, dobrodružnost, vytrvalost, kontrola a odhodlání uspět. K ženské energii patří jemnost, pečující povaha, citlivost, soucit, ohleduplnost, trpělivost, harmonie a blízkost k přírodě. Obě energie jsou silné, ochranné, odvážné a obsahují umění v mnoha podobách.

Konstatování, že sem proudí vysoké vibrace ženské energie, které ukončují dlouhá staletí nadvlády mužské energie, není vyvyšováním ženské ani znevažováním mužské, je to zásadní faktor transformace světa. Duchovní a vědomá evoluce přichází s integrací aspektů obou energií a dosažením rovnováhy, o kterou každá duše usiluje v každé inkarnaci.

Čím blíže k rovnováze neboli androgynitě, tím větší světlo - dalo by se také říci, že tím širší je schopnost milovat - v rámci člověka nebo celé civilizace. Dobrovolně jste se přihlásili, abyste pomohli své pozemské rodině probudit se, otevřít svá srdce a mysl a reformovat život ve svém světě s láskou jako základem.

Pak je tu energie označovaná jako luciferiánská nebo prostě zlá. Jedná se o proudy v obrovském energetickém poli temných sil, které hromadí připoutání na nejnižší vibrační úrovni. Osoby, které získávají bohatství, slávu, moc a kontrolu tím, že jsou bezohledné, kruté, nebo klamou, přitahují tyto proudy a stávají se loutkami temnoty. V energetickém poli potenciálu Země tyto druhy proudů ubývají, protože rychle přibývají proudy řízené vysokými vibracemi. Odráží to dění na planetě, kde bojovníci světla porážejí loutky.

Dodejme ještě něco o energii. To, co vnímáte jako stále rychleji plynoucí čas, jsou ve skutečnosti postupně vyšší nebo lehčí energetické roviny, do kterých Země stoupá. Váš lineární čas s hodinami a kalendáři se hroutí, protože planeta se blíží bezčasovému kontinuu, kde vše, co považujete za minulost, přítomnost a budoucnost, je sledem současných událostí. A ano, zahrnuje to všechny vaše životy - to je to, co umožňuje sladění předků a potomků ve smlouvách duší v rámci dohod před narozením.

Organizace a fungování tohoto vesmíru navrženého Bohem je skutečně jednoduché. Jen třetí hustota se hemží složitostmi, nedorozuměním a zmatky a generace za generací je udržují. To, co učí rodiče a pak učitelé, jsou názory "odborníků" a "autorit", kteří nevědomky nebo záměrně opomíjí pravdu a předávají nepravdy. Nic netušící 3D civilizace hledají u těchto zdrojů vedení, protože nevědí, že všechny informace celého vesmíru jsou v nich a jejich vlastní instinkt, intuice, inspirace a aspirace pochází z nekonečného poznání duše.

"Mají astrologické tabulky stejné uplatnění jako předtím, než Země začala vzestupovat?" "Astrální tělesa ve vaší sluneční soustavě se vždy navzájem významně ovlivňovala, ovlivňovat budou, a všechna jsou "v pohybu". Cokoli se stane kdekoli v tomto vesmíru, ovlivňuje vše ostatní všude jinde. Čím blíže jsou k sobě, tím podstatnější vliv, takže to, co se děje na Zemi, ovlivňuje ostatní obyvatele vaší sluneční soustavy mnohem silněji než lidé žijící mimo. Bezpodmínečná láska je tím, co motivuje vzdálené vyspělé civilizace k účasti na osvobození Země od eónů temnoty.

Co se týče aplikace tabulek, v žádném případě se nesnažíme snížit váš zájem o to, jak vás astrologie osobně ovlivňuje, tím, že bychom tvrdili, že život podle tabulek vylučuje potěšení ze spontánnosti. Důležitější je, že během této dynamické éry synchronní události rychle rozvíjejí příležitosti v souladu s volbou smlouvy duší. Může se jednat o povýšení nebo novou pracovní nabídku, nemovitost, kterou obdivujete a která je určena k prodeji, důvod k přestěhování do neznámé oblasti, ukončení nebo začátek vztahu.

Drazí, směle se vydejte vstříc novým zkušenostem a povznesení - vašemu i Matky Země! - zažívání lásky v jejích nesčetných projevech. Láska, stejná energie jako světlo, je vaším přirozeným stavem. Láska je to, co jste - čistá esence Stvořitelova Zdroje. Láska je to, co vysíláte do světa s každým nádechem, s každým okamžikem bytí. Láska je mnohem, mnohem víc než jen emoce, pocit:

Zjednodušeně řečeno, láska je to, že se Bůh sdílí se všemi svými stvořeními. Láska je léčivá síla vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje pouze vaše svolení k těmto vrozeným pocitům lásky k druhým a přijímání jejich lásky k vám. Láska nemá žádná omezení, žádné hranice své schopnosti.

Ve svém vyjádření láska znamená chovat se k druhým laskavě, spravedlivě, upřímně, soucitně, vstřícně, starostlivě. Pokud lze říci, že láska má "ingredience", pak jsou to některé z přísad zbožného projevu v akci.

Vědomí, že vy a Bůh a každý další Boží výtvor jsou neoddělitelní, je láska. Vědět, že Země sama je vnímající, vědomý život, a respektovat všechny její formy života je láska. Uvědomění si, že nikdo nemůže znát druhé na úrovni duše, a proto je nesoudí, raději neschvaluje jednání, které považuje za škodlivé, to je láska.

Naslouchat svému božství je láska. Žít takový život, který vede k milování sebe sama, je láska. Cítit radost sám, když ji vidíte u druhých, je láska. Dělat něco, co druhému přináší radost, je láska. Odpuštění sobě i druhým je láska. Sdílet své zdroje s plným srdcem je láska. Konat dobré skutky bez očekávání je láska.

Pocit klidu v srdci a mysli je láska. Tiché vzrušení při pohledu na západ slunce nebo při poslechu zpěvného ptáka je láska a úsměv je jedním z nejjednodušších a nejvíce vyzařujících projevů lásky.

V každém z těchto případů nebo ve všech těchto případech a v mnoha dalších, s nimiž se můžete setkat a o nichž instinktivně víte, že jsou projevem lásky, projevujete lásku k Bohu a lásku Boha. [Kniha Voices of the Universe (Hlasy vesmíru): Váš hlas ovlivňuje vesmír. Ať je to s LÁSKOU]

Stejně jako mír ve světě začíná mírem v každém srdci, láska ve světě začíná tím, že každý člověk miluje sám sebe. Láska k sobě samému je základem pro lásku k druhým, pro život ze srdce, sídla duše. Milovaní bratři a sestry, láska k sobě samému zahrnuje to, co je zdravé pro vaši mysl, tělo a ducha.

Dýchejte zhluboka a rytmicky, pijte hodně čisté vody, dostatečně spěte, buďte co nejčastěji v přírodě, choďte bosí v trávě, obejměte strom, zpívejte a tančete, adoptujte zvíře, nechte zazářit umění ve své duši. Dále věnujte čas regenerujícímu tichu, samotě a klidu. Milujte sebe stejně jako my milujeme vás!

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezvýhradnou láskou po celou dobu vaší cesty po Zemi.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge