Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 11. března 2024

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. března 2024

Nadcházející události; pomoc dobrovolníkům; sebeláska; poslání; emocionální zavazadla; univerzální a kosmická spravedlnost

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Čas od času jsme se zmiňovali o nadcházejících událostech, které šokují většinu lidí na Zemi až do morku kostí. Pokud by se nějaké období dalo považovat za dramatické do té míry, že se svět obrátí vzhůru nohama, aby se setřásly temné živly, pak je to období na vašem blízkém obzoru. V souladu s ohromujícími odhaleními budou energetické výboje aktivovat starodávné portály a ukotvovat je jako mezihvězdné majáky.

Neobvyklá aktivita, kterou dobrovolníci uvítají a která jim dodá energii, bude pro obyvatele Země matoucí a děsivá. Až budou pravdy vycházet najevo v nadcházejících měsících, bude třeba, aby je věřící i nevěřící ustál. Nejen, že máte sílu v mysli, těle a duchu, abyste je nesli na svých ramenou, abych tak řekl, ale jste tou silou, moji drazí, a mnohem, mnohem víc - potřebujete jen věřit, že jste.

Přesto sami nepozvednete celou civilizaci. Mnozí z nesčetných Božích vyslanců - andělé, duchovní průvodci, vaši milovaní v duchovních světech, duše z mimoplanetárních civilizací a z Vnitřní Země a mimozemské speciální jednotky se také chtějí zúčastnit. Většina z nich nebude spatřena, ale ucítíte, jak se jejich energie mísí s vaší, a společně vytvoříte tsunami vysokých vibrací lásky, které pomohou stabilizovat populaci. Nadcházející vývoj změní život každé duši na planetě a tyto změny budou přínosem pro celý vesmír.

Když bude chaos potlačen a váš unavený svět omlazen, proces čištění čtvrté hustoty může začít doopravdy. Kdybychom byli požádáni, abychom nabídli seznam příprav na tento úkol, na prvním místě by to bylo Miluj sám sebe. To není ješitnost nebo sobectví, je to vědomí, že jste nekonečně větší než osobnost, charakter, talenty, dovednosti a úspěchy - jste mocná multidimenzionální nesmrtelná duše vytvořená z energie lásky a světla Zdroje Stvořitele. Milující já znamená uznat, že jste neoddělitelnou součástí Nejvyšší Bytosti tohoto vesmíru, energeticky spojeni s veškerým ostatním životem na Zemi i mimo ni. Milovat sebe sama znamená ctít své božské nebo boží já, vytrvalost ve světle a vytrvalost v obtížném, životně důležitém poslání.

Rozhodli jste se pomoci lidem na Zemi, aby se osvobodili od temnoty a vzpomněli si, že jsou aspekty Boha a členy naší vesmírné rodiny. Probuzení jejich vrozeného uvědomění si toho, kdo jsou, znamená, že budete příkladem toho, kdo jste, a sebeláska je předpokladem k tomu, abyste to dělali s jistotou a pohodlím. Milované sestry a bratři, mějte se rádi, važte si sami sebe, buďte k sobě dobří!

Další bod na seznamu je Zbavte se emocionální zátěže. V energetickém poli potenciálů Země se vedle robustních proudů táhne nespočet chuchvalců, které vypadají jako mohutné pavučiny. Kdyby ty "pavučiny" byly letáky, byly by s výroky typu: Nikdy bych to nedokázal udělat tak dobře jako oni. Další pokus by skončil dalším neúspěchem. Byl jsem naštvaný, ale neměl jsem ji vinit z toho, co byla částečně moje chyba. Vědí, že si zasloužím práci, kterou dali nováčkovi. Vrátím mu to, i kdyby to mělo být to poslední, co udělám. Jak mohu odčinit to, co jsem udělal?

Pochybnosti o sobě samém, hněv, vina, zášť, žárlivost, výčitky svědomí a další nízkovibrační pocity jsou strašlivou zátěží pro srdce a mysl. Pokud nesete břemeno tohoto druhu, prosím, odhoďte ho - nedovolte, aby minulost diktovala budoucnost. Proveďte nápravu, kde můžete, stanovte si realistický cíl a podnikněte pevné kroky k jeho dosažení, vynaložte maximální úsilí v týmových projektech, nesrovnávejte své úspěchy s úspěchy někoho jiného a milujte se stejně jako my vás.

S tím související problém - odcizení, které vzniklo v rodinách a mezi přáteli kvůli polarizovaným názorům na vakcíny a další nařízení, je jedním z mnoha smutných důsledků "pandemie". Prosím, nedopusťte, aby tato velmi temná kapitola historie Země pokračovala ve své destrukci. Hojení ran a obnova láskyplných vztahů může přijít s odpuštěním na obou stranách mince, tedy způsobem: Odpusťte lidem, kteří vám ublížili. S upřímnou omluvou lidem, kterým jste ublížili, si odpusťte za to, že jste si tuto bolest způsobili.

Pečlivé přemýšlení a mluvení je vysoko na našem seznamu. Slova - myšlená, mluvená, slyšená, čtená a psaná - generují vibrace v celém frekvenčním spektru. To platí o všem, co si myslíte, cítíte a děláte, a pokud vaše rozhodnutí přicházejí s jemným taháním za struny vašeho srdce, jako byste říkali Dobré! Tento pocit potvrzuje, že vaše volby jsou v souladu s vaší smlouvou duše.

Například většina z vás si užívá pobyt v přírodě a dělání věcí, které přinášejí úsměv a smích. Energie bezstarostných pocitů, které tyto aktivity vytváří, je v souladu s vaším posláním a její vysoké vibrace se dotýkají všech, kteří jsou poblíž, protože proudí všude na světě, kde je síla světla lásky nejvíce zapotřebí. To je důvod, proč - a jak - jednoduše vaše BYTÍ pomáhá lidem na Zemi probudit se a cítit se inspirováni ke změně svého světa.

Nedávno byla moje matka požádána, aby se nás zeptala: "Kolik duší je ve vesmíru?" Odpověděli jsme: To nevíme, ale pokud ano, mohl by žadatel pochopit množství této rozlehlosti? Hluboce přemýšlivá a zvídavá mysl si zaslouží velký obdiv, ale dodalo by získání odpovědi na tuto otázku radost nebo vzrušení do života nebo zvýšilo ochotu pomáhat druhým?

Zmiňujeme se o tomto incidentu, protože je dobré vědět, co vám pomáhá být tím nejlepším, a co nepřináší žádnou hodnotu. Když se nad tím občas zamyslíte, pomůže vám to zůstat ve špičkové formě.

"Matthew řekl: 'Řada jejich hlavních hráčů v několika zemích byla popravena.' Jak mohou duše na vašem stanovišti sladit respekt k justičnímu systému, který odsuzuje jednotlivce k smrti, a duchovnímu učení, které respektuje veškerý život, nikoho nesoudí, cítí soucit a empatii a vybízí k odpuštění?"

Nepokoušíme se tyto systémy a učení smířit; spíše je posuzujeme jako zřetelně odlišné entity, kterými jsou. Bez výhrad ctíme posvátné učení a nemůžeme respektovat váš soudní systém. Vidíme falešné verdikty, které prosazují politické zájmy nebo odvádějí opozici z cesty. Soukromé věznice jsou plné osob, jejichž přestupky jsou minimální, a nevinné osoby jsou uvězněny kvůli chybné obhajobě nebo kvůli ochraně viníků, kteří mohou podplácet, vydírat nebo ohrožovat jejich cestu na svobodu. Tyto převládající situace se budou měnit.

Otázkou poprav se chceme zabývat v našem výše citovaném komentáři. Před časem se nás jeden čtenář zeptal na "legální zabíjení" a my jsme odpověděli zprávou. Matko, prosím, vlož příslušnou část naší odpovědi.

Temnota ve vašem světě nemůže být zcela uhašena, pokud budou uvězněni lidé, kteří spáchali zločiny proti lidskosti. Jedinci, kteří naplánovali a provedli "pandemii", jsou zapojeni do obchodování se sexem a pedofilie, účastní se satanistických rituálů nebo páchají jiná zvěrstva, jsou loutkami temnoty. Dokud budou žít na Zemi, jejich myšlenky a pocity budou i nadále vytvářet nejnižší vibrace.

Vibrace, vysoké i nízké, jsou nakažlivé. Je snadné vidět, jak rychle se šíří vysoké vibrace radosti a smíchu. Šíření nízkých vibrací je patrné až poté, co je příliš pozdě na to, aby zvrátily svůj destruktivní průběh. To je důvod, proč temné síly dokázaly zničit civilizace v jiných světech a vyhladit celé planety. To je důvod, proč tato síla byla dvakrát schopna převzít kontrolu nad starověkými civilizacemi ve vašem světě a mnohem později poslat planetu po spirále dolů do hluboké třetí hustoty. Gaia nechce, aby se to opakovalo. [1.listopadu 2022]

Děkuji ti, Matko. Když se na Zemi opět nebezpečně usadila temnota, Bůh schválil pomoc při záchraně životů. Masivní příliv světla, miliony dobrovolníků Pracovníků Světla a mimozemské speciální jednotky jsou součástí monumentálního "balíčku" pomoci a další částí je ukončení fyzických životů jedinců pohlcených temnotou.

Těla třetí hustoty jsou nositeli pouze jedné inkarnace, takže si promluvme o tom, co se stane, když zemřou. Éterické tělo člověka a vše, co ho činí jedinečným - inteligence, znalosti, osobnost, charakter, postoje, zájmy a schopnosti - jsou automaticky přitahovány na úroveň Nirvány, kde je energie stejná jako energie činů svobodné vůle člověka v průběhu života.

Život na této konkrétní úrovni je jedním z aspektů toho, co by se dalo považovat za univerzální spravedlnost, a druhým je recenze životního tisku, celoživotní film, který zahrnuje přesné pocity každé duše, jejíž života se člověk dotkl. Revize, která se koná brzy po přechodu k duchovnímu životu, je potěšující zkušeností pro lidi, jejichž celoživotní energie je odrazem jejich laskavé, přemýšlivé, nápomocné a starostlivé povahy a život na jejich úrovni je úžasný.

Energie loutek temnoty je přitahuje k malé kouli, která je oddělena od pružné, mnohovrstevnaté Nirvány a kde je kompozice tak hustá, že nic nemůže uniknout. Ohlasy životního otisku jsou nekonečné a trýznivé, celoživotní opakování obrovského počtu mrtvých a utrpení, které tito jedinci způsobili.

Protože světlo je pro ně prokletím, je viditelná pouze jiskra, která může být jejich spásnou milostí. Pokud jiskru přijmou, je jim nabídnuto více světla, a pokud je toto přijato, je jim poskytováno světlo, dokud není dostatek vědomí pro to, aby život mohl začít znovu od nuly. Duše se ztělesňuje ve formě, která funguje instinktivně, bez inteligence nebo paměti, která by ovlivňovala jednání, a postup z této primitivní úrovně k myslícímu, uvažujícímu a zodpovědnému jedinci může trvat tisíciletí.

Konečná spravedlnost je kosmická. Bylo nám řečeno, že Zdroj Stvořitel očekával, že všechna Jeho stvoření budou radostně a konstruktivně aktivní, aby to mohl také zažít, a na chvíli v nejhlubším starověku se to stalo. Pak Lucifer a jeho přívrženci zešíleli a od té doby se někteří z nich rozhodli způsobit obrovské utrpení, krveprolití a planetární devastaci v každé inkarnaci.

Důsledně odmítají nabídky božské milosti Nejvyšší Bytosti a jediný další způsob, jak je zastavit, je přeměnit jejich energii. Nicméně, stejně jako všechny ostatní duše, jsou podstatou Stvořitele a pouze On je dostatečně mocný, aby zvládl hustotu Jeho stvoření, která se stala dokonalými zločinci. Poté, co Stvořitel očistí svou energii tím, že uhasí veškeré vědomí a vzpomínky, vtáhne tuto esenci lásky-světla zpět do Sebe.

Existence zcela nestranných, neutrálních univerzálních a kosmických systémů spravedlnosti ani o píď nesnižuje hodnotu vašich duchovních učení. Jejich světlo pomáhá duchovně a vědomě vést společnost a současně s jejich pokrokem začnou justiční systémy sloužit všem spravedlivě a počet uvězněných se bude snižovat, dokud kriminální chování neustane. Když civilizace vzkvétá v páté hustotě, malá koule, která byla oddělenou částí duchovního světa Země, již nebude potřeba a bude daleko od planety a Nirvány.

Moji drazí, na druhé straně nadcházejícího zmatku září budoucnost Země a její civilizace. Jejich pokrok bude pokračovat, dokud nevznikne vědomí jednoty a planeta nebude zářit vibracemi lásky, radosti, harmonie a prosperity. Pokud jste se posunuli dál, můžete vidět tento nádherný svět odkudkoli a cítit velkolepý pocit naplnění, že jste pomohli své pozemské rodině ho manifestovat.

Všechny osvícené duše v tomto vesmíru vás povzbuzují a podporují vás silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge