Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 20. září 2015

Montague Keen - 20. září 2015

Zažíváte konečné časy. V příštích sedmi dnech se mnozí ukážou v pravém světle. Přestože se plně připravili na toto převzetí, nikdy nepředpokládali, že se někteří lidé probudí a prohlédnou jejich ďábelské plány dříve, než oni budou mít příležitost je uskutečnit. Má drahá, řekl jsem ti, když jsem tehdy odešel k Duchu, že ti, kdo vstoupili na Zemi tak, že ji ukradli a převzali vládu nad lidstvem, budou jednoho dne muset Zemi opustit. Tento týden ti to potvrdil někdo, kdo o tom ví.

„Vstoupili portálem v době Atlantidy a stali se lidmi „J“, kteří byli příliš traumatizováni na to, aby si spravovali svou vlastní zemi. Někteří přežili jako humanoidní ptáci a jsou pořád propojeni s umělými inteligencemi, žijícími ve svých UFO letkách někde ve vesmíru. NIC SE NEPOUČILI. POŘÁD PĚSTUJÍ ODPORNÉ SPOJENECTVÍ S UMĚLÝMI INTELIGENCEMI, A POMÁHAJÍ JIM ZAČÍT DALŠÍ DRAMA SEBEDESTRUKCE, ZDE, NA PLANETĚ ZEMI.

Oblafli vás a přesvědčili vás, že jsou láskou a světlem, zatímco, ve skutečnosti, jsou pravým opakem. Zneužívají lidskou rasu a stále v tom pokračují. Chtějí totální kontrolu. Od svého příchodu umísťují své vlastní lidi do mocenských pozic. Jejich posledním tahem bylo, když si vynutili rezignaci (papeže) Ratzingera a dosadili tam svého muže, který je pod jejich kontrolou. Nenechte se zmást „laskavým úsměvem a slovy tohoto muže“. Není takový, jak se zdá být. Lidstvo musí stát pevně jako jeden. Vězte, že máte sílu na to, abyste řekli: „Odmítám vaše požadavky“. Každý den vidíte, jak probíhá jejich plán na zničení Evropy. To vše bylo plánováno a vnuceno silou, jako součást převzetí. Nic se neděje náhodou. Doufají, že najdou pochopení a udělají dojem na ty, co lehce uvěří. Vaše televizní stanice a noviny, které jsou všechny jejich vlastnictvím, budou použity, aby vtáhli neprobuzené lidi do svých sítí lži a kontroly.

Rozhodnutí, která v příštích několika dnech učiníte, když se podlost prohloubí a stane se viditelnou všude, kam se vrtnete, jsou mimořádně důležité. Ve skutečnosti rozhodnutí, která učiníte, rozhodnou o tom, zda budete pokračovat v nevolnictví a budete souhlasit s ještě větší kontrolou vašeho života na Zemi, anebo zda se spojíte, budete stát jako 99% a odstraníte vše, co je ĎÁBELSKÉ A PROHNILÉ, abyste mohli žít v míru. Pamatujte, že Kabala POTŘEBUJE VÁLKU, ZABÍJENÍ, UTRPENÍ, atd. aby na Zemi přežila. Vše, co potřebujete, je mír a láska, aby byl život na Zemi obnoven do podoby, jakým byl v minulosti, a opět takový bude Je to VELKÉ ROZHODNUTÍ, ale musí být učiněno do konce září. Není čas na vytáčky, je konec.
Těm, kdo se pokoušejí vynést na světlo pravdu, je ošklivě ubližováno. Dalo se to očekávat. Také vaše tělo se musí přizpůsobit novému způsobu života. Protože u některých z vás, vaše těla odolávají změnám a vy pociťujete závratě, návaly mrazení, zmatení a mnoho dalších tělesných projevů v důsledku toho, že vaše těla odolávají změnám.

Kabala používá ENERGII, aby vám způsobila problémy, a poškodila vaše zdraví, atd. Nepotrvá to věčně. Bylo uvolněno mnoho TEMNÉ ENERGIE, aby vás oslabila a aby jejich plánované převzetí šlo hladce. Tento týden udělali vše pro to, aby bylo jejich převzetí planety úspěšné. Na druhé straně musíte vy všichni vložit energii do toho, abyste odolali a nenechali se ošálit jejich hezkými slovy, která budou prezentována emocionálně a budou plna falešných příslibů. Slyšeli jste takové již dříve. Jsou to jenom slova. AKCE, KTEROU SLÍBÍ, SE NIKDY NEUSKUTEČNÍ.

Již toho bylo dost. Vystupte ze své ulity a dívejte se s otevřeným srdcem a otevřenýma očima. A vizte destrukci lidstva všude kolem vás. Opravdu toho chcete ještě víc? Každým dnem zabijí pár dalších z vás. Používají chemtrailsy, takže vdechujete jedy. Tento jed jde přímo do půdy, takže je otrávena všechna vaše potrava. Dávají SMRTELNÝ JED do VODY, kterou pijete. Vyrábějí chemikálie, které vám prodávají jako léky, což vám zkracuje život a způsobuje zdravotní problémy. Ještě nejste dostatečně probuzeni, abyste to viděli zcela jasně? Jak můžete věřit tomu, co vám tito lidé říkají, když vám provádějí tohle? Co se ještě musí stát, abyste se probrali, aby vás to vytáhlo z třídimenzionálního světa, v němž jste lapeni a v němž bojujete o přežití?

Máte odvahu postavit se pevně a společně a převzít odpovědnost, nejenom za vaši vlastní budoucnost, ale za budoucnost lidstva na Zemi. Podívejte se, co Kabala způsobila: války, utrpení které přináší, trápení, které musí snášet chudí, hladomory, tsunami, zemětřesení; vše úmyslně naplánováno a prováděno. Toho všeho jste byli svědky. Tohle chcete? JEŠTĚ VÍCE TÉHOŽ? Protože přesně tohle dostanete. Podívejte se do očí vašich dětí. Zaslouží si takový život? Nyní máte na výběr, vaši předkové neměli. Byli bezmocní a nemohli odolávat tomu co jim bylo vnuceno. Neměli přistup k pravdě, protože tehdy nebyly počítače. Máte všechny výhody, všechny informace pod vašimi prsty. Použijte je, abyste se osvobodili z nevolnictví a kontroly. Země patří lidstvu, ne vetřelcům.

My, v Duchu, děláme vše, co je možné udělat z této strany života, abychom vám pomohli dospět ke správným rozhodnutím. Chce to odvahu, stát za pravdou a světlem, ale výhody nelze vyčíslit. Nejste sami, my všichni jsme s vámi.

Podívejte se na Irsko, kde lidé dali průchod svému hlasu. Používají ho, aby informovali svou vládu, že NESOUHLASÍ S TÍM, ABY JIM VLÁDLA. Vláda neslouží irskému lidu. Je pod kontrolou těch, kterým neleží na srdci nejlepší zájem Irska, ani jeho lidu. Salutujeme Irům za to, že zaujali takové stanovisko. Ukazují, jak to udělat, mírumilovně, a s přesvědčením. Upamatovávají se na to, kdo jsou a na to, co jim bylo násilím vzato.

Také Evropa je dobývána. Bylo vám to VNUCENO, aby vás to OSLABILO, aby to odvrátilo vaše mysle od toho, co se děje. Mnohokrát jsem vás varoval ohledně plánů na zničení Evropy. Nyní to denně vidíte. Kolik ještě musí být utrpení, abyste viděli pravdu? Aby tohle všechno přestalo, chce to, aby se DOBŘÍ LIDÉ PROBUDILI, POVSTALI SPOLEČNĚ A ODMÍTLI BÝT TOHO SOUČÁSTÍ.

Jsou to těžké časy. Můžete to změnit. Věřte si, protože to můžete udělat. Má drahá, přeji si, abych ti to mohl ulehčit. Věz, že uspějeme.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge