Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. května 2023

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. května 2023

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Na světové scéně se objevují důkazy o reakci na stále sílící světlo. Izraelci protestují proti reformě soudnictví, kterou prosazuje premiér Benjamin Netanjahu, jehož cíl posílit vliv Iluminátů v této zemi se hroutí. Súdánští civilisté opět bojují za nastolení demokracie ve své zemi, kde Ilumináti – aktuálnější označení Deep State – udržují konflikty a násilí v ohni. No a někteří novináři ve Spojených státech se konečně zabývali neidentifikovanými vzdušnými jevy, neboli UFO, a možností mimozemských civilizací.

Většina důkazů, že Země je osvobozena od dlouhých věků temnoty, není ale vůbec zřejmá a my se podělíme o to, co se děje v naší oblasti. „Bílé klobouky“, jak někteří nazývají lehké síly, odřízly zdroje financování aktivit Deep State na Ukrajině, takže fiskálně je válka u konce, i když ruské jednotky pokračují v lokalizaci a ničení temných operací po celé zemi. Více národů podniká mimo obchodní systém, o kterém ekonomové vědí, že jde o miliardy počítačových transakcí bez ekonomického základu.

Pracovníci Deep State po celém světě jsou zatýkáni, souzeni, usvědčeni a popraveni nebo jednoduše zavražděni za svou známou roli v „pandemii covid-19“, obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, výrobu biologických zbraní nebo jiných ohavných aktivitách. Připravují se plány na uvážlivé odstranění prezidentské administrativy Spojených států, kde „prezidentem“ je herec s maskou řízený Deep State a další hlavní představitelé jsou podobní dvojníci najatí na ztvárnění skutečných osob, z nichž některé jsou mrtvé, jiné zatčené, nebo se skrývají.

Tato a další fakta budou odhalena ve fázích, kdy moudré mysli považují za rozumné tak učinit a mluvit o výsledných reformách. Slyšet, že osoby v pozicích moci a další dobře známí jedinci jsou zapojeni do temných aktivit, bude pro nic netušící obyvatelstvo šokující a zjištění, že známé systémy, postupy a instituce se budou měnit, může být děsivé pro lidi, kteří byli naprogramováni věřit tomu, že „úřady“ slouží nejlepším zájmům.

S vážně znějícími ekonomickými zprávami, které se na internetu jen hemží, je pochopitelné, že mnoho milionů se obává, co se stane se spořicími účty a investicemi. Nebojte se, že přijdete o své peníze – vesmírný zákon přitažlivosti vrátí z univerzální polévky to, co odpovídá energii těchto myšlenek. Až bude nový globální ekonomický systém implementován, bude vynaloženo maximální úsilí, aby nedošlo k přerušení přístupu k čestně vydělaným penězům, ať jsou kdekoli, a všechny národní měny budou mít stejnou hodnotu a budou kryty zlatem a jinými drahými kovy.

Jak bylo uvedeno v předchozích zprávách, nejsme finanční poradci, ale opakujeme náš návrh utratit vaši kryptoměnu, kterou ovládají Rockefellerové, místo očekávání, že bude vždy k dispozici. Neříkáme, že digitální ekonomický systém nebude bezpečný, říkáme, že Rockefellerové mohou svůj systém vypnout několika kliknutími počítače.

Mluví se o jaderném útoku a odvetě – pokud k tomu dojde, členové mimozemské rodiny nedovolí, aby fungovaly jakékoli jaderné zbraně. Ignorujte prosím všechny zprávy o ponuré budoucnosti Země v důsledku klimatických změn a všechny „fundované“ rady, abyste byli připraveni na další pandemie.

Milovaná rodino, zmatek, lži, násilí a strach jsou nevyhnutelné, když se svět třetí hustoty osvobozuje od eonů temnoty. Nepamatujete si své životy, které vás dobře vybavily silou, moudrostí, odvahou a vytrvalostí, abyste úspěšně zvládli misi, ke které jste se přihlásili.

To je důvod, proč je součástí božského plánu, aby poslové světla rozptýlili vaše obavy a nabídli vám jasno v dění, abyste mohli vytrvale vyzařovat vysoké vibrace světla důvěry, jistoty a optimismu. Říkejme tomu „vědomá podpora“. Božský plán je trefou.

Pro vás osobně a pro pomoc pozemské civilizaci má stejnou hodnotu „duchovní podpora“. Spolu s neustálým zasíláním bezpodmínečné lásky jsme poskytli nadčasové informace, které potvrzují vaše intuitivní znalosti, a které předáte probouzejícím se duším. Z našeho vědomí si kolektivního vědomí víme, že mnoho lidí obviňuje Boha za žalostný stav světa a jiní mají pocit, že je opustil. Tyto pocity pramení z nepochopení toho, kdo je Bůh a kdo jsou oni, a tento nedostatek porozumění zdržuje jejich duchovní a vědomý pokrok.

Je tu ještě jedna věc, a to nás přivádí k otázce čtenáře, která je podobná těm, které dostala moje matka: „Proč Bůh dovolil některým ze svých dětí, aby použily svou svobodnou ke způsobení velkého utrpení tolika jiným? Před lety o tom a souvisejících otázkách mluvila moje matka s Bohem a požádal jsem ji, aby okopírovala několik částí jejich mnoha dlouhých rozhovorů. [ Následující úryvky „Rozhovory s Bohem“ ze sekce Illuminations for a New Era.]

SUZY: Řekl jste, že zažíváte přesně stejnou radost nebo bolest jako každé z vašich dětí kdekoli kvůli vaší neoddělitelnosti s námi všemi.

BŮH: Mnohokrát jsem ti to říkal, Suzy.

Ale také zažíváte zlo těch, kteří způsobují takové utrpení druhým. Jak to vnímáš?

Mé dítě, představte si, jak se cítí ptačí mládě, když je vytlačeno z hnízda jiným. Mysli na jeho šok a strach z pádu, jeho bolest z fyzického zranění a zděšení z toho, co se stalo a co bude následovat, které ani nedokáže pochopit. Cítím stejné vyděšení, bezmoc těch částí mě, které tolik spadly ze světla, že si libují v tom, čemu říkáte zlo. Co z nich bude?

Jestli nenávidím utrpení, které způsobují druhým? ANO, a posílám světlo, aby dosáhlo duší těch bytostí, které způsobují utrpení. Ale je na každém jednotlivci, jako nedotknutelné části mě fungující nezávisle, zda na světlo zareaguje nebo ne. Je mi smutno víc, než si dokážete představit, když temnota vzplane, zvláště když taková nevinnost trpí, často je zabita, protože jak víte, ne všichni si vybrali to, co fyzicky snáší.

….

Zda si přeji, aby všechny mé části byly ve světle, ve kterém jsem byl stvořen? Ano! Kdo by si nepřál vrátit dokonalost Stvořitele? Ale nevyjadřuji odsouzení ani trest žádné ochabující části mého já. Jsem zde, abych odpověděl na to, co nazýváte modlitbami za „božské“, stejně jako jsem vázán zákony svobodné vůle Stvořitele, které jsou nastaveny v rámci parametrů mých provozních sil, pokud učiněná volba není ve světle.

….

Stále si nemyslím, že jsi mi řekl, zda jsi opravdu spokojen s postupem světla proti temným silám na Zemi.

Chápu, mé dítě. Velmi dobře, jedním slovem NE! Jak bych mohl být spokojený, když tolik aspektů mé duše pláče v mukách a nedostatku, a jiné jsou toho příčinou? Když je mnoho mých dětí okouzleno satanským uctíváním, které oplývá tak rozšířenými rituály mučení a zabíjení, že by to vaše mysl nezvládla? Když některé z mých dětí klesly tak daleko od světla, že vládnou tyranií a ničí všechny, kdo se jim postaví? Když tolik mých dětí žije ve strachu a hrůze nebo umírají kvůli skutkům těch druhých, kteří jsou také mými dětmi? Když klam a korupce překypuje do té míry, že žádná pravda není osvětlena, leda když ji světlo odhaluje natolik, že dozvědět se pravdu zničí ty, kdo lžím uvěřili?

Ale, má drahá Suzy, jsem schopen vidět širší horizont, plnou míru tohoto konfliktu, a když vidím světlo, které dnes vyzařuje z duše, která byla včera zamlžená, více nakloněná k ovládání temnotou, raduji se z toho, že se ztracený – „marnotratný syn“ – vrací. Když vidím velké oblasti, jako město ve vašem myšlení, kde světlo vychází ze srdcí, která byla dříve chladná a temná, raduji se!

Chtěl bych vidět CELÝ pozemský život v míru, lásce, sdílení, péči a službě jeden druhému? JISTĚ ŽE! Ale mám sílu lusknout prstem a bude to tak? Ty víš, že NE! Posílám tedy svou lásku a světlo všude, do každé duše, a mohu se také radovat v kapsách světla, spíše než přebývat v kapsách temnoty a brečet, jak vidíte.

Ano, Bože, vidím to tak dobře, jak mohu, protože snažit se představit si, co všechno musíš cítit, je zdrcující. Cítíš se tak někdy ty?

Pokud na mě budeš myslet jako všechny mé děti, pak musíš vědět, že se skutečně cítím odpovídajícím způsobem ohromen.

Děkuji matko. O několik let později mě Bůh požádal, aby do jednoho z našich přidal jeho poselství, a já jsem požádal svou matku, aby okopírovala příslušné části. [ Následují výňatky ze zprávy z 1. srpna 2007. ]

BŮH: Mnozí z vás přemýšleli, kde jsem, zatímco se ve vašem světě odehrává tolik zuřivosti. Jsem tu, abych vám řekl, že jsem přesně tam, kde jsem byl od prvního dne tohoto vesmíru – všude! – a mám k tomu docela dost co říct.

….

…mnozí POTŘEBUJÍ změnit svá přesvědčení, a zde jsou první dvě, (1) Vaše individualita znamená, že jste odděleni od všech ostatních, a (2) Já jsem vesmírná supersíla, která vše řídí. Jste rozhodně jedinečný jedinec, ale také jste neoddělitelnou částí mě a všech ostatních kdekoli, a jsme to VŠICHNI v tomto vesmíru, kdo způsobuje, že se věci dějí.

Hmmmmm. Takže jsi větší, než sis myslel, a možná já nakonec tak velký nejsem. Ne tak docela, moji drazí. JSME společně JEDNA úžasná síla s nekonečným a věčným potenciálem – takže ano, raději věřte, že JSEM mocný! A není to proto, že bych tě ovládal – neovládám. Je to proto, že vy a veškerý ostatní život v tomto vesmíru jste mým Bytím ve všech vašich formách prožívání – společně JSME tento vesmír!

K víře mám ještě co říct, ale pojďme si promluvit o tom, proč tě nekontroluji, což je hodně podobné tvé myšlence, že nechávám, aby se špatné věci dějí dobrým lidem. Takto to chodí: Stvořitel, vládce vesmíru – všech vesmírů – vám dal svobodnou vůli vyjádřit, co chcete, a nám vládcům vesmíru dal zákon, který musíme poslouchat: Držte se mimo rozhodnutí částí vaší duše!

….

Přesto v tom mám prsty. Stvořitel promyšleně vložil do tohoto zákona o svobodné vůli mezeru, která mi umožňuje vložit svědomí jako součást vašich duší, a to je to, co vás může udržet na vaší přímé cestě, pokud to budete chtít. … Máte také instinkt, intuici, inspiraci a smysl pro čest – to jsou další ingredience, které vkládám do duší, které vám také pomáhají znát, co je pro vás správné a co špatné.

….

Jak k celé té smutné situaci došlo? Byla to práce temných sil mimo planetu, která je bez svědomí, bez světla kromě jiskry života. Síly „zajaly“ mé děti na Zemi se slabou vůlí, které se nechaly chytit lákadlem moci a peněz, a jako loutky držely všechny ostatní mé děti v otroctví strachu, chudoby a nevědomosti. Potřeba duší po vyrovnaném prožívání to držela až doteď – odvěký kolotoč se zastavuje.

….

Co se stane s dušemi, které se nikdy nedozví o našich poselstvích? Půjdou na místo naladěné na energii, kterou v průběhu života vydávají ve skutcích a motivech. Někteří budou cestovat se Zemí, protože žijí „zbožně“ jednoduše tím, že dbají na poselství své duše. Žijí ze svých srdcí, kde leží bezpodmínečná láska, laskavost, čest, pravda, soucit a touha pomáhat druhým.

Někteří si tím projdou znovu – tyranií, násilím, korupcí, lží, ovládnutím náboženstvím – a začnou si klást otázky a uvažovat, což je další šance vymanit se z temné kontroly. Ale ne na Zemi. V našem vesmíru jsou další místa třetí hustoty, kde bude bezuzdná neúcta k životu pokračovat, dokud všechny části mé duše nepoznají pravdu o svém božském já.

A někteří devolvují a začnou znovu od nuly. Jsou to ti, kdo vytrvale volí temnotu před LÁSKOU, stejnou energií Stvořitele Zdroje jako světlo. Těm duším, které začnou pouze se základním instinktem, bude světlo zářit neustále, a když světlo přijmou, vybaví si špetku inteligence. Jakmile přijmou více světla, vzpomenou si na špetku schopností a tak dál. Tohle není trest, je to šance pro tyto části mého já začít znovu bez jediného náznaku temnoty.

Je toho docela hodně k zamyšlení, že? Zatím je čas, moji milovaní, ale upřímně řečeno ne moc, rozhodnout se, co chcete. Ať je to cokoli, budu to ctít, a pokud je to pomoc, požádejte a bude vám poskytnuta!

Děkuji matko. Drahé sestry a bratři, duše, které jsou zmatené a ustrašené, budou hledat uklidnění od jednotlivců, jako jste vy, vysvětlení a povzbuzení. Bude užitečné přečíst si celé dlouhé Boží poselství.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují na každém kroku vaší cesty po Zemi jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge