Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 16. října, 2016Montague Keen - 16. října, 2016

Mnohokrát jsem vám říkal, abyste se společně postavili proti těm, kdo vás chtějí zničit a odstranit ze Země, kterou chtějí pouze pro sebe. Stále se necháváte chytit do léček, které jsou vytvořeny, aby vás polapily a zotročily. Probuďte se, než bude vše ztraceno. Žádám vás, abyste se podívali s otevřenou myslí na toto video, které ukazuje, jak jste podněcováni k tomu, abyste se vzájemně zabíjeli. Takto je prováděna práce Kabaly. Tohle chcete?

Vzestup spících bílých obrů evropského nacionalismu: Rise of the Sleeping White Giants European Nationalism

Rasový program pro 20. století

"Musíme si uvědomit, že naší nejsilnější zbraní jsou rasové třenice. Když vložíme do podvědomí tmavé rasy, že je bílí po staletí utlačovali, můžeme je udržet v programu komunistické strany. V Americe se budeme snažit o nenápadné vítězství. Zatímco budeme štvát černošskou minoritu proti bílým, budeme se snažit vytvořit v bílých KOMPLEX VINY za to, že využívali černochy. Budeme podporovat černochy, aby se dostali do prominentních pozic ve všech oblastech života, v různých profesích, ve světě sportu a zábavy. S takovou prestiží se budou černoši moct oženit s bílými a započne se proces, který nastartuje Ameriku tak, jak to potřebujeme.“

ISRAEL COHEN 1912

AMERIKO, to vše jsi viděla, jak to přichází, aniž byste pojali podezření, že bylo použito KONTROLY MYSLI, aby byl dosaženy cíle ISRAELa COHENa. Uvěřili jste lžím, které vám byly řečeny. Ve skutečnosti podáváte Ameriku panu Israelu Cohenovi na zlatém podnose. Tohle skutečně chcete? Chcete se zúčastnit odstranění lidské rasy ze Země?

Když se spojíte a uvědomíte si, že máte SPOLEČNÉHO NEPŘÍTELE, věci se změní. Pouze nosíte rozdílná těla, ale společně můžete změnit svět. Ti, co patří ke Kabale, se infiltrovali, z vnějška vypadají jako vy, ale nenechte se tím zmýlit. Vůbec nejsou jako vy, ale chtějí to, co máte vy.

Jejich loutky jsou moc nebezpečné, protože jsou používány na to, aby vás přesvědčily, že máte pro ně hlasovat a tím jim dát svou moc. Zajdou jakkoliv daleko, aby si získali vaši důvěru. MOC, kterou jim dáte, chtějí na rozpoutání třetí světové války. Jste na okraji války. Lidé v Americe se musí vážně zamyslet nad tím, komu dají svůj hlas. Celé lidstvo je závislé na tom, abyste byli čestní a dali na první místo lidstvo.

Ta zkorumpovaná osoba chce válku s Ruskem. Slíbila to těm, kdo ji financují. Její oddanost nepatří lidstvu. Věřte své schopnosti hledat všechny možnosti, abyste se ujistili, že učiníte správnou volbu. Po staletí vás PARAZITI rozptylovali. To musí přestat! Probudilo se vás již dost na to, abyste je zastavili a zabránili tomu, aby vše ovládli. Byli jste svědky toho, jak převzali většinu vlád, produkci potravin, banky a zdravotnické zásobování. Předali jste jim to, a oni byli ve svých plánech velmi pečliví. Zaspali jste a oni to vše ovládli. Jsou obrovskou rakovinou vašeho světa. Je čas použít SODU BIKARBONU, abyste ji vymýtili.

Podívejte se na pana Putina. On ví, o jaké triky se ty loutky pokoušejí. Musíte se pouze podívat na to, co udělal s ruským národem, abyste poznali, že on je plně probuzen. Pan Putin není ničí loutka, ten mluví pravdu.

Naslouchejte Davidu Ickovi. Vše, ohledně čeho vás po léta varoval, se stalo. Žádám irský lid, aby se hojně zúčastnil jeho přednášek. Je v Irsku poprvé. Uvítejte ho s irskou srdečností. Poslouchejte jeho slova, protože on je skutečně inspirován. Mezi muži je on VŮDCEM.

Abyste si ozřejmili fakt, že nemůžete věřit těm u moci vás žádám, abyste si také přečetli

Role UNICEF při sterilizaci a zabíjení sefarditských dětí: UNICEF's role in sterilizing and killing Sephardic children

PAMATUJTE, ŽE TI, VŮČI KTERÝM JSTE BYLI VYCHOVÁNI, ABYSTE JIM VĚŘILI, JSOU TI SAMÍ LIDÉ, KTEŘÍ VÁS CHTĚJÍ VYHUBIT.

Je zapotřebí akce. Spojte se a podpořte se vzájemně. Žijte ve svém SRDCI a nechte LÁSKU, aby byla vaším průvodcem. Přestaňte být obětmi Kabaly. Má drahá, věř, že věci se vyvinou, jak mají. Přestože na tebe útočili a pokoušeli se tě zničit, stále odoláváš. Před úsvitem je největší tma.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge