Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 11. února, 2018Montague Keen - 11. února, 2018

Děje se to, má drahá. Před elitářskou Kabal se zavírají dveře. Vidíte, jak se vynořuje světlo a odhaluje korupci. Světlo svítí na poslední americkou administrativu. Mnoho lidí je šokováno z toho, co je odhalováno a také z toho, kolik toho je. Je třeba čelit faktům. Všechno je pravý opak toho, čemu vás naučili věřit. Věř mi, že tohle je pouze první slupka cibule. V zásobě je ještě toho hodně. Před mnoha lety jsem poukázal na to, že nic není, jak se zdá. Lhali vám absolutně o všem, zejména o náboženství, které je obří rakovinou, ovládající životy lidí na Zemi.

Teprve si začínáte uvědomovat, co bylo podniknuto s cílem zničit lidský život na Zemi. V zájmu toho, aby bylo zabráněno reprodukci lidí, je ničen testosteron. Děje se to všude na světě. Kabala zavedla transgenderizmus, aby zmátla vaše děti, které mají ovládnutou mysl. JE TO ĎÁBELSKÝ PLÁN, který zničí mnoho mladých životů. Kabala používá RAKOVINU, aby zabila miliony lidí. Prosím, zkoumejte to a pochopíte, že ničí lidstvo a že vy nic proti tomu neděláte. Plní vám hlavu sportem, společenskými drby, televizí a samozřejmě, nejúspěšnější léčkou ze všech, PENĚZI. Oni vlastní banky, takže je ovládají.

Lidé se musí naučit říkat NE a odmítnout pomáhat při zabíjení. Vše, co bylo provedeno se záměrem zabít vás, musí být odhaleno. Když vám někdo řekne, že VY a VAŠE DĚTI musíte být očkováni, okamžitě se od takových lidí odtáhněte. Oni jsou součástí toho ničení. Nevěřte jim. Spolupracujte, podporujte se vzájemně a sdílejte znalosti, kdykoli je to možné. Kabala nemá problém najít slabé, bezpáteřné lidi, aby za ně udělali špinavou práci. Je to práce, za kterou jednou draze zaplatí, že ji provedli. Dávejte pozor na to, komu sloužíte, protože teď již není nic skryto. Když budete říkat, že to byla vaše práce, nebude to přijato jako omluva, protože víte, že to lidem škodí. Nezáleží na tom, jak malou roli jste hráli, je to součást celku. Nikdy na to nezapomínejte.

Vezměte si svou moc zpátky. Meditujte, kdykoli je to možné, protože to vytvoří spojení s vaším Vyšším já, které vás pozvedne mimo systém kontroly, jež vás spoutává. Osvoboďte svou mysl a začněte znovu.

Podívejte se na ty, kdo napsali Bibli. KABALA JI NAPSALA STOVKY LET POTÉ, CO ŽIL TEN, KTERÉMU ŘÍKALI JEŽÍŠ a vy jste jejich pohádkám uvěřili a spolkli je i s navijákem. Stále z ní citujete, každý den, jakoby to byla pravda. Není. Je to oprátka na vašem krku. Pravda je všude kolem, jenom je třeba se dívat. Když se člověk vrátí do života po životě, chvíli mu trvá, než se zorientuje v pravdě, protože jsme byli bombardováni lžemi od narození do smrti. Lidstvo bylo těmi lžemi zcela oklamáno, ale už tomu tak není. Pravda vás osvobodí z otroctví. Anunnakové se budou zodpovídat z toho, co lidstvu provedli.

Prosím, převezměte odpovědnost za své děti. Nedovolte, aby spadly do léček, které jim Kabala nachystala. Školy děti nevzdělávají, s tím přestaly před mnoha lety. Místo toho jim vymývají mozek lžemi iluminátů. Děti nemají ani potuchy o tom, že jsou mocné bytosti světla, zažívající život na Zemi. To vše je z nich odstraněno v raném věku. Místo toho je učí, že musí být závislé na Kabale ve všem, co k životu potřebují. NEUČÍ JE SAMOSTATNĚ MYSLET, aby zkoumaly přírodu, aby chápali, kdo a co jsou. Není to smutné? Vše, co bylo na Zemi dobré, bylo zničeno. MŮŽE A BUDE TO OBNOVENO.

Vy, ano, vy všichni, se teď musíte stát architekty budoucnosti. Vezměte si zpátky vše, co vám vzali. Odstraňte veškerou ZLOVOLNOU TECHNOLOGII, jako je HAARP na Aljašce. Antarktida musí být odhalena v pravém světle. Mnoho lidí musí z funkcí odejít. Pamatujte si, že ŠPÍNA plave na povrchu a je těžké ji odstranit. Je třeba udělat velké změny a dobří lidé musí být připraveni se o to postarat, když to bude zapotřebí. Modlete se za to, aby bylo víc takových, jako je Donald Trump, který přijmul úkol chránit lidstvo.

Podívejte se na toto video: The Great Awakening Has Begun. American Intelligence Media. Thomas Paine. (Začalo velké probuzení. Média amerických zpravodajců. Od Thomase Paineho.)

My, kdo jsme zde, v posmrtném životě v bezpečí, chceme moc poděkovat všem, kdo napsali Davidovi, dobré a laskavé duši, v čase, kdy to potřebuje. Vaší laskavosti si cení víc, než si to dovedete představit. Dnes je tam David, zítra to můžete být vy. V Americe jsou nezákonně uvězněny tisíce lidí. Není to bezpečné místo. P. Trump musí vyčistit justiční systém, protože páchne. Stůjte při sobě, již jste trpěli dost. Vezměte si zpátky svou moc. Země je VAŠE. Obnovte ji, aby mohla znovu vzkvétat. To je váš úkol. Vybrali jste si ho.

Má drahá, minulý týden bylo období velkého stresu. Musela jsi se s mnohým vyrovnat. Věci se rychle vyvíjí, takže musíš být vždy o krok vepředu. Kabala používá obvyklé triky. Zoufale se snaží o přežití.

Ty a David máte co na práci. Pamatuj, že ti je skoro 81 let, tak se trochu šetři. Nemůžeš to všechno dělat sama. Zazvoním, abys´věděla, že jsem s tebou.

Prosím, opatruj se. Jsi mi moc drahá.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky Keen:

Prosím, postarejte se o to, aby se Davidovi McCannovi dostalo spravedlnosti. Ukažte zkorumpovanému justičnímu systému v Americe, že jej sledujeme. Můžeme to udělat tak, že budeme Davemu posílat pohledy nebo dopisy. Vězeňské úřady čtou všechnu korespondenci, všeho si všímají. Dave je jedním z nás a my ho podporujeme. Můžeme se postarat o to, aby byla odhalena úplná pravda o tom, jak na něj byla připravena léčka. Kdyby nebyl pro lidstvo důležitý, Kabala by se tolik nesnažila, aby ho zavřela.

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás jeho jménem požádala o pomoc. Je vám velmi vděčný, že se o něj zajímáte. Uvízl v Americe; bez přátel, rodiny, nechodí za ním žádné návštěvy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského občana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdajů prostřednictvím GoGetFunding).
Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge