Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 26. října 2014

Montague Keen - 26. října 2014

Moje drahá,

naším nejvroucnějším přáním je vést a podporovat lidstvo v průběhu mnoha změn, ke kterým musí dojít, než začne Nový Věk. Jsem si plně vědom toho, že mnozí ve vašem světě se nechtějí připravovat. Bojí se. Stále visí na svých třídimenzionálních přesvědčeních a způsobech života. Je třeba chápat, že když bude odstraněna Kabala, celá infrastruktura, kterou ovládá, padne s ní. Nemůže tomu být jinak. Je to fakt, se kterým se musí všichni vypořádat. Kdo je připraven, není zaskočen.

Vždy, když cestujete, nejdříve se na cestu připravíte. Toto je největší cesta, jaká kdy lidstvo čekala. Takže se musíte připravit na všechny eventuality. Potřebujete jíst, pít, dýchat, abyste přežili. Proto vás vyzýváme, abyste se napojili na Centra učení, která zřizujeme, v nichž budou všem dostupné informace, jak vyrobit vše potřebné. Shromažďujeme všechny, kteří prováděli výzkum, aby společně učili lidstvo, jak nakládat s Novým Věkem Osvícení, který brzy nastane.

Kabala nechce, aby lidstvo přežilo a bude toho hodně sabotovat, než z planety odejdou. Pohrdají lidmi. Dívají se na ně jako na darmožrouty, kteří jsou pouhými otroky. Toto otroctví končí. Nyní jste svědky posledního pokusu Kabaly udržet se u moci. Začali spěchat na vytvoření policejních států a jejich vykonstruované události, které by pro to měly být záminkou, jsou těm, kdo jsou probuzeni, stále zřejmější. Není doba na to, abyste seděli na zadku a nic nedělali, protože to Kabale dovoluje, aby pokračovala ve svém závěrečném pokusu vytvořit svůj sen - Nový světový řád.

Příslušníci Kabaly chtějí žít svůj život na Zemi bez omezení. Chtějí žít svým způsobem života otevřeně, aniž by potřebovali skrývat, co dělají, jako je tomu teď, když chtějí na planetě Zemi přežít. Vždy bylo před vámi skrýváno, že potřebují lidskou krev. Nyní se množí důkazy o tom, že oni nyní cítí potřebu vyjít s tím na veřejnost. Cítí, že nastal čas, abyste je vy, lidstvo, pochopili. Jejich potřeba neustálého válčení se stává velmi zřetelnou. Vymývání mozků mladým mužům, aby za ně bojovali, je špatné. Armády nosí všechny insignie krvavých obětí, aniž by se někdo ptal po jejich významu. Je jim říkáno, že musí být hrdí na to, že obětují svoji krev. Dostávají injekce s viry a tak je všude šíří. Jsou vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy, a tuto skutečnost nevidí. Ti, kdo věří propagandě ohledně očkování a podílejí se na jeho provádění, jsou také vycvičeni v zabíjení své vlastní rasy.

Ti, kteří ovládají váš svět, používají různé maskovací techniky k zabíjení vašich bližních. Již nemůžete před tím vším zavírat oči, protože čas se krátí. Musíte se probudit. Nedovolte, aby vás podváděli ti, kdo jsou pevně uzavřeni ve 3D životech a jsou jako ta příslovečná veverka v kole, která stále běží a nikam nedoběhne. Z této strany života, když pozorujeme život na Zemi, vypadají stejně.

Každým dnem je vám do cesty stavěn stále víc překážek, které si od vás vyžadují stále víc námahy a tak se nikdy nemůžete nikam dostat. Kabala vás vyčerpává, abyste nakonec bez problémů souhlasili s jejími požadavky, protože jste příliš unaveni, než abyste kladli odpor. Přežití se stává den ode dne těžší. Vy musíte vyhrát tento boj světla a tmy, protože je ve vaší moci vytvořit na Zemi život, jaký byste si přáli. Proto jste v této době na Zemi. Vrátili jste se. Sdružujete se, abyste zajistili pokračování života na Zemi v míru a harmonii.

Lidé Atlantidy byli podvedení a proto padla, ale vzpomínka na tento pád nebyla nikdy vymazána z vědomí Člověka. Ty duše se vrátily na Zem, aby zajistily, že nepadne znovu do stejné pasti. Musíte se poučit z minulosti a vyvarovat se stejných chyb. Bude to tvrdé, nikdy jsem neřekl, že to bude lehké, ale dokážete to.

Někteří namítají, že od Veroniky požaduji příliš. Žila mnoho životů, dokonce i předtím, než vznikla planeta Země. Vybrala si tuto cestu dříve, než se vrátila na Zem. To je důvod, proč je připoutána k tolika úrovním. Někteří lidé jsou použiti aby falšovali fakta, s cílem odpoutat Veroniku od její práce.

Já, Veronika, vás žádám, abyste navštívili naše webové stránky a našli na naší domovské stránce ZPPRÁVY. Přečtěte si zprávu o seanci z 19. 6. 2011, je po celou dobu na mých stránkách. Popírá Kellyho verzi událostí.

Spojme se. Pracujme společně s oběma stranami života, abychom svítili světlem na vše, co je zkorumpované. Naučte se vidět druhé jako vaše lidské druhy, bez označení nálepkami, všichni pracující pro světlou budoucnost pro celé lidstvo. Pokuste se vidět světlo v každém, pak se se světlem spojte. Připravujte se na budoucnost. Plánujeme mít dvacet Center po celém světě. První musí být v Irsku, aby se odhalila důležitost této země. „Irsko je klíčem, který vše odemkne“.

Minulý týden byly navázány důležité kontakty, přinesou ovoce. Všichni se spojí, když nastane čas.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge