Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 11. června, 2017



Montague Keen - 11. června, 2017

Má drahá žena pracovala kvůli vám mnoho hodin a uvolňovala energii, která byla před vámi zablokována. Tu práci bylo zapotřebí udělat, protože to celé ukazuje rozsah, jak dalece Kabal zašla, aby vás udržela ve svém temném sevření. Chtěl bych poděkovat jejím přátelům z Holandska a Irska, kteří s ní tak pilně pracovali. Byla to týmová práce. Pokryli celý svět. Lokalizovali místa, která byla využívána k ukrytí vědomostí. Lokalizovali posvátná místa, kde byla zablokována energie, aby nemohla proudit k lidstvu ani obohatit život na Zemi. Naše práce pokračuje a nelze ji zastavit. Energie nepřátel lidstva rychle vyprchává. Každý den vidíme, jak se jejich moc zmenšuje. Jsou zoufalí. Brzy vám budou vydáni na milost. Připravte se na ten okamžik a udělejte si plány.

Otevřete oči a vizte, co se kolem vás děje. Lidé opět zvedají hlavy. Jsou odhalovány lži vlády a vy to jasně vidíte v pravém světle a nepřijímáte to v takové podobě, jak vám to říkají a jak by chtěli, abyste to vnímali. Pro takové lidi již není ve vašem světě místo. Vrahové lidstva se nemají kam ukrýt. Jejich hra je u konce. „Zbraně hromadného ničení“ již nemohou být nikdy znovu použity, aby nalákaly lidstvo na válku.

Veronika je velmi vyčerpaná. V jejím věku není snadné pracovat tolik hodin každý den. Má svou armádu na této straně života a také na Zemi a všichni společně pracují, aby zajistili, že odstraníme ze světa všechny temné vlivy.

Má drahá, pomáhali jsme Tobě i Tvým přátelům a dosáhli jsme mnohem víc, než můžeš vědět. Jsme potěšeni, že se nám dařilo spojit se s Tebou a Tvými přáteli tak snadno. Tato práce bude pokračovat, protože je toho třeba hodně udělat.

Prosím, odpočívej.

Tvůj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L












Share |



Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge