Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 13. září 2015

Montague Keen - 13. září 2015

Přátelé,

mnozí z vás máte dilema, zda máte věřit informacím, které přicházejí ohledně návštěvy papeže v Americe. Tolikrát jsem vám řekl, že „Nic není jak se zdá“. Ti, o nichž vás učili, že je máte milovat a ctít je, jsou pravým opakem toho, čím věříte, že jsou. Černá je bílou a bílá je černou. Převezměte kontrolu nad svými životy. Láska a světlo jsou to jediné, na čem záleží. To je, co ve vašem světě chcete. Ignorujte temnou stranu života a odmítněte jejich plány týkající se vašeho světa. Musíte si vybrat. Když se spojíte a tu volbu uděláte, vytvoříte svět, v jakém si přejete žít. V průběhu několika příštích týdnů budete k takové volbě přinuceni. Rozhodněte se předem. Chcete mírový svět, v němž může lidská rasa žít a sdílet hojnost, která vás obklopuje.

Nemáte se čeho bát, protože když se 99 % rozhodne, že chce mír, mír bude. Naučte se žít ve svých srdcích, ne v myslích. Vaše srdce vám nelže. Ti, kdo vám lhali, budou odhaleni a odstraněni z vládnoucích pozic. Náboženství LÁSKY bude obnoveno. Opět bude vzkvétat ve vašem světe. Váš bližní není nikdy vaším nepřítelem, pouze okolnosti dělají, že to tak někdy vypadá. Všechna ta manipulace skončí ve chvíli, kdy ji odmítnete akceptovat. Ti, kdo vám vládnou, tak činí pouze se souhlasem lidí. Ten souhlas může být kdykoliv odvolán. Musíte se vážně zamyslet nad tím, jaký svět chcete v budoucnosti mít. Je to na každém z vás, aby se zúčastnil takového rozhodování.

Z hlediska Boha jsou si všichni lidé rovni. Již nikdy nedovolte, aby hierarchie dospěla do takového ovládání a panování. Když jste toto přijali, a také náboženství, vedlo to k pádu člověka. Poučte se z chyb minulosti a rozhodněte se, že již nikdy do takové léčky nespadnete. Každý den jasně vidíte chyby minulosti, jak jste bláhově odevzdali svou moc a v některých případech i svou duší zkorumpovaným režimům, náboženstvím nebo vládám. Všechny vlády jsou u „moci“ pouze proto, že se nechaly koupit těmi, kdo opravdu touží po moci; těmi, kdo zůstávají před vámi skryti. Dělejte svá vlastní šetření, pak se můžete zodpovědně rozhodovat. Odmítněte být ovcemi, které dělají bez ptaní to, co je jim řečeno. Každá duše na Zemi se musí probudit, aby zjistila, kým a čím je. Přišli jste na Zemi, abyste uskutečnili změny, a odstranili vše, co je temné a zlé. Jakmile máte VůLI to udělat, máte MOC do udělat. Je to jednoduchá volba. Nelze vás zastavit, protože je dáno, že se tak stane. Jde pouze o to, jak rychle - to je na vás. Kabala se brzy pokusí vynutit si u vás změny. Když je společně odmítnete přijmout, Kabala nemůže udělat nic, aby vás k tomu přinutila. Máte na výběr.

Propojte se se svým duchovním životem a staňte se tím, kým jste. Otevřete se všem možnostem. Můžete být aktivní a osvobodit všechnu posvátnou ENERGII z ley linií pro lidstvo. Již pouze sama tato akce by přinesla ohromné změny k lepšímu. ENERGII lze použít pro dobro nebo zlo. Kabala používá energii ley linií pro ďábelské ovládání. Tato energie je po právu vaše. Máte právo vzít si ji zpátky, abyste vytvořili mír a harmonii. Nejdůležitější ley linie jsou v Irsku. D.E. (David Egan – pozn.překl.) vytvořil plány, jak provádět tuto práci v Irsku. Hilda povede práci přes Facebook, po celém světě. Každý, odkudkoliv, to může dělat. Chce to jenom odhodlání, lásku k bližnímu a přání míru pro všechno lidstvo. Když to budete dělat, přinesete světu SVĚTLO, a to světlo odstraní všechnu temnotu.

Nastal čas na tuto práci. Je způsob, jak ji dělat. Každý na Zemi může být součástí tohoto úžasného hnutí. Získat můžete vše. Staňte se mocnými bytostmi světla, kterými jste. Společně můžete všeho docílit. Je čas vzít si aktivně svou sílu zpět. Vše, co potřebujete, je záměr vrátit tuto posvátnou energii lidstvu. Když to budete dělat, drazí přátelé, tvoříte dějiny. Proto jste tentokrát na Zemi. Budoucnost lidstva na Zemi je ve vašich rukách. Jste připraveni věnovat několik hodin svého času, abyste vytvořili lepší svět pro všechny? Můžete se stát architekty budoucnosti. Pamatujte, Kabala používá systém digitální posvátné geometrie, jakož i fyzický systém posvátné geometrie, která překrývá přirozené zemské ley linie. Když bude systém posvátné geometrie zasažen ve svém jádru, hlavní komunikační a kontrolní systémy, což je 32 obelisků umístěných v budovách vytvořených na principech posvátné geometrie, začnou SPOTŘEBOVÁVAT SVOJI VLASTNÍ ENERGII NA BUNĚČNÉ ÚROVNI.

Vezměte s sebou ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (viz Galacticchannelings.com, česká sekce, ze dne 15.května 2014) ke každé respektované budově a přečtěte to, zejména u Vatikánu, soudních dvorů, bank, atd. Použijte svou vlastní posvátnou sílu k odstranění temné kontroly. To vše je ve vašich rukách. Užívejte si to. Důležité je načasování a teď je čas provést tuto práci.

Moje drahá, strávila si posledních 11 let tím, že ses´ pokoušela probudit lidi k pravdě a světlu. Vím, přeješ si, abys byla bývala úspěšnější. Když vezmeme v úvahu opozici, která proti tobě stála, vedla jsi si velmi dobře. Lidé vystoupí dopředu a budou pracovat společně. Uspějeme, má drahá. Ty a já jsme neporazitelní.

Buď na sebe hodná a odpočívej, kdykoli je to možné. Tvůj navždy oddaný Monty

POZNÁMKA OD VERONIKY:
Kiesha Crowther (Malá Babička) bude 27. září v hotelu The Royal Marine Hotel, Dun Laoghaire, v Dublinu. Provede obřad propojení vašeho vzácného Irska s posvátnou mřížkou. Prosím, zúčastněte se tohoto obřadu, protože svět potřebuje, aby se Irsko propojilo s dávnými znalostmi našich předků.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge