Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 30. srpna 2015

Montague Keen - 30. srpna 2015

Ve vašem světe dochází k nádhernému probouzení. U vašich vládců to způsobilo zděšení. Tlačili své plány vpřed, ale mohu vás ujistit, že bez ohledu na to, jak se budou snažit, nebudou úspěšní. K tomu, aby převzali Zemi, NEDOJDE. Vyzkouší všechny triky ze své KOUZELNÉ SKŘÍŇKY, aby vás oklamali a abyste přijali je a jejich plány. Vždy jsem vám říkal, že porážku nepřijmou lehce. Když je 99% odmítne přijmout, bojovat za ně, zabíjet pro ně a sloužit jim a jejich ďábelským plánům, nezbude jim nic jiného, než opustit Zemi.

Září přinese mnoho problémů, kterými se budete muset vážně zabývat. Kabala udělá významný pokus, aby pokročila se svými plány na převzetí Země. V září se mějte na pozoru, a nic nepřijímejte lehce, aniž byste to zkoumali. Připravte se, abyste byli připraveni na všechny eventuality. STRACH byl vždy jejich nejmocnější zbraní. Pokusí se vás vystrašit, abyste byli poddajní. Vaše budoucnost není o tom, abyste jim sloužili. Vaše budoucnost je o objevování toho, kým jste a jaký je váš úkol v Přechodu. Pracovat společně, abyste vytvořili svět, kde jsou mír a láska hnací silou, která způsobí, že lidstvo bude žít společně v harmonii. Nikomu již nebude dovoleno, aby znovu ovládal lidstvo. Celé lidstvo bude žít v míru.

Zlo, kterému se téměř povedlo vytvořit JEDNOTNÝ SVĚTOVÝ ŘÁD, zmizí beze stopy. V budoucnu nemá msto. Nyní je můžete jasně vidět jako PARAZITY, kterými skutečně jsou, můžete vidět, jak využívali lidstvo jako POTRAVU a ENERGII, aby oni mohli na Zemi přežít. Sundejte si růžové brýle, zapomeňte na všechno, co vás naučili a co z vás udělalo otroky, protože nikdy nebylo v plánu, abyste se stali otroky.

My, v Duchu, jsme těžce pracovali, abychom vám pomohli otevřít se a VIDĚT, komu otročíte, a jak vám vnucují tzv. ZÁKONY. Nepotřebujete je, nikdy jste je nepotřebovali. Vizte všechna náboženství taková, jaká jsou: ovládají vás za pomoci STRACHU a není v nich ani kousek pravdy. Vezměte si zpátky kontrolu nad vašimi životy. Odmítejte geneticky modifikované potraviny. Odmítněte se nechat otravovat vodou, kterou pijete a vzduchem, který dýcháte. Ptejte se, proč vám to vaše vlády dělají a vy ještě za to platíte!
Přestože se může zdát, že se vše proti vám spiklo, existují dobří lidé, jako Harald Kautz-Vella, kteří vystoupili do popředí, aby s vámi sdíleli své znalosti. Farmaceutický průmysl byl vytvořen, aby vás učinil závislými na lécích, na těch samých, které vám v životě vytvářejí problémy. Nepotřebujete je. To vše bylo vytvořeno, aby byl lidský život kratší a aby byli lidé vyhubeni. Oni chtějí poslušné otrocké roboty, kteří jim budou vždy k dispozici. .

Měli byste okamžitě odmítnout zúčastnit se jejich hrátek. Vyšli jste z vězeňské kobky, ve které jste žili a nyní ji vidíte v pravdivém světle. Vše na Zemi bylo vytvořeno, aby vám házelo klacky pod nohy a to vše vytvořila Kabala, aby si zajistila svou existenci na Zemi, a aby si zajistila, že jim budete sloužit. Vše, co mají, si vzali od vás, a nikdy s vámi neměli slitování. Nemějte výčitky, když řeknete:“ Dost, beru si právem zpět to, co mi patří“.

Vaší prioritou číslo jeden by mělo být okamžité ukončení všech válek. Musí být obnoven mír, aby lidé nemuseli v zoufalství prchat. Bylo to naplánováno, protože Kabala chce zničit Evropu. Nestarají se o to, jaké utrpení jejich plány přinesou. Hlavním motivem je vždy, CO JE V SOULADU S JEJICH PLÁNEM NA NASTOLENÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Mají radost, když mohou zabít několik tisíc těch, které nazývají Bezcennými žrouty. To vše bude jasné, když vystoupíte z izolovanosti. Tehdy s uvědomíte, že vlastně jste pány své budoucnosti. Dobří lidé udělali svůj domácí úkol a naučili se, jak si nejlépe zajistit plnohodnotné potraviny a energie, atd. A chtějí se s vámi o to podělit.

Založíme naše Centra. Bohužel, Kabale se podařilo pozdržet založení našeho prvního v Irsku. Když bude dostatek peněz, dáme se do toho. Kabala je schopná zajistit, aby lidé, kteří jsou stále ve třetí dimenzi, napadali vše, co nechtějí. Takoví lidé jednají nevědomky jako agenti Kabaly. Zbavit se třídimenzionálního uvažování je pro mnohé z vás těžké, bojíte se vidět to v pravém světle. My bezpochyby zvítězíme. Je zapotřebí usilovné práce a trpělivosti.

Má drahá, tolik si toho prožila. Nezapomněl jsem, že přesně před rokem byl tvůj život byl málem zničen těmi, s nimiž jsi cestovala do Irska. Nebyli jsme připraveni přijmout tě do světa Ducha, takže jsme museli zabránit tomu, aby jejich temné skutky byli úspěšné. Máš mnoho co na práci, má drahá, a zvládneš to.
Tvůj navždy oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky:
Ohledně práce s ley liniemi v Irsku vám doporučuji podívat se na videa s Haraldem Kautz-Vellou, abyste pochopili, jak jsou ty ley linie důležité. Tuto posvátnou energii musí převzít lidé zpět, aby sloužila lidem. Jeden muž z Irska se nabídl, že povede skupiny těch z vás, kteří chcete tuto práci dělat. Bude mít z toho užitek celá Země. Lidstvo vás volá na pomoc.

DěkujiWebsite: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge