Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 11. květen, 2014

Montague Keen - 11. květen, 2014

Má drahá Veroniko, jak rád bych byl teď po tvém boku, když ty a Andrew (Bartis) odhalujete pravdu o dějinách, které byly před vámi skryty. Teď si uvědomuješ rozsah systému kontroly, který byl potřeba, aby vás uvěznil, a co je ještě důležitější, uvědomuješ si, jak můžete takto lehce změnit celou dynamiku této kontroly.

Bylo ti ukázáno, jak si vzít zpátky svou sílu, abyste se mohli stát těmi, kdo doopravdy jste. Žádám každého z vás, aby, pokud je to možné, nahlas pročítal ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (český překlad se připravuje), který napsal Andrew Bartzis, abyste se osvobodili od nadvlády a kontroly. Ano, tak je to jednoduché. Budete překvapeni a potěšeni výsledkem této zkušenosti.

IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠECHNO ODEMKNE.

Stále a stále jsem to Veronice opakoval a nyní mohl Andrew vysvětlit, proč tomu tak je. Jsme mu zavázáni.

Nyní vyzývám lid Irska a Iry z celého světa, aby se se zúčastnili setkání v TAŘE v září 2014. Přineste si bubny a píšťalky a převezměte vládu nad svojí zemí. Bude to radostná událost. Celý svět bude stát při vás, když uvolníte svůj svět z nevolnictví.

Cítím, že vám musím říct, že moje drahá žena bude v the Royal Marine Hotelu v Dun Laoghaire, Dublin, Irsko, dne 23. května ( cca od oběda do pěti odp.) protože Marcia, její dcera se 24. května vdává. Vím, že Veronika se ráda setká s těmi, kdo se budou chtít stát vedoucími organizátory události v TAŘE.

VELKÝ IRSKÝ DUCH se potřebuje probudit a setřást okovy a znovu se stát vůdcem lidí, jako tomu bylo kdysi. To je tvoření živé historie. Je na čase, abyste se dověděli o svých pravých dějinách, ne o tom, co vám způsobil Řím.

PLANETA ZEMĚ SE OSVOBODÍ V TAŘE.

MNOZÍ SE POKUSÍ TUTO UDÁLOST ZHATIT. BUDE VYUŽITA KAŽDÁ PŘÍLEŽITOST, ABY BYL POSLÁN STÍN NA TUTO MIMOŘÁDNÉ DůLEŽITOU UDÁLOST. Buďte silní a nenechte se ovlivnit. Pravda vás osvobodí. Lidé blízko tebe, kteří byli zastíněni, aniž by o tom věděli, budou využiti k tomu, aby zaseli pochybnosti ohledně toho, co děláš. Pamatuj: oni si nejsou vědomi toho, že byli zastíněni. Veroniko: ohlédni se, kolikrát se stalo, že ti, komu jsi věřila a byli ti blízko, byli odkloněni tím, že dostali špatnou informaci o které si mysleli, že je pravdivá. Mnozí odpadli, protože se stali oběťmi zastínění.

Dnes tě nebudu zdržovat, protože cítím, že všichni musí číst Zrušení. Záznam Andrewa a Veroniky je na naší webové stránce www.montaguekeen.com. Prosím , podívejte se na to a snažte se strávit informace v něm. Otevře vám to oči a dá naději do budoucna, do budoucnosti, kterou budete moct spoluvytvářet. Kolikrát jsem ti řekl, že jste architekty budoucnosti. Teď jsme vám předali nástroje. Je na vás, abyste vystoupili a změnili váš svět k lepšímu. Načasování bylo správné pro to, aby se Andrew a Veronika setkali a ukázali vám cestu, kterou jít.

Užívej si tu cestu. Irsko bylo mým duchovním domovem. Uchovávám jako poklad vzpomínky na šťastné časy v Irsku.

Moje drahá, tento týden si tak těžce pracovala. Prosím, pokus se odpočívat. Nepřetěžuj se. Lidé pochopí, že nemáš čas, abys´ odpověděla na všechny emaily. Někteří nevědí, že jsi sama a že nemáš pomocníky.

Těš se z přípravy této velké cesty do Irska.

Jsem vždy s tebou. Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge