Home > > Matthew Ward - 2. června 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. června 2010S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

5. V našem posledním poselství jsme uvedli, že nezbývá mnoho času na vše, co musí být – a bude dokončeno, nežli Země dosáhne vesmírného „okna“ k vystoupení ze třetí hustoty, a že houževnatost temných myslí a srdcí mění původní plány pro Zlatý věk. Ten původně požadoval postupné odhalování pravd a z toho plynoucí změny, ale v současných proudech energie se vyčištění posledních zbytků temnoty stává zhuštěným a rychlým, a dlouhodobé konflikty mezi jednotlivci, skupinami a zeměmi musí vyvrcholit v poměrně krátkém intervalu. S mizením „lineárního“ času ve vibračních rovinách, které planeta dosahuje, se vše ve vašem světě zrychluje nejen den za dnem, ale minutu za minutou.

6. Převažující vibrace, které zvyšují pozitivní i negativní pocity a chování, přeměňují negativitu na světlo, které pohání vaši planetu ven z temnoty a do světla – právě to je vzestup pro každou duši. Při transformaci takové velikosti dobíhají do svého posledního stádia energie temnoty za tisíce let. Z lásky ke všem duším si přejeme, aby proces přechodu nebyl bouřlivý, avšak v posledních stádiích nelítostné civilizace nemůže být jiná cesta, než odhodlaný boj k povznesení z hloubi třetí dimenze a k vývoji do čtvrté.

7. Dokončení tohoto je příčinou, proč jste právě tam, kde jste. Z mnoha duší, které chtěly být součástí této dosud nevídané změny nejen na planetě, ale i ve vesmíru, jste mezi těmi, kteří byli vyvoleni, protože máte starodávnou moudrost, duchovní sílu a vrozené schopnosti vyrovnat se s hlubokými změnami. Nepochybujte o svém mocném já ani na okamžik!

8. Berte si sílu v poznání, že ve vašem světě je daleko více světlem naplněných lidí než těch temných, a na úrovni duše jsou ochotni hrát svou roli na cestě Země ven z násilí, zmatků, klamu a korupce. Na vědomé úrovni však ví relativně málo z nich to, co vy – že vy všichni jste bohové a bohyně s neomezeným potenciálem vytvořit cokoliv, na co se záměrně soustředíte.

9. A ať se to zdá jakkoli podivné, tyto nevědomé duše stoupají na výzvu uzdravující se Země a zachovají ji pro příští generace. Směřují energii „pobouření a obviňování“ do spuštění změn, které, i když si je neuvědomují, právě v této chvíli spoluvytvářejí svět harmonické koexistence všeho lidstva a přírody na Zemi s dušemi v jiných světech. Mohli byste říci, že základní hnutí, které roste po celé zeměkouli, nyní také stoupá k nebi s tím, jak se připravujete zaujmout své pravé místo v naší vesmírné rodině.

10. Ne každý může být v čele vývoje nebo zavádění dlouho potlačovaných technologií, nebo být vůdcem v jiných oblastech reformy, ani není potřeba být v této pozici. LÁSKA je klíčem k opuštění chaosu a přesunu do radosti.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |