Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 5. listopadu, 2017Montague Keen - 5. listopadu, 2017

Tlak na převzetí Země eskaluje. Je to očividné i pro ty, kdo ještě nejsou plně probuzeni. Jsou používány zbraně, jaké člověk dosud neznal a které mohou způsobit požár, kde budou chtít. Lze to udělat na dálku a může to ovládat operátor od stolu. Jen si všímejte ohně v Kalifornii. To nebyly normální požáry, ujišťuji vás. Museli začít útok dříve, než původně plánovali, dříve než se vzbudí další z vás a pokusí se tomu zabránit. Abyste plně pochopili, kdo je za to odpovědný, prosím, abyste si přečetli knihu Tell the Truth and Shame the Devil (Řekni pravdu a zostuď ďábla) od Gerarda Menuhina. Přesvědčte se, aby vám neposlali brak, knihu se stejným názvem, od Meliny Marchetta. Je to typická sionistická finta, aby vám zabránili přečíst si knihu Gerarda Menuhina a dověděli se absolutní pravdu od jednoho z těch, co vědí. Doporučil jsem Veronice, aby uvedla z té knihy některá tvrzení, abyste lépe pochopili, jak je důležitá.

Str. 254: Před 400 lety se florentský státník Niccolo Machiavelli zapojil do zevrubného studia metod, používaných různými vládci za účelem získání moci. Zjištění Machiavelliho a dalších studentů ukázala, že abyste získali moc, musíte ignorovat morální zákony lidstva a Boha, že je nutno slibovat pouze s úmyslem obelhat a zmást druhé tak, aby obětovali své vlastní zájmy. Že i ta nejbrutálnější hrůza musí být provedena, jakoby to byla běžná věc a že přátelé anebo spojenci musí být zrazeni, samozřejmě až poslouží svému účelu. Ale také se konstatuje, že tyto hrůznosti je nutno před obyčejnými lidmi skrývat, kromě případů, kdy je lze využít k tomu, aby zasely do srdcí protivníka strach. Že je třeba udržovat falešný dojem laskavosti a prospěchu před větším množstvím lidí. (E. C. Knuth ve své knize Říše "City". Tajná historie britské moci, kniha třetí, San Diego. Kalifornie, 2006).

Str. 255: Všechen majetek jiných národů PATŘÍ ŽIDOVSKÉMU NÁRODU, který je pak oprávněn ZABAVIT HO BEZ ZÁBRAN. Ortodoxní Žid NENÍ POVINEN VŮČI LIDEM Z JINÝCH KMENŮ DODRŽOVAT MORÁLNÍ PRINCIPY. POKUD JE TO VÝHODNÉ PRO NĚJ NEBO PRO ŽIDY OBECNĚ, může jednat v rozporu s morálkou. (SCHAULCHAN ARUCH. Chozen Hamiszpat 348, the CODE of JEWISH LAW; AUTHERED 1563: of Shneur, Achulchan Aruch of Rabbi Shneur Zalman of Ladi Kehot Publications Society, Broklyn 2014.

"Pamatujte, mé děti, že celá Země MUSÍ PATŘIT ŽIDŮM a že ti, co nejsou Židé, a co nejsou víc než zvířecím trusem, NESMÍ VLASTNIT NIC. (Amschel Mayer ROTHSCHILD na smrtelné posteli v r. 1812 – podle generálmajora vévody Cherep-Spiridoviche).

Židovský národ jako celek se stane svým vlastním spasitelem. ZÍSKÁ NADVLÁDU NAD SVĚTEM ZRUŠENÍM JINÝCH RAS TÍM, ŽE ZRUŠÍ HRANICE A MONARCHIE A ZŘÍDÍ SVĚTOVOU REPUBLIKU, V NÍŽ BUDOU MÍT ŽIDÉ VŠUDE VÝHODU OBČANSTVÍ.

V této nové organizaci lidstva (Nový světový řád) ustanoví „děti Izraele“ všechny vůdce, aniž by se setkali s odporem…. Vlády různých národů, které budou tvořit světovou republiku, padnou bez problémů DO RUKOU ŽIDŮ. Pak bude možné, aby židovští vládci ZRUŠILI SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ a všude využívali zdroje tohoto státu. Tak bude naplněn PŘÍSLIB Z TALMUDU, kde se říká, že když nastane doba mesiáše, ŽIDÉ BUOU MÍT VE SVÝCH RUKOU MAJETEK CELÉHO SVĚTA. (Baruch Levy v dopise KARLu MARXovi, citován Salluste, "Henri HEINE a KARL MARX; Les origines secretes du bolchevisme" La Revue de Paris, June 1 1928, pp 567-589, str.574.

IZRAELSKÁ VLÁDA ZAPOJÍ STOVKY STUDENTŮ, KTEŘÍ BUDOU ŠÍŘIT PROIZRAELSKÉ ČLÁNKY A ZAZNAMENÁVAT PROTIIZRAELSKÉ ČLÁNKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH JAKO JE FACEBOOK NEBO TWITTER. STUDENTI NA OPLÁTKU ZÍSKAJI PLNÉ STIPENDIUM. (gegenfrage.com, 16. srpen 2013)

Toto je pouze malý výběr dvou stránek z knihy Gerarda Menuhina, která odhaluje plány sionistů/Kabal zničit lidstvo a všechno, o co se snaží na Zemi prosadit. Dlužíte to svým dětem a vnoučatům, abyste čelili faktům. Vyrovnat se s tím, že vám bude vše vzato násilím a podvodem. Gilad Atzmon se snaží otevřít vám oči dříve, než bude pozdě a rozumí tomu, co lidstvu hrozí. Odhaluje se, aby vám pomohl. A co je pro vás důležitější, než vaše rodina? Každý nerv vašeho těla ji chce chránit. Čas se krátí, jak paraziti vystupňovali svou snahu vzít násilím všechno co máte. Naslouchejte těm, co se vás snaží varovat ohledně velkého nebezpečí, které vám hrozí. Kabal si myslí, že nemáte dost inteligence, abyste se proti nim postavili.

BREXIT je jedinou překážkou v jejich plánech, kterému musí čelit. Bláhoví lidé, kteří se neobtěžují vidět plný obraz, se tomu snaží zabránit. BREXIT nesmí být přehlasován. Sionisté/Kabal velmi spěchají, aby z vás udělali otroky. Tohle chcete? Tyto kroky plánovali od koncilu v Nice v r.325. Když začali, neměli nic a podívejte, kde jsou dneska. Parazité jsou všude a ovládají všechno, co je potřebné k tomu, aby na Zemi pokračovali lidský život. Co jste připraveni s tím udělat? Vás, vás se to týká! To je něco, před čím nesmíte zavírat oči. Nezmizí to, dokud vás nezbaví všeho, čím jste a co máte. Chcete vidět lidstvo zničené, aniž byste proti tomu hnuli prstem? Nemohu dost dobře zdůraznit nebezpečí, které vám hrozí. Naléhavě vás žádám, abyste spolu mluvili. Dívejte se, co se děje a začněte spolupracovat. Pracujte jako lidstvo. Parazitů není ani 1% populace Země. Lidstvo má dostupnou pomoc z různých planet. Stačí pouze požádat a budou tady. Jsou vaší širší rodinou, připraveni a ochotni pomoct.

Proto bylo mnoho lidí z celého světa zabito nebo zavřeno, aby zničili jakoukoliv a každou opozici. Proto vás žádám pro ty lidi o pomoc. Jsme vděčni všem, kteří si vzpomněli na Davida MC Canna myšlenkou, modlitbou a láskou. Všeho si velmi ceníme.

Přátelé, pamatujte, společně jste silní, rozdělení prohrajete a vy si nepřejete porážku. V této době velkých změn nesmíte otálet.

Má drahá, musíš se vyrovnávat s jedním šokem za druhým. Nemohu ti slíbit, že to bude snadnější. Sionisté/Kabal bojují z plných sil a ty a další jste v jejich palební linii.

Miláčku, vždy jsem říkal, že jsme skvělý tým. Brzy budeme opět tři - budeme neporazitelní.

Vždy po tvém boku. Tvůj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding
(Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostřednictvím GoGetFunding)

A Jewish Defector warns America. Benjamin Freedman speaks on Zionism (Židovský přeběhlík varuje Ameriku. Bnjamin Friedman hovoří o sionizmu).


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge