Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 14. října, 2018Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 14. října, 2018

Přátelé, děje se to, děje se to. Korupce, která vládla nad Zemí, je odhalována a likvidována. Vše se děje ve správném načasování. Vždy to tak bylo. Příslušníci Kabaly SE BOJÍ. Jejich čas končí a nemají se kam schovat. Někteří se budou snažit podfukem uniknout totálnímu odhalení, ale nebude dovoleno, aby unikli spravedlnosti pro své činy proti lidstvu. Nejedná se jenom o politiky, ale všichni, kdo získali nadvládu nad lidstvem, budou přivedeni před spravedlnost. Ať jim Bůh odpustí. Je třeba je litovat. Modlete se za ně, zoufale potřebují pozornost.

P. Trump i nadále plní očekávání. Modlete se za jeho ochranu, protože svět ho potřebuje. On a p. Putim společně vytvoří plán na záchranu lidstva.

Než něco přijměte jako pravdu, prověřujte si všechny informace, protože všechny noviny a televizní kanály jsou majetkem Kabaly, takže vám dají jenom takové informace, které vyhovují jejich agendě. Ti, co pracují pro televizi, přečtou vše, co jim předložíte. Je to jejich zaměstnání. Nestarají se o to, zda je to pravda nebo lež.

Modlete se přímo k Bohu, Stvořiteli, Nejvyšší bytosti, ke Zdroji anebo si ho pojmenujte, jak vám to vyhovuje. Vyhněte se zprostředkovateli, který vám znemožní přímý vztah s vaším stvořitelem. Když to uděláte, uvidíte Boha ve všem, co je dobré a krásné. Bůh se stane součástí vašeho života. Bude to, jak to má být. Náboženství byla vynalezena, aby se zabránilo vašemu spojení s Bohem. Bláhově jste náboženstvím předali vládu nad sebou a za tuto chybu jste draze zaplatili. Náboženství zcela kontrolovala váš život, i Zemi jako by jim vše patřilo. Ale tak to není. To vše končí.

Nejdříve bude odhalen Vatikán. Padne, spolu se všemi, kdo k němu patří. Vatikán se teď kymácí na okraji propasti. Brzy zmizí. Dívejte se na něj jako na SÍDLO PROHNILOSTI, KTERÉ NAVŽDY ZMIZELO. Brzy za ním budou následovat zkorumpované vlády. Vy víte, kdo oni jsou. Objeví se nový způsob života, kdy budou všichni lidé žít v míru. Vaši cestu vpřed bude ozařovat světlo. Temný závoj zmizí a budete si užívat mír, o jakém jste vždy snili.

To se teď děje, když připravujete cestu pro to, aby láska nahradila strach a kontrolu, s níž jste bojovali celý život. Celá vaše bytost se osvobodí zpod nadvlády Kabaly. Energie, které zaplavují vaši Zemi váš vyhánějí ze zajetých kolejí. Čistí vaše tělo. Jak může Veronika sama dosvědčit, je to bolestivá zkušenost.

V tuto dobu nepokročí vpřed všichni. Ti, co se teď připravují, zažívají závratě, mdloby a bolest na místech, kdo to nikdy nepociťovali. Únavu ani nejde popsat. Padne na vás bez varování a i přes den spíte hodiny a hodiny. Vaše tělo se dožaduje spánku, i když jste zrovna ráno vstali z postele. Vypadá to, že se vaše tělo během tohoto vynuceného spánku potřebuje přizpůsobit. Vládu převezme vaše tělo a vaše mysl ani nemůže vyslat signál ke spaní. Nelze před tím uniknout, musíte spát. Vaše tělo se musí připravit na přechod do světla.

Veronika:
Teď, jak píši, mě přemáhá spánek. Budu se tomu muset poddat.

Novinky o Davidovi
Děkuje, že jste k němu laskaví.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge