Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 9. srpna 2015

Montague Keen - 9. srpna 2015

Zpráva od Veroniky:

Monty mne přesvědčil, abych se o tomto víkendu zúčastnila Konference Bases, pořádané Milesem Johnstonem ve Wiltshiru (Anglie- pozn.překl.). Monty naléhal, abych se spojila s HARALDem KAUTZ-VELLOU. Všichni jsme ohromně vděčni Milesovi Johnstonovi, že nás upozornil na tohoto mladého muže. Harald je vším, co si můžeme přát; je to průvodce pro dobu, kdy lidstvo vykročí vpřed do budoucnosti. Pojímá všechno. Harald je fyzik a také studoval geologii. Je obeznámen s problémy, kterým budeme muset čelit, když začne chaos a co je nejdůležitější: MÁ ODPOVĚDI. Dívám se na něj jako na našeho anděla strážce, který nás tím provede. Strávila jsem s ním čtyři dny. Natočili jsme malý rozhovor na jeho počítači. I když zvuk není dobrý, se sluchátky můžete slyšet, co chce říct. Harald a já budeme spolupracovat. K mému úžasu jsme on i já zkoumali něco, co je pro nás oba důležité. Bylo mi ctí a výsadou poznat ho. Je to nádherná duše s brilantním mozkem. Jsem moc šťastna, že ho mohu nazvat přítelem.

Poselství od Montyho:

Jsme svědky mnoha změn, které Kabala plánuje pro lidstvo. Proto bylo potřeba, abych trval na tom, že se Veronika musí setkat s Haraldem Kaut- Vellou, aby lidstvo připravili na budoucnost. Veronika a Harald v dávných dobách pracovali společně a dnes tomu bude zase tak. Bylo dobré vidět moji drahou ženu, jak se nabíjí energií a radostí, když na konferenci potkala tolik zajímavých lidí.

Jste v Konečných Časech. Musíte zajistit, abyste měli vše, co budete během přechodu, který nyní probíhá, potřebovat. Podstatná je voda a budete potřebovat potraviny, které lze skladovat. Připravte se duševně i fyzicky. Budete svědky toho, jak všechno co je zkorumpované a zlé, zmizí. Ztratí nad vámi všechnu moc a kontrolu.

Na druhé straně, vy naleznete svou sílu a jasně uvidíte, jak jste byli obelháni, až jste předali svou sílu Luciferovi prostřednictvím náboženství a politiky. Aniž jste si uvědomili, stali jste se otroky Lucifera.

Prosím, věnujte čas a úsilí projektu ley linií. Harald vysvětlil Veronice, že je na ley liniích prováděn proces za účelem JEJICH ZNIČENÍ. Je to, jakoby jste proťali všechny cévy ve vašem těle; krev by vytekla a vy byste zemřeli. Stejně jako u černé tekutiny Země (nafta); životní síla, která je v ley liniích, by ze Země vytekla. Nedovolte, aby se to stalo. Je to velmi vážné. Aby mohlo lidstvo na Zemi přežít, musí ji chránit. Naslouchejte pouze těm, kdo mluví pravdu, ne vašim zvoleným diktátorům, kteří jsou pouhými loutkami. Vaše probuzení je velmi náročná operace, protože mnozí lidé, kteří jsou stále v hypnotickém stavu, poslušně ctí zákony, které zavedli vaši utlačovatelé. Chápu, že je to těžké, uvědomit si nepříjemnou pravdu o náboženství a politice. Kabala učinila vaši existenci na Zemi velmi obtížnou. Zajistili, abyste neměli čas ani energii vidět, co dělají. Vyrovnáte se neodvratnými škodami. Vězte, že jsou mnozí, jako je Harald, kdo podnikli potřebné kroky, aby pro vás připravili cestu. Vše, co existuje, aby vám způsobovalo strádání a bolest, bude odstraněno. Buďte velmi opatrní ohledně toho, co přijmete jako fakt, protože je toho nechystáno proti vám mnoho. Mnozí vám budou říkat, že všechno zapadne na své místo , ale tyto zprávy NEPOCHÁZEJÍ ze světla. V důsledku toho bylo mnoho lidí ukolíbáno do falešného pocitu bezpečí. Udělejte všechny potřebné kroky, abyste se ujistili, že jste připraveni na všechny eventuality.

Banky padnou a vznikne nevyhnutelný chaos. To přijde ve výhledu týdnů, nikoliv měsíců. My, v Duchu, jsme zařídili, že bylo zmařeno mnoho jejich zlých plánů, jako je Třetí světová válka, ale bohužel, mnoho dalších ještě existuje. Ti, kdo vládnou vašim světem, NEJSOU Z VAŠEHO SVĚTA, pouze vypadají jako vy. Vězte, že jsou chytří a plánují podrobně. Chtějí vše co máte a doufají, že to dostanou tím, že vás vystrnadí. Snaží se způsobit vám co nejvíc bolesti a nepohodlí, jak jen je to možné. ZNÁSILŇUJÍ A VRAŽDÍ VAŠE DĚTI. To vše přestane, když se probudíte a uvědomíte si to. Pak bude lidský život opět ceněn a respektován. Spojují se správní lidé, aby zajistili, že vše půjde tak hladce, jak jen to bude možné.

Kabala pospíchá se svými plány, protože se BOJÍ, že se další z vás probudí. Představte si to: bojí se vás! Když se vás probudí dostatečný počet, vystoupíte z pyramidy a Kabala padne. Je to pouze domeček z karet. Odmítněte je podporovat a uvidíte, jak zmizí beze stopy, aby se vrátili odkud přišli. Skutečná moc je ve vašich rukách.

Nebudu vás zdržovat. Poslechněte se Haraldova moudrá slova, protože on mluví pravdu.

Moje drahá, nebylo jiné cesty, jak tebe a Haralda dostat do kontaktu. Vím, že to chápeš. Budete pracovat společně. Jsem vděčný Colinovi, že se o tebe v mé nepřítomnosti dobře staral.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty

Poznámka: Video s rozhovorem mezi Veronikou a Haraldem bude přidáno na domovskou stránku v příštích dnech.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge