Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 2. listopadu, 2014

Montague Keen - 2. listopadu, 2014

SVĚT SE MĚNÍ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO PŘÍKLADU, NE VAŠEHO NÁZORU
(Anon)

Mí přátelé na Planetě Zemi, žádám vás, abyste si našli čas a zvážili své postavení. Je životně důležité abyste pochopili, s čím jste konfrontováni. Každý z vás musí hrát roli v záchraně lidstva a vaší planety. Je dostupné dostatečné množství informaci, abyste viděli, co vám udělali ti, kteří chtějí převzít vaši planetu. Nezavírejte oči před vážnou situací, v níž se nacházíte. Atlantida a Lemurie selhaly, když nepodnikly akci a nesly následky. Naslouchejte vaším srdcím a duším, ne trolům, kteří se pokoušejí udržet vás v 3D světe; oni budou jednoho dne čelit následkům svých činů. Snaha o udržení lidstva ve třetí dimenzi je zločin.

Denně jsou odhalovány důkazy o korupci. Je ve vašem zájmu zkoumat to a podniknout kroky, abyste osvobodili vaše duše od takového nevolnictví. Brány věznic jsou otevřeny. Máte odvahu vyjít na svobodu? Vzali vám duši při křtu. Vezměte si ji zpátky! Je to vaše právo. Jen vy sami jste odpovědni za vaši vlastní duši. Rozhodnutí která nyní učiníte, jsou navždy. Prosím, vážně o tom přemýšlejte. Chce to odvahu, vystoupit a dát o sobě vědět.

Všude kolem vás zuří bitva o zabrání vaší planety. Máte oči, abyste to viděli? Zavírat před tím oči není řešením. Nezmizí to. Každým dnem ti, kdo jsou probuzeni, vidí stále jasněji, co se děje, a spojují se, aby tomu čelili, a aby vám pomohli vidět, s kým máte tu čest. Vezměte si zpátky vaši sílu. Použijete Deklarace. Přestaňte být otroky bez mozku. Připravte se na tvoření změn a vytvořte budoucnost, která bude respektovat všechen život na Zemi.

Když korupce padne (a ona padne), jste připraveni na to, vyrábět potraviny a vše, co je potřeba na podporu života na Zemi? S vaší podporou to budou dělat naše Centra, ale to nejde udělat bez vaší pomoci. Veronika si je vědoma kroků, které jsou zkorumpovaní připraveni učinit, aby se udrželi u moci. Jsou používáni prastaří démoni na kradení frekvencí a na to, aby je drželi. Na útok mohou používat mnoho forem, jako zvířata, atd. Lidé si nejsou vědomi těchto možností a tak je ignorují. Ve skutečnosti ale tyto byly v průběhu věku používány velmi úspěšně. Nevědomost vás neochrání. Život na Zemi se stal nebezpečným. Hledejte cesty, jak ochránit sebe a vaše blízké. Země je katalyzátorem. Jiné planety jsou závislé na tom, abyste učinili správná rozhodnutí. Mnoho duší se vrátilo z Atlantidy v naději, že zabrání, aby se taková katastrofa opakovala. Nakontaktovaly se na Veroniku z tolika zemí: Kanady, Španělska, Rakouska, Holandska, Ruska atd.

Pochopte, že sport, hudba, TV, filmy, atd., to vše je vytvořeno k tomu, aby vás to udrželo ve spánku a pod kontrolou. Bylo to použito jako vězeňská stráž a vy jste si až doteď svoje vězení užívali. Vaše oči se otevřely a chcete se osvobodit. Vaši věznitelé měli mnoho sto let k tomu, aby připravili toto převzetí. Vy, na druhé straně, jste se právě probudili a musíte něco podniknout. Informace je tady, takže se nemůžete tvářit, že nic nevíte. Existují dobří lidé, kteří se obětují aby vám pomohli probudit se, zachránit vaše duše a vaši planetu.

Ti, kdo prohlašují, že vytvářím strach, zjistí, že opravdovým STRACHEM je, kdyby k převzetí vaší planety opravdu došlo. Je alarmující vidět, že vir A nakazil tolik lidí, kteří nyní smíchávají dobré informace s nepřesnými a zavádějícími. Jsou to lidé, kteří byli důvěryhodní, ale nyní jim již nelze věřit. Je to to bitva o mysle Lidí. Buďte si toho vědomi a buďte ve střehu. Taková změna se stane přes noc. Je šokující to vidět. Zkorumpovaní používají všechny zbraně, které mají. Jejich arzenál je obrovský. Byli jste informováni o tom, jak jsou používána slova a jak je denně používána černá magie. Je silná a po staletí byla jejich oblíbenou zbraní. Veronika to nedávno okusila na vlastní kůži a osobně zjistila, jak je to účinné. Ti, kdo ovládají váš svět, mají agenty a emisary kteří jednají, když je jim to přikázáno, a zajdou jakkoliv daleko, aby si udrželi moc. Není dovoleno, aby znali jeden druhého, protože to by oslabilo systém kontroly. Musíte tomu všemu rozumět, abyste se mohli chránit. Já jsem jeden z dvanácti, z tzv. druhé strany života. Jsme Síť. Během Přechodu budeme fungovat jako poradci. Je to naše přání. Budeme se moct ukázat a mluvit s vámi volně, když padnou kontroly, které vás svazují. Pak bude vše možné, a vše bude odhaleno. Bitva o vaše duše je neustálá. Když získáte celý svět a ztratíte svojí věčnou duši, nejste ničím.

Má poselství se stala vážnějšími. Potřebujeme, abyste se probudili do vašeho těžkého údělu. Láska a pouze láska vám pomohou. Láska k bližnímu. Soucit k těm co trpí kvůli touze Kabaly válčit. Posílejte světlo a lásku celému lidstvu. Zejména těm duším, jejichž frekvence byly uvězněny vládci vaší planety. Potřebují vaší pomoc, aby se osvobodily. Prosím, použijte meditace a posílejte jim lásku a světlo. Potřebujeme vaši pomoc, aby se osvobodily. Spojte se jako nikdy předtím a pracujte na osvobození lidstva z otroctví.

„ Nic není, jak se zdá“. Obvykle je to naopak. Nepřijímejte slepě to, co je vám říkáno prostřednictvím televize, atd. Není to pravda. Přestaňte být loutkami.

Moje drahá, dostáváme se tam. Věci se rychle otevírají. Objem tvé práce denně roste. Zkus odpočívat. Je těžké se vším naložit, ale lidé to pochopí.

Jsme zde pro Tebe. Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge