Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 29. října, 2017Montague Keen - 29. října, 2017

Boj zesiluje, jak jsou odkrývány jedna lež za druhou těch, co vám vládnou. Všude kolem nich se rozpadá pyramida jejich moci, jak jsou vydávány knihy a promlouvají odvážní lidé. Postaral jsem se, aby se Veronika podívala na jednu specifickou knihu TELL THE TRUTH AND SHAME THE DEVIL *)/ (Řekni pravdu a ďábel se zastydí) a ona ji zase předala dalším lidem, protože kniha odhaluje velmi dobře prozkoumané skutečnosti. Otevře vám to mysl, abyste si uvědomili pravdu, která byla před vámi pečlivě ukrývána. Aby mohlo být ukryto tolik lží, byl vytvořen systém kontroly, abyste se pravdu nikdy nedověděli.

Přátele, teď je doba pravdy a odhalení. Kabalistická vláda teroru končí. Jejich lži a zlé úmysly jsou odhaleny, aby to všichni viděli a rozhodli se, co udělat. Existují stateční lidé, jejichž jediným přáním je vysvobodit lidstvo z otroctví. David Icke to dělá mnoho let svým vlastním způsobem. Gilad Atzmon je nádherná duše. I on neúnavně pracuje ve váš prospěch, aby vás zachránil před osudem, který pro vás Kabal naplánovala.

Dějiny, které jste se učili od koncilu v Nice z r. 325, jsou stoprocentní lži. Od té doby jste se stali obětmi Kabal. Vaše duchovní podstata byla zničena a vaše mysl a dokonce i duše, byly od té doby ovládány a uzamčeny. Váš instinkt, vaše vnitřní já, které vás spojuje se Vším Co Je, byly Kabalou schválně zničeny za pomoci povinného očkování a podávání léků. Fakt, že jste přežili takový nápor, je opravdu zázrak. Annunakiové a jejich potomci na Zemi téměř uspěli se svým plánem odstranit (zabít) celé lidstvo, aby zde mohli žít zcela otevřeně. Jsou to lidé, kteří POTŘEBUJÍ PÍT LIDSKOU KREV, ZABÍJET NEMLUVŇATA A JÍST JE, ABY MOHLI NA ZEMI PŘEŽÍT. Víte, kdo to je. Důkazy jsou všude kolem. Jediná osoba, která to řeší, je Donald Trump, ale neřeknou vám to. Co ještě musí ta strašná Kabal udělat, abyste řekli: „STOP! Již vám nedovolíme beztrestně pokračovat!“.

Přečtěte si knihy od:

Eisenhowera: CRUSADE IN EUROPE (Křižáci v Evropě)
Churchilla: THE SECOND WORLD WAR (Druhá světová válka).
De Gaulla: MEMOIRS: Vols I, II, III (Paměti, díly I,II,III.)

Tyto tři knihy napsali ti, kteří se účastnili války. Mluví pravdu o válce, jak ji zažili. Ti, kteří po válce převzali nade vším kontrolu, vymysleli SCÉNÁŘ, O NĚMŽ TITO TŘI MUŽI NIC NEVĚDĚLI. To je divné, že? Určitě to stojí za zkoumání. Vy všichni jste obětmi tohoto scénáře, a dokud s tím něco neuděláte, budete obyvateli vězení, zvaného Země.

Všichni rádi zpíváte o svobodě, ale řeknu vám, že jste ji nikdy nezažili. Kabal vám všechno vzala. Jak dlouho ještě dovolíte, aby to procházelo jen tak? Dokud ty skutečnosti neodhalíte a nebudete je řešit, vaši utiskovatelé budou pokračovat jako vždycky. Budou vás zabíjet a zabírat vaše majetky pro sebe.

Pravda existuje sama o sobě, to jenom lži potřebují ochranu. Nastal čas na odstranění řetězů, čas k tomu, abyste otevřeli oči a sami jasně viděli, co je kolem vás, nikoliv to, co vám řekli, že tam je. Vezměte se svůj svět zpátky a dovolte, aby byl takovým, jaký byl předtím, než zde byli umístěni ti, co vás ovládají. Radujte se ze Slunce, jak tomu bylo předtím, než nastaly temné dny kontroly. Vše, co je pro život člověka dobré, bylo zničeno nebo odstraněno. Kabal potřebuje k přežití energii vašeho utrpení. Našli způsob, jak snížit počet lidských spermií, který je teď menší, než kdy předtím. Když se nebudete schopni reprodukovat, zvítězí a budou moct svobodně převzít Zemi pro sebe.

Prosím, přestaňte plnit vše, co po vás Kabal chce, aniž byste pokládali otázky. Ujišťuji vás, že oni nemají na srdci vaše nejlepší zájmy. Oni vás nenávidí a pohrdají vámi. Slovo „nenávist“ je silné. Když vidíte nenávist v akci, vaše mysl šokem skoro exploduje. Bláhově jste si mysleli, že je každý jako vy: žít a nechat žít. Ale když jsem zemřel, má drahá žena zažila ze strany mé rodiny tolik nenávisti, protože nebyla Židovka. Všechno jí vzali. Tolik lituji, že jsem ji nemohl před tak strašlivou zkušenosti ochránit. Netušil jsem, co se stane.

Hollywood byl a stále je používán na ovládání vaší mysli. Ti, co vládnou filmovému průmyslu, mají za úkol svést vás z cesty. Jejich vliv na to, jak žijete své životy, je obrovský. Vy bláhově otevíráte svou mysl všemu, co tam vyrobí, včetně všech podprahových záležitostí, které jsou namířeny do vašeho vědomí. Podívejte se na ty, kdo ty filmy vyrábějí. Jsou to ctihodní lidé? Nemyslím. Mají k vám úctu?

Probouzíte se z noční můry kontroly a poprvé ji vnímáte. Toto probuzení není snadné, ale je to proces, jímž musíte projít, nelze se mu vyhnout. Pamatujte na vše, co získáte, když se obrátíte proti Kabal a odstraníte ji. Svět pak bude řízen lidmi a ku prospěchu lidí. Všechny důvody k válce navždy zmizí, takže průmysl vraždění přestane existovat. Podívejte se na ty, kdo ho vlastní. Podívejte se na ty, co oslavují válku, zatímco oni sami zůstávají doma v bezpečí. Na jejich lži skočí pouze naivkové. V zabíjení bližního není žádné cti. Jde to proti všem úctyhodným instinktům, které máte. Braňte se všemi prostředky, ale nikdy nezabíjejte.

Život je mimořádně tvrdý - zejména pro ty, co se snaží probudit vás ve vašem zajetí. Útoky neutuchají a je velmi těžké se s nimi vyrovnat. Je útočeno na všechny aspekty života. Všude ve vašem světě jsou ve vězeních zavřeny miliony nevinných lidí. Pomozte jim, jak jen můžete. Je to zločin proti lidskosti a musí být odhalen. 99% soudců ovládá Kabal. Slouží pouze jí. Soudní systém je zde jenom proto, aby sloužil Kabal a je používán k odstranění těch, kteří by mohli překážet.

My, na této straně života, děkujeme všem, kdo jste se modlili a přispěli jste nadaci, která má financovat právní pomoc pro Davida McCanna. Máme to na dosah! Potřebujeme 25 000 dolarů. Je to poplatek za právní pomoc v USA. Najít čestnou právní pomoc v Americe je mimořádně těžké. Nicméně, Veronika byla úspěšná a teď potřebujeme fondy, abychom se pohnuli. Bohužel, USA byly převzaty Kabalou před mnoha lety.

Má drahá, blokování, které se objevilo, ať děláš co děláš, je velmi těžké zvládnout. Příslušníci Kabal jsou zoufalí, protože si chtějí zachovat svůj způsob života. Pokusí se zničit všechny, kdo pro ně představují hrozbu. Ale tvá práce bude dokončena a on se vrátí.

Má drahá, tvůj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostřednictvím GoGetFunding)


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

*) Knihu naleznete online zde: Gerard Menuhin - Tell the Truth and Shame the Devil - GC.Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge