Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. listopadu 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. listopadu 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Ilumináti způsobují smrt a devastaci všude, kde se jim to hodí. Tentokrát je to Izrael a cílem je zničit Palestinu a zajistit Jeruzalém jako sídlo iluminátů na Blízkém východě. V jejich představách to není ojedinělá událost, ale další krok k ovládnutí světa.

Benjamin Netanjahu, který byl v řadách iluminátů, než se v roce 1996 stal izraelským premiérem, byl jedním ze strůjců tohoto nesmlouvavého útoku. Nikdy neměl v úmyslu sloužit nejlepším zájmům Izraelců nebo Židů žijících kdekoli ve vašem světě. Vždy byly jeho cíle a činy v souladu s plány iluminátů, chronologickými událostmi, které plánují desítky let před jejich zahájením, a na jejich pomoc zformovali Hamás a všechny ostatní teroristické skupiny.

S podporou silné kampaně proti antisemitismu a s předpokladem, že Izrael potřebuje mocnou vojenskou sílu, aby zajistil své přežití, má tato země od svého vzniku v roce 1947 spolehlivou emocionální, vojenskou a finanční podporu. Stažení mohutné obrany na hranici s Gazou těsně před útokem však bylo natolik podezřelé, že se Netanjahuovi nedostává široké podpory, jakou očekával.

Bidenova administrativa a několik dalších ilumináty ovládaných vlád s ním zvedají bojový pokřik, ale další vlivné hlasy odsuzují zabíjení palestinských civilistů, odříznutí přístupu k jejich životním potřebám a proměnu jejich domovů v trosky jako ospravedlnění zvěrstev, ničení a braní rukojmích ze strany Hamásu.

Každý člověk, který je postižen touto tragédií - nebo jakýmkoli jiným srdcervoucím traumatem způsobeným ilumináty, které naše pozemská rodina prožívá - je Božím dítětem a cítí každý pocit, který prožívá každá duše. Smutníme nad tím, co někteří členové naší pozemské rodiny dělají druhým. Hloubka Boží agónie a nekonečných slz je nepředstavitelná.

Drazí, nestavte se v této smutné situaci na žádnou stranu, ale raději posílejte světlo lásky všem ve svém světě - tsunami vysokých vibrací této energie je prostředkem, díky němuž bude násilí ukončeno. Odveta nepřinese do regionu mír ani nevyléčí zničené životy. Tito sousední občané chtějí žít v míru a ve spolupráci s bezpečím pro své rodiny. Nejsou nepřátelé, nepozvedli proti sobě zbraně.

Bojující síly, které v obou zemích prolévají krev, jsou loutky temnoty, bytosti zbavené světla. Jsou to pachatelé ďábelské ideologie a aktivit této generace, které jsou nedílnou součástí života ve vašem světě již po tisíciletí.

My je neodsuzujeme. Říkáme, že lidé musí vědět, že ilumináti, hluboký stát, jeden světový řád, stínová vláda, kabala je skutečná - není to "konspirační teorie" mainstreamových médií. Jsou zoufalí a vytrvalí, a protože potřebují nízké vibrace strachu a utrpení, aby přežili, během této poslední fáze bitvy mezi světlými a temnými silami způsobí chaos a zkázu. Třeba technologicky způsobit ničivé "přírodní" katastrofy, vyvolat holografickou invazi obludných mimozemšťanů nebo poslat myšlenkami ovládané jedince na masové zabíjení.

Někteří z vás si myslí, že členové vesmírné rodiny postaví ilumináty před soud. Mimozemšťané pomáhali Zemi v průběhu její historie mnoha způsoby, takže tato myšlenka je pochopitelná. Není však součástí božského mistrovského plánu, který členům umožňuje zasahovat a řídit situace, které přesahují možnosti pozemské civilizace.

Například vytvořili mocnou světelnou mřížku, která brání nízkovibračním civilizacím ve vstupu do vaší sluneční soustavy. Mocné vzdálené civilizace vysílaly mohutné světlo, které zachránilo život na planetě, a speciální jednotky ET zabránily odpálení jaderných hlavic na raketách. Posádky v mamutích kosmických lodích poblíž okraje vaší sluneční soustavy vyhnaly zlovolné umělé formy s inteligencí a demontovaly 5G technologii určenou k ovládnutí myslí na Zemi.

Univerzální rady, které stanovují normy pro vzájemné působení civilizací, by neschválily zabití 90 procent obyvatel Země, což je dlouhodobý cíl iluminátů. Nemohou vyvolat třetí světovou válku - začali první a druhou světovou válku a vydělali obrovské jmění prodejem válečných strojů oběma stranám v obou válkách - a nemohou vyrobit a vypustit další smrtící viry. Rady se domnívají, že vláda temnoty na planetě jednou provždy skončila, a bohatá pomoc nezahrnuje akce, které jsou v možnostech obyvatel Země. Podniknutí právních kroků k postihu prokázaných zločinců je odpovědností lidí.

Probuzené a probouzející se duše chtějí vědět, co je pravda a co ne, a je důležité, aby věděly, kde mají přístup k faktickým informacím. Pokud se naskytne příležitost - nebo lépe řečeno, vymodelujte si příležitost - odkažte hledače duší na internetové stránky a knihy, o kterých víte, že nabízejí to, co potřebují a hledají. To je součástí mentorského aspektu vašeho poslání, drazí!

Vysvětlili jsme si usměrňování energetických proudů prostřednictvím myšlenek a záměrů a je třeba více zdůraznit sílu záměru, který vyvolává vibrace odděleně od vibrací vyvolaných samotnou činností. Dobročinný záměr s pozitivním výsledkem vytváří vibrace v horní části frekvenčního spektra a katastrofický výsledek, který je záměrem prováděné akce, vytváří vibrace na dolním konci.

Když je záměr benevolentní, ale akce dopadne špatně, vysoké vibrace záměru překonají nízké vibrace výsledku akce. Jednoduchým příkladem je, že nemocné sousedce vezmete krásnou kytici, abyste jí zvedli náladu. Nevěděli jste, že má alergii na pyl květin - ty jí teď ještě umocňují trápení. Vysoké vibrace vašeho dobrého úmyslu překonají ty nízké z neblahých důsledků vašeho promyšleného gesta.

Záměrem protiútoku iluminátů v Gaze je způsobit masivní úmrtí, zranění, strach a extrémní strádání přeživších a izraelské obranné síly dostaly rozkaz zmrzačit Palestinu do nenapravitelného stavu. Skalní vibrace této kombinace přidané k vibracím všech, kteří trpí, visí jako zlověstná bouřková mračna na zemském obzoru.

Drahá rodino, intenzita vašeho světla pomůže tyto vibrace rozptýlit a ukončit tuto temnou noc duše Gaii. Stejnou pomoc přináší empatie, odvaha, soucit, sdílení, laskavost, naděje, upřímnost, odpuštění - nádherné ingredience lásky, které se vznášejí po celém světě.

Chceme zdůraznit význam naděje. Silný pocit naděje - ne slabý pocit hraničící s pochybnostmi, ale niterná naděje - je motivací k tomu, abychom se snažili, zkoušeli a znovu zkoušeli, dokud nebude úsilí odměněno. Naděje udržuje potenciál úspěchu při životě, zatímco vytrvalost jej projevuje.

"Pokud je Jednota všeho poznáním na úrovni duše, jak je možné, že pracovníci světla to vědí, ale ostatní lidé ne?" Univerzálně to většina lidí ví. V této fázi vývoje pozemské civilizace je stále ještě málo vědomých informací, které jsou jinde běžně známé. Situace ve třetí hustotě vidí den ode dne jasněji, ale napojení na znalosti na úrovni duše teprve začíná.

K utlumení schopnosti inteligence mnoha duší došlo, když loutky temných sil uvedly do spánku 10 z 12 vláken DNA slabých, nezkušených civilizací. Záměrem bylo učinit tyto lidi snadno ovladatelnými tím, že se v jejich myslích vžilo přesvědčení, že jsou méněcenní a potřebují péči a vedení "autorit". Tato přesvědčení provázela postižené duše v buněčné paměti od jedné inkarnace ke druhé.

Mnohem později zištní a prohnaní vládci církve a státu vymysleli "Boží zákony" a další dogmata. Říkali lidem, že jsou hříšníci a podle toho, jak byli poslušní, půjdou po smrti na věčnost buď do nebe, nebo do pekla.

Čemu člověk věří, to je jeho realita, bez ohledu na to, jak daleko je tato víra od univerzální pravdy. Víra v hrozivě znějící náboženská učení vytvářela strach, odpor, hněv, klam, vinu, stres, podezíravost, pomstychtivost, poslušnost, závist, žárlivost, posedlost, samolibost a pocit čiré zkázy. Tyto pocity často vedly k hroznému chování a udržovaly temnotu.

Během těch dlouhých, dlouhých věků, než se Terra začala nazývat Zemí, se planeta stala známou jako výjimečná škola, kde se duše mohly naučit správně zacházet s emocemi a duchovně a vědomě se vyvíjet ze třetí hustoty do čtvrté.

Planeta se stala karmickým kolotočem, protože většina těch, kdo se tam hrnuli, pocházela z civilizací se spící DNA. Ta tvořila závoj mezi vědomím lidí a jejich znalostmi na úrovni duše a mnozí potřebovali několik životů, aby zvládli vybrané lekce. Většina obyvatel Země po ztrátě Atlantidy a Lemurie pocházejí z těchto oslabených civilizací.

Proto jste se tam dobrovolně vydali, drazí! Tehdy jste věděli, že jste úspěšně pomohli jiným civilizacím třetí hustoty se probudit. Věděli jste, že jste mocné multidimenzionální nesmrtelné duše, které žily v různých civilizacích na Zemi a mnoha dalších planetách. Věděli jste, že jste prožili životy v každé roli, ve všech vztazích a ve všech životních stylech na dnešní planetě a že jste energeticky neoddělitelně spojeni se všemi formami života ve všech světech tohoto vesmíru.

To vše stále víte a mnohem, mnohem více, co si nepamatujete, protože jste ve 3D těle ve světě, který se právě vynořuje z miasmatu 3D mentality. Občas se však v záblescích buněčné paměti vracíte k vyvinutým životům nebo využíváte nekonečnou zásobárnu vesmírných znalostí své duše a vždy rezonujete s vysokými vibracemi nové spřízněné duše.

A milovaní bratři a sestry, nezažíváte čas od času sladké pocity vděčnosti a pokory za to, že jste byli vybráni k prožití pozoruhodného, naplňujícího života v nejdramatičtější, nejdynamičtější éře na Zemi?

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge