Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Montague Keen - 8. května, 2016Montague Keen - 8. května, 2016

NENECHTE SE VLÁČET SVÝMI PROBLÉMY, NECHTE SE VÉST SVÝMI SNY
Anon

Má drahá, tvoje pochopení toho, jak je ovládán váš svět, je každým dnem lepší. Satanské, magické rituály byly a jsou používány zas a znovu, protože mají výsledky, aniž by o tom lidstvo mělo tušení. Zajistili si, aby se vše, co dělají, vyplatilo. To, co se lidstvu může jevit jako bláznivý rituál, musíte zkoumat a všechna spojení negativních energií musí být odstraněna. To, na co jste se dnes ráno s M napojili, bylo velmi důležité, protože v důsledku toho utrpělo Irsko a irský lid trauma a krveprolití. M chápe, jak je důležitá očistná práce, kterou s tebou dělá. Je úžasné sledovat, jak lze váš úspěch měřit za pomoci Schumannovy rezonance, a vidět, že doba, kdy to dosahuje nejvyšších hodnot, koresponduje s dobou, kdy na tom pracujete a to je pozitivní důkaz toho, že to zabírá. Prosím, povzbuďte druhé, aby také dělali tuto očistnou práci. Je to důležité pro přežití lidstva. (Schumannova rezonance byla dnes na hodnotě 26,000,000,000,000,000,000). Pomyslete na to, jaké by to bylo, kdyby i druzí pracovali na odstranění negativní energie ze Země. Úspěch by se dostavil mnohem dříve.

Ve světle se nic negativního nemůže ukrýt. Ted jasně vidíte, co vlastně vaši loutkoví vůdci říkají. Řeknu vám, JSOU VYDĚŠENI, že je lid z ulice napadne, když se odhalí úplná pravda. A když se napojujeme, děje se to. Všechna vaše historie je falešná. Musíte se spojit s vaším pravým já, s vašimi pravými kořeny. Uvědomte si, že mnozí kolem vás na zemi nepatří. NIC NENÍ, JAK SE ZDÁ BÝT- to musíte plně pochopit. Posunete se vpřed v pravdě a lásce, a od toho okamžiku přestane destrukce vašeho světa. Staňte se světlem, které chcete vidět v druhých.

Vašim protivníkům se nedaří. Mají dilema, jak se zachovat v nové situaci, v níž se ocitli. Protože dlouho platilo, že vše, co si usmysleli, bylo tak, jak to chtěli. To již nebudou mít. Vy, přátelé, jim děláte velké problémy. Naučili jste se myslet sami za sebe. Zkoumejte všechny možnosti a pak si udělejte vlastní rozhodnutí, založené na faktech a ne na fikci. Falešné informace a učení Vatikánu sloužily k tomu, aby bylo přerušeno spojení lidí se Zdrojem. Naučili vás, že ke spojení se se Zdrojem potřebujete prostředníka. Ujišťuji vás, že to tak není. Znovu se spojte se Zdrojem a zažijete v životě změny, které vás potěší. Opět vás žádám, abyste všichni dělali REVOKACE/ZRUŠENÍ SMLUV DUŠE (//www.galacticchannelings.com/cesky/Andrew_Bartzis.html), abyste se osvobodili od závazků. Když je to možné, dělejte to na posvátných místech, kde se sejdou mnozí lidé, a budou to dělat společně. Znovu se stanete sebou samým, a nebudete vázáni k žádné doktríně, jejíž účelem je vytvořit strach a polapit vaši duši. Neslužte těmto podvodníkům.

Otevírají se vám oči. Vidíte a uvědomujete si, že nic z toho, co vás učili, není pravda a že vás drží v nevolnictví banky a stát. Vás je 99%, tak se sami sebe ptejte, kdo koho ovládá? Přijměte fakt, že jste bytosti světla, které teď unikly před temnotou, která vás obklopovala. Když uvidíte a přijmete světlo, každým dnem budete silnější. Když se spojíte s ostatními, budete vědět, že vás již Kabala nikdy nespoutá. Nikdy nespouštějte ze zřetele svůj cíl. Vždy jej mějte na mysli. Jste armádou světla a lásky. Každým dnem vyhráváte. Důkazy vidíte všude kolem vás. Světlo již nikdy více nebude omezeno ani skryto. Člověk je teď moudřejší, nelze ho obelstít, aby se znovu vzdal své svobody. Na Zemi zůstanou pouze ti, kdo chtějí žít v harmonii.

Vaše budoucnost je ve vašich rukách. Jste architekty budoucnosti. Dobře si promyslete, co je nejlepší pro všechny, aby mohli žít v míru. Prvním krokem bude odstranit vše negativní. Systémy kontroly, jako jsou banky, které úmyslně způsobily lidstvu tolik utrpení, musí zmizet. Vlády, jak je znáte, nebudou zapotřebí, aby v budoucnu vládly lidem. Vzdělávání musí být vážně reformováno, musí být odstraněny všechny lži, aby se učila jenom pravda. Nezbyde nic ze starého systému. Bude to pro každého nový začátek.

Chtělo to hodně plánovaní, abyste se dostali až do tohoto okamžiku. Bude zaznamenán v dějinách jako největší změna, jakou kdy lidstvo zažilo. Společně se nám to podaří.

Má drahá, je těžké dívat se, jak přítel prochází tolika potížemi. Konec toho je v dohledu. Překoná to. Tvá práce s M je vzrušující a povznášející. Život je boj, ale pohání tě konečný výsledek.

Vždy po tvém boku. Tvůj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Zelmira


Na zaslání příspěvku Nadaci k pořízení nového Centra v Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zdůraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge