Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 10. ledna 2016Montague Keen - 10. ledna 2016

Všechny důkazy svědčí o tom, že téměř před 2000 lety byly podniknuty všechny kroky k převzetí Země a odstranění lidstva. Ta akce byla provedena církví a státem. Vše, co jste se učili o životě na Zemi, o životě po smrti, atd. vám předali ti samí lidé, kteří naplánovali úplné převzetí Země. Přesvědčili vás, že pouze oni mají na srdci vaše nejlepší zájmy. STRACH se stal zbraní, používanou na všech úrovních, která zajišťovala, že poslechnete všechny jejich zákony a nařízení. Naučili vás, abyste je měli v úctě a vzhlíželi jste k nim, aby vás vedli. Převzali nad vámi kontrolu: nejdříve prostřednictvím křtu. Vládnou nad vašimi životy, nad smrtí a zajistili, aby byli také na místě, aby se pokusili polapit vaše duše.

Jsou odpovědní za všechno ZLO: VŠECHNY VÁLKY, HLADOMORY, KATASTROFY všeho druhu. Ptám se vás: CHCETE, ABY TO POKRAČOVALO, ANIŽ BYSTE HNULI PRSTEM, ANIŽ BYSTE POMOHLI ZACHRÁNIT LIDSTVO A ZEMI OD TÉTO NAPLÁNOVANÉ ZHOUBY?

Spojte se, protože máte moc odstranit všechnu otravu ze vzduchu, vody a potravin. Bylo vám ukázáno, jak je s vámi manipulováno, abyste se sami podíleli na svém zničení. Čas na akci je TEĎ. Nelze otálet. Když vaši nepřátelé protlačují VÁLKU, vy musíte trvat na MÍRU. Vždy, když jdete večer spát, zeptejte se sami sebe: „Co jsem dnes udělal pro záchranu lidstva před zničením? Co jsem připraven udělat, abych ochránil svou rasu a Zemi? Nesu na této destrukci vinu?“

Dívejte se na své nepřátele střízlivýma očima. Jednejte pouze na základě faktů. Podívejte se na ty, kdo žádají, abyste pro ně prostřednictvím války zabíjeli. Ve vašem světě vládne bezcitnost. Nemáte ani zdání, jak jsou tyto entity, které řídí svět, pokročilé. V jejich očích jste pouhými loutkami, které jim dávají, co chtějí: totální kontrolu nad Zemí. Byli jste využiti a zneužiti. Bez vaší pomoci by nemohli na Zemi přežít. Neustále vás krmí propagandou, aby do vás naočkovali falešný systém přesvědčení, který vymysleli, aby vás udrželi v otroctví. Podívejte se na minulost, abyste viděli, kdy a jak převzali kontrolu. Podívejte se do BUDOUCNOSTI, abyste zajistili, že si vezmete tuto nadvládu zpátky.

Všude kolem vás jsou přirození vůdci, kteří chtějí převzít odpovědnost, aby vás vyvedli z temnoty do světla. Jakmile tento krok uděláte, vaše schopnost prohlédnout propagandu a bohapusté LŽI vám zajistí úspěch. Je to největší zkouška, jakou kdy člověk procházel. Máte na vybranou: nedělat nic a stát se součástí zničení Člověka, anebo být aktivní a spojit se a vzájemně se podpořit a vzít si zpátky, co je právem vaše.

Milujte vaše bližní, milujte Zemi, která vám byla svěřena. Milujte Stvořitele, který vám dal život. Když se vrátíte do života po smrti, jasně uvidíte, jak je pro vás důležité splnit vše, co je od vás žádáno, když jste na Zemi. My si dobře uvědomujeme všechno, co bylo vykonáno, aby vás udrželi v temnotě a poddajnosti. Mnozí z vás si stále ještě nejsou vědomi, že to není pouze vzduch, voda a potraviny, které kontrolují, ale že zasahují do všech stránek vašeho života. Když to považují za potřebné, zasahují do vašich snů a řídí je. Veronika viděla důkazy, jak se to dělá. Mají technologie, o nichž vůbec nevíte. Přesto nemohou nic dělat bez vaší pomoci. V tom je vaše síla, tak ji použijte. Zasahují do vašich životů mnohem víc, než si vůbec dovedete představit. Co ještě musí udělat, abyste řekli: „Stačilo. Odmítám vaše plány ohledně Země. ŽÁDÁM, ABYSTE OKAMŽITĚ ODEŠLI!“ Vždy jsem vám říkal, že se vrátí, odkud přišli. NEMAJÍ NA VÝBĚR. KDYŽ JIM ŘEKNETE, ABY ODEŠLI, MUSÍ ODEJÍT. NA CO ČEKÁTE?

Má drahá, je těžké žít s tím vším vměšováním. Podívej se na to jinak, dokazuje to, jak zoufale se snaží udržet, když si musí vyhradit čas na to, aby zasahovali až do této míry do života těch, co se pokoušejí odhalit pravdu, lásku a světlo. Láska bude svítit na cestu vpřed.

Tvůj navždy oddaný Monty

Zpráva od Veroniky

Plně si uvědomuji, že mnozí procházejí podobnými problémy, jako mám já. Lidé jsou ovládnuti. Někdo, kdo byl mým útočištěm přes 50 let, byl ovládnut. Někdo, kdo sdílel mé ideály a víru a byl pro mne velkým zdrojem síly, je nemocný. Věci se ničí. Mé masážní křeslo OSIM, které jsem dostala k mým sedmdesátinám (před 9 lety), byl to dar, který mi dával sílu pokračovat. Když byly věci příliš stresující, sedla jsem si do křesla a zapnula relaxační program. Působilo to na mně zázračně. Myslela jsem, že to tak bude navždy. Když se o Vánocích rozbilo, byla jsem v nevýslovném stresu. Ohledně OSIM: děkuji vám za tvořivost a nápaditost, že jste vytvořili toto nádherné křeslo, které pomáhá v našich stresuplných životech. Také přestaly fungovat některé další, méně významné věci. Tehdy si uvědomíte, že se to děje, aby to vytvořilo stres. Ničí všechno, na čem jste závislí. Používají lidi a věci, aby vytvořili stres a rozrušili vás.

Děkuji všem, kteří při mne na této těžké cestě stáli.

Je dvanácté výročí od doby, kdy v pátek 12. ledna Monty zemřel. Dvanáct dlouhých a bolestivých let, bez muže, kterého jsem měla po boku a zbožňovala ho. Muž, za kterého bych ráda dala život. Monty byl vším, co jsem si kdy mohla přát. Chybí mi každičký okamžik každého dne. I když mi ukazuje, že je vždy se mnou, tím, že spolu komunikujeme, atd., chybí mi jeho úsměv a jeho objetí.

Veronika


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge