Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 17. září 2017Montague Keen - 17. září 2017

Lidstvo podniklo za pomoci meditace pozitivní akci a zabránilo tak obrovským škodám v Americe, které Kabal plánovala. Toto je pozitivní důkaz toho, že společně máte sílu, abyste zabránili zničení Země. Mohu vám říct, že to byla pro Kabal velká rána. Mnozí z nich si teď uvědomují, že si již nemohou s lidskou rasou dělat co chtějí. Nikdy předtím neměli co do činění s probuzeným lidstvem. Uvědomují si, že jejich plány na převzetí Země budou překazeny. Mnozí z nich mají v plánu odejít ze Země za pomoci hvězdných bran, které jsou stále funkční. Jiní doufají, že najdou způsob, jak lidstvo přesvědčit, aby jim dovolilo zůstat na Zemi. Ale leopard své skvrny nezmění. Proto je to třeba vidět reálně. Časem jim můžete odpustit co udělali, ale nesmíte na to zapomenout. Vždy musíte být ve střehu pro případ, že by se opět pokusili získat nadvládu. Všechny vaše vlády jsou součástí této Kabal. Všichni, co jsou u moci, nepracují pro dobro lidské rasy. Musí dojít k obrovským změnám, aby zavládl úplně nový způsob života, kde bude vládnout otevřenost a čestnost a spravedlnost pro všechny.

Vše, co Kabal vytvořila, aby zničila lidský život na Zemi, musí být odstraněno. Již žádné chemtrails, již žádná voda prosáklá léky. Již žádné očkování ani chemická medicína. Zemi je třeba vyčistit ode všech chemikálií, aby mohla plodit potraviny vhodné pro lidstvo. Hydroponické pěstování je okamžitým řešením, jak rychle vyprodukovat dobré potraviny. Je zásadně důležité vyčistit půdu, aby se zajistilo, že bude vhodná pro pěstování obilí. Půda musí být opět nezávadná.

Buďte připraveni, protože se to stane dříve, než si myslíte. Kabal ví, že nemá času nazbyt. S porážkou se nedokáže moc vyrovnat. Neztrácejte energii tím, že se budete na ně zlobit, protože to vám jenom uškodí. Jsou to paraziti, žijící z energie vašeho utrpení, tak je jenom pošlete, ať si jdou svou cestou.

Vaším úkolem je naplánovat svou budoucnost. Nejdříve se snažte obnovit a nahradit vše, co bylo zničeno. Je to obrovský úkol, ale když se připojí všechny ruce k dílu a budou pracovat společně, bude to úkol radostný. Budoucnost je vaše, tak žijte v přítomnosti. Dělejte vše, co je zapotřebí, aby budoucnost vypadala tak, jak jste si ji vysnili. Je jedno, v jaké části světa žijete, protože celé lidstvo bez rozdílu přežije a bude vzkvétat. Paraziti odejdou, protože ve světle nepřežijí. Byli to paraziti, kteří vytvořili náboženství, aby vás mohli ovládat. Žili z vašeho utrpení a to bude odhaleno. Uvidíte je v pravém světle. Bude to šok pro mnohé, kteří se nechali ošálit jejich sladkými řečmi a sliby. Budete je hodnotit podle činů.

V dávných dobách byl člověk propojen se vším, co je. Nepotřeboval náboženství na to, aby se spojil s Bohem. Nepotřeboval prostředníka. Byl s Bohem nebo Zdrojem, jak mnozí říkáte Bohu, zajedno. Pro člověka bylo normální komunikovat s Bohem. Pak přišli parazité, kteří chtěli lidi ovládat. Vymysleli příběh o lidech, kteří nikdy neexistovali a místech, která si také vymysleli. Přesvědčili lidi, že ten příběh je pravdivý. Nejdříve ten příběh předložili na koncilu v Nice v r. 325. K jejich překvapení to lidé přijali jako pravdu a parazité od té doby z toho žili. Tyto příběhy dodnes ovládají životy mnoha lidí, dokonce až do dneška. Na tom koncilu bylo rozhodnuto o zničení Irska a Egypta. Byla to dvě centra učení a vědomostí a jejich DNA byla velmi důležitá. Jedna věc, která Kabal děsí, je irská DNA. Proto Irsko po generace trpělo v rukách Kabal. Oddělila v Irsku jih od severu, aby vytvořila v lidech rozdělení. To na tomto kousku ráje zvaném Irsko vytvořilo stálé pnutí. Toto, přátelé je to, když říkám, že „Irsko je klíčem, který vše odemkne“. To také vysvětluje, proč se Vatikán a Britská koruna tak Irska drží. V r. 1152 DAL PAPEŽ HADRIÁN IRSKO A JEHO LID JAKO OTROKY BRITSKÉ KORUNĚ ZA PODMÍNKY, ŽE IROVÉ NIKDY NEZJISTÍ, KÝM JSOU.

Ve chvíli, kdy budou mít Irové odvahu zjistit, kdo jsou, je s Kabal konec.

Jsme hluboce vděčni, že jste přikročili k finanční pomoci pro Davida McCanna, aby mohl získat v Kalifornii příslušné právní zastoupení. Časem pochopíte, jak je tato žádost důležitá. Pro tuto chvíli máte mé slovo.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising withGoGetFunding (vysvětlení viz níže)

David mne požádal, abych vám poděkoval, že se o něj staráte. Velmi si vaší pomoci váží. Je pro něj důležité vědomí, že není opušten. Svou misi dokončí.

Má drahá, děkujeme tvé přítelkyni, že tě přišla zachránit. Rychle jste se potápěli a potřebovali jste pomoc. To, že jste ty a David přežili všechno to, co zažíváte, je zázrak. Odhodlání Irů přežít jm v průběhu historie dobře posloužilo.

Vždy po tvém boku, tvůj oddaný Monty.

Komentář od Veroniky:

Prosím, podepište petici za Davida Mc Canna: Free Dave McCann | RootsAction. Jsme vděční, když si najdete čas a uděláte to. (pozn. pro neangličtináře: Petice žádá o osvobození Davida Mc Canna, který je zadržován ve věznici ve Fresnu, Kalifornie, na základě falešného obvinění a bez soudního řízení. Neexistují žádné důkazy, protože údajný zločin se nikdy nestal.

Ve sloupci vpravo prosíme vyplnit jméno (first name), příjmení (last name), mailovou adresu, PSČ a zemi (automaticky se objeví Česká republika). Děkujeme.)

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostřednictvím GoGetFunding).

Akce Spravedlnost pro Davida Mc Canna má za cíl zajistit právní zastoupení pro Davida Mc Canna, irského občana, který byl v r. 2016 v Kalifornii falešně obviněn z vraždy. Všechny důkazy poukazují na to, že je nevinný a že vše bylo vykonstruováno. Je patrné zasahování ze strany druhých lidí a náznaky zastrašování svědků. Ve zprávě koronera jsou vážná protiřečení a důkazy chybí. Dům, který koupil a za který sám zaplatil a všechen jeho majetek si vzali druzí lidé a proto nemá peníze na to, aby si najmul právníka nebo vyšetřovatele. Kampaň má za cíl podpořit následující: 1. najmutí právníka, který by Davida Mc Canna řádně zastupoval před soudem a podal žádost o zrušení případu, činil příslušné kroky ohledně důkazů, včetně utajovaných, podal žádost o přezkoumání důvodnosti zadržování a jeho propuštění a aby se mu dostalo spravedlnosti dle amerického práva.2. najmutí soukromého vyšetřovatele, který by shromažďoval důkazy a fakta, prokazující Davidovu nevinu a falešné obvinění. 3. najmutí odborníka na vedení soudních sporů, aby provedl podrobné šetření falešných svědectví a falešných důkazů, dohlížel na jednání soudu a dal dohromady fakta, týkající se případu.4. spravedlivé a nezaujaté slyšení u soudu, kde budou předložena fakta a důkazy s cílem očištění a propuštění Davida McCanna.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge