Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 18. prosince, 2016Montague Keen - 18. prosince, 2016

Ve snaze zabránit masám probudit se, byly všude zavedeny drakoniánské zákony. V Anglii jsou nyní mnozí zavírání za to, co bylo v minulosti považováno za svobodu slova. Vaši predátoři dělají vše, co mohou, aby lidi umlčeli. Nepovede se jim to, ale bohužel, v mezidobí to mnohé z vás zničí. Kabala vás zcela kontrolovala po miliony let, aniž jste se na něco ptali. Věřili, že jsou neporazitelní, protože až dosud jste je vždy bez reptání poslechli. Ale co bylo, bylo a je čas pohnout se kupředu a žádat, co je po právu vaše. Stali jste se jejich OTROKY, aniž jste si to uvědomili.

To, co se teď děje, považuje Kabala za REVOLUCI. Udělají vše, co je v jejich silách, aby ji udusili. Vy všichni si plně uvědomujete, jak dovedou být bezohlední. Udělají vše co je potřeba, aby se pokusili udržet u moci. Mohu vám říct, že každým dnem ztrácejí půdu pod nohami. To bude pokračovat, jak dlouho bude potřeba, dokud nebude lidská rasa osvobozena od jejich tyranie. Abyste se osvobodili, musíte stát společně a dělat pouze to, co bude také prospěšné i pro vaše bližní lidské bytosti. Musíte zavrhnout fluoridaci vašich vodních zásob, odmítnout vypouštění chemtrailsů do vzduchu, odmítnout pěstování geneticky modifikovaných obilovin, očkování, či používání jakýchkoliv léků, které by lidem škodily.

Vyzbrojte se co nejvíce znalostmi abyste, až to rupne - a to se stane, abyste byli připraveni. Kabala má plány zinscenovat obrovskou událost pod falešnou vlajkou, aby vás dostala zpátky do řady. Rozpoznejte to, že je to poslední pokus, jak vás udržet pod kontrolou. Udělejte si pohotovostní zásobu jídla a pití. Buďte připraveni! Zvolili jste si, že budete architekty budoucnosti, takže teď je důležitá každá vaše akce. Za každou cenu se vyhněte ztrátám na životech. Využijte vše, co máte k dispozici a budete úspěšní. Přišel váš čas, abyste osvobodili sebe a váš svět. Jednoho dne jasně uvidíte vše, co bylo uděláno s cílem zničit lidský život na Zemi a jak někteří z vás snaživě pomáhali Kabale dosáhnout jejích cílů. Každým dnem je pro ně těžší, házet vám prach do očí, protože si teď plně uvědomujete jejich lži a manipulace. Ted je vidíte v pravém světle: jsou to predátoři bez jakýchkoliv skrupulí.

Ted začínáte zjišťovat, jak vaši predátoři používají kontrolu mysli. Má mnoho podob. Mnozí z vás ví o MK ultra programování, přestože existují mnohé další, stejně úspěšné postupy. Podívejte se do tváří obětí, hlavně do jejich očí a vypovídajících váčcích pod víčky, které tu hru odhalují. Je to znamení ovládání mysli. Ti lidé jsou jako herci, jednají dle scénáře, zatímco lidstvo trpí. Žijete v Konečných časech. Nebude to snadné, ale odměna vás nemine.

Vliv Saturnu je všude. Saturn, Satan, o Vánocích máte Santu. Máte to před očima, a přesto to nevidíte. Většina vaší kontroly pochází ze Saturnu. Je mocný. Vatikán tím přetéká. Další věc je Černá kostka. Je považována za tak mocnou, že se k ní muslimové modlí, a vytváří tam nesmírnou energii. Židé to nosí na čele. PROČ?

Je čas pokládat otázky a dostat nějaké odpovědi. Proč jsou používány černé a bílé kachličky v kostelech, zednářských lóžích, synagogách a na mnoha dalších místech? PROČ? Co to znamená? Černá magie je používána všude kolem vás, aby vás svázala a ovládala. Kabala sbírá energii lidstva s cílem zničit vás.

Znovu vás žádám: prosím, nezabíjejte vaše lidské bližní. Budete je potřebovat, aby stáli po vašem boku, aby podpořili vaši žádost o osvobození. Zeptejte se Kabaly proč, ve světě hojnosti, má tak mnoho lidí hlad? Opravdu potřebuje strašlivou energii takového utrpení kvůli vlastnímu přežití na Zemi? Zabíjení, plynoucí z válek, je pozitivně vzrušuje. V televizi jste viděli mnoho příkladů, To vypovídá mnoho o těch, kdo podněcují válku.

Amerika bude čelit těžkým časům. Kabala ji chtěla pro sebe, ale nepovedlo se jí to, tak jí způsobí utrpení. Američané jsou drženi na vodítku. Nemají potuchy, co se kolem nich děje. Tak jsou ovládáni. Je to způsobeno geneticky modifikovanými potravinami a také vším ostatním, co jim udělali. Je třeba je litovat. Modlete se za ně. Život v Americe je teď bojem.

Potřeba vinit Rusko úplně ze všeho se rychle stává vtipem. Ve Spojeném království to máte také. Proč obviňují média a politici ze všeho Rusko? Taková taktika již nefunguje, protože lidé se probudili a vidí, co se děje. Kabala chce válku s Ruskem a tak se snaží zasít do myslí lidí strach z Ruska. Tak pracuje Kabala. Bylo by to fungovalo v temných časech minulosti. Znovu na to naletíte?

Prosím, posílejte lásku a energii všem, kdo jsou nespravedlivě zavřeni v mnoha zemích, protože se Kabala bojí toho, co vědí. Všude potřebují nevinní vaši pomoc a podporu.

Má drahá, prosím, snaž se udělat si o svátcích čas pro sebe. Buď na sebe hodná, má drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge