Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 14, 2010

SaLuSa, May 14, 2010

В крайна сметка времето няма да чака никой човек, защото трябва да бъдат постигнати определени цели, за да ви подготвят за Издигането. Прочистването на Земята е жизненоважно и необходимо, за да се изчистят кармичните ви отговорности към Майката Земя и ние не желаем много да оказваме голям натиск през последните месеци, които остават преди края на 2012 г. Можем да го направим, но искаме вие да играете важна роля в тези дни. Тъй като възвръщате силата си, енергиите ви би трябвало да бъдат насочени към създаването на едно ново общество, което е управлявано от Закони, които се прилагат едновременно справедливо и честно. Много неща, които съществуват, не са в съответствие с тези цели и това, което може да ги промени, е вашето влияние и изисквания. Говорете ясно и открито, Мили Мои и гласовете ви ще бъдат чути, и ще има благоприятни промени.

Ние съкровено желаем да ви видим да плавате през последните дни на дуалността и от доста време ви се дават напътствия, за да го направите. Ако преживявате трудности, особено, когато са засегнати други хора, моля имайте предвид, че през оставащото време се изпълняват големи кармични обещания. Това се случва с вашето разрешение и сътрудничество и нещо повече, на всеки, който е докоснат от това, което се случва. Чрез едно по-информирано разбиране, вие би трябвало да сте подготвени за изхода и в състояние да се справите с него с лекота. Ако чувствате, че ви е била дадена ролята на жертва, помнете, че вие сте се съгласили да я приемете. Вижте това като възможност да изразите себе си като душа, която оставя назад старата система, където обикновено се разпределя вината. Уроците за всеки трябва да са ясни, но всички имат еднакво значение. Когато сте изиграли ролята си и представлението свърши, позволете на последната завеса да падне.

Този живот за вас е определяща точка, за да установите дали можете или не да напреднете достатъчно, за да направите квантовия скок напред, който ви е предложен. Намерението е първата стъпка и след това би трябвало да сте в състояние да намерите собствения си път. Вашият живот ще промени посоката си към такъв, който ви води към Светлината и ще започнете да се отваряте за вашето истинско Аз. Всеки от вас може да се издигне, но ще трябва да настроите погледа си към това, което искате и как го виждате да се проявява за вас. Казано по-просто, останете в своята Светлина през цялото време и позволете на себе си да се носите в потока на събитията. Надяваме се, че ще яздите напред по гребена на вълната и ще отхвърлите всичко, което вече не служи на целта ви. Трябва да се промените, ако желаете да създадете и следвате един сигурен път към Издигането.

Отне дълго време, за да достигнете този момент от вашата еволюция, така че го вземете с две ръце. Такава възможност няма да дойде при вас до края на следващия слънчев цикъл и това е след 26 000 години. Вярно е, че всеки индивид може да се издигне по всяко време, ако достигне определено ниво на вибрация. Но в края на един цикъл винаги е планирано да се даде колективна възможност. Както сега, това се постига чрез издигане на вибрациите, така че на всяка душа се оказва помощ да се извиси. Никога не забравяйте факта, че сте привилегировани да бъдете на Земята в такъв специален момент. Ако можехте да изпитате радостта и абсолютния мир на нашето измерение, не бихте се колебали да сграбчите вашата възможност сега. Някои души, разбира се, са планирали предварително да опитат от идващата Светлина, но все още не се чувстват готови да отидат по-далеч.

Нито вие, нито Земята живеете във вашето естествено ниво на вибрация. Вие сте много по-велики, отколкото вярвате и сте Същества от Светлина, които временно са я намалили заради опита в дуалността. Може да имате възхитителен и прелестен опит в третото измерение, но какво ще кажете, ако те са вашето естествено състояние на съществуване. Знаейки истината, бихте ли наистина отхвърлили шанса да преминете в блажените царства, където съществуват Любовта и Светлината? Съмнявам се, въпреки че много от вас изчакват да бъдат убеждавани и колкото е възможно повече доказателства ще им бъдат представени. Това все още е ваш избор по какъвто и начин да го погледнете.

Междувременно ние играем игра на изчакване, знаейки, че предстоят промени от голямо значение. Най-после нещата се ускоряват и виждаме събитията да идват доста бързо. Ще бъде едновременно вълнуващо и шокиращо в някои отношения, тъй като истината се разкрива и вие осъзнавате колко манипулирани и контролирани сте били. Не само това, но са били извършвани толкова много престъпления срещу Човечеството, че вашата история ще трябва да бъде до голяма степен пренаписана. Може би това, което ще ви шокира е мащабът на измамата и умишлените планове да ви поставят един срещу друг. Много войни са били умишлено причинявани, създавани са ситуации за намаляване на населението и не ви е било позволявано да придобивате знание, което би ви освободило от контрола на Илюминатите. Така нареченият Трети Свят е бил държан на нивото на бедност и не са му били давани реални възможности да се възползва от образованието. Освен това природните му ресурси са били използвани от други държави без да се получи дължимото възнаграждение.

Това, което липсва, е чувството на Единство, вместо на разделение и докато не започнете наистина да живеете като пазители един на друг, няма да се придвижите напред. Но онези, които са духовно осъзнати, не могат да бъдат задържани поради тази причина. Поради съществуването на тази ситуация трябва да има разделяне на пътищата, което позволява на всяка душа да следва, избрания от нея път. Не е работа на Бог какъв опит ще изберете, тъй като той ви е дал пълна свобода да правите това, което желаете. Животът е безкраен и вие разполагате с цялото време, което искате, да проправите пътя си обратно към Светлината. Няма две пътеки, които да са еднакви и това е красотата на опитностите, които ще вземете напред с вас. Колко по-велики ще бъдете, когато се издигнете до такива високи нива, че да можем да споделяме това заедно. Със сигурност не е необходимо всяка душа да преживява всичко сама и чрез споделянето вие се придвижвате дори по-бързо към високите измерения, където ставате Същества от Светлина.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и като моите другари минах през по-ниските измерения и затова разбирам това, през което преминавате сега. Това разкрива любовта ни към вас като изключително смели души, които са преодолели дуалността. Това, че бихте били готови да страдате и да загубите истинската си идентичност, е знак за това колко духовно зрели сте в действителност, както и за любовта ви към Бог. Знаете, че независимо какво се случи, вие ще се завърнете към Източника на Всичко, Което Е.

Благодаря, СаЛуСа.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Camelia


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.