Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. října 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. října 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Poslední dějství před pádem opony v dramatu světlých a temných sil, které se odehrává na Zemi, je stále aktivnější.

Patří sem vykořenění posledních pevností iluminátů, mezinárodní spojenectví pro povznesení života na celém světě, rostoucí počet temných myslí a srdcí, které jsou odváděny z planety, odhalení jejich dvojníků a další pravdy, které se začínají objevovat. Národy přispívají k pádu ďábelské globální sítě, o jejíž existenci nemají ani tušení. Tím, že požadují, aby jejich vlády sloužily potřebám občanů, pomáhá rostoucí síla občanských hnutí snahám mezinárodní skupiny zbavit země všech jednotlivců, kteří slouží této zlověstné síti.

Ilumináti stále ovládají globální ekonomiku, mainstreamová média, cenzuru sociálních sítí a několik národních vůdců, ale systémy, které jsou pro udržení jejich kontroly zásadní, se rychle rozpadají. Přesto prosím nečekejte, že odejdou mírně. Po tisíciletí se loutkám temných sil dařilo utlačovat a klamat masy a ti, kteří jsou stále mezi vámi, mají klamné myšlení, aby se tlačili vpřed směrem k ovládnutí světa. Ačkoli to bude cvičení v odporné marnosti, dokud budou moci vyvolávat chaos, strach a zmatek, budou to dělat. Proto je praktické mít po ruce nějakou hotovost a zásoby potravin na několik týdnů pro svou rodinu a domácí zvířata, jakož i další zásoby užitečné při standardních mimořádných událostech.

Ilumináti opět šíří zlověstné varování, že každým dnem se osa planety náhle převrátí a vyhladí veškerý život. Ne, to se nestane! Od té doby, co vzdálené civilizace před osmdesáti či kolika lety napustily Zemi obrovským množstvím světla, se zemská osa postupně vrací do správné polohy. Temní spoléhají na falešné informace, jako je "převrácení osy", aby vyvolali nízké vibrace strachu, které potřebují ke svému přežití.

Pokud jste slyšeli o neobvykle silné sluneční erupci nebo o něčem jiném, co má globální rozměr, co se brzy stane, vězte, že temní to budou prezentovat jako něco, co je plné strachu. S radostí vám oznamujeme, že to, co se brzy blíží, je příval světelné energie lásky, který nemá v tomto vesmíru obdoby! Nezpochybnitelné účinky tohoto spolutvoření Boha, Gaii, Sol a světelných sil na planetě i mimo ni se budou lišit podle ochoty jednotlivců přijmout intenzivní světlo i podle jejich osobního přesvědčení. Říkáme tedy, že je to světlo Kristovo, ale ne "druhý příchod Krista", a rozhodně to není zvěstování "konce časů" podle katastrofistů.

Když očekáváte tuto slavnou božskou událost, vězte, že jste skvěle připraveni zvládnout nadcházející bouři způsobenou posledními záchvěvy iluminátů. Vaše celoživotní zkušenosti s pomocí civilizacím ve stejných podmínkách jsou důvodem, proč jste chtěli být tam, kde jste, a proč jste byli vybráni. Právě na to jste trpělivě čekali během této nejzajímavější éry v dějinách Země! Vaše jistota, že osvobození vašeho světa od temnoty je blízko, pomůže ostatním cítit klid a optimismus namísto strachu a pesimismu - to je vaše mentorská role v nadcházejících týdnech.

Víme, že když mnoho lidí prožívá dlouhodobé těžkosti, není snadné myslet na to, že využívají této jedinečné příležitosti dokončit všechny karmické lekce v jednom životě namísto několika. Netuší, že se rozhodli dosáhnout rovnováhy, kterou potřebují k postupu ze třetí do čtvrté hustoty ve statusu vývoje duše. Až však přejdou do nirvány, ti, kteří budou úspěšní, budou mít velkolepou oslavu, ti, kteří zjistí, že mají před sebou ještě kus cesty, budou ctít svůj pokrok a budou rádi, že jsou opět v duchovním světě, a duše, které snášely nevybrané drsné životy, se budou radovat, až zjistí, že získaly skoky vpřed ve vývoji.

Zpátky k Zemi. Vysoké vibrace vašeho soucitu, péče a empatie vyzařují naději lidem žijícím v hrozných podmínkách. Naděje je naplněna světlem a to jim také pomáhá snadněji zvládat břemeno bezdomovectví nebo chudoby.

Milované sestry a bratři, nemyslete si prosím, že přehlížíme, že i vy zažíváte těžké výzvy, neúspěchy a smutek! Rozdíl je v tom, že vy víte to, co většina ostatních neví: Každá duše má vždy pomoc Božích vyslanců - andělů, duchovních průvodců a milovaných lidí v duchovních světech. Ti sice nemohou zasahovat do smluvních ustanovení duše, ale je jim dovoleno dávat útěšná znamení své blízkosti, pomáhat zmírňovat nezvolená traumata a pošťuchovat způsobem, který lidi udržuje na správné cestě při volbách smlouvy. Víte, že máte využívat univerzální zákon přitažlivosti ke svému prospěchu, zatímco většina ostatních ho nevědomky využívá ke své škodě, a vy víte, že Zemi a jejím obyvatelům pomáhá nespočet členů obrovských mocných civilizací nesčetnými způsoby.

Nyní se budeme věnovat další aktuální záležitosti. "Matthew a další poslové světla hovoří o důležitosti odpuštění. Jak může někdo odpustit lidem, kteří páchají nevýslovná zvěrstva, jako to dělají satanisté? Pokud jsou to reptiliáni, kteří předstírají, že jsou lidé, platí pro ně ještě odpuštění?" Nejprve si řekněme, že odpuštění, stejně jako láska, začíná u sebe. Pouze když člověk miluje sám sebe a odpouští si domnělé nebo skutečné křivdy, může tyto pocity rozšířit i na druhé. A láska, která zahrnuje odpuštění, není pochopitelná.

Láska je mnohem, mnohem víc než cit, za který je považována! Je to stejná energie jako světlo, nejmocnější síla ve vesmíru a původ všeho existujícího. Je složením duše, božského já každého života v tomto vesmíru. Schopnost cítit a přijímat lásku je neomezená, stejně jako způsoby, jakými ji lze vyjádřit. Matko, vlož prosím datum našeho poselství, které obsahuje některé z "každodenních" způsobů, jak může každý poslat energii lásky proudící po celé planetě a tím vyzařovat nádheru lásky do jiných světů. Bude to užitečná připomínka pro dlouholeté čtenáře a cenná informace pro probouzející se hledače duší. [Poselství z 13. prosince 2018 - www.matthewbooks.com.]

Děkuji. Nuže tedy, odpuštění je vrozená schopnost duše oddělit činy člověka od duše-já nebo božského já či JÁ JSEM a neodsuzovat duši. Není to okamžitá reakce, jako jsou emoce - například extáze matky držící své novorozeně, úleva turisty, který se vynoří z lesa poté, co se na tři dny ztratil, nebo vděčnost za nabídku pomoci k dokončení náročného úkolu. Odpuštění, jehož součástí je soucit a pochopení, přichází spíše postupně a nikdy neznamená toleranci nebo schvalování zraňujícího chování jakéhokoli jedince, natož pak bezohledných činů!

Lidé, kteří se dopouštějí ohavných zločinů, přicházejí na svět jako čistá láskyplná světelná esence Stvořitele, zdroj energie, kterou duše využívají k tomu, aby projevily svá těla jako lidé, reptiliáni nebo jakýkoli jiný druh v tomto vesmíru. Z důvodů, které jsou pro každého z nich jedinečné, začnou někteří jedinci podléhat vábení moci a jednají podle tohoto vábení prostřednictvím podlosti, záludnosti a lži.

Jak se toto chování stává rozsáhlejším a krutějším, světlo v těchto jedincích stále slábne, až se z prostoru srdce stane temná prázdnota, v níž neexistuje svědomí ani jiné vedení duše k vědomí. S jedinou jiskrou světla, která je životní silou těla, se stávají zajatci temných sil a působí jako jejich loutky. To se stalo nejslabším duším ve vesmírné rodině, satanistům. Stali se schopnými s radostí páchat činy, které jsou pro ostatní lidi všech druhů ve všech civilizacích nevyslovitelné, nemyslitelné.

Není pravděpodobné, že by někdo mohl k těmto jedincům cítit upřímnou lásku, nebo k nim být i jen neutrální, ale je možné je nenávidět. Nenávist není opakem lásky, je to absence lásky, hluboce zvnitřněný pocit, který pramení z ega a jeho nízké vibrace, tvoří bariéru mezi duší a vědomím. To vede k rozladění a při fyzické smrti jsou jedinci, kteří nenávidí, automaticky vtaženi fyzikou tohoto vesmíru do velmi nízké úrovně mnohovrstevnaté nirvány, kde je vše v souladu s vibracemi těchto jedinců. Žijí v těchto neutěšených podmínkách, dokud nejsou ochotni přijmout světelnou energii lásky, která může nahradit všechny stopy nenávisti, a někteří to ve vašem pojetí času odmítají po celá staletí. Tak destruktivní je nenávist!

Odpuštění pochází z božství duše, z božského já, stejně jako láska. Vyzařuje vysoké vibrace, které povznášejí srdce a mysl odpouštějícího, jenž vysílá do světa hojnost světla a roste ve vývoji duše. Po přechodu z fyzického života vstupují osoby, které odpouštějí, do jedné z nejvyšších vrstev nirvány, kde žijí aktivně a harmonicky v úžasné rozmanitosti tohoto duchovního světa, dokud nejsou připraveny inkarnovat se do vyspělého světa v souladu se svým vyvinutým postavením a volbou. Tak mocné je odpuštění!

Ano, odpuštění se vztahuje i na reptiliány, s nimiž jste energeticky propojeni na úrovni duše stejně jako se všemi ostatními životy všech ostatních druhů v celém tomto vesmíru. A opravme mylný názor, že reptiliáni jsou bezbožný druh. Mnohem více duší, které se inkarnují jako reptiliáni, je dobrotivých než zlomyslných a jedinci každého z těchto přesvědčení byli nebo stále jsou ve vašem středu. Někteří páchají činy čistého zla a jiní žijí ve světle. Mnozí členové věčně bdělých mimozemských speciálních jednotek, kteří patří mezi nejúčinnější pracovníky světla na planetě, protože mohou využívat všechny své vrozené schopnosti, jsou reptiliáni. [Poselství z 3. března 2022 obsahuje vysvětlení těchto sil, jejich schopností a vlivných pozic].

Nyní se budeme věnovat četným otázkám a komentářům týkajícím se královny Alžběty II. Je pravda, že před časem zemřela, a podle členů speciálních sil bylo odložení oznámení částečně způsobeno úředníky v londýnské City, evropském finančním centru iluminátů s globálními chapadly, kteří chtěli, aby do pokladny nejdéle vládnoucí a mezinárodně uznávané panovnice světa dál proudily peníze.

Evropská královská rodina je jednou z nesourodých skupin působících takříkajíc pod "deštníkem" iluminátů a vše, co tato tajná společnost dělá, je strategickou součástí širšího obrazu. Je tedy velmi pravděpodobné, že rozhodnutí konečně oznámit smrt královny Alžběty je pro ně důležité, ale jeho význam neznáme. Možná je to jen odvedení pozornosti od jejich zoufalé situace, protože se jim daří tak málo z jejich programu.

Královna byla plaz, stejně jako její choť, princ Phillip. Nakonec staletý záměr udržet čistou reptiliánskou krevní linii prostřednictvím sňatků v rámci královských rodin přinesl oslabené rysy. Aby se tomu zabránilo, byla většina manželů a manželek generace prince Charlese a jejich potomků vybrána z lidských pokrevních linií. Královnin soukromý život se značně lišil od královské panovnice, kterou bylo vidět na veřejnosti, a i když byla pro to, aby elitáři vládli masám, nebyla pro vyvraždění drtivé většiny obyvatelstva jako prostředek k dosažení světovlády.

Nevíme, jak dlouho budou chtít lidé ve Spojeném království pokračovat ve své ceremoniální monarchii - ještě nezjistili, že už delší dobu vystupují jako členové rodiny dvojníci, kteří vypadají stejně - ale můžeme vám říct, že ve Zlatém věku Země žádné monarchie nejsou.

Drahá rodino, jak se tato eony stará globální hra chýlí ke konci, vaše vytrvalost v pravdě světla je i nadále neocenitelná při pomoci pozemské civilizaci manifestovat Zlatý věk planety. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí a podporují vás bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge