Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 10. září 2017Montague Keen - 10. září 2017

Dnes vám píši s těžkým srdcem. Ničení lidstva se vám děje přímo před očima, ale mnozí z vás se rozhodli, že to nechtějí vidět. Kabal úspěšně kontroluje vaše počasí po více než 50 let. Bylo to založeno na výzkumech Nikoly Tesly, které mu byly ukradeny a Kabal je zneužila. Tesla nic takového nechtěl, protože on chtěl dát světu volnou energii. HAARP, CERN a základna na Antarktidě byly založeny s cílem totálního ovládnutí. Jejich možnosti ničit jsou obrovské. Vládnou tři sídla moci: londýnská City, Vatikán a Washington D.C. a ne lidé, které volíte, a kteří jsou jejich pouhými nástroji. Nic není, jak se zdá být. Řekl jsem vám to mnohokrát, ale málo lidí si to vzalo k srdci. To, co se teď děje v Americe, je jako z hororu. Je skoro nemožné tomu uvěřit. Bohužel je to skutečné.

Ti nešťastní nebozí lidé jsou obelháváni a „ZVÁNI DO TÁBORŮ FEMA“. NEVĚDÍ, ŽE OBDRŽÍ KAINOVO ZNAMENÍ, KTERÉ SPEČETÍ JEJICH OSUD vzhledem k tomu, že 90% Američanů neví, co se vlastně děje a věří tomu, co jim úřady řeknou. Tábory FEMA s plastovými rakvemi a gilotinami byly připraveny a přichystány pro tuto chvíli. Vaše moc je ve vašem počtu: protože když 99% řekne NE, tak je to NE: Buďte silní a věřte, že vaše místo je na Zemi. Spojujte se se všemi živly Země.

Celé lidstvo musí podat ruku americkému lidu. Posílejte mu lásku a světlo, aby přežil vše, co je mu prováděno. Odložte stranou všechny rozdílnosti a dívejte se na lidstvo jako na jeden celek, který potřebuje ochranu před Kabal. Sdílejte informace, protože vědomosti představují moc.

Jste svědky toho, jak je pro Kabal snadné zničit vaše životy, vyhnat vás z domovů a způsobit totální chaos. Kabal má technologie a toto převzetí plánovala po dlouhou dobu. Máte sílu na to, abyste jim nedovolili vzít si to, co vám patří. Ukažte jim, že jim Zemi nepředáte. Tato bitva o vládu nad Zemí zuří všude kolem vás. V duši víte, že vyhrajete. Tak věřte sobě, své síle vůle a v sílu vašeho odmítnutí vzdát se, protože tyto věci vás posílí. Toto je největší výzva, jaké jste kdy čelili. Zvládnete to a Země bude obnovena. Slibuji vám, že život na Zemi bude prosperovat, když odstraníte všechno negativní. Zemi naplní dobrá pozitivní energie a pak bude život lidí, zvířat a rostlin opět vzkvétat. Toto musíte mít na mysli, protože to je vaším cílem. Obě strany života zajistí, že lidstvo bude schopno přežít.

Prosím, pokračujte v podporování Davida, ať již modlitbou, posíláním lásky a léčivé energie anebo finančně. On ví, co je třeba udělat a je připraven zhostit se svého úkolu. Kabal na něj připravila další útok, ale nebude úspěšná. Kdyby nebyl důležitý, neztráceli by s ním čas ani by se nenamáhali. David si velmi váží vaší pomoci a děkuje vám za ni.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostřednictvím GoGetFunding).

Akce Spravedlnost pro Davida Mc Canna má za cíl zajistit právní zastoupení pro Davida Mc Canna, irského občana, který byl v r. 2016 v Kalifornii falešně obviněn z vraždy. Všechny důkazy poukazují na to, že je nevinný a že vše bylo vykonstruováno. Je patrné zasahování ze strany druhých lidí a náznaky zastrašování svědků. Ve zprávě koronera jsou vážná protiřečení a důkazy chybí. Dům, který koupil a za který sám zaplatil a všechen jeho majetek si vzali druzí lidé a proto nemá peníze na to, aby si najmul právníka nebo vyšetřovatele. Kampaň má za cíl podpořit následující:

1. najmutí právníka, který by Davida Mc Canna řádně zastupoval před soudem a podal žádost o zrušení případu, činil příslušné kroky ohledně důkazů, včetně utajovaných, podal žádost o přezkoumání důvodnosti zadržování a jeho propuštění a aby se mu dostalo spravedlnosti dle amerického práva.
2. najmutí soukromého vyšetřovatele, který by shromažďoval důkazy a fakta, prokazující Davidovu nevinu a falešné obvinění.
3. najmutí odborníka na vedení soudních sporů, aby provedl podrobné šetření falešných svědectví a falešných důkazů, dohlížel na jednání soudu a dal dohromady fakta, týkající se případu.
4. spravedlivé a nezaujaté slyšení u soudu, kde budou předložena fakta a důkazy s cílem očištění a propuštění Davida McCanna.

Nastal čas, aby byl plán dokončen. Musí být odhalena pravda a musí zvítězit spravedlnost. Nelze dovolit Kabal, aby někoho věznila na základě falešných obvinění. Kalifornie znamená korupci, je to jedno z center korupce. David je čistá duše; není vybaven k tomu, aby zvládl úroveň zkaženosti, jaká ho obklopuje. Potřebuje pomoc.

Má drahá, vez, že pravda bude odhalena. Lidé mají dost zkaženosti a chtějí spolu opět žít v míru. Ti, co patří ke Kabal vědí, že jejich hra je u konce a že se blíží jejich porážka. Nemají na vybranou. Tak se těšte na VÍTĚZSTVÍ.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Založila jsem petici. Potřebuji vaše podpisy, abych ji předložila guvernérovi Kalifornie a požádala ho o propuštění Davida Mc Canna. Prosím, podepište ji.

(pozn. pro neangličtináře:
Petice žádá o osvobození Davida Mc Canna, který je zadržován ve věznici ve Fresnu, Kalifornie, na základě falešného obvinění a bez soudního řízení. Neexistují žádné důkazy, protože údajný zločin se nikdy nestal.
Ve sloupci vpravo prosíme vyplnit jméno (first name), příjmení (last name), mailovou adresu, PSČ a zemi (automaticky se objeví Česká republika). Děkujeme.
)

Free Dave McCann | RootsAction


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge