Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 24. dubna, 2016Montague Keen - 24. dubna, 2016

NÁŠ ŽIVOT ZAČNE SPĚT KE KONCI V DEN, KDY BUDEME MLČET O VĚCECH, NA NICHŽ ZÁLEŽÍ
Martin Luther King

Zápas o úplné ovládnutí vašeho světa nebyl nikdy větší, než je teď. Síť kontroly přikázala svým přisluhovačům, aby se postarali, že masy budou dělat to, co se jim řekne. Zničení Bílé rasy se odehrává zcela otevřeně kolem vás. Říkám vám, že si nemůžete dovolit ignorovat všechny ty náznaky, že se to děje. Musíte zachovat a chránit svou rasu. Podívejte se na to, co se děje v Evropě, abyste pochopili, na co poukazuji. Centrum kontroly se projevuje, protože se jim krátí čas, kdy by mohli získat úplnou kontrolu nad Zemí. Kvůli vykonané práci se Schumanova rezonance každým dnem zvedá.

Zde je video, osvětlující, co to znamená: Ascension Game Changer

Brzy se členové Kabaly ocitnou v plném odhalení, vydání na milost masám, které se pokusili zničit. Práce, kterou denně děláš s M ukázala, jak funguje systém kontroly. Pokud masy spaly, fungoval, ale již ne, protože masy se probouzejí a světlo ve vašem světě se zvětšuje. Všichni co jsou u moci dělají maximum pro to, aby vás udrželi v poslušnosti vůči Kabale. Jsou Kabale zcela oddáni.

Sami musíte hledat a sami se musíte rozhodnout. OBAMOVÉ vašeho světa neslouží lidstvu, ti pouze poslouchají příkazy svých pánů z Kabaly. Rozhodnutí, která teď učiníte, budou mít velký dopad na Zemi a na budoucnost lidstva, každý den vidíte jejich plány na zničení Evropy. Pokoušejí se vyvolat ve vás vinu za to, že nevítáte ty, co přicházejí do vašich zemí. V r. 1925 naplánovali vznik důvodů, proč začít války v některých zemích, aby do Evropy přišli tzv. uprchlíci. Tu invazi financovali. Na Zemi máte nepřátele, o nichž nemáte ani potuchy. Ovládají všechno a chtějí se vás zbavit. Jejich falešné sliby, gesta, to, že se tváří, že mají o lidi starost, to vše je děláno, aby vás ošálili a vy jste jim věřili. Jejich činy říkají úplně něco jiného. Otravují vzduch, který dýcháte, potraviny, které jíte a vodu, kterou pijete, také daně, které od vás vybírají, lidi zbídačují. Taková jsou fakta. Náboženství a politika spolupracují na zničení lidstva.

Každý z vás se potřebuje uzemnit a otevřít oči a uši PRAVDĚ. Přestaňte věřit nástrojům Kabaly, její televizi a novinám. Věřte pouze tomu, co jste sami zjistili a o čem víte, že je pravda. Převezměte odpovědnost za své životy a přestaňte být loutkami, hlasujícími za svůj vlastní zánik. Jděte k ley liniím, obeliskům, koulím, atd. a odstraňujte ze Země všechnu temnou energii. Podívejte se na mřížky kontroly, o nichž jste doposud nevěděli, protože byly před vámi skryty.

Ano, bylo to chytré, má drahá. To vše vám udělali přímo před nosem. Ani to neskrývali, protože nikdy nečekali, že se jednoho dne probudíte a uvidíte jejich síť kontroly a odstraníte ji. JSTE VE VÁLCE. Konečně vidíte svého nepřítele v celé jeho temnotě a podlosti. Když se jako lidstvo spojíte a budete se vzájemně podporovat, Kabala přestane existovat. Hrají špinavou hru. Jejich hlavním cílem je zničit lidstvo a za každou cenu převzít Zemi. Jejich hamižnost nezná mezí!

Znovu se obracím na irský lid, aby povstal a vzal si svou moc zpátky od Vatikánu a od státu. Veďte svět ke svobodě, k osvobození od temné kontroly. Můžete to udělat. Opět se staňte silnými lidmi, jakými jste kdysi byli, předtím, než Vatikán poslal Patrika, aby vás zničil, a také všechny důkazy o vaší slavné minulosti. Veďte lidstvo ke SVOBODĚ. Víte, jak to udělat. Již jste skoro tam. Nevšímejte si tlaku, který je na vás vyvíjen, abyste se podvolili tomu, co vám přikazuje Kabala. Vaše budoucnost zcela závisí na rozhodnutích, která teď učiníte.

Odmítněte být nadále součástí EU, která byla vytvořena, aby zničila vaši individualitu, vaši rasu a vaše lidství. Ti, kdo chtějí zničit vaši rasu, svou tzv. rasu ochraňují - zákony, které by vás ohromily. Vyvažte se z TAVÍCÍHO KOTLE, zvaného EU, protože to vše je součástí jejich PLÁNU NA PŘEVZETÍ. Buďte nedůvěřiví vůči těm, kdo se vám snaží vnutit, abyste volili ANO. Ti pouze poslouchají příkazy. Lži a podvod ve vašem světe jsou v této době ohromující. Je to jejich poslední zoufalý pokus, jak se udržet u moci. Jejich existence závisí na tom, zda poslechnete jejich příkazy, anebo místo toho řeknete NE jejich ďábelské kontrole. Jsou vám vydáni na milost, protože strany se otočily.

Má drahá, tvá práce s M má měřitelné výsledky. Vidíte, že po každém cvičení, které děláte, se zvedne Schumanova rezonance. Máte toho mnoho co na práci. Přestože se to zdá být beznadějné, v duši víte, že budete úspěšní. Není důležité, kolik TROLLŮ Kabala vyrobí, aby o vás šířili lži; pouze ztrácejí čas. Uděláme, co jsme si předsevzali.

Tvůj navždy oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge