Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. prosince 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. prosince 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Je nám ctí a výsadou přivítat Boha.

BŮH: Děkuji ti, Matthew, a zdravím vás, mé milované děti! Vaše tradiční náboženské obřady, slavnosti, nádherná hudba, zářivá výzdoba, rozsvícené stromky, dary a sdílení s potřebnými z mého stáda pozvedly vibrace do nových velkolepých výšin. Až uslyšíte nebo zazpíváte "Radost světu" a "mír na zemi, dobrá vůle lidem", ať vám tato slova zazní v srdci. Ať vás v tomto období hřejivé chvíle s rodinou a přáteli udrží na dobré náladě při vstupu do nového roku.

Když jsem k vám mluvil na začátku tohoto roku, říkal jsem, že to bude rok, který změní pravidla hry, a skutečně tomu tak bylo - dlouhá éra temné nadvlády byla přerušena! Občané protestující proti politice svých vlád, otřesy v národních ekonomikách, kritická mise Ruska na Ukrajině a vše, co se děje mimo zraky veřejnosti, přichází v božském řádu, aby osvobodilo Zemi od veškeré temnoty.

Přestože se jedná o jeden z nejvýznamnějších vývojů v celém našem vesmíru, neznamená to, že věci budou v mžiku blažené. Dojde ke zmatkům a bouřím, které můžete vnímat pozitivně, jako odklízení trosek po hurikánu, aby se věci daly opět do pořádku. Po celou dobu jste odvážně a nebojácně překonávali těžké chvíle, drazí, a nyní vám pomáhají vibrace, které vaše světlo pomohlo povznést do nových výšin. Když se dívám na svou pozemskou rodinu z místa v kontinuu, vidím předvoj vítězných nositelů pochodní, kteří vedou zástup lidí, jejichž oči jiskří vzrušením a štěstím.

Gaia a já bychom byli moc rádi, kdyby všichni v tomto duchu přivítali nadcházející odhalení, ale víme, že někteří, kteří jsou pevně zakořeněni ve vědeckých principech, náboženských dogmatech nebo institucionálních normách, to možná neudělají. Je v pořádku, když například nemohou uvěřit, že části svatých knih byly napsány zištnými jedinci, aby mohli ovládat všechny ostatní. Je v pořádku, když nemohou věřit, že to, co se učilo o vědě a historii, je většinou špatně nebo že "konspirační teorie" se říká pravdivým informacím, když vyjdou na světlo. A pokud nedokážou uvěřit, že vlády lhaly o očkování chránícím vaše zdraví a utajují své kontakty s mými dětmi v jiných civilizacích, je to také v pořádku.

Pokud mezi tyto lidi patří rodina a přátelé, naslouchejte jim s láskyplnou pozorností, ale nesnažte se měnit jejich názory - to není vaše povinnost ani právo. Všechny duše v našem vesmíru mají právo učit se tempem, které jim vyhovuje, a mají na to celou věčnost.

Někteří z vás nevědí, kdo ve skutečnosti jsem a co dělám, takže vám to řeknu, ale nejprve vám řeknu, kdo nejsem. Nejsem nejvyšší bytost vesmíru, Zdroj, Totalita, JÁ JSEM Jednota všeho. To je Stvořitel. Jsem duše spoluvytvořená archanděly, kterým Stvořitel daroval svobodnou vůli a jejího partnera, projevení - to je využití Stvořitelovy energie k uvedení vlastních myšlenek do formy nebo pohybu. Archandělé stvořili bohy - já jsem jedním z nich - a bohyně a každému z nás dali na výběr, zda na sebe vezmeme hmatatelnou podobu, nebo zůstaneme čistou energií. Já jsem si vybral to druhé.

Stvořitel si mě vybral jako nejvyšší bytost tohoto vesmíru - to znamená, abych zde vše navrhl a spoluvytvořil a pak jako dozorce nad provozem udržoval vše v chodu - a vybral další bohy či bohyně, aby plnili stejnou roli v ostatních šesti vesmírech. Každý z nás má ve svých doménách úměrně tomu moc Stvořitele.

Avšak To - jako zájmeno pro Stvořitele vyjadřující nejvyšší úctu a respekt - přidalo toto pravidlo: Nikdy nesmíme zasahovat do svobodné volby žádné duše v našich vesmírech. Bez ohledu na to, jak kruté pro ostatní nebo nebezpečné pro sebe mohou být tyto zvolené činy a jak moc bychom chtěli zasáhnout, nemůžeme. Proto se v našem vesmíru stala Země tak známou jako nádherná školní budova s věčným karmickým kolotočem. Gaia je velmi unavená poskytováním této služby a je nadšená, že ji to přestane zatěžovat, až dosáhne svého cíle vzestupu v tom, čemu říkáte 5D. Ve skutečnosti nejsou oblasti v prostoru číslovány - roviny s různou energií prostě proudí v souznění s převládajícími vibracemi.

Nyní tedy může Stvořitel učinit výjimku ze svého daru svobodné vůle a o několik desetiletí zpět ve vašem smyslu času učinil tuto výjimku: Žádná duše nesmí ve vesmíru odpálit jadernou zbraň. Důvodem je, že svobodné duše - duše natolik duchovně a vědomě vyspělé, že nepotřebují tělo - a duše cestující astrálně byly jadernými výbuchy roztříštěny. Nejde o těla, která trvají jen jeden život - jde o duše, a ty žijí věčně.

Každá duše je součástí Stvořitele a v tomto vesmíru i mnou a každá z nich je stejně ceněna a bezpodmínečně milována. Každý úlomek roztříštěné duše je životně důležitý a hledání každého z nich a následné znovupřipojení těch nalezených k sobě ve správném pořadí životů, dokud není celá duše dokonale zrekonstruována, může trvat tisíce vašich let. Neustálé hledání fragmentů bude pokračovat, dokud nebude každá duše opět celá a zdravá - tak důležitá je každá duše!

V souladu se Stvořitelovou výjimkou jsem všem civilizacím v našem vesmíru, které mají technologii, jež zabrání odpálení jaderných hlavic, řekl, aby tak učinily. Nejvíce vás zajímá, že posádky na vaší obloze nebo mé mimozemské děti žijící ve vašem středu to udělaly už "tucetkrát". Vím, že se hovoří o jaderné válce - ujišťuji vás, že k válce nedojde - občas se objeví i hrozba vyslání rakety. To není pravděpodobné, ale pokud by se to podařilo, hlavice by se stala stejně neškodnou jako všechny její předchůdkyně.

Nech mě chvíli přemýšlet, Suzy. ... Dobře, děkuji. Vím, o čem chci mluvit dál. Můžete mi říkat, jak chcete - odpovídám na všechna jména. Mé vlastní jméno je kombinací tónů a pastelových barev, takže se nedá vyslovit, a jsem bůh, takže on, jeho jsou správná zájmena a hodí se také Otec. Stejně jako ostatní univerzální generální ředitelé jsem však androgyn, rovnováha ženských a mužských energií. Gaiu, duši, která se rozhodla ztělesnit jako planeta a má ženskou energii, můžeme právem nazývat Matkou Zemí a mou dcerou.

S nepostradatelnou pomocí Sola - duše, kterou nazýváte Sluncem a jehož energie je převážně mužská - jsme s Gaiou využili nevyčerpatelnou energii lásky-světla Stvořitele, abychom spoluvytvořili planetu zářící přírodními krásami a velkolepými formami života v celé živočišné a rostlinné říši. Když jsme skončili, celá planeta, kterou jsme nazvali Terra, byla rájem - biblickou rajskou zahradou. Lidé, zvířata i rostliny si uvědomovali své spojení mezi sebou navzájem i s námi, svými spolutvůrci. Všichni spolu žili v míru a spokojenosti a komunikovali spolu zvukově i telepaticky. Bohužel, nakonec to s námi začalo jít z kopce, ale Gaia a já jsme nadále milovali a pečovali o jednu civilizaci za druhou.

Jsem spojením každého člověka a všech ostatních forem života na Zemi - zvířata a rostliny jsou také duše -, takže se na mě jako na naši Celistvost vztahuje všudypřítomnost, ale vševědoucnost, všemohoucnost a dokonalost nikoli. Ty se vztahují pouze na Stvořitele, který je čistá láska a vyjadřuje ji jako světelnou energii a kosmické vědomí.

Mé drahé děti, mnohé z toho, co vás o mně učili, bylo vymyšlené a některé z toho ani nedává smysl, že? Jak mohu být milujícím Bohem a zároveň hněvivým Bohem pomsty? Každá duše v mém stádu je mou součástí - proč bych posílal některou ze svých částí na místo, kterému náboženství říká peklo? Proč bych měl některým svým dětem říkat, aby zabíjely jiné, protože jejich náboženské přesvědčení se liší? Proč bych si myslel, že ze všech mých dětí je jen jedno hodno mého oslovení "synu"? Nic z toho, co se mi připisuje, není pravda!

Odbočil jsem, ale chtěl jsem alespoň tolik uvést na pravou míru.

Nyní se prosím zamyslete nad tímto: Abych byl na stejné úrovni jako Stvořitel, musel bych být dokonalý. Na úrovni duše jsme všichni neoddělitelní, takže pokud byť jen jedno z mých dětí má nějakou slabost, nemohu být dokonalý - abych mohl říct, kolik jich mám, nemáte dost velké číslo. Máme-li mít v našem vesmíru dokonalost, některé z mých vzdálených oveček se musí rozhodovat moudřeji a laskavěji. To není odsuzování, to je fakt.

Stvořitel a já se lišíme v jiném ohledu. Jako Zdroj všeho existujícího si je Stvořitel vědom toho, co duše v celém vesmíru dělají, ale není osobně zapojen do jejich životů. Já vím jen to, co duše v našem vesmíru dělají, a osobně se účastním života každé z nich. Také odpovídám na modlitby každé z nich. Možná nedostanete to, co chcete, mé drahé děti, ale vždy dostanete to, co potřebujete, abyste zůstali na cestě k tomu, co jste si vybrali ve smlouvách svých duší. A pokud se modlíte za druhé, mají jejich smlouvy přednost před tím, co pro ně chcete vy.

Kromě dodržování Stvořitelova nařízení o svobodné vůli mi nebyla dána žádná omezení ani pokyny, takže jsem tento vesmír založil na službě druhým. Většina mého stáda se s tímto uspořádáním "pomoc jeden druhému" vyrovnává dobře, ale někteří se chovají, jako bychom byli samoobslužnou organizací.

Dále jsem vytvořil zákony, kterými se řídí veškerý zdejší život, kde věda a duch jsou jedno a totéž, láska-světelná podstata Stvořitele. V žádném ze zákonů není žádné posuzování, zaujatost, odhadované výpočty nebo odchylky. Základem života všech druhů a veškerého dění je přesnost frekvencí a vibrací.

Nejzákladnější zákony se týkají elektronů, fotonů, magnetismu, gravitace, hmoty, pohybu a zachování. Některé z nich vstupují do hry při tvorbě velkých sfér, kde se kolem mocného centrálního prostoru, který přitahuje pevné částice, vytvářejí různé druhy vrstev, některé s jeskyněmi a jezírky v dutých oblastech. Lidé, kteří vyvinuli technologii v míře, která by vás ohromila, obývají duté oblasti planet, kde se povrch stal nehostinným nebo si jako útočiště zvolili izolaci. Vašimi nejbližšími sousedy je několik vysoce vyvinutých civilizací, které žijí ve městech od skromných až po podivuhodná v nitru Země.

Jeden zákon udržuje všechna nebeská tělesa v uspořádaném pohybu, aby se nesrazila, a jiný zajišťuje podmínky pro rozkvět veškerého života na planetách i uvnitř nich. Ano, vím, že ke srážkám dochází a civilizace byly vyhlazeny, ale není to kvůli chybám v zákonech, je to akce iniciovaná nespokojenými členy stáda, do které nesmím zasahovat. Ve vší spravedlnosti ke Stvořiteli, zamýšlel svůj dar svobodné vůle využívat moudře a benevolentně, a tak se také stalo, než Lucifer zabloudil. To energeticky připravilo půdu pro nejrůznější spoušť v našem vesmíru - to, co někteří nazývají Satanem, jsou energetické proudy nasměrované destruktivním způsobem.

Pak jsou tu zákony o aktivitě a reaktivitě prvků ve vzduchu, vodě a půdě; teplo; kapalné, plynné a pevné skupenství. To, že se žádná civilizace nesmí plést do záležitostí jiné civilizace, pokud o to nepožádá, je zákon - "dobré" duše to ctí, "nedobré" ne. Mnoho zákonů se týká obrovské rozmanitosti genetických materiálů a složení a fungování těl. Například ze spojení spermie a vajíčka se vyvine dítě stejného druhu a ze žaludu vyroste mohutný dub.

Zákon týkající se komunikace, který zahrnuje telepatii, dává každé duši jedinečnou frekvenci a moji vyslanci všechny znají. Andělé strážní, ostatní v andělských sférách a nesčetní duchovní průvodci reagují podle potřeb každé duše. Právě tyto jedinečné frekvence upozorňují mé děti v duchovních světech na blížící se příchod milovaných osob, aby se mohly shromáždit a přivítat je.

K zákonům, které se mých dětí dotýkají důvěrněji, protože jde o individuální volby, jsem přidal vedení na úrovni duše - vědomí, intuici, instinkt, inspiraci a touhu. Jedním ze zákonů, kde jsou obzvláště užitečné, je synchronicita - to znamená, že se objevují události nebo okolnosti, které odpovídají cílům ve smlouvách vaší duše a dohodám před narozením, jako když se jedny dveře zavřou a druhé se otevřou, abych tak řekl. Zákon inkluze se vztahuje k poznání na úrovni duše, kde jsou známy všechny pravdy, a to, co nazýváte karmou, je zákon příčiny a následku. Není to odměna ani trest, je to příležitost dosáhnout vyrovnaného celoživotního prožívání, abyste se mohli dále vyvíjet.

Nejznámější z mých zákonů je ten o přitažlivosti. Energie soustředěných myšlenek a pocitů vystřeluje do kolektivního vědomí a přináší zpět to, co nejvíce odpovídá zaměření. Další část tohoto zákona není příliš známá: Energie myšlenek a pocitů všech lidí na planetě kolektivně určuje, co se děje ve vašem světě. Zákon záměru dává záměru vlastní energii, oddělenou od energie činu, a zákon božské milosti, který zabraňuje nechtěným katastrofám, také posiluje bojující duše, které o tuto pomoc žádají.

A pak je tu zákon, který některá náboženství vykládají jako to, co přijde po smrti - nejprve soudný den a pak rozhodnutí: nebe, nebo peklo na věčnost. Skutečný zákon je jednoduchý a okamžitý. Když fyzické tělo zemře, éterické tělo a psychika člověka automaticky přejdou do části duchovního světa, kde je energie stejná jako energie jeho života, která je okamžik po okamžiku zaznamenána v Akášických záznamech. Životy v duchu zahrnují příležitosti k růstu a přípravu na další fyzický život.

Není to zákon, ale pro mou pozemskou rodinu by možná mělo - dýchejte zhluboka a rytmicky. To zmírňuje napětí a udržuje hladký tok energie, takže se neucpává a nezpůsobuje bolest nebo nemoc. Také to uvolňuje cestu informacím na úrovni duše, aby se snadněji dostaly do vašeho vědomí.

Kromě toho, že si přeji, abyste vždy správně dýchali, jak cítím, že se daří mému já na Zemi? Jsem nadšený z většiny, která je ohleduplná, starostlivá, upřímná, laskavá, vděčná a štědrá. Ale upřímně řečeno, ta houževnatá parta, kterou nazývám neslušnými členy svého stáda a kterou vy nazýváte temnými, je znepokojující. Nebudou tu však už dlouho, protože světlé síly, neboli Bílé klobouky, jak říkáš, odstraňují jejich jámy temnoty.

Osvobození světa od dlouhých, předlouhých věků temné nadvlády a jeho přeměna ve svět, jehož základem je láska, je obrovský podnik s kulturními, filozofickými, ekonomickými, ekologickými a řídícími ohledy. K šíření vize, moudrosti, dobré vůle a vzájemného respektu po celém světě je zapotřebí hodně světla - drazí, vyzařujte dál vysoké vibrace svého světla!

Zopakuji ještě něco, co jsem řekl loni v lednu, protože je to také důležité: Vždycky jsem si přál, aby moje pozemská rodina žila radostně, společně a rozmanitě a obohatila tak svůj život. Chci, aby se lidstvo navzájem milovalo a respektovalo a aby příroda - i ona je mou součástí - zachovávala krásu planety a prosperovala v její hojnosti.

Takový naplněný život přeji vám všem dobrovolníkům! Ano, jste tu s posláním a odvádíte skvělou práci, když inspirujete rodinu na Zemi, aby se probudila a projevila Zlatý věk planety. Vděčnost, kterou k vám Gaia a já cítíme, je bezmezná!

Ale, mé milované děti, chci, aby vaše životy byly víc než jen vaším posláním - hrajte si, smějte se, zpívejte, tančete, buďte radostní, objímejte stromy a mějte se rádi!

Suzy, děkuji ti, že jsi přijala mé poselství, a děkuji ti, Matthew, že jsi mi dovolil být dnes poslem. Přál bych si, aby mě všechny mé děti na Zemi slyšely, když k nim mluvím osobně, a to dělám často. Jednou se jim to podaří.

MATTHEW: Děkujeme ti, Bože! Snažíme se být pouční a povzbudiví, ale slova od tebe mají mnohem větší dopad než ta naše.

Nyní tedy, drazí bratři a sestry, opakujeme Boží slova - hrajte si, smějte se, zpívejte, tančete, buďte radostní, obejměte strom a mějte se rádi!

Světelné bytosti v celém vesmíru vám na vaší pozemské cestě stále fandí a podporují vás silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge