Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 29. května, 2016Montague Keen - 29. května, 2016

Všimněte si, jak se vaše vlády scházejí na různých schůzích v zoufalé snaze začít třetí světovou válku. Ve skrytu duše vědí, že je s nimi konec, že jsou odhaleni a že je vidět, co jsou zač. Když padnou, budou vám vydáni na milost. Musíte zajistit, aby skutečně padli, pak skončí zabíjení lidí. Nyní je čas, abyste převzali odpovědnost za své bližní a spolupracovali, abyste zajistili přežití lidstva. Nemůžete si dovolit plýtvat časem, a přemýšlet nad možnostmi. Nyní musíte podniknout akci, abyste zajistili své přežití.

Když odstraníte všechna omezení, kterými vás svázali vaši utiskovatelé, poprvé zažijete svobodu, skutečnou svobodu. Je mezi vámi mnoho takových, kteří jsou připraveni vystoupit vpřed a napomoct tomu, aby se život na Zemi vrátil do podoby, jak to vždy bylo zamýšleno. Když budou odhaleny a odstraněny banky a náboženství, pak přes noc zmizí všechny překážky, které vám byly vloženy do cesty. Paraziti, kteří žijí z utrpení lidstva, ze Země utečou. Již se na to připravili. Jejich různé frakce se snaží najít způsob, jak zůstat na Zemi. Jeden druhému nevěří. Nyní poznali, že jenom bohatství jim tady přežití nezajistí. Žili z potu, utrpení a námahy lidstva a teď jsou vydání na milost těm, kdo trpěli pod jejich nadvládou. Kabala používala lidi jako OTROKY, aby jí sloužili a zabíjeli své bližní na její rozkaz. Kabala lidem na Zemi zničila život. Teď je na lidech, aby chránili a pečovali o Zemi a své bližní, kteří na ní žijí.

Můžete to dokázat a dokážete to. Jste v této době na Zemi, abyste zajistili její přežití. Sdílejte své znalosti a pravdu o tom, co se kolem vás děje. Odmítejte přijímat propagandu, kterou vám Kabala cpe horem dolem prostřednictvím televize a novin. Nikdy nezapomeňte, že Kabala vlastní všechny televizní stanice a noviny, Hollywood, atd. Po generace se připravovali na převzetí Země a vy se tomu teď snažíte zabránit. Ničemu, co říkají nebo dělají, nelze věřit, bez ohledu na to, jak je to zabaleno aby to vypadalo hezky. Svítí na ně světlo, takže teď můžete vidět LŽI, které jim vycházejí z úst. Když jim řeknete NE, je s nimi konec. Máte sílu, abyste ty parazity navždy odstranili, tak tu sílu použijte pro dobro všech. Oni nemají takovou sílu, jako vy a tak zařídili, že jste uvěřili, že PENÍZE a BOHATSTVÍ jsou moc. Teď sami uvidíte, že když řeknete:“Ne, zmizte!“, nebudou mít jinou možnost, než ze Země odejít.

Na začátku budou potíže, ale existují dobří lidé se správným úsudkem, aby se mohli na tu situaci zaměřit a připravit. Připravili VOLNOU ENERGII pro všechny a hydroponický způsob pěstování dobrých výživných potravin, bez škodlivých chemikálií, které vám vnutila Kabala k užívání a tak si zajistila, že vaše zdraví strádalo. Všechno, co je falešné a zkažené, bude odstraněno.

O děti se znovu bude starat a vést je rodina, ne stát. Děti již nebudou ve školách, které se podobají věznicím, kde je jejich myšlení kontrolováno učiteli, aby bez ptaní poslouchaly Kabalu. To,co teď vidíte ve vzdělávání a výchově, je kontrola a ovládání ze strany Kabaly, je to ničení svobodné vůle a svobodného vyjádření, aby mě1a nad lidstvem plnou kontrolu.

Lékařská profese je zcela ovládána velkými farmaceutickými společnostmi. Zeptejte se, kde je vlastní...jsou to ti samí lidé, kteří vlastní banky, televizní stanice, noviny, potravinářskou výrobu, atd. Je čas podívat se po alternativních způsobech při řešení zdravotních problémů, protože léky nejsou způsobilé k tomu, aby je lidé jedli. Za každou cenu se jim vyhněte. Rozsah korupce by vás ohromil. Kabala nemá žádná omezení v tom, jak zničit lidský život na Zemi. Otevřete oči, protože důkazy jsou všude kolem vás. Od narození do smrti vás ovládá Kabala. Myslí si, že jste jejím majetkem. Chcete to? Chcete to pro vaše děti, vaše vnoučata a všechny příští generace?

Je to pro vás VELKÁ příležitost říct Kabale: JIŽ VÁS VE SVÉM ŽIVOTĚ NECHCI. Odmítám být otrokem vašich bank a vašich náboženství. Je to tak jednoduché. Odmítněte hrát jejich hry. S okamžitou platností odmítněte žít podle jejich pravidel. Když jim rozhodně řeknete NE, uvidíte, jak se scvrknou a padnou. Bez vás nemohou vládnout. Pamatujte, bez vaší podpory nejsou NIČÍM.

Chce to odvahu, stát se Bytostí Světla, ale když to uděláte, není již cesty zpátky. Tehdy se přestanete podílet na ničení svého dědictví a všeho, co jste a všeho, čím můžete být. Nedívejte se na dějiny, které vás učila Kabala. Jděte zpátky do starých časů, abyste se učili o vašem pravém já, vašem dědictví a o tom, co můžete ztratit, pokud neseberete odvahu a nepostavíte se na odpor. Můžete všechno získat, a nemáte co ztratit, kromě otroctví. Kabala, které sloužíte, vás každým dnem otravuje vzduchem, který dýcháte, potravinami, které jíte, vodou, kterou pijte a chemikáliemi, které vám dají, když onemocníte. To je ve zkratce vše. Máme ještě něco dodat?

Veronika by chtěla zmínit film, který ji poslali producenti. SHADE the MOTION PICTURE; film AMBELLY a BERMASE. Ten film zodpoví všechny vaše otázky. Vysvětluje, jak jste kontrolováni a kým. Prosím, podívejte se na tem film sdílejte ho.

Má drahá, vím a chápu, s čím se musíš vyrovnávat. Mohu ti říct, že nic není jak se zdá. Tvé domněnky jsou správné. Je to příklad toho, jak daleko je Kabala ve svém zoufalství připravena jít, aby se udržela u moci. Ale pravda zvítězí. Přisluhovači Kabaly svěsí hlavu v hanbě, když budou muset čelit pravdě. My, na této straně života, na věci dohlédneme. Obklopujeme vás láskou a ochranou.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge